Talisman míru

16.9.18 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se účastnil Lord Eliphas s postavou Lesní elfky Luny Morgany a nový hráč Grizly s postavou felira Faniada Toehena.
Zápletka
Rok: 13-682 (12 dní po misi „Poklad v katakombách“)

Luna Morgana z týmu Inferilagus a felirský střelec Faniad Toehen, známý také jako Fan, se spojili, aby splnili zakázku od obyvatel města Atton na planetě Naetto. Město je svatyní klidu a míru, je obývané fanatickými uctívači bohyně Finershy, kteří odmítají jakékoliv násilí. Až dosud bylo perfektně chráněno mocným božským talismanem, který kolem něj vytvářel nepropustnou auru. Zemětřesení ale tento artefakt poškodilo a aura zmizela. K městu se nyní blíží mnoho skupin, které konečně dostaly příležitost vyplenit ho, především cenné poklady z hlavního chrámu. Obyvatelé nemohou bojovat sami, nemají ani zbraně.

Potřebují pomoc žoldnéřů. Jejich úkolem je uchránit chrám před vypleněním a eliminovat útočníky v celé oblasti. Pokud chtějí, mohou se pokusit opravit talisman. Dcera starosty města se také ztratila, když zrovna ze zvědavosti utekla z města ven. Už několik dní je pryč. Mohou ji najít a přivést. Také je dobré identifikovat příslušnost všech útočníků, aby se proti nim obyvatelé příště mohli lépe bránit. A také by bylo dobré obnovit zemětřesením poničený vodovod, který jako jediný přiváděl vodu z hor. V horách jsou ale nebezpečná zvířata. Obyvatelé města dokonce žoldnéřům zaplatili transport tam a zpět.
Talisman míru

Mise
Před odletem na planetu Luna kontaktovala špehy, aby ji pomohli s identifikací útočících skupin. Fan kontaktovat lovce odměn, aby mu pomohl s lokalizací ztracené starostovy dcery. Lovec si za tuto práci řekl více, než kolik měl Fan u sebe, ale Luna mu peníze dala.

Po příletu do města se dvojice žoldnéřů setkala se starostou, který jim dal leteckou mapu okolí města. Ihned se dali do práce. Rozhodli se, že nejdříve půjdou do hor opravit vodovod. Když tam dorazili, Luna se zaposlouchala, jestli neuslyší unikající vodu. Uslyšela ji nedaleko. Žoldnéři se raději připravili na boj a šli na ono místo. Za skálou uviděli jezírko, které se utvořilo z unikající vody. Z jezera pil bazilišek, o žoldnéřích nevěděl. Ti na něj tedy zaútočili. Bazilišek na oba žoldnéře použil svůj psycho-hypnotický pohled a způsobil jim zranění, ale Fan ho nakonec zastřelil. Oba se potom vyléčili pomocí urychlovačů hojení. Luna baziliškovi vyřízla srdce a snědla ho. Pak se dala do opravy vodovodu, zatímco ji Fan kryl. Žádné další nebezpečí ale už nepřišlo.

Když byl vodovod opraven, Luna radiostanicí zavolala do města a zeptala se, jestli voda už teče. Když bylo vše v pořádku, oba žoldnéři vylezli na vyvýšené místo a rozhlíželi se po okolí. Na jihu u lesa spatřili nějaký pohyb, a tak tam vyrazili.

Luna se zaposlouchala, uslyšela několik hlasů, jak plánují útok. Zavolala tedy do města, aby ho varovala. Oba žoldnéři pak vstoupili do lesa a šli za hlasy. Spatřili skupinku pěti ozbrojených lidí. Luna zaslechla, jak mluví do vysílačky, někde v okolí byla ještě jedna skupina. Žoldnéři připravili překvapivý útok a udeřili. Nepřátelé byli snadno postříleni z dálky. Žoldnéři pak prohlédli jejich mrtvoly. Na brněních a zbraních měly vyryté či napsané „Eagle Reavers“. Z vysílaček se ozval člen další skupiny. Zeptal se, co se to tam děje. Fan se snažil říct, že je vše v pořádku, ale muž chtěl vědět, kdo to mluví a jaké je heslo. Luna si vysílačku vzala a začala vyhrožovat. Muž odpověděl, že si pro ně přijde. Žoldnéři se tedy připravili na příchod druhé skupiny. Luna zaslechla její příchod z jihu, do toho směru postavila laserový plot. Položila také palpost vyzbrojený vrhačem žíraviny.

Záhy došlo k boji, během kterého se však palpost rozbil. Nepřátelé také bez potíží prošli skrz laserový plot. Nakonec byli však postříleni, z jejich vysílaček se už nikdo další nehlásil. Luna si opravila palpost. Žoldnéři se poté vrátili do města. Luna místním Warpkomem kontaktovala špehy a zeptala se jich na Eagle Reavers. Odpověděli, že to jsou vesmírní bandité, kteří jednou za měsíc vyšlou na planetu asi dvacet mužů. Fan pak zavolal lovci odměn, který sdělil, že teprve nyní dorazil na místo a zahájil své pátrání.

Žoldnéři se pak zeptali starosty, jak mají opravit talisman. Ten jim řekl, že talisman je ve zdejším chrámu. Talisman je možné opravit tím, že se vloží do hrobky zakladatele města. Hrobka se nachází v hlubokém lese, v podzemí. Jakmile bude talisman vložen, opraví se za 24 hodin. Poté se musí vrátit do chrámu. V hrobce hlídají tři Světlomoři, kteří napadnou kohokoliv.

Žoldnéři tedy vzali talisman a odešli k hrobce. Hrobka měla nad zemí jen kamenný vstup, dveře byly kovové a zamčené. Luna je však vyrazila. To udělalo randál, takže bylo jasné, že Světlomoři o nich již vědí. Uvnitř byla tma, ale Luna měla noktovizor a Fan viděl ve tmě bez problémů. Po točitém schodišti sestoupili dolů, k pohřební místnosti. Z ní vycházelo jasné světlo. Uprostřed místnosti byl sarkofág a na něm speciální držák. Kolem létali tři Světlomoři, každý dokázal sesílat jiné kouzlo. První vrhal elektrické koule, druhý ohnivé koule a třetí žíravinové koule. Každá koule vybouchla a vždy zasáhla oba žoldnéře.

Luna schytala těžké zásahy žíravinovou a ohnivou koulí, její brnění bylo poškozené a ona sama téměř uhořela. Světlomoři byli zničeni skoro na poslední chvíli, další útok by už Luna nemusela přežít. Žoldnéři se vyléčili pomocí urychlovačů hojení a vložili talisman do podstavce. Než odešli, Luna dala za dveře laserový plot, aby hrobku ochránila proti případným vetřelcům.

Šli zpět do města. Fan opět kontaktoval lovce odměn. Ten mu řekl, že konečně našel nějaké stopy. Vedly do propasti jen kousek od města. Žoldnéři tam ihned vyrazili. Byla hluboká 50 metrů a Fan se rozhodl, že do ní vleze sám. Po 25 metrech si všiml, že dole skutečně někdo leží. Slézal dál, ale nakonec se neudržel a spadl. Dopadl na dno a utrpěl vážná zranění. Napíchal do sebe tři další urychlovače hojení, čímž se vyléčil. Tou osobou byla skutečně ona dcera – spala, byla zraněná, měla zlomenou nohu. Luna zavolala zpět do města a sdělila, že potřebují provaz. Za deset minut přiběhla skupinka obyvatel i se starostou. Shodili dovnitř provazy a vytáhly dceru i Fana nahoru. Starosta oběma žoldnéřům velmi poděkoval.

Žoldnéři se vrátili do města a čekali, až se talisman opraví. Mezitím obcházeli město a hlídkovali. Po dvanácti hodinách spatřili, jak z lesa na severu vyšel oddíl hobgoblinů. Žoldnéři se tedy připravili na obranu. Fan usadil svoji těžkou střepovnici na trojnožku a začal po oddílu střílet, ale hobgoblini byli dobře opancéřovaní a nijak jim to neublížilo. Byli kilometr daleko, ale neustále se blížili, aby se dostali na dostřel svých pušek. Luna tedy rychle vyběhla ven a nastražila jim do cesty kumulativní nálož. Pak se zase vrátila zpět do města. Když se hobgoblini přiblížili, nálož odpálila a několik z nich zabila. Žoldnéři oddíl společnými silami nakonec postříleli a šli prohledat mrtvoly. Vojáci měli uniformní brnění s logem nějaké frakce. Luna vzala jednu helmu s logem a šla ji ukázat špehům. Ti řekli, že je to žoldnéřská armáda Ironblades.

Žoldnéři si opět vyléčili svá zranění a pak si ve městě koupili další sady urychlovačů hojení. Luna si také opravila své brnění. Vrátili se k hlídkování, začalo se stmívat. Po několika hodinách si všimli, jak z propasti u města vylézá skupinka pěti felirů v černých brněních. Fan usadil střepovnici na trojnožku a jediným výstřelem překvapenou skupinu zmasakroval. Průzkum mrtvol ukázal, že felirové měli kolem krku zvláštní přívěsky. Luna opět zavolala špehům a dozvěděla se, že přívěsky jsou symbolem zločineckého gangu Carrakos.

Žoldnéři hlídkovali dál, začalo se rozednívat. V lese na jihu spatřili nějaké osoby, a tak to šli prozkoumat. Z lesa vystoupil oddíl Temných elfů a postupoval přímo proti nim. Došlo k přestřelce, ale i když Temní elfové byli zkušenými válečníky, byli poměrně snadno pobiti. Jejich brnění nesla symbol boha války Olrenora a další symbol, který bylo nutné identifikovat. Luna mrtvoly pověsila za jejich střeva na okolní stromy. Kus brnění vzala s sebou do města a znovu kontaktovala špehy. Ti řekli, že symbol ukazuje na sektu Meč války.

Do opravy talismanu zbývaly dvě hodiny. Žoldnéři opět hlídali, ale nikdo další se neobjevil. Poté se tedy vydali zpět do hrobky. Všimli si ale, že hrobka je obklíčena pěti minotaury a mezi korunami stromů kroužil oddíl deseti harpyjí. Před vchodem do hrobky stál kostlivý lich vyzbrojený těžkým kulometem na gyrostabilizačním ramenu a prohlížel si okolí. Luna nastražila nálož a položila palpost, Fan připravil střepovnici. Společně pak zahájili palbu. Harpyje se k nim okamžitě rozletěly a minotauři vyrazili na zteč. Harpyje začaly střílet z pistolí na Fana, zatímco minotauři se rozběhli svými rohy proti Luně. Ta se jejich prvotnímu útoku naštěstí ubránila. Fan zatím postřílel harpyje, minotauři tedy nechali Lunu být a obrátili pozornost proti němu. Lich celý souboj sledoval zpovzdálí a nic nedělal.

Minotauři útočili na Fana, který proti nim používal svůj bodákový bajonet na pušce, ovšem nedokázal prorazit jejich těžké brnění. Luna je však postupně postřílela neutronovou puškou. Nyní se pustil do akce lich osobně. Začal střílet, ale minul. Šel tedy blíž, aby měl lepší výhled. Luna udělala něco nečekaného – vyrazila proti němu s obuškem, protože neutronová puška byla proti nemrtvému neúčinná. Lich v boji zblízka nemohl svůj těžký kulomet použít, takže byl nucen s Lunou bojovat holýma rukama. Luna ho nakonec omráčila, lich padl na zem. Žoldnéři teď měli čas něco udělat, lich se ale mohl kdykoliv zase probrat. Fan se rychle rozeběhl pro talisman, zatímco Luna k lichovi nastražila nálož. Oba se pak rychle vyléčili ze zranění pomocí urychlovačů hojení a Luna Fanovi opravila zbraň. Jakmile začal lich vstávat ze země, Luna nálož odpálila.

Lichovo tělo se rozletělo na jednotlivé kosti a zdálo se, že je po všem. Nicméně lich se začal zase sestavovat, během pár chvil byl znovu v plné síle. Luna k němu tedy přiskočila a opět do něj mlátila svým obuškem, zatímco Fan do něj střílel z disrupční ostřelovací pušky. Lich byl po nějaké chvíli udolán a tentokrát definitivně. Luna pak všechna mrtvá těla pokropila žíravinou ze své zbraně, aby zabránila šíření temné korupce.

Žoldnéři se vrátili do města, kde špehové Luně sdělili, že ten lich byl koruptor Yghor. Fan pak vložil talisman do chrámu, díky čemuž se ochranná aura reaktivovala a město bylo znovu v bezpečí. Žoldnéři dostali zaplaceno a loď je odvezla pryč.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 32 hodin a 25 minut. Hra trvala něco kolem 4 hodin. Postavy nebyly příliš dobře připraveny na extrémní boj, takže se objevilo mnoho situací, kdy jim hrozila snadná smrt. V průběhu mise utrpěly mnohá zranění, přežít dokázaly jen díky zásobám urychlovačů hojení.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0158 vteřin