Tři mise

19.4.13 - Gediman - Komentáře (7)
K příležitosti prvního výročí vydání hry jsem vyhlásil takový mini-projekt pro uživatele webu Postavy.cz: mohli sami vymyslet mise pro žoldnéře, které bychom pak odehráli. Do uzávěrky se mi podařilo vybrat tři mise, které byly dostatečně stručné, aby mohly být odehrány během jednoho večera. Hry se zúčastnil OnGe s postavou orkského lékaře Gor-Maa a gnómského střelce Steelballa, a Razer, pro kterého jsem sestavil postavu člověka Černých říší – zápasníka.
Rukojmí
Měsíc po poslední události…
Temní elfové ze Společenstva Castora potřebují pomoc. Jejich kolonie na planetě Juabi II byla napadena a dobyta Orky. Vojenský útok ale není možný, protože Orkové sdělili, že pokud se k planetě přiblíží jakákoliv flotila, popraví všechny přeživší Elfy. Je nutné tyto rukojmí rychle a nenápadně osvobodit – jakékoliv předčasné prozrazení přítomnosti záchranného týmu bude mít za následek jejich smrt.mapaTemní elfové pro tento úkol najali dva žoldnéře. Prvním je Gor-Maa, člen týmu Inferilagus. Druhý je Korag, člověk z Černé říše. Odvezli je malou nenápadnou lodí k Juabi II, přímo nad kolonii. Kapitán lodi provedl několik orbitálních průzkumů. Kolonie byla vybudována jako velká pevnost obehnaná silným opevněním. Byly v ní detekovány dva druhy forem života – velké množství orků, kteří se zdržovali venku před bránou, a několik málo elfů, rukojmích držených na dvou místech.

Korag kontaktoval bezpečnostní komando ze své domovské říše a pověřil ho, aby zasáhlo a krylo jejich ústup v případě, že se mise nevydaří. Pak se už oba žoldnéři nechali teleportovat do oblasti. Gor-Maa do lesa poblíž mostu, Korag k ústí odpadní stoky. Gor-Maa se vydal přes most přímo před bránu. Viděl zde několik stovek orků, kteří se stále vzpamatovávali z obléhání. Ošetřovali své raněné a odklízeli mrtvoly. Bylo tu mnoho padlých Temných elfů a mnoho zničené vojenské techniky. Gor-Maa, jakožto lékař, do davu snadno zapadnul a tak na sebe neupoutal žádnou pozornost. Prošel až za hradby do prostoru pevnosti a zamířil si to na severní stranu. Korag zatím prošel stokou pod hradbami a čekal, až Gor-Maa odstraní velký poklop a pustí ho dovnitř.

Když se oba žoldnéři shledali, šli rovnou k zadní bráně. Gor-Maa zabouchal na dveře a čekal. Otevřel mu orkský hlídač a tázal se ho, co tu dělá, když všichni lékaři jsou před hlavní bránou. Gor-Maa vysvětlil, že ošetřoval zraněného vojáka u hradeb, čímž si získal hlídačovu důvěru. V tu chvíli na něj oba žoldnéři zaútočili a překvapeného hlídače eliminovali dřív, než stačil zavolat posily. Žoldnéři vešli do pevnosti, která byla prázdná, a z věže osvobodili 10 rukojmích. Ty evakuovali stokou ven z pevnosti a šli pro další.

Po schodech vyšli na obrannou zeď a po ní přešli až k velké baště, kde byli podle senzorů další rukojmí. Uvnitř bašty však byl i jeden hlídač. Gor-Maa ho opět vylákal ven a úderem kladiva srazil ze zdi. Hlídač pád nepřežil, ale upoutal pozornost orků tam dole. Vyslali dvojici vojáků, aby zjistila, co se to děje. Došlo k boji. Jeden ork byl zabit, další opět sražen ze zdi. Orkové ihned vyhlásili poplach. Žoldnéři už na nic nečekali, osvobodili zbylých 20 rukojmích a utekli skrze stoku ven. Zde si pro ně přiletěla elfská loď a rychle je odvezla pryč.


Buřič
10 dní po poslední události…
Trpasličí Wentoxská těžební gilda má problém. Jistý muž známý pod přezdívkou „Buřič“ vyvolává stávky a nepokoje v gildovních dolech na asteroidním pásu Wentox Belt-A. Buřič se schovává na planetě Wentox IV nedaleko dolů, odkud své operace řídí. Planeta je však v moci jisté frakce Zlobrů, kteří na ní nevpustí nikoho cizího. Je nutné dostat se na tu planetu, najít a zabít Buřiče.mapaŽoldnéř Korag zůstal u týmu Inferilagus, aby si mohl vydělat ještě nějaké peníze, a tuto misi přijal. Spolu s ním na ní vyrazil i žoldnéř Rabiath Steelball, který se právě vrátil z psychoterapie. Trpasličí loď typu těžký monitor je odvezla k planetě Wentox IV a její kapitán nařídil provést průzkum. Senzory odhalily, že v sídle Zlobrů se nachází i několik desítek koboldů a také jeden trpaslík – je jasné, že to je ten Buřič. Korag kontaktoval své známé žoldnéře a také bezpečností komando a vojenskou jednotku své domovské říše. Žoldnéřům poručil, aby provedli útok na budovu skladiště. Vojenské síle nařídil, aby zaútočila na hlavní strážní věž. A nakonec pověřil komando, aby ho na misi osobně doprovázelo.

Žoldnéři provedli ze své lodě orbitální úder a skladiště explodovalo, přičemž poškodilo okolní budovy. O pár vteřin později provedla trojice vojenských útočných letounů nálet na hlavní věž. Ta byla rozbořena a spolu s ní i vstupní brána. To vyvolalo naprostý chaos. Zlobři i jejich podřízení koboldi vybíhali z budov ven a hasili požár. Steelball, který si pořídil musimona jako jízdní zvíře, se i s ním nechal teleportovat přímo k hořícím troskám, kde na sebe začal upoutávat pozornost zmateným chováním. Korag si této taktické chyby všiml… bylo jasné, že Steelball není úplně v pořádku. Korag se nechal teleportovat na lávku vedoucí do hlavní budovy z jihu, zatímco bezpečnostní komando se teleportovalo na lávku ze západu. Steelball byl zatím obklíčen vojáky a vyslýchán, ale nebyl schopen jim dát žádnou pádnou odpověď. Vojáci ho tedy chytili a násilím vedli do velitelství.

Korag zatím vyrazil dveře do velitelství svoji dřevcovou sekyrou, komando se skrz dveře provařilo autogenem. Uvnitř byl jeden zlobr-velitel a dva koboldí vojáci. V rohu místnosti se krčil onen trpaslík. Došlo k boji, během kterého byla dvojice koboldů snadno zabita a po tužším boji skolen i zlobr. Vojáci, kteří sem vedli Steelballa, zpozorněli a připravili se na útok. Steelball se jim však vytrhl a utekl ven hledat svého musimona. Korag poručil komandu, aby trpaslíka zlikvidovalo – byl upálen zaživa. Sotva zemřel, z okolních reproduktorů se náhle ozval tajemný deformovaný hlas. Informoval, tento komplex patří zlobří politické sektě Absolutní nadvláda. Sekta využívala Buřiče k tomu, aby sabotovala Wentoxskou těžební gildu, která je ve skutečnosti napojena na tajnou organizaci Intrix ohrožující celou galaxii. Žoldnéři udělali chybu, že Buřiče zabili, ale mají ještě šanci ji napravit. Musí se vydat do sídla gildy na planetě Wentox VI a zabít celé její velení. Hlas slíbil, že když to udělají, dobře se jim odmění.mapaZbývající zlobři a koboldi nechali žoldnéře v poklidu odejít. Žoldnéři se tedy vrátili na palubu trpasličí lodě a sdělili, že mise byla úspěšná. Trpaslíci jim vyplatili slíbenou odměnu. Žoldnéři zároveň požádali o audienci u velmistra gildy a bylo jim vyhověno. Loď je odvezla na planetu Wentox VI, kde přistála v podzemní základně. Korag na splnění úkolu poslal Steelballa samotného. Pokud bude zabit, veškerá odměna alespoň zbude jen pro něj. Steelball vyrazil, Korag zatím čekal u lodi a nenápadně si ji prohlížel.

Steelball byl však stále zmatený a nesoustředěný. Požadoval schůzku se zástupcem Intrixu, což trpaslíky vyvedlo z míry. I s jeho musimonem (kterého nechtěl opustit) ho tedy odvedli před velmistra, aby mu vysvětlil, co vlastně chce. Steelball trval na svém, ale velmistr ho ujišťoval, že tady žádný Intrix není. Když Steelball začal vyhrožovat zbraněmi, celá situace se zvrtla. Dva strážci po něm začali střílet a podařilo se jim ho i zranit. Steelball je ale pozabíjel. Dva mistři, kteří tu s velmistrem byli, vytasili pistole a spustili palbu. Steelballa, který se vyhoupl do sedla, sice netrefili, avšak trefili a vážně poranili musimona. Útok na zvíře však Steelballa přímo rozzuřil. Vytasil srp a kladivo a mistry i velmistra zmasakroval. Místnost měla zvukotěsné dveře, takže nikdo naštěstí nic neslyšel.

Když bylo po všem, Steelball se vrátil zpět k lodi. Nyní bylo nutné dostat se z planety dřív, než si trpaslíci všimnou, co se stalo. Těžký monitor, který je sem přivezl, byla jediná možnost. Žoldnéři nastoupili zpět do lodi a začali trpaslíkům vyhrožovat, aby ji opustili. Ale ti odmítali. Korag měl paluby už dobře obhlédnuté a tak věděl, kudy jít. Tasil svoji plazmovou pušku a zastřelil každého trpaslíka, na kterého narazil. Do kajut a dalších prostor házel své nanobotické granáty, které spolehlivě rozložily všechny přeživší. Když byla loď čistá, Steelball se ujal kormidla. Loď odletěla z planety pryč a rychle přešla na FTL.

Cestou na Caerbannog Korag přemluvil Steelballa, aby mu loď za menší částku přenechal. Ten souhlasil, i když si neuvědomoval, že dost prodělal. O několik dní později se Steelballova mysl konečně opět rozjasnila. Zmatení po psychoterapii ustoupilo, i když mu v paměti zanechalo nějaká volná místa.


Doprovod
13 dní po poslední události…
Wolfen-Canir Var Generh „Grizly“ chce silný ozbrojený doprovod do pouště Achnan na planetě Nuurb, která se hemží bandity a piráty. Žoldnéři se připojí k pěti dalším ozbrojencům, které Generh už má. V tamní vesnici má dojít k významnému obchodu s vesmírnými stíhačkami, který není natolik legální, aby tímto úkolem mohl pověřit státní jednotky.mapaMise se opět zúčastnili Steelball a Korag. Na planetu je odvezl Grizly ve své lodi, společně s pěti muži, které sehnal už dříve. Loď přistála do pouště, nedaleko vesnice. Skupinka šla cestu pěšky, Steelball se vezl na svém musimonovi. Do vesnice vstoupili z jihu. Byla obklopena ochrannou zdí, aby do ní piráti a bandité nepronikali tak snadno, a obsahovala příjemnou oázu s velkým jezem.

Když skupinka vstoupila do předměstí vesnice, místní obyvatelé Grizlyho ihned poznali. Vzkázali mu, že tu není vítán, a aby rychle odešel. Ten však odmítl. Vesničané sdělili, že další pobyt zde bude pouze na jeho vlastní nebezpečí. Pár z nich kontaktovalo vůdce vesnice.

Skupinka pokračovala dál, do centrální části. Zde však už na ní čekalo 40 ozbrojených vesničanů, v čele s vůdcem. Vůdce a Grizly se evidentně už dobře znají. Vychází najevo, že Grizly sem přišel nikoliv kvůli obchodu, ale kvůli pouhé pomstě. Vůdce ho kdysi zradil a také kvůli němu přišel o nohu. Když se to Korag a Steelball dozvěděli, byli znechuceni tím, jak Grizly zneužil jejich služeb.

Spustila se přestřelka, ale vesničané byli rychle pobiti, ostatní se rozutekli. Vůdce se skrýval v budově. Žoldnéři váhali, na čí stranu se nakonec postaví. Grizly je přemlouval, aby zůstali u něj a nabídl jim vyšší odměnu. Vůdce nic nenabízel, naopak vyhrožoval, že do vesnice přivolá najaté piráty a bandity. Žoldnéři tedy zahájili útok a vůdce zabili. Grizly jim dal slíbenou odměnu a nechal je jít.

Steelball se pak vrátil na Caerbannog, Korag odletěl pryč – trpasličí těžký monitor hodlal prodat.


Shrnutí
První mise postavám trvala přibližně 8 hodin, druhá jim zabrala něco přes 3 hodiny (první část) a necelou hodinu (druhá část) a třetí misi zvládly za 3 hodiny. Hodně času zabral hlavně orbitální průzkum - každý typ průzkumu totiž trvá jednu hodinu. Mise byly hrány zvlášť, tedy na konci každé byly přiděleny body zkušeností, peníze a body prestiže. Hra celkově zabrala přibližně 2 a půl hodiny.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0113 vteřin