Temný úder

18.5.14 - Gediman - Komentáře (1)
Tato mise byla pojata z pohledu plenitelů Temné ruky, tedy služebníků největšího zla světa Void: Sci-Fantasy. Původně se jí měl zúčastnit jen Jablicko007 a Lord Eliphas, ale přímo na místě se k nám přidal třetí hráč, Tomislav. Předem jsem měl připravené dvě postavy, Ursara-liche zápasníka a Zlobra-mutanta střelce. Prvního si vybral Jablicko007, druhého vzal Lord Eliphas. Tomislavovi jsem narychlo připravil zatemnělého Šedého člověka, kouzelníka.
Zápletka
Rok: 13-669 (někdy během mise „Dračí útok“)

Vampirothův koruptor Garnog si najal tým tří plenitelů na delikátní misi. Cílem je planeta Juholles ve Žluté zóně, na které probíhá náboženské shromáždění Vznešených elfů. Stovky poutníků se utábořily okolo velkého monumentu Světla. Shromáždění vede kněz, jehož kázání a rituály oslabují Temnotu a způsobují Temným bohům bolest. To ale není to nejpodstatnější. Kněz tu má uvězněného upíra, kterého hodlá na konci shromáždění rituálně zabít. Je tu určitá naděje, že ten upír je Nihilátor – jeden z pěti vyvolených, kteří Světlu přinesou definitivní zkázu. Proto je nutné toho upíra vysvobodit a evakuovat pryč z planety. Vedlejším úkolem je zmasakrovat poutníky, najít a sabotovat či zničit jejich loď, zabít onoho kněze a znesvětit celé místo. Poblíž monumentu je opevněné město, ve kterém mají Vznešení elfové profesionální vojáky vycvičené v boji proti Temnotě. Je vhodné se vyhnout konfrontaci s nimi.

Tým se vydal na cestu v malé lodi pilotované přiděleným převozníkem. Juholles je nehostinná planeta plná bažin a temných lesů. To elfské město je s okolím propojeno pomocí zpevněných silnic a mostů, cesta mimo tyto trasy je pro elfy velmi zdlouhavá a nebezpečná.
Temný úder

Mise
Tým přistál v lese severně od monumentu. Začal se radit, jak postupovat. Už z dálky bylo vidět, že monument je dutý, ale vchod byl zřejmě z jižní strany. Bylo tedy nutné dostat se kolem poutnických táborů. Plenitelé se shodli na tom, že nejvhodnějším prvním krokem bude zničit mosty, aby vojáci z města nemohli kudy přijít. Během porady byl tým znenadání napaden velkým pavoukem, který byl však snadno a rychle zabit.

Nemrtvý ursar Taiel si vzal na starost jižní most. V terénu se snadno schoval, takže se mohl kolem táborů nepozorovaně proplížit, i když cesta mu tak trvala déle. Zmutovaný zlobr Bestrix a zatemnělý člověk Kargor se vydali zničit východní most.

Bestrix a Kargor se k cíli dostali první. Zde byli napadeni salamandrem, ale bez potíží ho zabili. Bestrix pak do mostu vystřelil ze svého kapslo-kanonu a tak ho zničil. Taiel se mezitím dostal k jižnímu mostu, do jehož konstrukce hodil kumulativní granát. Most se tak zřítil. O chvíli později spatřil, jak se městská brána otevřela a z ní vyběhl oddíl vojáků. Vojáci se zastavili u břehu a hledali jinou cestu – jedinou možností pro ně teď byl západní most.

Bestrix a Kargor se vrátili na původní pozici a odtud vyrazili k monumentu. Bestrix vystřelil na nejbližší tábořiště a zničil tak několik stanů a zabil desítky poutníků. Kargor šel k jižním táborům, kde Taiel spatřil onu loď. Měl v plánu proniknout na její palubu a pomocí kouzla přinutit posádku, aby s ní vzlétla a vrazila do monumentu.

Proti Bestrixovi zatím vyběhl oddíl ostrahy, která na shromáždění zajišťovala bezpečnost. Bestrix však celý oddíl zničil jediným výstřelem z kanonu. Elfové vyhlásili poplach a další oddíly ostrahy se připravily na boj.

Taiel se rozhodl, že teď už skrývání nemá smysl. Vydal se do tábořiště a rozhazoval kolem sebe kumulativní granáty, čímž zabil mnoho poutníků. I jemu se však do cesty postavil oddíl ostrahy. Taiel proti němu vyrazil a zničil ho jediným máchnutím svého multi-drtiče.

Kargor se dostal k lodi, ale též zde narazil na oddíl ostrahy. Vyvolal tedy Nihiloida černoty, aby mu v boji asistoval, a sám do oddílu střílel z pušky. Protivníci byli nakonec udoláni. Posledního z nich smetl proud Nihiloidovy černé tekutiny. Kargor pak vstoupil do lodě a na posádku seslal kouzlo. Ale nepovedlo se to a posádka začala utíkat ven. Kargor se ji ještě snažil kouzlem zastavit, ale bylo to marné. Loď teď už vzletět nemohla.

Bestrix se přesunul k západnímu mostu a jedním výstřelem ho zlikvidoval. Pak se odebral ke vchodu do monumentu, kde už čekal Taiel. Uvnitř byl kněz a další oddíl ostrahy. Taiel oddíl snadno vyřídil, aby zůstal jen kněz. Plenitelé se ho snažili přemluvit, aby jim prozradil, kde upíra drží. Ale kněz nic povědět nehodlal a začal střílet z pušky. Plenitelé tedy přešli k vyhrožování, ve kterém ho Taiel nakonec zlomil. Kněz plenitelům ukázal kobku, načež byl spoután.

Dveře do kobky byly snadno vyraženy. Uvnitř byl upír, připoutaný ke zdi a značně oslabený. Plenitelé ho osvobodili, ale zatím s ním nemohli ven, protože slunce ještě svítilo. Upír stejně nebyl schopen žádné delší chůze, potřeboval nejdřív nabrat ztracenou sílu. Plenitelé museli sehnat krev. To ale nebyl problém. Upír byl elf, takže nejvydatnější pro něj byla elfská krev. Kargor tedy vyšel ven a snažil se namluvit přeživším poutníkům, že kněz je svolává na ten slibovaný závěrečný rituál s upírem. Poutníci se ale nenechali zmást a v panice utíkali pryč. Kargor tedy opět využil své kouzlo ovlivňující mysl a jednu skupinku elfů přinutil vejít do kobky. Pak za nimi jen zabouchnul dveře. Bestrix donutil kněze, aby následný masakr sledoval průzorem.

O chvíli později upír kobku opustil již posilněný. Plenitelé kněze vzali a položili ho na oltář, kde měl původně ležet upír. Zde ho zmasakrovali. Tím bylo celé místo znesvěceno. Bestrix pak několika výstřely z kanonu zničil elfskou loď.

Když se setmělo, tým se vydal zpět ke své lodi. Ale elfští vojáci z města mu vpadli do cesty, podařilo se jim totiž najít brodiště. Došlo k boji. Upír se držel opodál, protože neměl žádné zbraně ani jinou výstroj. Bestrix vystřelil z kanonu a zničil jednu polovinu oddílu. Kargor vzápětí seslal prostorovou bránu a umožnil tak Taielovi provést zteč a zničit i tu druhou. Upír to přečkal v pořádku.

Když tým dorazil k lodi, spatřil, že uvnitř je spousta pavučin, převozník byl jimi celý obmotaný. Z hloubi lodě vyrazil další velký pavouk a zaútočil, ale i tento byl rychle zabit. Potom plenitelům už nic nebránilo v tom, aby planetu opustili.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 10 hodin a 50 minut. Hra trvala přibližně 2 hodiny. Mise probíhala vcelku hladce. Objevilo se pár komplikací, díky kterým postavy musely změnit své plány, ale jinak nic vážného. Kouzelníkovi při sesílání jednou padla smůla a postihlo ho vnitřní krvácení, tedy lehké zranění. Ostatní postavy utrpěly lehká zranění z bojů, i když zlobr-mutant se z nich díky regenerativní mutaci vyléčil.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0117 vteřin