Warhammer 40.000, 7. edice

2.7.14 - Gediman - Komentáře (0)
I když jsem původně chtěl na tomto webu psát recenze jen na RPG hry, rozhodl jsem se přidat i recenze na materiály ke stolní válečné hře miniatur, W40K. Jako první tedy napíšu o základní knize pravidel, která má aktuálně sedmou edici.
.
Warhammer 40.000, 7. edice


Nejprve krátký úvod. Warhammer 40.000 je stolní válečná hra (wargame), která poprvé vyšla v roce 1987 jako „sci-fi varianta“ pro podobnou hru, Warhammer Fantasy Battle z roku 1983. Jejím autorem je britská firma Games Workshop. Jedná se zároveň o sběratelské a modelářské hobby, protože hráči si svoji armádu sestavují z figurek vojáků, monster a vozidel, které musí nejprve slepit a nabarvit. Ke hře není potřeba žádný hrací plán, postačí jen holý stůl a nějaký ten terén (knihy, krabičky…). Přesuny vojáků a dostřely zbraní se určují pomocí palcového měřítka, někdy jsou nutné také šablony pro stanovení dosahu výbuchů. A ke hře jsou především potřeba také šestistěnné kostky (nejlépe ve větším množství), které slouží k vyhodnocování akcí a efektů.

Hra je určena minimálně pro dva hráče, což je také nejběžnější forma. Před zahájením bitvy si společně určí bodovou hodnotu armád. Oba hráči si pak sestaví armádu o dané hodnotě, čímž je zaručeno, že síly budou vyrovnané. Tato předherní příprava může být poměrně dlouhá, hráč musí podrobně nastudovat příručku své armády (tzv. Codex) a samozřejmě také sehnat potřebné modely. Na výběr je z mnoha armád:

Největší zastoupení má Impérium lidstva:
Space Marines: vesmírní mariňáci, elitní geneticky vylepšení super-vojáci.
Astra Militarum: Imperiální garda, řadová armáda s obrovským množstvím vojáků a tanků.
Blood Angels: vesmírní mariňáci stylizovaní do podoby krvelačných upírů.
Dark Angels: vesmírní mariňáci stylizovaní do podoby středověkých rytířů.
Space Wolves: vesmírní mariňáci stylizovaní do podoby Vikingů a vlkodlaků.
Grey Knights: vesmírní mariňáci vycvičení pro boj proti démonům a silám Chaosu.
Imperial Knights: obrovské kráčející kolosy pilotované legendárními válečníky.
Adepta Sororitas: bitevní jeptišky imperiální církve.
Inquisition: všemocná organizace bránící lidstvo před úpadkem a korupcí.

Armády cizích sil jsou následující:
Chaos Space Marines: vesmírní mariňáci, kteří propadli korupci a bojují proti Impériu.
Chaos Daemons: hordy démonů z Warpu.
Eldar: vyspělá rasa manipulátorů a psykerů, žije na palubách obřích vesmírných lodích.
Dark Eldar: sadistická rasa pirátů a otrokářů, galaxii terorizuje svými nájezdy.
Necrons: pradávná rasa, která přesunula své vědomí do nesmrtelných strojů.
Orks: brutální a barbarská rasa, která žije pouze pro válku.
Tau Empire: mladá a idealistická rasa, která chce galaxii civilizovat.
Tyranids: všežravý roj mimozemských bestií, který do galaxie přiletěl odjinud.

Když je vše připraveno, hráči sestaví bitevní pole (rozmístí terén) a hodí kostkou. Ten, komu padne více, jako první vysadí svoji armádu a může též určit, kdo začne hrát. Pokud určí sebe, protihráč mu může iniciativu vzít tak, že si hodí kostkou. Pokud mu padne 6, vzal ji.

Kolo je rozděleno do čtyř fází, které probíhají v tomto pořadí – Movement, Psychic, Shooting a Assault. V Movement fázi se jednotky přesouvají, v Psychic fázi se sesílají psychické síly (kouzla), v Shooting fázi se střílí a v Assault fázi se vyráží na zteč a dochází k boji zblízka. Jakmile hráč provede všechny fáze, je řada na protihráči. Potom kolo skončí a začne nové. Tak to pokračuje až do konce hry.

Hra může mít mnoho scénářů. Tím nejobvyklejším je prosté zničení protivníka. Cílem ale může být také zabrání a udržení strategických bodů nebo zničení jen vybraných jednotek. Lze též zapojit mnoho volitelných pravidel, jako například budovy, boj v noci a efekty neznámého terénu. Existujte též možnost Tactical Objectives, která náhodně generuje cíle v průběhu hry. Hráči si na začátku každého kola losují úkoly, jejichž splněním získávají vítězné body.

Základem jsou samozřejmě figurky – jednotky. Některé jsou organizovány do oddílů, jiné se po bitevním poli pohybují samostatně. Existuje několik kategorií jednotek, přičemž některé mohou být ve více kategoriích současně, např. pěchota, motocykly, kavalerie, monstra, tanky, letadla. Každá kategorie má různá pravidla pro pohyb a boj. Jednotky mají své atributy, které určují, jak dobré jsou. Weapon Skill ukazuje schopnost boje zblízka, Ballistic Skill ukazuje schopnost boje na dálku, Strength vyjadřuje sílu v boji zblízka, Toughness ukazuje odolnost proti zranění, Wounds je počet životů, Initiative ukazuje pořadí útoku v boji zblízka, Attacks ukazuje počet útoků v boji zblízka, Leadership je morálka a Save je schopnost vyvarovat se zranění. Vozidla jsou pojata jinak – mají jen atributy Ballistic Skill, tři údaje o pancéřování (přední, boční a zadní) a počet životů; vozidla schopná bojovat na blízko pak mají i další nutné atributy.

Každá jednotka je vyzbrojena nějakými zbraněmi, zvláštním vybavením a schopnostmi. Též má určenu bodovou hodnotu. Většinu jednotek lze vylepšit silnějšími zbraněmi, dalším vybavením a schopnostmi, což samozřejmě zvyšuje jejich cenu. Hráči tedy mají možnost přizpůsobit armádu své taktice. Možností je tu opravdu hodně.

Jednotky se dělí na tyto druhy:
HQ: Velitelské jednotky.
Troops: Základní jednotky, kostra armády. Levné a početné.
Elites: Elitní jednotky. Drahé a vzácné jednotky.
Heavy Support: Těžké podpůrné jednotky, většinou střelecké.
Fast Attack: Rychlé útočné jednotky, většinou pro boj zblízka.
Fortification: zvláštní typ, jedná se o opevnění.
Lords of War: zvláštní typ, jsou to obrovské nebo mocné super-jednotky.

Jeden model v armádě musí být prohlášen za vrchního velitele (Warlord). Takovému se musí hodem kostkou určit jeden Warlord Trait, jakýsi zvláštní bonus, kterým ovlivňuje ostatní jednotky a který může dosti ovlivnit průběh hry. Na výběr je ze čtyř tabulek – taktické dovednosti, velící dovednosti, osobní dovednosti a strategické dovednosti. Eventuálně je možné vybrat specifickou tabulku uvedenou v každém Codexu. Nejvhodnější je dát status Warlorda HQ jednotce, ale může jím být i velitel oddílu nebo kterýkoliv jiný model typu „character“. Pokud nikdo takový v armádě není, pak Warlordem může být jakýkoliv model, ovšem nezískává Warlord Trait.

Existují dva přístupy k budování armády – klasický (Battle-forged) a neomezený (Unbound). Pokud se armáda sestavuje jako Battle-forged, musí se řídit podle organizační tabulky. Minimální velikost armády je jeden HQ a dva Troops. Lze přidat až čtyři další Troops, jednoho HQ, tři Elites, tři Fast Attack a tři Heavy Support. Může též obsahovat jedno Fortification a jednoho Lord of War. Je možné přidat ještě pomocnou armádu, která pochází z jiné frakce. Její minimální velikost je jeden HQ a jeden Troops. Může mít jeden další Troops, jeden Elites, jeden Fast Attack a jeden Heavy Support. Battle-forged armáda přináší určité výhody, například hráči dovoluje provést opravný hod na tabulku Warlord Traits a všem Troops dává možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem (pakliže protivník též nemá tuto schopnost). Pokud se armáda sestavuje jako Unbound, hráč do ní může zařadit jakékoliv jednotky z kteréhokoliv Codexu. Nemusí se řídit výše zmíněnou organizační tabulkou.

Pokud armáda obsahuje jednotky z více frakcí (ať už pomocnou armádu podle Battle-forged přístupu nebo prostou Unbound armádu), musí se řídit tabulkou spojenectví. Tato tabulka ukazuje, jaké panují vztahy mezi různými frakcemi. Některé frakce jsou přirození kolegové, například jednotlivé armády Impéria. Jiné frakce jsou nepřátelé na život a na smrt, například Eldaři a síly Chaosu. Tabulka popisuje čtyři druhy spojenectví:

Battle Brothers jsou přirození spojenci. Mohou vzájemně využívat výhod svých schopností, jako např. zvláštní bonusy, Warlord Traits, psychické síly, schopnost opravovat vozidla, převoz v transportérech a podobně. Allies of Convenience jsou nedůvěřiví spojenci. Nemohou využívat své výhody. Desperate Allies jsou spojenci z nutnosti. Totéž jako Allies of Convenience, ale pokud se jednotky k sobě přiblíží na 6 palců, je tu riziko, že nebudou vykonávat žádné akce (promarní kolo). Come the Apocalypse jsou odvěcí nepřátelé, takže pokud je hráč bude chtít nasadit spolu, bude si muset vymyslet hodně dobrý důvod. Totéž jako Desperate Allies, ale jednotky musí začít hru minimálně 12 palců od sebe.

Teď něco málo k fázím kola. V Movement fázi se jednotky přesouvají. Různé jednotky jsou různě rychlé, záleží též na terénu – těžký terén jednotky zpomaluje, nebezpečný terén je může i zabít. Následuje Psychic fáze, o které napíšu níže. Potom je na řadě Shooting fáze, ve které se střílí. Hráč zvolí cíl, který jednotka vidí a který je v dostřelu jejích zbraní, a hodí kostkami. Vezme se v úvahu hodnota Ballistic Skill – čím vyšší je, tím menší číslo stačí hodit. Například u jednotky s hodnotou BS 5 stačí, když padne 2 a více. Pokud je v dostřelu celý oddíl, hází se jednou kostkou za každého člena, hraje tu roli ale i kadence zbraní. Ze všech výstřelů, které trefily, se poté musí vytřídit výstřely, které cíly způsobily poškození. Čím silnější zbraň, tím má větší šanci, že cíl zraní. Zde se musí porovnat Strength zbraně a Toughness cíle, k čemuž je potřeba speciální tabulka. Každý cíl, který byl zraněn, má ještě šanci toto zranění vykrýt záchranným hodem (Armor Save, Invulnerable Save nebo Cover Save). Nakonec je na řadě Assault fáze. Ta má dvě pod-fáze. V první dochází ke zteči – přesunu vojáků do boje zblízka. V druhé dochází k samotnému boji. Jednotka, která má vyšší Initiative začíná jako první, potom následují jednotky s nižšími hodnotami. Pokud mají dvě jednotky Initiative stejné, udeří současně – mohou se tedy zabít navzájem. Vyhodnocení funguje podobně jako u střelby. Vezme se v úvahu hodnota Weapon Skill obou soupeřů a pomocí tabulky se určí, jakou hodnotu je na kostkách nutno hodit. Hází se jednou kostkou za každého člena, ale hraje tu roli i hodnota Attacks. Ze všech úderů, které se trefily, se potom vytřídí údery, které cíly způsobily zranění. Čím silnější bojovník, tím má větší šanci, že cíl zraní. Porovná se tedy Strength bojovníka a Toughness cíle podle tabulky. Každý cíl, který byl zraněn, má ještě šanci toto zranění vykrýt záchranným hodem (tentokrát pouze Armor Save nebo Invulnerable Save). Ta strana, která na konci fáze způsobila protivníkovi větší ztráty, v souboji vítězí a poražený si musí hodit na morálku. Pokud uspěje, zůstává na místě a boj pokračuje v dalším kole. Pokud neuspěje, začne utíkat – vítěz ho má šanci dohonit a zcela rozprášit.

Způsob sesílání psychických sil (nadpřirozených schopností, kouzel) je v této edici kompletně předělán, takže ho rozeberu podrobněji. Každý psyker (kouzelník) má určitý Psyker Mastery Level, který určuje, kolik kouzel dokáže seslat za jedno kolo a kolik kouzel celkově umí ovládat. Pokud si zvolí všechna kouzla z jedné disciplíny, získá navíc bonusové Primaris kouzlo. Pokud však během hry získá kouzla z jiné disciplíny, o Primaris kouzlo přichází. Hráč nicméně může určit, že psyker si dobrovolně vymění jedno ze svých kouzel za Primaris kouzlo – bude mít tedy o jedno kouzlo méně, ovšem může mít Primaris kouzlo i když ovládá kouzla různých disciplín.

Před začátkem hry se generují psychické síly pro každého psykera ve hře. Hráč si hodí kostkou a náhodně tak určí, jaké kouzlo ze zvolené disciplíny daný psyker ovládá. Samozřejmě, psyker musí danou disciplínu umět, ne všichni umí používat všechny. Games Workshop vydal sadu Psychických karet, ze kterých lze snadno losovat a také udržovat přehled o efektech kouzel. Je to dobrá pomůcka, nicméně ne nezbytná.

Na začátku každé Psychic fáze se generuje Warp Charge. Hráč, který je zrovna na řadě, si hodí kostkou a on i jeho protihráč si k tomuto číslu přičtou Psyker Mastery Levely všech svých psykerů. Získají tak počet Warp Charge bodů svých armád pro toto kolo. Slouží v podstatě jako společná mana všech psykerů. Jakmile jsou vyčerpány, nelze kouzlit a Psychic fáze končí.

Seslání kouzla funguje tak, že si psyker určí, kolik Warp Charge bodů spotřebuje. Za každý bod hází jednou kostkou, musí mu padnout 4 a více. Pokud se to podaří alespoň tolika kostkám, kolik kouzlo vyžaduje, tak kouzlo bylo sesláno. Pokud však při tomto hodu padne na alespoň dvou kostkách 6, nastane efekt Perils of the Warp (šest různých negativních efektů, ze kterých se vybírá hodem kostkou). Protivník může kouzlo zrušit hodem Deny the Witch – musí mu padnout úspěch na tolika kostkách, aby jimi vyrušil všechny úspěchy psykera. Standardně to je 6, ale rozsah lze zvýšit různými bonusy. Každá kostka opět stojí jeden Warp Charge bod. Protivník může kouzlo zrušit, i když sám není jeho terčem.

Jsou čtyři typy kouzel. Blessing jsou bonusy pro přátelské jednotky, Conjuration je vyvolávání nových jednotek, Malediction jsou postihy pro nepřátelské jednotky a Witchfire je v podstatě střelecký útok s pár výjimkami, existuje několik podtypů. Disciplíny jsou tyto: Biomancy (ovládání těla), Divination (předvídání budoucnosti), Pyromancy (ovládání ohně), Telekinesis (ovládání předmětů), Telepathy (ovládání mysli) a Daemonology (ovládání sil Warpu). Poslední jmenovaná je v této edici nová a dělí se na dva poddruhy: defenzivní Sanctic a ofenzivní Malefic. Je přístupná pro všechny psykery všech ras s výjimkou Tyranidů. Grey Knights však mohou mít pouze Sanctic kouzla, démoni pouze Malefic kouzla – obě skupiny je dokáží ovládat stejně snadno, jako běžná kouzla, zatímco ostatním psykerům hrozí efekt Perils of the Warp pokud padnou dvě jakákoliv stejná čísla (ne jen šestky).

Kniha též popisuje modely terénů, které Games Workshop vydává. Modely lze různě předělávat a kombinovat, lze z nich klidně postavit celé město nebo bitevní linii. Šikovní modeláři si mohou samozřejmě vytvořit vlastní budovy, zdi a pevnosti a vymyslet jim vlastní pravidla. Inspiraci mohou vzít z těch oficiálních. Jsou jimi:

Shrine of the Aquila: Imperiální svatyně, která poskytuje kvalitní úkryt (vysoký Cover Save). Imperiálním vojákům dovoluje provádět opravné hody na morálku, protivníkům naopak dává bonus v boji proti Impériu.

Manufactorum: Imperiální továrna, která též poskytuje kvalitní úkryt. Všem vojákům uvnitř zvyšuje odolnost proti efektu přehřáté zbraně (např. plazmové).

Basilica Administratum: Imperiální úřední budova, která také poskytuje dobrý úkryt. Pokud je uvnitř ní umístěn tajemný strategický bod (tzv. Mysterious Objective), lze provést opravný hod při určení, jaký bude mít efekt.

Sanctum Imperialis: Další imperiální budova, která opět dává dobré krytí. Vojákům uvnitř dává schopnost bojovat v noci bez postihů a bonus k Deny the Witch.

Battlescape: Rozstřílené bitevní pole s kráterem a vrakem transportéru. Poskytuje slabší Cover Save.

Crashed Imperial Aquila Lander: Ztroskotaný imperiální letoun. Když k němu někdo přijde, hodí si kostkou, aby určil, co se stane. Může explodovat, může v něm být ukrytý strategický bod a nebo nemusí mít žádný zvláštní efekt.

Twisted Copse: Les, který poskytuje slabší Cover Save.

Moonscape: Měsíční krajina, tedy pláň posetá krátery od dělostřelby. Standardně poskytuje nejslabší Cover Save, ale jednotkám, které zde zalehnou k zemi, přidá vyšší bonus ke Cover Save.

Poprvé v historii Warhammeru je kniha rozdělena na tři menší. První z nich (The Rules) se zabývá pravidly, má 208 stránek. Druhá (A Galaxy of War) se zabývá modelářstvím, má 144 stránek plných detailních fotografií modelů i celých scenérií. A třetí (Dark Millennium) obsahuje popis světa, má 128 stránek. Toto rozdělení je dobrý krok, protože hráči mohou při hře používat jen relativně lehkou a přenosnou příručku, zatímco zbytek může zůstat ve skříni. Knihy jsou samozřejmě celobarevné s pevnými deskami, dodávané ve společné kazetě. Osobně mám i knihy pravidel 4., 5. a 6. edice, takže můžu říct, že kvalita zpracování je bezesporu rostoucí. Pravidla samotná jsou čím dál jednodušší, přesto však nabízejí stále více možností. A též jsou méně omezující co se týče výběru armády.

Hodnocení: n/a


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0169 vteřin