Tajná základna

19.10.14 - Gediman - Komentáře (0)
Další mise plenitelů Temné ruky. Zúčastnili se jí Jablicko007 s kouzelníkem Ma’asem, WraithDea s biomancerkou Wraith Deou a nový hráč Archeon se zápasníkem Archeonem.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Bitva o Varkru“)

Mutanothův koruptor Tughart se dozvěděl o tom, že tým plenitelů hledá nějakou základnu, ve které by mohl v bezpečí přebývat. Doporučil mu půlčickou výzkumnou základnu na vodní planetě Vorxim. Je dobře utajená, ví o ní jen její personál.

Tughart udělal týmu prostou nabídku - když mu plenitelé přinesou data o jejích výzkumech, mohou si ji nechat. Pokud ale budou chtít zachovat její utajení, budou muset sabotovat meziplanetární komunikační systémy dřív, než si půlčíci zavolají pro pomoc. Na planetě také operuje jeho věrný služebník Daregh, který se ale už dlouho neohlásil. Je možné, že má problémy. Dalším úkolem je tedy najít Daregha a přivést ho zpět.

Do akce vyrazili kouzelník Ma’as, zatemnělý člověk Bílých říší, a biomancerka Wraith Dea, člověk-upír Šedých říší. Nově se k nim připojil také zápasník Archeon, felir-mutant. Trojice plenitelů byla k planetě odvezena Tughartovým převozníkem v malé nenápadné lodi.
Tajná základna

Mise
Loď dorazila na orbitu planety a pořídila snímek povrchu. Půlčická kolonie se rozprostírala na pěti nevelkých ostrovech. Samotná výzkumná základna ležela uprostřed souostroví, avšak hluboko pod vodou, takže se k ní nešlo dostat.

Tým počkal, až se setmí, a přistál na břehu ostrova B. Zamířil k velké budově, která sloužila jako ubytovna personálu. Na jejím ochozu hlídkoval jeden voják. Ma’as ho pomocí kouzla přinutil skočit dolů, čímž se ho nenápadně zbavil. Plenitelé prohledali mrtvolu, našli u ní klíče od mnoha dveří. Archeon použil svá křídla a obhlédl budovu ze vzduchu. Na ochozech bylo ještě několik dalších vojáků, ale těmi se už plenitelé nechtěli zabývat.

Plenitelé odemkli postranní dveře a vešli dovnitř. Byla tu dlouhá chodba lemovaná mnoha pokoji a na jejím konci byla kantýna, odkud se ozývalo mnoho hlasů. Dea pomocí detektoru biosignálů prozkoumávala přes zavřené dveře jeden pokoj za druhým a hledala někoho, koho by šlo nenápadně vyslechnout. Když na někoho plenitelé narazili, odemkli dveře a tiše vešli dovnitř. Ve dvou případech půlčíci spali, takže jejich přepad byl snadný. Ma’as jim pro jistotu pomocí kouzla zabránil zavolat o pomoc. Třetí půlčík byl vzhůru a navíc se zbraní v ruce. Ve dvou případech se výslech nepovedl, třetí půlčík však byl úspěšně zlomen. Prozradil, že základna leží na dně moře, dva kilometry pod hladinou. Jediný způsob, jak se do ní dostat, je vysunout ji na hladinu. To lze provést pomocí ovládacího terminálu v komunikační budově na ostrově E. Pověděl také, že základna slouží k výzkumu efektivnějšího boje proti Temnotě.

Plenitelé všechny vyslýchané půlčíky tiše zavraždili, ale nakonec stejně vyrazili přímo do kantýny. Bylo zde deset vojáků. Ma’as do místnosti vrhal elektrické koule, Archeon tam vyrazil na zteč. Když bylo po všem, kantýna byla plná elektřinou spálených a rozsekaných mrtvol.

Plenitelé pak pokračovali do přístavu, kde snadno přemohli dva hlídače. Byla tu malá plachetnice a motorový člun. Tým si vybral motorový člun. Nastoupili do něj Ma’as a Dea, pro Archeona už v něm nebylo místo, ale to mu nevadilo. Člun vyrazil na moře, Archeon letěl za ním ve výšce několika desítek metrů nad hladinou. V polovině cesty na člun zaútočila barakuda, ale byla snadno zabita.

Člun přistál pod mostem u břehu ostrova E. Tým vystoupil a šel ke komunikační budově. Vchod do ní hlídal pětičlenný oddíl vojáků. Budova měla několik velkých antén, ale plenitelé si nebyli jisti, jestli slouží pro meziplanetární komunikaci. Obešli ji tedy z druhé strany a zamířili k přístavu, kde spatřili jednoho pracovníka. Přepadli ho a přinutili mluvit. Půlčík jim řekl, že tato budova zajišťuje jen spojení uvnitř kolonie. Meziplanetární komunikace se nachází uvnitř základny.

Půlčík byl zabit, Dea u něj zůstala. Archeon a Ma’as se vrátili k budově a pronikli přímo do ovládací místnosti. Archeon tam vrazil ze vzduchu, skrz velké okno, Ma’as se tam dostal pomocí prostorového portálu. Uvnitř bylo několik techniků a jeden hlídač, nikdo z nich takovýto vpád nečekal. Technici byli snadno zmasakrováni, Ma’as pak kouzlem přinutil hlídače, aby si sám prostřelil hlavu. Plenitelé poté na počítačích zadali příkaz k vysunutí základny a než přiběhla pětice hlídačů z venku, byli zase pryč. Počítač zničili, takže příkaz už nešlo odvolat a základnu ani nešlo varovat.

Trojice se pak vrátila do člunu a pokračovala na místo, kde se měla základna vynořit. To trvalo dvě hodiny. Když byla konečně na hladině, přirazili k jejímu kotvišti. Archeon základnu obletěl a prohlédl. Byla dobře pancéřovaná a její komunikační systém chráněn proti sabotáži z vnějšku. V tu chvíli na něj ale zaútočil mořský wyvern, který právě přiletěl. Došlo ke vzdušnému souboji zblízka. Ma’as a Dea se ale po chvíli přidali. Dea nakonec výstřelem z pušky zasadila wyvernovi smrtící ránu. Spadl z výšky do vody a klesl do hlubin.

Tým pak vstoupil do základny, raději skrze kouzelný portál. Dea pomocí detektoru biosignálů sledovala, kde se půlčíci pohybují. Plenitelé přepadli prvního vědce a snažili se z něj dostat, kde je centrum a zda-li je tu někde i Daregh. Když nic neřekl, zabili ho. Další chycený vědec jim však ukázal cestu do centra a potvrdil, že v jedné laboratoři je uvězněný mutant. Plenitelé vědce také zabili a pokračovali nejprve do centra.

Nešli chodbami, ale skrz portály, které Ma’as postupně vyvolával až přímo do středu základny. V centru bylo mnoho vědců a i pětice strážců. Došlo k boji. Ma’as mezi nepřátele vrhal elektrické koule, Archeon a Dea též zaútočili. Když byli všichni pobiti, plenitelé prohledali počítače a ukradli všechny informace o zdejším výzkumu.

Pak se vydali do jedné ze čtyř hlavních laboratoří. Daregh ležel připoutaný na stole s mnoha senzory a operačními nástroji. Vědci, kteří ho zkoumali, byli snadno povražděni. Daregh byl osvobozen a Dea vyléčila jeho zranění.

Společně se pak vrátili do centra, kde Daregh začal sabotovat Astrokom a Hyperkom. Při tom si všiml, že se na senzorech objevila malá vesmírná loď půlčíků. Přistávala přímo na základně. Vystoupilo z ní deset vojáků, kteří vešli do základny a mířili přímo do centra. Daregh plenitelům vysvětlil, že tento tým je nouzová záloha pro případ, že by byla narušena bezpečnost. Je to jediná další skupina, která ví o existenci této kolonie a její loď je jediné vesmírné plavidlo, které tu půlčíci mají k dispozici. Plenitelé tedy museli zabránit, aby někdo z vojáků utekl a odletěl s lodí pryč, například pro posily.

Vojáci vtrhli do centrály a začali střílet. Ma’as na ně sesílal různá kouzla, Archeon i Wraith Dea se do nich pustili útokem zblízka. Nakonec byl tým zničen zásluhou Dey, která ho zmasakrovala svojí lékařskou vrtačkou. S lodí už neměl kdo odletět a meziplanetární komunikační systém byl sabotován. Planeta tak byla dokonale odříznutá od okolního vesmíru. V základně i na ostrovech byla ještě spousta půlčíků, ale ti už neměli jak se z planety dostat ani jak zavolat o pomoc. Byli vydáni plenitelům na milost a nemilost.

Plenitelé vyšli ven ze základny a převozník je i s Dareghem odvezl zpět k Tughartovi pro odměnu. Tým získal nejen základnu, která zůstala utajená, ale navíc i vesmírnou loď typu lehký runabout.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 3 hodiny. Hra trvala přibližně 2 hodiny a 30 minut. Postavy se vzájemně doplňovaly vcelku dobře. Lékařovo Mrzačení (objeví se ve verzi 1.5) je dobrá schopnost, která značně zvyšuje jeho efektivitu v boji. Potvrdilo se však, že pravidla pro vyjednávání a vyhrožování budou muset projít změnou, aby brala v úvahu způsob, jakým je vyjednáváno či vyhrožováno a postavy si tak mohly zvýšit šanci na úspěch.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.017 vteřin