Star Wars: Age of Rebellion

15.11.14 - Gediman - Komentáře (0)
Společnost Fantasy Flight Games vydala druhou RPG hru z prostředí Star Wars – Age of Rebellion. Používá stejná pravidla jako Edge of the Empire, ale zaměřuje se na Povstalce.
.
Star Wars: Age of Rebellion


Hra je též zasazena do období po Epizodě 4, ale tentokrát se zaměřuje hlavně na válečné operace proti Impériu. Jejími hrdiny jsou vojáci, piloti a agenti Povstalecké aliance.

Tvorba postavy má deset kroků. V prvním se vytvoří minulost postavy. Záleží pouze na hráči, jak ji popíše. V druhém kroku se určí služba, jakou postava v Povstalecké alianci vykonává. Na výběr je z dvanácti předpřipravených: vítězství v boji (bojuje na planetách jako frontový voják), vesmírná převaha (bojuje ve vesmíru jako člen posádky lodě), špionáž (špehuje Impérium), kontrašpionáž (odhaluje agenty Impéria), vnitřní bezpečnost (odhaluje zrádce ve vlastních řadách), personální oddělení (stará se o bezpečnost a blaho rebelů), politická podpora (získává podporu ostatních frakcí a skupin), nábor (získává nové členy), zisk zdrojů (dodává potraviny, palivo, munici…), sabotáž (sabotuje zařízení a operace Impéria), technický vývoj (vyvíjí a vyrábí nové zbraně a stroje), podpora (pomáhá ostatním ve splnění jejich úkolů).

Hráč si vybere jednu z těchto služeb. Na začátku hry se určí její hodnota, která se pohybuje mezi 5 a 20. Čím více hráčů se hry účastní, tím menší hodnotu každý z nich má. Postava může svoji hodnotu služby snížit výměnou za bonusové zkušenosti či kredity. Gamemaster nakonec musí vytvořit tabulku, ve které bude u každé postavy uveden rozsah její hodnoty. Například postava A s hodnotou 15, postava B s hodnotou 10 a postava C s hodnotou 5 budou do tabulky zapsány jako postava A (1-15), postava B (16-25) a postava C (26-30).

Gamemaster pak hodí dvěma desetistěnnými kostkami (procentuální hod). Pokud hodí více než je celková hodnota služeb týmu, nic se nestane. Pokud je stejná nebo nižší, postavy získají výhodu: Wound Threshold každé z nich se zvýší o 1. Představuje to jakési nadšení z boje, které posílí morálku a odhodlanost. Postavy se tedy stanou odolnějšími a schopnějšími čelit mnohonásobné přesile či silnějším protivníkům.

Gamemaster také může určit, že se jednomu členu týmu aktivovala zvláštní výhoda. Výhodu obdrží ten člen, jehož číslo padlo na desetistěnných kostkách. Tedy například pokud padlo 17, výhodu získá postava B. Tento člen má Wound Threshold zvýšen o 2.

Pokud během hodu padnou dvě stejná čísla (11, 22, 33…) efekt je zdvojnásoben – tedy postava má Wound Threshold zvýšený o 2 respektive o 4. Kromě tohoto bonusu to také může postavě přinést nějakou příběhovou výhodu, Gamemaster určí jakou. Postava například může odhalit tajné plány Impéria nebo se setkat s novým spojencem. Výhoda by se vždy měla týkat zaměření její služby.

Tím jak postavy plní mise, zvyšují si hodnotu služby. Jakmile společně přesáhnou 100, jejich hodnota Contribution se zvýší o 1 a též získají nějakou odměnu od nadřízených. Touto odměnou může být vybavení, dopravní prostředek nebo nějaká strategická výhoda (tajná základna, pomocní NPC agenti, pronajatý křižník…). Jejich hodnota služby je zároveň resetována na 0.

Hodnota Contribution je jakási celoživotní úroveň popularity a prestiže. Ukazuje, jak moc postavy pomohly Alianci v boji proti Impériu. Čím vyšší, tím vlivnější postavy budou, ale zároveň budou terčem útoků o to nebezpečnějších nepřátel. Hodnotu Contribution lze vnímat také jako přímé zvýšení vojenské hodnosti (z vojína na seržanta, atd.).

Star Wars: Age of Rebellion

Ve třetím kroku se vybere rasa. Na výběr je Člověk, Duros, Gran, Ithorian, Mon Calamari, Bothan, Sullustan a Droid. Lidé mají mnoho typů kultur, jsou to univerzální postavy. Durosové jsou rasa vynikajících vesmírných průzkumníků a navigátorů. Granové jsou mírumilovná rasa politiků a diplomatů. Ithoriané jsou rasou pokročilých biologů, lékařů a ekologů, kteří džungli uctívají jako božstvo. Mon Calamari jsou rasa zaměřená naopak na technologii, jsou to skvělí inženýři známí stavbou mohutných vesmírných lodí. Bothané jsou rasa manipulátorů a špionů. Sullustané se vyznačují perfektní orientací v prostoru, jsou to tedy dobří piloti. Droidi jsou roboti, na výběr je tu z několika ukázkových sérií: lékařské 2-1B, protokolární 3PO, zabijácké IG, bezpečnostní LE-VO, protokolární LOM a astromechanické R. Jsou to ale jen inspirace, na hru tento výběr nemá žádný vliv. Hráč si sám může zvolit, jak jeho droid bude vypadat.

Ve čtvrtém a pátém kroku se vybere kariéra a specializace, přičemž každá kariéra má tři specializace. Kariéry jsou tyto: Ace (člen posádky různých strojů), Commander (velitel), Diplomat, Engineer (technik), Soldier (voják), Spy (špion) a Recruit (rekrut).

Ace má tyto specializace: Driver (řidič pozemních vozidel), Gunner (palubní střelec), Pilot.

Commander má tyto specializace: Commodore (velitel vesmírné lodě), Squadron Leader (velitel letky stíhaček nebo skupiny vozidel), Tactician (taktik).

Diplomat má tyto specializace: Ambassador (velvyslanec), Agitator (buřič), Quartermaster (zásobovací důstojník).

Engineer má tyto specializace: Mechanic (opravář), Saboteur (sabotér) a Scientist (vědec).

Soldier má tyto specializace: Commando (voják pro speciální operace), Medic (polní lékař) a Sharpshooter (ostřelovač).

Spy má tyto specializace: Infiltrator (infiltrátor), Scout (průzkumník) a Slicer (hacker).

Recruit je zvláštní typ specializace, kterou může mít postava kterékoliv jiné specializace. Postava se stává vojenským rekrutem a získává tak plnohodnotný výcvik ozbrojených sil. To se může častokrát hodit, protože bojové operace jsou hlavním zaměřením této hry.

Star Wars: Age of Rebellion

V šestém kroku se za body zkušeností nakoupí různé zvláštní schopnosti a výhody. Lze zvýšit i atributy, lépe se vytrénovat ve schopnostech, koupit dodatečný talent, nebo dokonce koupit další specializaci (může pocházet i z jiné kariéry). V sedmém kroku se stanoví odvozené hodnoty, tedy Wound Threshold, Strain Threshold, Defense a Soak Value.

V osmém kroku se stanoví motivace, tedy proč se postava přidala k Povstalcům. Motivace se dělí na tři typy – víra (v čest, v mír, v Jedie…), konexe (politické, vojenské, rodinné…) a poslání (spása, pomsta, osvobození…). V devátém kroku se nakoupí vybavení a určí vzhled. A v desátém kroku si hráči zvolí startovní majetek, kterým je Aliance vybavila, aby mohli bojovat proti Impériu. Na výběr je ukradený raketoplán Lambda, eskadra stíhaček Y-Wing a tajná základna. Pokud zvolí základnu, dostanou do začátku více peněz.

I zde hráč může hrát postavu nadanou v Síle. Je to Force-Sensitive Emergent – osoba, která v sobě teprve nedávno nalezla schopnost používat Sílu. Síla je tu uvedena ve třech typech: Move (pohybování předměty), Enhance (posílení a urychlení těla) a Foresee (předvídání budoucnosti).

Kniha obsahuje velké množství chladných i střelných zbraní (samozřejmě včetně světelného meče), jsou tu uvedena různá brnění, vybavení, drogy, kybernetické implantáty a modifikace. Seznam je prakticky stejný jako v Edge of the Empire. Část popisující dopravní prostředky je však více orientovaná na válku, takže tu je možné najít stroje jako je průzkumné kráčedlo AT-ST, velký transportér AT-AT, stíhačka X-Wing či obrovské křižníky třídy Imperial a Victory.

Sekce pro Gamemastera je opět plná rad a inspirací. Je tu krátká kapitola pojednávající o tom, jak použít postavy z Edge of the Empire v Age of Rebellion a naopak. Nejedná se o nic složitého, obě hry se v zásadě liší jen tím, že Edge of the Empire používá místo služeb závazky. Lze tedy použít jeden ze čtyř přístupů: buď použít jen služby (postavy, které je nemají, si je zvolí dodatečně), jen závazky (postavy si opět zvolí dodatečně), obojí a nebo každého hráče nechat, aby si vybral buď závazek nebo službu.

Sekce o galaxii obsahuje stručné informace o klíčových místech a planetách, je to prakticky totéž jako v Edge of the Empire. Dosti zajímavá je však sekce o Rebelské alianci, která přináší mnoho podrobných informací o politické struktuře, vojenské organizaci, bojových taktikách a základnách. Historie založení Aliance zmiňuje Starkillera a události ze hry Star Wars: The Force Unleashed. Seznam nepřátel je opět poměrně různorodý, ale taktéž se nijak zvlášť neliší od Edge of the Empire. Z novinek stojí za zmínku snad jen těžký bitevní droid Dark Trooper, známý z Expandovaného univerza.

V poslední části je uvedeno dobrodružství Perlemian Haul, které funguje hlavně jako příklad pro hráče i Gamemastera. Na úplném závěru je samozřejmě deník postavy, deník lodě a list informací o skupině postav (seznam kontaktů a služeb, počet Destiny Pointů Světlé a Temné strany, pozice domovské základny atd.).

Star Wars: Age of Rebellion

Kniha má 464 stran (samozřejmě v pevných deskách), nesmí chybět typický Star Wars úvod: „Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii…“ plus letící text. Zpracování je, stejně jako minule, vynikající. Kladně hodnotím odlišně pojatou Sílu, která zde dovoluje více akčnější využití. Také se mi líbí přidání dalších známých dopravních prostředků, které v Edge of the Empire chyběly, tedy zmíněné X-Wingy, AT-AT a několik velkých křižníků.

Hodnocení: 100 %

Star Wars: Age of Rebellion

Před vydáním hry i tentokrát vyšla ještě „Beginner Game“ – lite verze, která obsahuje stručněji podaná pravidla, předpřipravené postavy a dobrodružství, kostky, mapku imperiální základny a žetony (fungující jako figurky). Takhle verze je určená především pro úplné nováčky v oblasti stolních RPG.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0122 vteřin