Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice

17.9.17 - Gediman - Komentáře (0)
V roce 2014 vydala firma Fantasy Flight Games druhou edici RPG Dark Heresy. Dnes již bohužel nelze nikde koupit, protože se již netiskne. FFG na hry z prostředí W40k totiž ztratilo práva.
.
Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice


Hra funguje na stejném systému, jako první edice. Pravidla jsou tedy až na výjimky stejná a hra je tak zcela kompatibilní s ostatními ze série: Rogue Trader, Deathwatch, Only War a Black Crusade. Za zmínku určitě stojí zcela předělaný systém tvorby postavy, který nabízí mnohem více možností. Strom kariérního postupu, který platil v první edici, byl zrušen. Body osudu (Fate Points) mohou být nově použity také k získání bonusu + 10 k hodu a k odstranění veškeré únavy.

Hra se opět zaměřuje na Inkvizici. Hráči představují její služebníky, Akolyty, což jsou lidé z mnoha různých imperiálních organizací. Tvorba postavy má pět kroků.

V prvním kroku se určí, z jaké planety postava pochází. Na výběr je Feral World, Forge World, Highborn, Hive World, Shrine World a Voidborn. Každý původ nějak upravuje atributy, přidává bonusy, určuje počet životů (Wounds) a také počet bodů osudu. Hráč má zde šanci získat ještě o jeden bod osudu více, pokud uspěje v kontrolním hodu. U každého původu je uvedeno doporučení na ideální typ organizace, ale není nutné se jím řídit.

Feral World je divoký a barbarský svět, většinou na úrovni doby kamenné. Postavy vynikají v odolnosti a síle, jsou slabší ve vlivu a dostávají 2 body osudu. Primitivní zbraně dokáží používat efektivněji. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Arbites, Adeptus Astra Telepathica, Imperial Guard a Outcast.

Forge World je svět pokrytý obrovskými továrnami, patří Adeptus Mechanicus. Postavy vynikají v inteligenci a odolnosti, jsou slabší v charismatu a dostávají 3 body osudu. Umí opravovat nebo vylepšovat zbraně. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Administratum, Adeptus Arbites, Adeptus Mechanicus a Imperial Guard.

Highborn znamená, že postava se narodila do urozené vrstvy místních vládců. Postavy vynikají v charismatu a vlivu, jsou slabší v odolnosti a dostávají 4 body osudu. Kdykoliv mají ztratit body vlivu, ztratí jich o jeden méně (vždy alespoň jeden). Ideálními organizacemi jsou Adeptus Administratum, Adeptus Arbites, Adeptus Astra Telepathica a Adeptus Ministorum.

Hive World je svět pokrytý Úly, obrovskými městy, ve kterých žijí desítky miliard obyvatel. Postavy vynikají ve vnímavosti a obratnosti, jsou slabší ve vůli a dostávají 2 body osudu. Mohou se snadno pohybovat v davech a vyznají se v uzavřených prostorách. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Arbites, Adeptus Mechanicus, Imperial Guard a Outcast.

Shrine World je posvátná planeta zasvěcená uctívání Císaře, patří Adeptus Ministorum. Postavy vynikají ve vůli a charismatu, jsou slabší ve vnímavosti a dostávají 3 body osudu. Když utratí bod osudu, je tu šance, že se jim ihned zase vrátí zpět. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Administratum, Adeptus Arbites, Adeptus Ministorum a Imperial Guard.

Voidborn znamená, že postava se narodila na palubě vesmírné lodi. Postavy vynikají v inteligenci a vůli, jsou slabší v síle a dostávají 3 body osudu. Mohou se snadno pohybovat v nulové gravitaci a jsou odolnější proti psychickým silám. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Astra Telepathica, Adeptus Mechanicus, Adeptus Ministorum a Outcast.

Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice

V druhém kroku se určí, jaké organizace je postava členem. Na výběr je Adeptus Administratum, Adeptus Arbites, Adeptus Astra Telepathica, Adeptus Mechanicus, Adeptus Ministorum, Imperial Guard a Outcast. Každá organizace přidává startovní schopnosti, talenty, vybavení a další výhody. U každé organizace je opět uvedeno doporučení na ideální typ specializace, ale hráč se jím nemusí řídit.

Adeptus Administratum je byrokratická organizace, která řídí mnoho dílčích imperiálních organizací. Ideálními postavami jsou Chirurgeon, Hierophant, Sage a Seeker. Mohou snadněji shánět vybavení.

Adeptus Arbites udržuje pořádek a spravedlnost, je to imperiální galaktická policie a justice. Zabývá se hlavně významnými zločiny, které ohrožují stabilitu Impéria, jako je rebelie a velezrada. Ideálními postavami jsou Assassin, Desperado, Seeker a Warrior. Jsou lepší v zastrašování a vyslýchání.

Adeptus Astra Telepathica dohlíží na psykery, jedince nadané psychickými silami. Úkolem organizace je psykery vyhledávat a cvičit. Ideálními postavami jsou Chirurgeon, Mystic, Sage a Seeker. Mohou ovlivnit typ vedlejšího efektu, který vyvolá psyker v jejich blízkosti (případně oni sami) při sesílání psychické síly.

Adeptus Mechanicus je mocná organizace, která se zabývá výrobou a výzkumem. Jako jediná má přístup k některým nejvyspělejším imperiálním technologiím. Ideálními postavami jsou Chirurgeon, Hierophant, Sage a Seeker. Mají mnohem snazší přístup ke kybernetickým implantátům.

Adeptus Ministorum je mocná organizace, která se zabývá šířením a udržováním víry. Je to imperiální církev, známá také jako Eklesiarchie. Ideálními postavami jsou Chirurgeon, Hierophant, Seeker a Warrior. Když použijí bod osudu k získání bonusu + 10 k hodu, získají místo toho + 20.

Imperial Guard je hlavní imperiální armáda. Skládá se z bezpočtu vojáků, transportérů, tanků a dělostřeleckých zbraní. Ideálními postavami jsou Assassin, Desperado, Hierophant a Warrior. Když útočí na cíl, na který před nimi zaútočil jejich spojenec, jsou efektivnější.

Outcast jsou jednoduše osoby, které nepatří k žádné organizaci. Ideálními postavami jsou Assassin, Desperado a Seeker. Mohou snadněji odolávat únavě.

Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice

Ve třetím kroku se určí, jakou specializaci postava bude mít. Na výběr je Assassin, Chirurgeon, Desperado, Hierophant, Mystic, Sage, Seeker a Warrior. Specializace stanovuje další talenty a schopnosti.

Assassin je expert na infiltraci a tajné vraždy. Hodí se k nenápadné likvidaci nepřátel. Bod osudu může použít k udělení dodatečného zranění.

Chirurgeon je lékař. Stará se o zdraví týmu. Bod osudu může použít k automatickému úspěchu při ošetřování, pokud poprvé neuspěl.

Desperado je lovec odměn, zločinec nebo pirát. Je zvyklý na práci v podsvětí, vyzná se mezi gangy. Jednou za kolo se může současně pohnout a vystřelit z pistole.

Hierophant je kněz či jen řečník hluboce oddán Císaři. Jeho posláním je šířit víru a posilovat morálku. Bod osudu může použít k automatickému úspěchu při vyjednávání, přikazování či zastrašování.

Mystic je psyker, ovládá nadpřirozené psychické síly. Hru automaticky začíná s elitní specializací Psyker (viz níže).

Sage je mudrc či vědec. Má přístup k obrovskému množství informací. Bod osudu může použít k automatickému úspěchu při činnostech, kde je nutná logika či vědomosti.

Seeker je lovec, stopař a vyšetřovatel. V týmu zastává úlohu detektiva. Bod osudu může použít k automatickému úspěchu při činnostech, kde je nutný přehled o okolí.

Warrior je voják, je expertem na otevřený boj. Pokud úspěšně zasáhne, může použít bod osudu k posílení efektivity útoku.

Tento nový systém dovoluje nakombinovat rodnou planetu, organizaci a specializaci libovolným způsobem a získat tak i některé dost zvláštní výsledky, například psykera z Adeptus Mechanicus, který pochází z Feral Worldu.

Ve čtvrtém kroku se vybere startovní vybavení a schopnosti. Postava má zde k dispozici 1000 bodů zkušeností. V pátém kroku se určí jméno postavy, osobnost a motivace. Stanoví se, co postava chce, co nesnáší, co je ochotna obětovat, jak potkala svého nadřízeného Inkvizitora a co pro ni tento Inkvizitor znamená. Z tabulky se hodem kostkou také určí „proroctví“, což jsou různé zvláštnosti, bonusy či postihy, každé reprezentováno citátem. Oproti předchozí edici jsou přepracovány.

Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice

Postavy mohou získat i elitní specializace. Lze je získat už rovnou od začátku, nebo i později, a je možné je kombinovat. Na výběr je Inquisitor, Psyker a Untouchable.

Inquisitor je mocný agent, který vyhledává a ničí kacíře, mutanty, mimozemšťany a démony. Jeho úkolem je chránit lidstvo všemi možnými prostředky. Má neomezené pravomoci. Tato specializace stojí 1000 bodů zkušeností a vyžaduje atribut Influence alespoň na 75. Inquisitor může nakupovat zvláštní schopnosti, které zvyšují jeho celkovou efektivitu. Patří sem schopnosti využívat body osudu novým způsobem, například chránit se před šílenstvím a korupcí.

Psyker je člověk, u kterého se objevila schopnost ovládat psychické síly. Tato specializace stojí 300 bodů zkušeností a vyžaduje atribut Willpower alespoň na 40. Pokud tuto specializaci získá kdokoliv jiný než člen Adeptus Astra Telepathica, je to psyker bez oficiálního výcviku a schválení. Takovýto neschválený psyker získává automaticky body korupce, protože jeho mysl není tak dobře chráněná proti silám Chaosu. Psyker může nakupovat psychické síly a zlepšovat se v jejich sesílání.

Untouchable je člověk, jehož duše není ve Warpu nijak vidět. To ho činí imunním proti silám Warpu, jako jsou psychické síly a posednutí démonem. Psykeři jsou v jeho blízkosti bezmocní. Postava logicky nemůže být Untouchable a Psyker současně. Tato specializace stojí 300 bodů zkušeností. Jeho atribut Fellowship je snížen na polovinu, protože jeho pouhá přítomnost vyvolává v ostatních lidech negativní pocity. Pokud jedná se psykerem, je snížen rovnou na jedničku. Untouchable může kupovat zvláštní schopnosti, které se zaměřují na rušení psychických sil a zahánění démonů.

Velkou roli hraje nový atribut vliv (Influence). Lze použít k obstarání předmětů a cizí pomoci či k vyšetřování. Vliv lze samozřejmě získávat i ztrácet. Vliv lze například použít také k získání asistence od pomocné postavy, „RC“ (Reinforcement Character), což je další novinka této edice. RC je silná a mocná postava, mnohem efektivnější než Akolyté. Je to dočasný člen týmu, který mu asistuje v příliš složitých misích. RC si vymyslí hráč, který ji chce přivolat. Měl by ji vymyslet osobnost a příběhové pozadí, aby do týmu dobře zapadla. RC může být prakticky kdokoliv užitečný: vlivný úředník, slavný válečník nebo třeba i mimozemšťan.

K vytvoření RC lze použít i typy hráčských postav z her Rogue Trader, Deathwatch, Only War a dokonce i Black Crusade. Gamemaster pak určí, kolik tato postava vyžaduje Influence a jaká je její cena. Akolyta, který ji chce přivolat, musí mít Influence na stanovené úrovni a musí též zaplatit určenou cenu v bodech Influence. Např. speciální agent může vyžadovat 40 a stát 5, tedy Akolyta musí mít Influence alespoň 40 a poté si ho musí snížit o 5. Na přivolání RC se Akolyté mohou složit, ovšem přivolávající Akolyta musí zaplatit polovinu ceny sám. RC ovládá daný hráč, zatímco jeho Akolyta se stává vedlejší postavou. Po skončení mise RC zase odchází, takže pokud ji Akolyta chce přivolat znovu, musí opět získat potřebné Influence. RC nezískává žádné zkušenosti.

V knize jsou jako ukázkové RC uvedeni Bitevní sestra z Adepta Sororitas (vhodná pro Ordo Hereticus), Vesmírný mariňák z týmu Deathwatch (vhodný pro Ordo Xenos), Vesmírný mariňák z kapituly Grey Knights (vhodný pro Ordo Malleus) a Eversor Assassin.

Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice

Další novinkou je skrytost (Subtlety), což je taktéž atribut, ovšem počítá se pro celý tým a je tajný – má o něm přehled jen Gamemaster. Ukazuje, jak moc je jednání Akolytů skryté. Čím vyšší hodnota, tím více jsou utajení. Tým začíná na úrovni 50. Nejnižší hodnota znamená, že Akolyté se nijak nesnaží utajit svoji činnost ani totožnost. Nejvyšší hodnota znamená, že o nich nikdo nic neví – jako by neexistovali. Subtlety je například sníženo pokaždé, když Akolyté přivolají na pomoc RC. Je sníženo o tolik, kolik bodů Influence stálo její přivolání.

Novinku mají i NPC postavy, a to atribut dispozice (Disposition), který určuje, jaký má postava vztah k Akolytům. Čím nižší, tím více je nepřátelská. Čím vyšší, tím více je ochotnější nabídnout pomoc. Disposition může výrazně ovlivnit inkviziční vyšetřování. Její počáteční hodnota je stanovena obecnou náladou, pohybuje se mezi 40 a 60. Hodnota je zvyšována či snižována podle toho, jakým způsobem s NPC Akolyté jednají. Když pak NPC stojí před rozhodnutím, Gamemaster hodí na tento atribut a zjistí, co se stane. Existují určité výjimky. Například počáteční hodnota u služebníků Inkvizice se určí podle nejvyšší hodnoty Influence mezi Akolyty. U NPC, které Inkvizici nenávidí, Gamemaster hodí kostkou a když neuspěje, Disposition se sníží. Naopak u NPC, které mají před Inkvizicí úctu, se stejným způsobem zvýší. NPC postavám lze také stanovit osobnost, např. chytrá, agresivní, sebevědomá. Tento prvek opět ovlivňuje interakci.

Tato edice, na rozdíl od té předchozí, obsahuje rovnou i pravidla pro vozidla. Jako příklad je zde uveden jeden osobní automobil, motocykl a také obrněný transportér Chimera, který je mezi agenty Inkvizice velmi oblíben. Je tu též uvedeno podivné krystalické jízdní zvíře, které zastává úlohu kráčedla. Kniha obsahuje obvyklý seznam zbraní, brnění, kybernetických implantátů a dalších předmětů. Jsou tu též pravidla, podle kterých si postava může předměty vyrobit sama. Dalším užitečným prvkem je návod, jak správně vést vyšetřování.

V knize samozřejmě nesmí chybět popis Impéria a jeho organizací, včetně stylové mapy galaxie. Inkvizice je popsána podrobněji, jsou tu informace o její struktuře, fungování a frakcích. Hra je tentokrát zasazena do sektoru Askellon, takže popis planet a významných osob je zcela zaměřen na něj.

Nepřátelé se dělí na řadové (Troop), nebezpečné (Elite) a velitele (Master). Seznam NPC postav se vztahuje jen na ty, které lze potkat v Úlu Desoleum na stejnojmenné planetě. Obsahuje imperiální služebníky, nejrůznější gangstery, kacíře a mutanty. Z mimozemšťanů tu jsou uvedeni jen Eldaři z Craftworldu Miandrothe, který v sektoru Askellon operuje. Z démonů tu jsou služebníci Nurgla, včetně mocného Heralda jménem Putricifex, a Chaos Fury. Samozřejmě tu je uvedeno i pár nebezpečných zvířat a rostlin.

Na závěru knihy je příkladové dobrodružství Dark Pursuits a přepracovaný deník postavy. Navíc je tu také list, na kterém si Gamemaster udržuje přehled o týmu a jeho hodnotě Subtlety.

Warhammer 40.000 Dark Heresy, 2. edice

Kniha má 446 barevných stran a pevné desky. Design je hezčí, ale třeba právě deník postavy není tak přehledný jako dříve. Použití převzatých ilustrací je tentokrát dost omezené, mnoho obrázků je zcela nových. Některé prvky byly z této edice odstraněny a některé nové přidány. Hodnocení tedy nechávám stejné.

Hodnocení: 90 %Práva na RPG z prostředí W40k nyní získala firma Ulisses North America, která pro příští rok plánuje novou hru jménem Wrath And Glory.


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0131 vteřin