Warhammer 40.000 Dark Heresy

16.4.11 - Gediman - Komentáře (2)
Tak mě napadlo, že bych sem mohl dávat i recenze na některá RPG, která mě zaujaly. Novou kategorii článků tedy otevírám recenzí na Dark Heresy. Jedná se o RPG z prostředí mého oblíbeného světa Warhammer 40.000. Hru původně vydávala společnost Black Industries, což byla RPG odnož Games Workshop. Byla však zrušena a práva na hru dostala firma Fantasy Flight Games, která je známá převážně vydáváním stolních her.
Kniha


Hra se zaměřuje na obávanou Inkvizici, ačkoliv za Inkvizitory samotné hráči možnost hrát nemají. Místo toho hrají za jejich služebníky. A ve službách Inkvizice může sloužit téměř kdokoliv, kdo je pro ní nějak užitečný. To dává hráčům relativně široký výběr a zajišťuje, že tým postav bude docela pestrý. Na výběr je tedy z těchto postav: Adept, Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman, Imperial Psyker, Scum a Tech-Priest. Každá postava má startovní vybavení, dovednosti a talenty; každá postava začíná na první úrovni stromu kariérního postupu. Tento kariérní strom dovoluje postavu modelovat a specializovat, jak postupně nabírá zkušenosti. Strom je pro každé povolání unikátní a u každého povolání se jinak rozvětvuje.

Adept je jednoduše úředník z byrokratické organizace Administratum. Je to učenec, písař, knihovník. V týmu funguje jako zdroj informací téměř o všem. Arbitrator je člen imperiální policie, Adeptus Arbites. Stylem je to takový „Judge Dredd“, skvělý na pátrání po zločincích a kacířích a na vynucování imperiálních zákonů. Assassin je jednoduše nájemný vrah. Vhodný k rychlé a nenápadné likvidaci nepřátel. Cleric je kněz církevní Ecclesiarchy. Neocenitelný při potírání kacířství a udržování týmové morálky. Guardsman je voják Imperiální gardy. Hodí se hlavně v přímém, otevřeném boji. Imperial Psyker je člen organizace Adeptus Astra Telepathica, v týmu funguje jako kouzelník. Při jeho tvorbě si hráč hodí kostkou a stanoví tak jednu zvláštnost, která Psykera postihla během jeho výcviku a zasvěcení. Zvláštnost může mít pozitivní, negativní i jen kosmetický efekt. Scum je odpad imperiální společnosti. Je to bezdomovec, zloděj, gangster a odpadlík. Perfektně se hodí na špinavou práci všeho druhu. Tech-Priest je člen Adeptus Mechanicus, v týmu funguje jako technik. Hru začíná s několika startovními implantáty.

Guardsman


Než si ale hráč zvolí povolání, stanoví si ještě původ své postavy, protože i ten tu hraje velkou roli. Přidává různé speciální dovednosti a vlastně i inspiraci, jak postavu hrát. Hráč si určí, z jaké planety jeho postava pochází. Na výběr je Feral World, Hive World, Imperial World a Void Born.

Feral World je divoká, barbarská planeta. Patří mezi nejprimitivnější světy Impéria, avšak produkuje velmi schopné válečníky. Tento původ mohou mít jen Assassin, Guardsman, Imperial Psyker a Scum. Hráč si může zvolit (sám nebo náhodně, hodem kostkou) typ pověry, kterou jeho postava bude mít. Na výběr je Dirt Ward, díky čemuž bude postava neustále špinavá; Unlucky Color, díky čemuž se postava bude bát určité barvy (uvedena je oranžová, ale nevidím důvod proč nevybrat jinou); Hunter’s Oath, díky čemuž postava bude opovrhovat jídlem, které sama předtím nezabila; Thirsty Blade, který nutí postavu neschovávat svůj meč, dokud neokusí krev; Spirit Shackle, díky čemuž postava bude ráda sbírat trofeje; Warrior Death, díky kterému bude postava chtít zemřít jen čestnou smrtí; Power of Names, díky kterému postava nebude chtít nahlas vyslovovat jména svých přátel; Lonely Dead, díky kterému postava nebude chtít vyslovovat jména mrtvých; Living Record, díky kterému si postava bude dělat zářezy do kůže za každého zabitého a nakonec Nemesis, která stanoví postavě protivníka, kterého musí najít a utkat se s ním.

Hive World je planeta pokrytá Úly – gigantickými městy, ve kterých žijí desítky miliard obyvatel. Tento druh planet poskytuje Impériu největší množství služebníků. Tento původ mohou mít jen Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman, Imperial Psyker, Scum a Tech-Priest. Hráč si může zvolit (sám nebo náhodně, hodem kostkou) společenské postavení, které jeho postava bude mít. Na výběr je Dross Hound, tedy ta nejnižší lůza; Ganger Scum, tedy gangster; Factory Dregs, pracovník v továrně; Middle Hive, tedy střední třída; Specialist, což je obyvatel nějak důležitý pro svůj Úl a nakonec Hive Noble, tedy boháč urozeného původu.

Imperial World je označení pro normální, průměrný svět. Ničím zvlášť nevyniká, ani nemá žádné nevýhody. Tento původ mohou mít všechna povolání. Hráč si může zvolit (sám nebo náhodně, hodem kostkou) přesnější typ planety, ze které jeho postava pochází. Na výběr je Agri-world, tedy zemědělská planeta; Backwater, opuštěná či zapomenutá planeta; Feudal World, což je planeta zřízením podobná středověkému království; War Zone, tedy neutuchající válečná zóna; Dead Planet, což je nehostinná planeta bez života; Shrine World, tedy církevní planeta a nakonec Paradise World, překrásná rajská planeta.

Void Born vlastně není označení pro planetu. Místo toho ukazuje, že postava se nenarodila na žádné planetě, ale na palubě vesmírné lodi. Tento původ mohou mít jen Adept, Arbitrator, Assassin, Cleric, Imperial Psyker, Scum a Tech-Priest. Hráč si může zvolit (sám nebo náhodně, hodem kostkou) typ vesmírné lodi, ze které jeho postava pochází. Na výběr je Space Hulk, obří změť vraků a všemožného šrotu, která bloudí vesmírem; Orbital, což představuje vesmírnou stanici; Chartist Vessel, tedy obchodní plavidlo; War Ship, tedy válečnou loď a nakonec Rogue Trader, tedy loď proslulého dobyvatele a korzára.

Arbitrator


Dále je zde nepovinná část, ve které se náhodnými hody určuje vzhled postavy (od barvy vlasů po tělesné abnormality). V další krátké sekci se náhodným hodem určí „proroctví“, což je jakýsi bonus upravující atributy postavy, každý reprezentován citátem. Následuje krátký dotazník, který slouží k dokreslení postavy podle představ hráče. Jaká je tvá osobnost? Jak jsi potkal svého Inkvizitora? Co pro tebe Inkvizice znamená? Co jsi schopen obětovat? Po čem toužíš? Co nesnášíš? Nakonec se ještě vybere jméno – je možné si ho vylosovat hodem kostkou z tabulky.

Jak už bylo řečeno, postava je definována atributy. Těch je devět: Weapon Skill (schopnost boje zblízka), Ballistics Skill (schopnost střelby), Strength (síla), Toughness (odolnost), Agility (obratnost), Intelligence (inteligence), Perception (vnímavost), Willpower (síla vůle) a Fellowship (charisma). Dále to jsou ještě životy (Wounds), body osudu (Fate Points) a pohyb (Movement).

Postava ovládá nejrůznější schopnosti (Skills) a dovednosti (Talents). Schopnosti jsou zkrátka činnosti, k jejich úspěšnému použití potřebuje postava hodit proti svému atributu. Patří sem například průzkum, plavání, šplhání… Dovednosti jsou naproti tomu permanentní, neustále aktivované bonusy. Sem patří třeba bitevní zuřivost, odolnost proti strachu, užívání dvou zbraní zároveň…

Co se systému týče, hra používá hod k100 (tedy dvěma desetistěnnými kostkami) a situace jsou řešeny dvěma hlavními typy hodů. První typ je jednoduché podhození příslušného atributu, který je modifikován podle složitosti činnosti. Čím jednodušší je činnost, tím větší bonus k atributu přidává. Naopak čím složitější je, tím je větší postih. Někdy je u tohoto hodu aplikován „stupeň úspěchu“ (tedy čím více podhodí, tím úspěšnější je činnost) a „stupeň selhání“ (fungující opačně). V některých případech je k hodům také nutné připočíst bonus za atribut. Tento bonus je jednoduše tvořen první číslicí atributu – tedy například atribut Agility 56 má bonus 5. Druhý typ je srovnávací hod, který se používá v případech, kdy postava měří své síly s jinou postavou, tedy převážně v boji. Obě postavy si hodí proti příslušnému atributu. Ta, která podhodila, uspěla. Pokud podhodily obě, pak uspěla ta, která měla nejvíce stupňů úspěchu. Pokud měly obě stejný počet stupňů úspěchů, pak uspěla ta, která má vyšší bonus za atribut.

Výše zmiňované body osudu jsou jakési záchrany, které může hráč použít, pokud jeho postavě hrozí velké nebezpečí (například smrt). Počet bodů osudu je v misi omezen a může být použit na opravu nepovedeného hodu, automatické získání jednoho stupně úspěchu, automatické získání iniciativy v boji, regeneraci zranění či probuzení z omráčení.

Inquisitor


Boj probíhá víceméně klasicky. Postavy hází na iniciativu, tedy pořadí, v jakém budou dělat své akce. Akcí je několik typů. Klasické (plné) akce jsou pro běžné činnosti. Poloviční akce jsou pro jednoduché činnosti. Prodloužené akce jsou naopak pro složitější činnosti, které zabírají delší dobu. Reakce dovolují reagovat na akci protivníka (například vykrýt úder mečem, uhnout výstřelu), ovšem postava má šanci jen na jednu reakci za kolo. Volné akce jsou naproti tomu činnosti, které zabírají pouze okamžik (řádově pár vteřin) a jejich počet není nijak omezen pravidly, ačkoliv gamemaster může stanovit určitý limit.

Boj dovoluje téměř jakékoliv myslitelné taktické pohyby a akce a nutno podotknout, že je velmi brutální… což je ovšem záměr, aby bylo dosaženo temné atmosféry světa. Useknuté či ustřelené končetiny jsou na denním pořádku. Pravidla popisující efekt zásahu určité části těla různými druhy útoků jsou velmi detailní. Osobně mě třeba pobavila možnost, že postava zemře po zásahu úlomky kostí z ruky jejího kolegy. Dobře je také zpracován systém únavy. Pokud je postava příliš vysílená, nebo utrpí závažná či bolestivá zranění, může i padnout k zemi v bezvědomí.

Zranění či smrt ale není jediné nebezpečí, které na postavy ve světě Warhammeru 40.000 čeká. Jakožto služebníci Inkvizice se postavy často dostávají do kontaktu s všemožnými kacíři i démony Chaosu. Slabší povahy tedy mohou zešílet… a nebo hůř, propadnout korupci. Body šílenství postava nabírá neúspěšnými hody v případech velké hrůzy. Šílenství se pak může projevovat různými mentálními poruchami, například kleptomanií, vizemi, halucinacemi, živými vzpomínkami a podobně. Šílenství je však možné „vyléčit“ různými metodami, například modlitbami nebo třeba sebemrskačstvím. Korupce je však závažnější, protože duše postavy je při ní ovládána samotnými bohy Chaosu. Může s nimi uzavírat pakty a získávat různé výhody, ovšem každá taková spolupráce přináší i neodvratitelné mutace. A čím více mutací, tím složitější je skrývat je před zraky svých přátel či Inkvizitora. Další možností uctívače Chaosu je přímé vyvolání démona.

Inquisitor


Druhá část knihy se zabývá fluffem, což je důležité pro hráče, kteří svět W40K neznají. Ale i pro znalce je tu spousta zajímavých informací, je tu shrnuto vše nejdůležitější. Je tu popsaná každá důležitá imperiální organizace a většina druhů planet. Nechybí ani graficky krásně podaná mapa galaxie. Příběh hry je však situován do sektoru Calixis, takže tu najdete i popis důležitých planet, organizací a nejvlivnějších osob, které se v něm nacházejí. Mapa sektoru tu je samozřejmě přítomna také. Poslední část knihy je věnovaná příkladovému dobrodružství pod názvem Illumination, kde je gamemasterovi i hráčům ukázáno, jak by měla vypadat taková mise.

Bestiář obsahuje imperiální služebníky, kacíře, divoká zvířata i démony Warpu. Žádná z mimozemských ras (Orkové, Tau…) tu ale není. Nejvíce místa je vyhrazeno pro popis Daemonhosta. S touhle potvůrkou si hráči mohou užít spoustu zábavy, navíc systém zaručuje, že nikdy nepotkají dvě stejné. V části s vybavením a výzbrojí jsou hromady všeho možného, od jednoduchého praku či muškety přes lasgun až po těžký bolter. Jsou tu různé druhy munice a upgradů pro zbraně, implantáty, široká škála brnění od kožené bundy po energobrnění. K dispozici jsou také drogy, základní nástroje a nářadí, bez kterého se vaše postava neobejde.

Mapa


Kniha má 400 stran (pevné desky jsou samozřejmostí), je pěkně zpracovaná, všechny stránky jsou barevné. Velmi povedená je mapa sektoru, která se vám naskytne ihned po otevření knihy. Je totiž stylizována do podoby středověké námořní mapy (včetně velké chobotnice, která pohlcuje vesmírnou loď). Velká většina obrázků a fluffových textů je však převzatá z figurkové RPG hry Inquisitor: The Battle for the Emperor´s Soul. Tady si tvůrci trochu ulehčili práci. Na jednom místě také přehlédli malou chybu, která má však poměrně nepříjemný výsledek: jeden enter navíc způsobil, že se všechny texty na dvou stránkách posunuly o řádek dolů, díky čemuž jsou nadpisy odstavců a tabulky trochu mimo. Osobně mi vadí nepřítomnost velmi důležitého prvku – vozidel. Pár jich tu je, ale jsou uvedeny jen tak mimochodem a žádné podrobnější statistiky či atributy u nich uvedené nejsou. Hra je spíše pojata tak, aby se převážně odehrávala v temných uličkách, podzemních štolách či opuštěných chrámech… a tým postav je spíše komando vyšetřovatelů, než frontových vojáků. Přesto bych řekl, že třeba takový Land Raider zapůjčený Inkvizitorem by se občas hodil, koneckonců „účel světí prostředky“, to je styl Inkvizice. :)

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0141 vteřin