Star Wars: Edge of the Empire

30.7.13 - Gediman - Komentáře (34)
Jak píšu u sebe v profilu, mojí Svatou trojicí fiktivních světů jsou Mutant Chronicles, Warhammer 40.000 a… Star Wars. A protože firma Fantasy Flight Games konečně vydala RPG Edge of the Empire, bylo prostě jasné, že musí do mé sbírky. Takže tady je recenze.
Kniha


Hra je zasazena do období po Epizodě 4. Zaměřuje se na drsný život v okrajových sektorech, kde je přítomnost Impéria malá a kde vládnou zločinci. Jejími hrdiny jsou pašeráci, dobrodruzi a lovci odměn všeho druhu.

Ke hře je nutné mít sadu speciálních kostek se symboly místo čísel, plus nejlépe dvě běžné desetistěnné. Je ale možné si stáhnout program pro iOS nebo Android a házet tak digitálně třeba na mobilu. V knize je přítomna i tabulka pro převod z běžných očíslovaných kostek.

Systém hry je postaven na kostkovém banku. Bank se skládá ze dvou typů kostek – Pozitivních a Negativních. Pozitivní kostky se do banku přidávají za každou výhodu, která může v činnosti nějak pomoct, například výcvik v daném oboru nebo správné vybavení. Negativní kostky se do banku přidávají za každou nevýhodu, která může činnost nějak zkomplikovat, například obtížnost nebo špatné počasí. Jsou tři typy Pozitivních a tři typy Negativních kostek.

Pozitivní jsou Boost, Ability a Proficiency. Boost je modrá šestistěnná, Ability je zelená osmistěnná a Proficiency je žlutá dvanáctistěnná kostka. Negativní jsou Setback, Difficulty a Challenge. Setback je černá šestistěnná, Difficulty je fialová osmistěnná a Challenge je červená dvanáctistěnná kostka. Čím větší kostka, tím zásadnější má vliv na výsledek činnosti, protože na ní mohou padnout větší výsledky.

Pozitivní kostky na sobě mají tři typy symbolů: Success, Advantage a Triumph. Success představuje úspěch. Advantage představuje vedlejší pozitivní efekt a lze aplikovat na Success i Failure. Triumph funguje jako Success, ale zároveň způsobí nějaký zvláštní pozitivní efekt (např. zásah do zranitelného místa). Triumph se vyskytuje pouze na Proficiency kostce.

Negativní kostky na sobě mají tři typy symbolů: Failure, Threat a Despair. Failure představuje neúspěch a ruší Success. Threat představuje vedlejší negativní efekt, lze aplikovat na Success i Failure a ruší Advantage. Despair funguje jako Failure, ale zároveň způsobí nějaký zvláštní negativní efekt (např. zbrani dojde munice). Despair se vyskytuje pouze na Challenge kostce.

Dále existuje ještě Force kostka, která vyjadřuje efekt Síly. Je to bílá dvanáctistěnka. Tato kostka slouží samozřejmě k ovládání nejrůznějších schopností Síly, ovšem pouze u bytostí, které jsou schopny Sílu na této úrovni ovládat, např. Jediové a Sithové. Běžní smrtelníci ji nepoužívají tímto způsobem. Místo toho slouží ke generování Destiny Pointů na začátku každé hry. Reprezentuje to, jak Síla zasahuje do života všech bytostí a ovlivňuje jejich osud. Na kostce může padnout určité množství bodů Světlé nebo Temné strany. Body Světlé strany používají hráči ke zvýšení šancí na úspěch, body Temné strany používá Gamemaster ke zvýšení pravděpodobnosti neúspěchu hráčů. Kdykoliv je bod použit, změní se na bod opačné strany – počet bodů se tedy nesnižuje.

Desetistěnné kostky se používají na určení procent, výběr možností z některých tabulek a například na určení závažnosti zranění.

Kostky


Samotné vyhodnocení úspěchu činnosti je velmi jednoduché. Zvolí se atribut, který se k dané činnosti hodí. Jeho výše představuje počet Ability kostek, které budou v banku. Např. postava chce hacknout počítač. Na to se hodí její atribut Intellect, který má hodnotu 3. Do banku dá tedy tři Ability kostky. Pokud má postava zvláštní výcvik v daném oboru, její efektivita bude větší. Úroveň tohoto výcviku je také vyjádřena číslem. V tom případě vyšší číslo z této dvojice slouží k určení počtu Ability kostek. Menší číslo slouží k určení toho, kolik z těchto kostek bude upgradováno na Proficiency kostky. Např. hacker má Intellect 3 a výcvik Computers 2. Do banku dá tedy tři kostky – jednu Ability a dvě Proficiency.

Postava je tvořena následujícími atributy: Agility, Brawn, Cunning, Intellect, Presence a Willpower. Agility vyjadřuje mrštnost a rychlost. Brawn vyjadřuje fyzickou sílu a odolnost. Cunning vyjadřuje vychytralost a vynalézavost. Intellect vyjadřuje inteligenci. Presence vyjadřuje sílu osobnosti, charisma. Willpower vyjadřuje sílu vůle, tedy odolnost proti stresu, strachu a podobně. Startovní hodnoty se pohybují od 1 do 5.

Postava má také čtyři další hodnoty. Wound Threshold, tedy počet životů, odvíjí se od Brawn. Strain Threshold, tedy výdrž, odvíjí se také od Brawn. Defense, tedy obrana před zraněním, získává se pomocí brnění nebo krytím za překážky. Soak Value je hodnota, která redukuje ničivost každého zásahu, i ta se odvíjí od Brawn.

Twi´lek


Tvorba postavy má deset kroků. V prvním se vytvoří minulost postavy. Záleží pouze na hráči, jak ji popíše. V druhém kroku se určí závazky, které má vůči okolí. Jsou to určité efekty, které postavu pronásledují na každém kroku. Na výběr je z dvanácti předpřipravených: závislost (na nějaké látce nebo činnosti), zrada (někoho zradila, nebo byla někým zrazena), vydírání (někdo ji vydírá), vypsaná odměna (je pronásledována lovci odměn), zločin (má záznam v trestním rejstříku), dluh (dluží peníze), povinnost (musí se řídit určitou povinností, např. musí plnit rozkazy), rodina (musí se starat o rodinu), laskavost (někomu dluží protislužbu), přísaha (řídí se nějakým kodexem cti), posedlost (něco vykonat nebo něčeho dosáhnout), zodpovědnost (závazek vůči příteli, učiteli apod.).

Závazek má určitou procentuální hodnotu. Čím vyšší, tím pravděpodobnější je, že nějak zasáhne do hry. To určí Gamemaster hodem desetistěnnými kostkami právě proti této hodnotě. Hráči mohou dobrovolně zvýšit hodnotu závazku a získat tak více startovních bodů zkušeností nebo peněz. Za jeho zvýšení mohou také získat pomoc vlivných osob nebo další zvýhodnění v příběhu. Když přesáhne 100, je v podstatě centrem dění každé hry. Snížit závazek je možné tak, že postava jeho část nějak umoří, např. splatí dluh, vykoná slíbenou protislužbu. Nicméně hodnota závazku nemůže klesnout pod 5. Vždycky tu bude určitá šance, že se závazek opět nějak vrátí do hry.

Ve třetím kroku se vybere rasa. Na výběr je Člověk, Gand, Trandoshan, Wookiee, Twi´lek, Bothan, Rodian a Droid. Lidé mají mnoho typů kultur, jsou to univerzální postavy. Gandové jsou tajemná hmyzí rasa, která se řídí náboženskými rituály. Trandoshané jsou krutá ještěrovitá rasa lovců a otrokářů. Wookieeové jsou rasou primitivních, ale čestných a loajálních bojovníků. Twi´lekové jsou rasa lstivých vyjednavačů a obchodníků. Bothané jsou rasa manipulátorů a špionů. Rodiané jsou rasa lovců, kteří si zakládají na tradicích. Droidi jsou roboti, na výběr je tu z několika ukázkových sérií: lékařské 2-1B, protokolární 3PO, zabijácké IG, bezpečnostní LE-VO, protokolární LOM a astromechanické R. Jsou to ale jen inspirace, na hru tento výběr nemá žádný vliv. Hráč si sám může zvolit, jak jeho droid bude vypadat.

Ve čtvrtém a pátém kroku se vybere kariéra a specializace, přičemž každá kariéra má tři specializace. Kariéry jsou tyto: Bounty Hunter (lovec odměn), Colonist (učenec z civilizované části galaxie), Explorer (průzkumník a dobyvatel), Hired Gun (žoldák), Smuggler (pašerák) a Technician (technik).

Bounty Hunter má tyto specializace: Assassin (tajný atentátník), Gadgeteer (expert na speciální vybavení a zbraně), Survivalist (expert na přežití v divočině).

Colonist má tyto specializace: Doctor (lékař), Politico (řečník a vůdce), Scholar (vědec).

Explorer má tyto specializace: Fringer (vyjednavač), Scout (průzkumník neznámého území), Trader (obchodník).

Hired Gun má tyto specializace: Bodyguard (ochranka), Marauder (expert na boj zblízka) a Mercenary Soldier (expert na střelbu).

Smuggler má tyto specializace: Pilot, Scoundrel (pistolník, rváč a potížista) a Thief (zloděj).

Technician má tyto specializace: Mechanic (opravář), Outlaw Tech (výrobce ilegálních předmětů a modifikací) a Slicer (hacker).

Tusken


V šestém kroku se za body zkušeností nakoupí různé zvláštní schopnosti a výhody. Lze zvýšit i atributy, lépe se vytrénovat ve schopnostech, koupit dodatečný talent, nebo dokonce koupit další specializaci (může pocházet i z jiné kariéry). V sedmém kroku se stanoví odvozené hodnoty, tedy Wound Threshold, Strain Threshold, Defense a Soak Value.

V osmém kroku se stanoví motivace, tedy proč se postava přidala k ostatním. Motivace se dělí na tři typy – ambice (bohatství, sláva…), příčiny (svržení Impéria, boj za práva Droidů…) a vztahy (rodiče, učitel…). V devátém kroku se nakoupí vybavení a určí vzhled. A v desátém kroku si hráči společně vyberou vesmírnou loď, ve které budou postavy cestovat.

Následuje obsáhlý seznam schopností a výcviků, které si postava může koupit a ve kterých se může postupně zdokonalovat. Dělí se na obecné, bojové a vědomostní. A potom tu je podobně rozsáhlý seznam talentů, což jsou zvláštní efekty a akce s konkrétním efektem. Jednotlivé talenty jsou omezeny na určité specializace, např. Bacta Specialist je přístupný jen lékaři.

Hráči tu mají výběr z mnoha chladných i střelných zbraní, samozřejmě nesmí chybět světelný meč, i když ten patří mezi poměrně vzácné kousky. Je tu několik typů brnění, vybavení, jedů, kybernetických implantátů, ilegálních předmětů a modifikací. Autoři vybírali hlavně z toho, co bylo vidět ve filmech. Některé předměty tu jsou vyobrazeny ve schematické vektorové grafice.

A dále tu jsou pravidla pro boj. Ten má několik kroků. V prvním se určí iniciativa, tedy pořadí, v jakém postavy budou provádět své tahy. Každá postava, hráčská i NPC, vykoná test iniciativy. Čím lepší má výsledek, tím vyšší příčku v pořadí vyhraje. V druhém kroku se pořadí rozdělí na část pro hráčské postavy a na část pro NPC. Ve třetím kroku hráči a Gamemaster do každé příčky zvolí jednu hráčskou respektive NPC postavu, která v daném kole ještě neprovedla svůj tah. Takže jako první může začínat třeba postava, která sice získala nejnižší iniciativu, ale hráči se dohodli na tom, že je výhodnější, aby začala jako první (místo té, která se o tuto iniciativu skutečně zasloužila). Ve čtvrtém kroku se kolo ukončí a znovu se pokračuje třetím krokem a to tak dlouho, dokud se boj nevyřeší. V pátém kroku se pak boj uzavře a vyhodnotí.

Postavy mohou v boji dělat tři typy činností: Vedlejší, Manévry a Akce. Vedlejší činností je např. mluvení. Nezabírá žádný tah a je automaticky úspěšné. Manévrem je např. přesun z místa. Je automaticky úspěšný, ale zabírá jeden tah. Akcí je např. střelba. Zabírá tah a navíc nemusí být vždy úspěšná, vyžaduje hod bankem kostek. Jsou tu popsány všechny druhy možností, které v boji můžou nastat. Jsou tu pravidla pro efekty prostředí (počasí, terén), pro výpočet zranění a jeho léčení.

Ke Star Wars neodmyslitelně patří nejrůznější dopravní prostředky. Jsou tu pozemní vozidla, atmosférické letouny, vesmírné stíhačky i lodě. Největší lodí tu je Nebulon-B, žádný Star Destroyer tu bohužel není. Každý dopravní prostředek je tvořen těmito atributy: Handling (jak snadno manévruje), Speed (rychlost), Silhouette (velikost), Defense (jako u postav), Armor (jako u postav Soak Value), Hull Trauma Threshold (počet životů), System Strain Threshold (výdrž systémů) a Customization Hard Points (prostor pro modifikace). V této kapitole jsou uvedena i kompletní pravidla pro bitvy dopravních prostředků, pravidla pro efekty různých terénů a prostředí, pravidla pro FTL cestování, pro výpočet poškození a jeho opravu.

Kapitola věnující se Síle obsahuje popis ještě jednoho typu specializace postavy – Force Sensitive Exile. Je to postava ovládající Sílu, například Jedi, který přežil Rozkaz 66. Je nutné si ale uvědomit, že v období, ve kterém se hra odehrává, Impérium všechny bytosti citlivé k Síle pronásleduje a vraždí, výjimečně se je může pokusit obrátit na Temnou stranu a nějakým způsobem zneužít. Postava tohoto typu tedy bude muset své schopnosti skrývat a žít v ústraní, podobně jako ve filmech Obi-Wan Kenobi a Yoda.

Síla je tu uvedena ve třech typech: Sense (vnímání), Influence (ovlivnění mysli) a Move (pohybování předměty). Není to ten klasický systém, který známe z většiny Star Wars počítačových her (Force Push, Force Pull, Mind Trick…), schopnosti Síly tu jsou popsány obecněji, aby její využití mohlo být více univerzální. Schopnosti, které do těchto kategorií nezapadají, však bohužel použít nelze (blesky, skákání nebo rychlost).

YT-1300


Sekce pro Gamemastera je plná užitečných rad a inspirací. Sekce o galaxii obsahuje stručné informace o všech významných oblastech a planetách. Jsou tu zmíněny i planety z počítačové hry Knights of the Old Republic (Manaan, Taris, Rakata Prime…) a je tu samozřejmě i pěkná mapa galaxie. Sekce o frakcích obsahuje informace o čtyřech hlavních politických silách: o Galaktickém impériu, Alianci rebelů, Huttech a Černém slunci. Další frakce jsou popsány jen stručně: CSA, Tenlosský syndikát, gildy lovců odměn, piráti a dokonce Zannovo konsorcium, zločinecká organizace Tybera Zanna z počítačové hry Empire at War: Forces of Corruption.

Seznam nepřátel je poměrně různorodý. Nepřátelé se dělí na tři skupiny: Minion, Rival a Nemesis. Minion je slabý nepřítel, kterého je snadné zabít (např. Stormtrooper… po vzoru filmů). Rival je schopnější protivník (např. celní inspektor). Nemesis je vlivný a obtížný protivník, minimálně se stejnou mocí, jako hráčské postavy (např. imperiální Moff). Jsou tu i pravidla pro hromadného protivníka – Gamemaster může spojit větší množství Minionů v jeden oddíl a ulehčit tak vyhodnocování boje.

V poslední části je uvedeno dobrodružství Trouble Brewing, které funguje hlavně jako příklad pro hráče i Gamemastera. Na úplném závěru je samozřejmě deník postavy, deník lodě a list informací o skupině postav (seznam kontaktů a závazků, počet Destiny Pointů Světlé a Temné strany, pozice domovské základny atd.).

R droid


Kniha má 448 stran (samozřejmě v pevných deskách), nesmí chybět typický Star Wars úvod: „Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii…“ plus letící text. Zpracování je na vysoké úrovni, obrázky jsou moc pěkné. Nemám prakticky žádné výtky. Snad jen to, že místo neurčitých symbolů mohly být na kostkách spíše nějaké srozumitelnější piktogramy. No, posuďte sami z fotky výše. Ke knize se dodává i malá brožurka, která funguje jako jakýsi úvod do hry. Je zřejmé, že k tomuhle RPG bude vydáno ještě hodně, hodně materiálu. Osobně bych uvítal hlavně další možnosti použití Síly, některé notoricky známé dopravní prostředky, které tady chybí (X-Wing, AT-AT) a klidně i nějaké materiály týkající se pozdějších období, třeba éry Nové Republiky nebo i Nového řádu Jedi. A perlička na závěr: na playtestu hry se podílel i Sam Witwer, představitel Galena Mareka. Hm… za jakou postavu asi hrál? :)

Hodnocení: 100 %
Beginner Game


Dlouho před vydáním hry vyšla ještě „Beginner Game“ – lite verze, která obsahuje stručněji podaná pravidla, předpřipravené postavy a dobrodružství, kostky, mapku vesmírné lodi a žetony (fungující jako figurky). Tahle verze je určená především pro úplné nováčky v oblasti stolních RPG.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0062 vteřin