Star Wars: Force and Destiny

20.9.15 - Gediman - Komentáře (0)
Force and Destiny je třetí Star Wars RPG hra od společnosti Fantasy Flight Games. Používá stejná pravidla jako předchozí dvě, tentokrát se však konečně zaměřuje na Jedie a uživatele Síly obecně.
.
Star Wars: Force and Destiny


Hra je opět zasazena do období po Epizodě 4. Hlavními hrdiny jsou tentokrát Jediové, kteří přežili rozkaz 66, a různé další osoby citlivé k Síle, které se musejí před Impériem skrývat.

Tvorba postavy má deset kroků. V prvním se vytvoří minulost postavy. Záleží pouze na hráči, jak ji popíše. V druhém kroku se určí moralita, tedy jestli je postava dobrá nebo zlá. To má vliv i na způsob, jakým používá Sílu (tedy její Světlou či Temnou stranu). Hráč si může zvolit moralitu ze seznamu (nebo ji náhodně určit kostkou), každá přináší jednu emocionální sílu a jednu slabinu. Nemá to žádný mechanický efekt, jedná se spíše o inspiraci, jak postavu hrát. Moralita má hodnotu od 1 do 100, postava začíná na hodně 50. Tuto si může na začátku zvýšit či snížit o 21 bodů, nebo si místo toho vybrat jinou výhodu (XP, peníze či obojí).

Emocionální síly a slabiny jsou vždy v párech, které se k sobě tématicky hodí, ale pokud hráč chce, může si vybrat odlišné. Na výběr je: Statečnost/Hněv, Láska/Žárlivost, Opatrnost/Strach, Nadšení/Lehkovážnost, Soucit/Nenávist, Lítost/Slabost, Zvědavost/Posedlost, Pýcha/Arogance, Nezávislost/Chladnost, Ctižádost/Chamtivost, Spravedlivost/Krutost, Disciplinovanost/Tvrdohlavost. Pokud hráč vybírá hodem a padne mu nejvyšší výsledek, musí hodit znovu a dvakrát – postava tedy bude mít dvě síly a slabiny.

Moralita se vyhodnocuje na základě toho, co a jak postava v průběhu hry dělala. GM se však může rozhodnout, že postavě moralitu záměrně „aktivuje“ – postaví ji před nějaké dilema.

V průběhu hry hráč sbírá Conflict body. Čím více jich má, tím větší je šance, že se na konci hry jeho moralita sníží. Conflict body lze získat třemi způsoby: postava k Síle použije Destiny Pointy Temné strany, zachová se jako padouch (např. provede něco krutého) nebo neuspěje v hodu na odolání strachu.

Na konci mise se Conflict body sečtou a hodí se desetistěnnou kostkou. Pokud padne méně než je součet Conflict bodů, vezme se rozdíl těchto hodnot a o tolik se postavě moralita sníží. Např. postava má 5 Conflict bodů, na kostce padne 3, moralita se tedy sníží o 2. Naopak, pokud padne více než je součet Conflict bodů, vezme se rozdíl těchto hodnot a o tolik se postavě moralita zvýší. Např. postava má 5 Conflict bodů, na kostce padne 7, moralita se tedy zvýší o 2. Pokud moralitu aktivoval GM, moralita je snížena respektive zvýšena o dvojnásobnou hodnotu. Jakmile je moralita na konci hry vyhodnocena, Conflict body se resetují na 0, tzn. vztahují se pokaždé jen k jedné hře.

Pokud moralita stoupne nad 70, postava se stala šampiónem Světlé strany. Postava přidává do banku jeden Destiny Point Světlé strany. Pokud stoupne nad 80, její Strain Threshold se zvýší o 1. Pokud stoupne nad 90, zvýší se o další 1 bod.

Pokud moralita klesne pod 30, postava překročila práh Temné strany. Postava k Síle používá Destiny Pointy Temné strany a ovlivňuje bank Destiny Pointů tak, že jeden bod Světlé strany mění na bod Temné strany. Pokud klesne pod 20, její Wound Threshold se zvýší o 1 a Strain Threshold se sníží o 1. Pokud klesne pod 10, zvýší respektive sníží se o další 1 bod. Postava zůstane na Temné straně i poté, co se její moralita zase vrátí nad hodnotu 30, ale může být spasena. Postava je spasena, když její moralita přesáhne 70. Opět stojí na Světlé straně, ovšem samozřejmě na Temnou stranu může znovu padnout.

Star Wars: Force and Destiny

Ve třetím kroku se vybere rasa. Na výběr je Člověk, Cerean, Kel Dor, Mirialan, Nautolan, Togruta, Twi´lek a Zabrak. Lidé mají mnoho typů kultur, jsou to univerzální postavy. Cereani jsou rasa tradicionalistů, kteří dávají přednost životu v izolaci; jejich společnost je silně matriarchální. Kel Dorové jsou typičtí svými ochrannými maskami, které musejí nosit mimo svoji domovskou planetu. Mají silný smysl pro spravedlnost. Mirialani jsou nábožensky založená rasa, která věří v osud. Nautolani jsou empatičtí a většinou mírumilovní. Togrutové jsou rasou se silným smyslem pro jednotu. V minulosti to byli kmenoví lovci, zvyk sbírat trofeje u nich přetrval dodnes. Twi´lekové jsou rasa lstivých vyjednavačů a obchodníků. Zabrakové jsou rasou hrdých válečníků, kteří si váží individuality.

Ve čtvrtém a pátém kroku se vybere kariéra a specializace, přičemž každá kariéra má tři specializace. Kariéry jsou tyto: Consular (diplomat), Guardian (udržovatel míru), Mystic (expert na ovládání Síly), Seeker (pátrač), Sentinel (vyšetřovatel) a Warrior (válečník).

Consular má tyto specializace: Healer (léčitel), Sage (mudrc shromažďující vědomosti), Niman Disciple (specialista na boj technikou VI).

Guardian má tyto specializace: Peacekeeper (bojovník zaměřený na obranu), Protector (osobní strážce), Soresu Defender (specialista na boj technikou III).

Mystic má tyto specializace: Advisor (poradce), Seer (věštec), Makashi Duelist (specialista na boj technikou II).

Seeker má tyto specializace: Hunter (lovec), Pathfinder (stopař), Ataru Striker (specialista na boj technikou IV).

Sentinel má tyto specializace: Artisan (technik), Shadow (tajný agent), Shien Expert (specialista na boj technikou V).

Warrior má tyto specializace: Aggressor (bojovník zaměřený na útok), Starfighter Ace (pilot), Shii-Cho Knight (specialista na boj technikou I).

Star Wars: Force and Destiny

V šestém kroku se za body zkušeností nakoupí různé zvláštní schopnosti a výhody. Lze zvýšit i atributy, lépe se vytrénovat ve schopnostech, koupit dodatečný talent, nebo dokonce koupit další specializaci (může pocházet i z jiné kariéry). V sedmém kroku se stanoví odvozené hodnoty, tedy Wound Threshold, Strain Threshold, Defense a Soak Value.

V osmém kroku se stanoví motivace, tedy proč se postava přidala k ostatním. Motivace se dělí na tři typy – ambice (bohatství, sláva…), příčiny (svržení Impéria, obnovení řádu Jedi…) a víra (v Rebelii, v Jedijský codex…). V devátém kroku se nakoupí vybavení a určí vzhled. A v desátém kroku si hráči zvolí startovní výhodu, kterou jejich skupinka bude mít. Na výběr je jedijský holocron, vesmírná loď a mentor, což je jejich učitel Síly. Ten s nimi necestuje, pouze jim z povzdálí radí. Nemusí být ani naživu, postavám se může zjevovat ve snech.

Kniha obsahuje velké množství chladných a střelných zbraní, jsou tu uvedena různá brnění, vybavení, drogy, kybernetické implantáty a modifikace – seznam je víceméně stejný jako v předchozích dvou hrách. Novinkou jsou holocrony, talismany a chladné zbraně z cortosisu, což je kov odolávající světelným mečům. Zajímavostí je prastarý meč, který používali dávní Jediové. Má sice běžnou kovovou čepel, ovšem k jeho používání je třeba výcvik šermu se světelným mečem, takže s ním jdou dělat stejné triky. Ze světelných mečů je tu na výběr standardní model, oboustranný model, krátký model (shoto) a také světelná píka, což je meč na dřevcové násadě. Světelné meče lze modifikovat: je tu na výběr několik typů jílců a samozřejmě krystalů, které ovlivňují vlastnosti čepele. Část popisující dopravní prostředky obsahuje pozemní vozidla, atmosférické letouny, vesmírné stíhačky a lodě. Od každé skupiny je tu jen pár typů, lze mezi nimi najít například G9 Rigger (nákladní loď ze seriálu The Clone Wars), HWK-290 (loď Kyla Katarna ze hry Dark Forces II) a jedijskou stíhačku Aethersprite. Největší lodí je tu křižník třídy Victory.

Vzhledem k tomu, že hráč hraje postavu nadanou v Síle, je tu tentokrát opravdu velký výběr z jejích schopností: Battle Meditation (posílení spolubojovníků), Bind (telekinetické chycení protivníka), Enhance (posílení a urychlení těla), Foresee (předvídání budoucnosti), Heal/Harm (léčba, poranění), Influence (ovlivnění mysli), Misdirect (vyvolávání iluzí), Move (pohybování předměty), Protect/Unleash (ochrana či útok, např. blesky), Seek (pátrání) a Sense (vnímání).

Sekce pro Gamemastera je opět plná rad a inspirací. Nesmí chybět také informace o tom, že celý Expanded Universe je nyní Legends a důsledky, jaké to může pro hráče mít – GM by se měl předem rozhodnout, jestli se jeho příběh bude řídit Canonem nebo právě Legends. Samozřejmostí je krátká kapitola pojednávající o tom, jak použít postavy z Edge of the Empire a Age of Rebellion ve Force and Destiny a naopak. Hry se liší hlavně v tom, že Edge of the Empire používá závazky, Age of Rebellion používá služby a Force and Destiny používá moralitu. Lze tedy použít jeden ze tří základních přístupů. Buď použít jen závazky, jen služby nebo jen moralitu – s tím, že postavy, které příslušnou vlastnost nemají, si ji zvolí dodatečně. Druhou možností je jednoduše nechat postavě závazek, službu nebo moralitu v závislosti na tom, podle jaké knihy byla sestavena. Má to však nevýhodu v tom, že GM bude muset udržovat přehled o třech různých systémech. Třetí možností je nechat hráče zvolit mezi závazkem a službou a uživatelům Síly navíc určit moralitu.

Sekce o galaxii obsahuje stručné informace o klíčových místech a planetách, je to v podstatě totožné jako v ostatních dvou hrách. Dále je tu popis Impéria, Rebelské aliance a dalších významných organizací. Také je tu seznam míst, která jsou nějakým způsobem důležitá pro Jedie a Sithy, většinou díky spojení se Sílou. Následuje kapitola věnovaná historii Jediů a Sithů. Zde lze najít zmínky o Revanovi, dějích her KOTOR a KOTOR 2, o Darth Banovi a jeho Pravidlu dvou a nechybí ani popis Klonových válek včetně událostí ze seriálu The Clone Wars. Jsou tu také informace o struktuře řádu Jedi, o životě uživatelů Síly v Impériu, o dalších skupinách ovládajících Sílu (například Nightsisters z Dathomiru) a o některých artefaktech.

Seznam nepřátel je jako obvykle různorodý – jsou tu zvířata (většina z nich nějak využívá Sílu), gangsteři, lovci odměn, vojáci Impéria, různí uživatelé Síly a droidi. Za zmínku stojí vornskr, ysalamir a IG-100 Magnaguard. Nejzajímavějším a nejmocnějším je ale jednoznačně Inkvizitor, lovec Jediů. Jsou tu uvedena podrobná pravidla k jeho sestavení a přípravě, takže je zaručeno, že každý bude unikátní a velmi schopný.

V poslední části je uvedeno dobrodružství Lessons from the Past, které funguje hlavně jako příklad pro hráče i Gamemastera. Na úplném závěru je samozřejmě deník postavy, deník lodě a list informací o skupině postav (seznam kontaktů a služeb, počet Destiny Pointů Světlé a Temné strany, pozice domovské základny atd.).

Star Wars: Force and Destiny

Kniha má 448 stran (samozřejmě v pevných deskách), opět nesmí chybět typický Star Wars úvod: „Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii…“ následovaný letícím textem. Zpracování má jako obvykle skvělou kvalitu. Hodně se mi tu líbí široká nabídka schopností Síly, světelné meče a jejich modifikace a vůbec celý systém morality, který je velmi jednoduchý a přitom pěkně zobrazuje balancování mezi Světlou a Temnou stranou. Velmi pěkné je také zapojení informací z Legends (dříve Expandovaného univerza), ostatně jako vždy.

Hodnocení: 100 %

Star Wars: Force and Destiny

Před vydáním hry i tentokrát vyšla ještě „Beginner Game“ – lite verze, která obsahuje stručněji podaná pravidla, předpřipravené postavy a dobrodružství, kostky, mapku chrámu a žetony (fungující jako figurky). Takhle verze je určená především pro úplné nováčky v oblasti stolních RPG.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0114 vteřin