Warhammer 40.000 Black Crusade

6.11.11 - Gediman - Komentáře (0)
Tato recenze je o čtvrtém RPG z prostředí světa Warhammer 40.000, které je však tentokrát velmi neobvyklé. Konečně totiž nepojednává o stoupencích Impéria, ale naopak o jeho úhlavních protivnících: silách Chaosu. Hráči se tedy tentokrát vtělí do těch nejhorších padouchů, kteří korumpují společnost skrz naskrz, nabírají moc i moudrost a uzavírají pakty s Démony Warpu. Black Crusade používá stejná pravidla, jako předchozí hry v sérii.
Kniha


Hra se zaměřuje na kacíře, kteří se snaží vydobýt si přízeň bohů Chaosu a získat od nich tu nejvyšší odměnu – nesmrtelnost a nesmírnou moc v podobě přeměny na Démoního prince. Lze hrát za čtyři typy běžných normálních lidí a čtyři typy Vesmírných mariňáků. Z lidí je to Apostate, Renegade, Heretek a Psyker. Z Vesmírných mariňáků to je Champion, Chosen, Forsaken a Sorcerer. Výhoda Vesmírných mariňáků je zřejmá – jsou to geneticky upravení super-válečníci v energobrněních, schopní vydržet extrémní podmínky a ustát silné zásahy. Výhoda běžného člověka je pak v tom, že snadněji zapadne v davu, může lépe infiltrovat imperiální společnost a šířit tak kacířství zevnitř. A samozřejmě je tu možnost hrát za obě pohlaví, což v případě Vesmírného mariňáka není možné.

Apostate je odpadlický kněz Eklesiarchie nebo jakýkoliv jiný vlivný člověk. Má schopnost obracet na svoji stranu ostatní, dobře tedy funguje jako vůdce týmu. Renegade je vzbouřený voják Imperiální gardy, Imperiálního námořnictva nebo jiných ozbrojených sil. Je to dobrý bojovník, vycvičený v používání nejrůznějších zbraní. Heretek je kacířský technik z kultů Dark Mechanicum, což je temná verze imperiální organizace Adeptus Mechanicus. V týmu funguje jako technik a vynálezce. Psyker je pak člověk nadaný psychickými silami, v týmu tedy zastává úlohu kouzelníka. Champion je mocný Vesmírný mariňák, který má dostatečné charisma na to, aby si podrobil ostatní. Funguje jako vůdce týmu (podobně jako Apostate). Chosen je elitní Vesmírný mariňák, jehož jediným účelem je bojovat a neustále se zdokonalovat. Je expertem na různé zbraně (podobně jako Renegade). Forsaken je Vesmírný mariňák, který nepatří k žádné Zrádné legii, kapitule ani bandě. Byl buď vyhoštěn, nebo sám odešel a nyní bojuje jen za své zájmy. Sorcerer je Vesmírný mariňák obdařený silnými psychickými dovednostmi, je to zvrácená verze imperiálního Librariana. V týmu má tedy roli kouzelníka (obdobně jako Psyker).

Sorcerer


Při sestavování postavy kacíře si hráč zvolí (sám a nebo náhodně, hodem kostkou) jednu Pýchu a jednu Hanbu. To jsou různé charakterové vlastnosti, které významně utváří jeho osobnost a dávají tak hráči inspiraci, jak kacíře hrát. Každá Pýcha a Hanba také přidává různé bonusy a postihy k atributům. Pýchou je např. krása, logika, bohatství, statečnost, Hanbou je pak např. zrada, chamtivost, strach, namyšlenost. Hráč pak také může určit, proč jeho postava uctívá Chaos, po čem touží a koho nesnáší. K tomu se také vztahuje další možnost výběru (opět si hráč může zvolit sám, nebo náhodně) a tou je motivace. Sem patří např. touha po dokonalosti, nesmrtelnosti, magické moci, pomstě. Každá motivace opět pozitivně a negativně ovlivňuje atributy postavy.

Hráč si samozřejmě může zvolit jednoho ze čtyř bohů Chaosu, kterému bude jeho postava sloužit. A nebo může zůstat neutrální. Každý bůh nabízí určitou specializaci ve zvláštních dovednostech a vlastnostech. Khorne je bůh krve, masakru a násilí. Přináší výhody ve fyzické síle. Nurgle je bůh hniloby, rozkladu a beznaděje. Dává výhody v odolnosti. Tzeentch je bůh magie, osudu a intrik. Přináší výhody v síle vůle. Slaanesh je bůh chtíče, rozkoše a hedonismu. Ten dává výhody v charismatu. Pokud hráč vylepšuje vlastnosti své postavy tak, aby zůstala stále věrná danému bohu, získá pro ní zdarma Znamení onoho boha. Znamení přináší další bonusy a výhody, ale je aplikováno jen na tak dlouho, dokud je postava vylepšována vlastnostmi tohoto boha. Jakmile je vylepšena vlastnostmi jiného boha, Znamení zmizí a původní bůh se na ní rozhněvá – potrestá ji mutacemi.

Novinkou je desátý atribut, Infamy („nechvalná proslulost“ či „hanebnost“). Ten lze zvyšovat zkušenostmi, jako jakýkoliv jiný. Na základě tohoto atributu získá postava do každé hry určitý počet Infamy Pointů. Ty v Black Crusade nahrazují Fate Pointy a mají i stejný hlavní účel: jejich útratou může hráč zbavit svoji postavu únavy, vyléčit ji ze zranění nebo třeba opakovat nepodařený hod. Infamy Pointy jsou navíc provázány s mírou korupce – čím více je postava zahlcena korupcí, tím mocnější mají Infamy Pointy efekt. Pokud postava slouží konkrétnímu bohu Chaosu (není neutrální), Infamy Pointy ji poskytují další výhody, ovšem na úkor některých jiných bonusů. Např. uctívač Khorna může Infamy Point použít k provedení úspěšného zásahu v boji zblízka či střelbě, ale pokud ho chce použít k vyléčení svého zranění, obnoví si méně životů.

Infamy je také užitečné k získávání předmětů. Uctívači Chaosu si nemusí své vybavení nakupovat, ale mohou ho získat od jiných uctívačů. Jednoduše si hodí proti tomuto atributu (pozitivně či negativně modifikovaném) a pokud uspějí, předmět získají. Stejným způsobem lze také Infamy použít k získání nějaké služby. Dalším použitím je manipulace s ostatními. Pokud kacíř uspěje v testu, může druhého přemluvit (přinutit) k vykonání nějakého jednorázového činu. Díky Infamy může také kacíř přežít svoji smrt. Pokud má kacíř zemřít, může hráč snížit jeho atribut Infamy a zajistit mu tak přežití. Tento čin však také zvýší jeho míru korupce. Hráč se může rozhodnout, že atribut sníží o větší či menší hodnotu. Pokud se rozhodne o větší hodnotu, kacíř je až do konce hry vyřazen z děje (nemůže se na něm aktivně podílet, ale nemůže také znovu zemřít). Pokud se rozhodne o menší hodnotu, kacíř zůstává ve hře s jedním životem (může dále zasahovat do děje, ale může být také znovu zabit). Jakmile je takto atribut Infamy snížen na nulu, kacíř už nemůže být obživen.

Lord of Change


Každá postava sbírá Corruption Pointy, což je míra zahlcení její duše Chaosem. Jak nabírá korupci, její tělo mutuje vlivem Warpu, což přináší jak výhody, tak i nevýhody. Když dosáhne určité hranice, hráč si hodí kostkou, aby zjistil, jakou mutaci kacíř dostal. Lidé mají hranici na 10, 20, 40, 60 a 80 bodech, zatímco Vesmírní mariňáci na 10, 30, 60 a 90 bodech. Mutace jsou velmi rozmanité – například další končetiny, křídla, ocas, tělo zahalené do plamenů, kombinace se strojem, závislost na nějaké látce a podobně. Některé mutace mají další specifický efekt pro stoupence určitého boha. Pokud kacíř slouží zvolenému bohu, může si během každého dosažení hranice hodit kostkou proti svému Infamy atributu. Pokud uspěje, dostane místo mutace nějakou odměnu. Tou může být démonické jméno, Démonická zbraň nebo nějaká unikátní zvláštní schopnost.

Jakmile ale postava nasbírá 100 Corruption Pointů, hra končí. Tehdy závisí na tom, kolik celkem nasbírala Infamy Pointů. Pokud jich v té době měla 100, stane se Démoním princem. Pokud jich ale tolik neměla, stane se naopak Chaos Spawnem, bezduchým nemyslícím monstrem, což je jednoznačně osud horší než smrt. Může tedy dojít k zajímavé situaci, že postava nasbírá 99 Corrupion Pointů a 99 Infamy Pointů – a jediný bod ji tak bude dělit buď od božství nebo od nejhoršího prokletí. V obou případech hra končí. Chaos Spawn už nemá svoji osobnost, takže jako použitelná postava pokračovat nemůže. Naopak Daemon Prince je natolik mocný, že hra za něj by vyžadovala jinak postavená pravidla.

Heretek


V části o vybavení je uvedeno mnoho zbraní, upgradů, munice, brnění, drog, implantátů a další výstroje. Za zmínku stojí, že některé zbraně existují v klasické a mariňácké verzi – ty jsou těžší a ničivější. Nechybí ani návod, jak vytvořit Démonickou zbraň. To je zbraň, do které byl uvězněn Démon Chaosu, aby jí tak poskytl některé své schopnosti, např. větší průraznost pancíře, morová infekce, krvežíznivost, otrava jedem, seslání kouzla – záleží na příslušnosti Démona. Pokud je taková zbraň zničena, vytvoří warpovou nestabilitu, která může vést i k propuštění Démona na svobodu (což rozhodně neznamená nic dobrého). Jsou tu také popsány pravidla, jak takovou Démonickou zbraň vytvořit. Je to složitý a nebezpečný proces, protože jen málokterý Démon se nechá dobrovolně uvěznit.

Kacíři Chaosu jsou mnohem odolnější proti strachu a dokonce nesbírají žádné Insanity Points (respektive šílenstvím jsou již zcela pohlceni od samého začátku). Místo dalšího šílenství ale mohou získat určité zvláštní duševní poruchy. Zde opět záleží na tom, jakému bohu kacíř slouží. Služebník Tzeentche například může být paranoidní ohledně konspirací, služebník Nurgla zase může vědomě poškozovat vlastní tělo, služebník Slaaneshe může být přehnaný perfekcionista a služebník Khorna se může stát neovladatelným masovým vrahem.

Kniha dále obsahuje užitečné návody, jak ji propojit s hrami Dark Heresy, Rogue Trader a Deathwatch. Postavy z těchto her mohou být korupcí obráceny na cestu Chaosu a volně tak přejít do Black Crusade (to ale vyžaduje určité menší úpravy ve zvláštních schopnostech, efektech šílenství a korupce). Naopak Black Crusade může být snadno použito pro vytvoření NPC protivníků do ostatních her.

Daemon Prince


Druhá část knihy se zabývá fluffem, který je opět užitečný pro nováčky i pro znalce světa W40K. Fluff je psán tentokrát z pohledu služebníků Chaosu, takže vychvaluje Temné bohy a naopak proklíná Impérium. Je tu popsána základní historie i všechny nejdůležitější imperiální organizace, samozřejmě stejně tak i čtyři bohové Chaosu, Zrádné legie Vesmírných mariňáků a další kacířské organizace. Několik odstavců je také věnováno oblastem představeným v předchozích hrách: sektor Calixis, oblast Koronus a úžina Jericho. A také tu nesmí chybět mapa celé galaxie. Děj hry je však zasazen do warpové bouře jménem Screaming Vortex a nabízí tak širokou škálu prostředí, od zcela obyčejných planet až po levitující ostrovy, kde nefungují zákony fyziky. Čím blíže středu bouře, tím větší vliv Chaosu tu je. Poslední část knihy obsahuje příkladové dobrodružství s názvem False Prophets, kde je gamemasterovi i hráčům ukázáno, jak by měla vypadat taková mise.

V bestiáři je popsáno mnoho typů nepřátel, od imperiálních služebníků, přes kacíře až po démony Chaosu. Navíc tu jsou také nepřátelé, kteří zatím v předchozích hrách ukázáni nebyli – eldarští Harlequini, Dark Eldaři a Necroni. Jsou tu také představeny některé důležité postavy, které mohou fungovat jako spojenci i nepřátelé. Nejhrozivěji vypadá ale necronský Tomb Stalker, obrovská mechanická stonožka, která se vrtá pod zemí.

Lodě


Kniha má 400 stran (pevné desky jsou samozřejmostí), grafické zpracování se nese ve stejném duchu, jako u předchozích her, tedy na vysoké úrovni. Některé ilustrace jsou známé odjinud, ale je tu také mnoho pěkných nových obrázků. Většina fluffových textů je napsána speciálně proto tuto knihu (což je logické vzhledem k jejich úhlu pohledu), převzatých textů je tu tentokrát jen minimum. Vnitřní strany desek zdobí pěkně ilustrovaná mapa warpové bouře Screaming Vortex. Žádné vesmírné lodě ani vozidla tu obsažena nejsou, ale není problém využít informace z pravidel Rogue Trader a Rites of Battle.

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0149 vteřin