Warhammer 40.000 Deathwatch

30.4.11 - Gediman - Komentáře (2)
Dvě RPG ze světa Warhammer 40.000 a ani jedno se nezaměřilo na Vesmírné mariňáky? Vždyť Vesmírný mariňák je ikonickou postavou, která k W40K neodmyslitelně patří. Hráči museli dlouho čekat, ale nakonec se přeci jen dočkali. Fantasy Flight Games vydali třetí hru, Deathwatch, s herním systémem použitým i v předchozích dvou případech.
Kniha


Hra se zaměřuje na Vesmírné mariňáky – geneticky upravené nadlidské válečníky, nejlepší vojáky Impéria – konkrétně na ty z nich, kteří vstoupili do zvláštní jednotky Deathwatch, skládající se ze členů různých kapitul. Deathwatch je elitní ozbrojená složka inkviziční sekce Ordo Xenos, která se zabývá bojem proti cizím rasám. Nicméně hra umožňuje konfrontovat i kacíře a démony Chaosu. Hráči mají tedy k dispozici tyto postavy: Tactical Marine, Assault Marine, Devastator Marine, Apothecary, Techmarine a Librarian. Svému mariňákovi ještě určí, z jaké kapituly pochází, protože i to hraje velkou roli. Na výběr je z těchto kapitul: Ultramarines, Black Templars, Dark Angels, Blood Angels, Space Wolves a Storm Wardens. Každá postava má opět startovní vybavení a zbraně, dovednosti a talenty. Strom kariérního postupu tu přítomen je, avšak je zjednodušen na pouhé „levelování“, bez možnosti nějakého výběru.

Každý mariňák má následující standardní vybavení: energobrnění (včetně přílby), bolt pistoli, tři tříštivé a tři protipancéřové granáty, nůž, opravný cement (nouzová látka pro zacelení děr v brnění) a tradiční estetický doplněk své kapituly (u Blood Angelů je to například přívěsek ve tvaru kapky krve, u Space Wolves třeba plášť z vlčí kůže). Další výzbroj a vybavení závisí na specializaci.

Tactical Marine je dobrý na boj na střední vzdálenosti. V jeho výzbroji je navíc bolter, ze kterého může střílet mnoho typů munice. Assault Marine je skvělý na boj zblízka. V jeho výzbroji je navíc řetězový meč a tryskový batoh, díky kterému může snadno překonávat překážky, provádět smrtící zteče nebo rychlé výsadky z letounů. Devastator Marine je naopak dobrý v boji na dlouhé vzdálenosti. V jeho výzbroji je navíc těžký bolter a muniční batoh. Apothecary je podpůrný člen týmu, je to medik. Kromě léčby zranění má ještě jednu důležitou povinnost: extrahovat gene-seed z mrtvých mariňáků. V jeho výzbroji je navíc bolter, narthecium (k léčbě) a reductor (k extrakci). Techmarine je taktéž podpůrný člen. Je to mariňák, který dostal speciální výcvik u Adeptus Mechanicus a jehož úkolem je starat se o výzbroj a výstroj. V jeho výzbroji je navíc bolter, přídavná hydraulická paže a jeden kybernetický implantát podle výběru hráče. Librarian funguje také jako podpora. Je to psyker, tedy „kouzelník“, který sesílá nejrůznější psychické síly (kromě všeobecných může i specifické pro svoji kapitulu). V jeho výzbroji je navíc bolter a mystická chladná zbraň.

Deathwatch Space Wolf


Ultramarines netřeba představovat. Je to nejpopulárnější kapitula Vesmírných mariňáků vůbec. Ultramarines jsou perfektním příkladem „kodexové kapituly“, tedy kapituly, která funguje na základě rad a pokynů sepsaných v Kodexu Astartes. Black Templars jsou mariňáci posedlí vyhlazením všech kacířů, mutantů a mimozemšťanů z galaxie, neustále proto vedou křížové výpravy. Nesnáší také psykery, dokonce ve svých řadách ani nemají Librariany. Dark Angels jsou záhadní a tajemní bojovníci, jejichž hlavním životním posláním je lokalizovat a zajmout odpadlíky, kteří v době Horova kacířství odešli z jejich řad a přidali se na stranu Chaosu. Tomuto úkolu jsou schopni obětovat cokoliv. Blood Angels jsou vznešení válečníci, jejichž genetická porucha je však postupně mění v krvelačné „upíry“, které není možné kontrolovat. Space Wolves jsou mariňáci stylem silně inspirovaní severskou mytologií a Vikingy. Jsou nejbarbarštější kapitulou, jedinou kapitulou Prvního zakládání, která se odmítla řídit Kodexem Astartes. Storm Wardens hráči figurkového W40K znát nebudou. Tuto kapitulu si totiž vymysleli tvůrci z Fantasy Flight Games přímo pro tuto hru. Jsou to mariňáci, kteří v boji upřednostňují užívání bojových vozidel a jejich útokům vždy předchází mohutná dělostřelba či bombardování.

Hráč dále svému mariňákovi stanoví nejdůležitější bojové zkušenosti, které nabral. Ty jsou u každé kapituly odlišné. Je jich pět a vybírají se náhodně, hodem kostkou. Dále se náhodně vybere i jedna zvláštnost týkající se mariňákova brnění, například vyšší síla, vyšší obratnost nebo dokonalejší zaměřovací systémy. Co se týče vzhledu brnění, nezapomínejte, že Vesmírní mariňáci v Deathwatch nebojují ve svém klasickém kapitulním brnění v klasických kapitulních barvách, ale v černém brnění se stříbrným ornamentovaným levým nárameníkem a rukávem, s logem domácí kapituly umístěným na pravém nárameníku.

Storm Warden


Dále se dokresluje mariňákova osobnost. Inspirační otázky jsou následující: Jaký je tvůj domovský svět? Jaká je tvá osobnost? Proč jsi byl vybrán pro službu v Deathwatch? Co pro tebe Deathwatch znamená? O co usiluješ? Co nesnášíš? Poté se zvolí mariňákova povaha a nakonec jméno – to se vybírá v závislosti na původu, protože každá kapitula má jiný styl jmen.

Je tu i text zabývající se použitím postav z her Dark Heresy a Rogue Trader v Deathwatch a naopak. Není třeba vysvětlovat, že Vesmírní mariňáci stojí vysoko nad obyčejnými smrtelníky, takže se s nimi služebníci Inkvizitora nebo vesmírní průzkumníci nemohou vůbec srovnávat. Přesto však mohou být mise, kde spolu mohou spolupracovat. Osobně bych řekl, že taková situace, kdy Inkvizitor z Ordo Xenos vyšle své služebníky, aby převzali velení nad oddílem Deathwatch, není úplně nereálná. A nebo třeba když je Deathwatch vyslána na palubu lodi Rogue Tradera, aby mu pomáhala likvidovat jakékoliv formy mimozemského života, na které při své pouti narazí.

Následující kapitoly pojednávají o pravidlech hry, ale protože jsou stejné, jako u předchozích dvou her, nebudu se jimi tady zabývat. Za zmínku však stojí systém soudržnosti, který je tu nový. Vesmírní mariňáci mají totiž na výběr ze dvou stylů hraní. První je „Sólo mód“, druhý je „Oddílový mód“. V průběhu hry se mohou mezi oběma módy volně přepínat. Sólo mód představuje klasickou hru, kde postavy jednají samostatně. V Oddílovém módu však postupují jako pevně semknutá jednotka, což přináší své výhody i nevýhody. Jakožto oddíl mají mariňáci Body soudržnosti, jejichž utrácením mohou spouštět různé zvláštní bonusy. Soudržnost však může být snadno snížena vnějšími efekty, například útokem snipera, mohutnou dělostřelbou nebo obzvláště hrůzostrašným protivníkem – jedná se zkrátka o efekty, které nějakým způsobem mohou donutit mariňáky opustit bojovou formaci. Co se týče oněch zvláštních bonusů, dělí se na obranné a útočné. V každé skupině je několik všeobecných (použitelných každou kapitulou) a jedna specifická pro určitou kapitulu.

Dále tu jsou ještě efekty použitelné jen v „Sólo módu“. Ty se však chovají jako běžné schopnosti (nemusí se na ně spotřebovávat žádné Body soudržnosti), avšak jsou zcela zdarma. Jakmile mariňák dosáhne určité úrovně, automaticky se je naučí. Není třeba je kupovat za body zkušeností. Opět tu je několik všeobecných a jedna specifická pro každou kapitulu.

Deathwatch Space Wolf


I v Deathwatch svoji roli hraje šílenství a korupce. Šílenství tu má efekt „Primarchova prokletí“ a má tři stupně, které jsou u každé kapituly jiné. U Black Templars je to například stupňující se nenávist vůči psykerům, u Blood Angels je to Černá zuřivost, která může vést až k Rudé žízni, u Dark Angelů je to zase vzrůstající paranoia. Vesmírní mariňáci jsou mnohem odolnější vůči korupci, než řadoví smrtelníci. Místo klasického efektu korupce jen sbírají body. Jakmile jich nasbírají sto, jsou ze hry vyřazeni. Vliv Chaosu na jejich duše je zkrátka už tak velký, že nemohou dále sloužit Inkvizici. Není tu ale řečeno, co přesně se s nimi stane dál…

Druhá část knihy se znovu zabývá fluffem a je tak opět důležitá především pro nováčky ve světě W40K, ale i znalce. Nesmí chybět přehled imperiálních organizací a typů planet, orientační mapa celé galaxie, stejně jako podrobnější mapa úžiny Jericho. Právě zde je totiž situován děj hry. Úžina Jericho se nachází na opačné straně galaxie, než sektor Calixis a oblast Koronus, ačkoliv s nimi je propojena dvojicí prastarých warpových bran mimozemské konstrukce. Úžina Jericho je samozřejmě podrobně popsána, včetně všech důležitých planet a organizací, které tu fungují. Samostatná kapitola je věnována obsáhlému popisu Deathwatch. Poslední část knihy obsahuje příkladové dobrodružství s názvem Extraction, kde je hráčům i gamemasterovi ukázáno, jak vypadá běžná mise.

Deathwatch


Bestiář obsahuje kromě imperiálních služebníků také tužší nepřátele, kteří jsou popsáni zvlášť – jedná se o síly Chaosu, Tau a Tyranidy. Každá ze tří frakcí tu má představeného jednoho „šéfa“ (slouží jako nejsilnější protivník a hlavní boss). U Chaosu je to Daemon Prince, u Tau je to Commander a u Tyranidů je to Hive Tyrant. Dále tu je pro každého jedna elitní jednotka: Chaos tu má kacířské Vesmírné mariňáky, Tau mají neviditelné Stealth Suity a Tyranidé zase elitní Warriory. No a nakonec každá strana tu má dvě řadové jednotky. Chaos tu má zrádné vojáky z Renegade Militia a fanatické Chaos Heretics. Tau mají Fire Warriory a robotické levitující Gun Drony. Tyranidé mají střelecké Termaganty a zblízka bojující Hormagaunty. Jako jednotlivci jsou tito řadoví protivníci vůči Vesmírným mariňákům příliš slabí a tak Deathwatch přináší nový systém – hromadného nepřítele. Místo toho, aby hráči bojovali se stočlenným rojem Termagantů po jednom, jednoduše mohou počítat celý roj za jednoho jediného protivníka. Čím větší je roj, tím silnější je v určitých aspektech, ale každý úspěšný zásah ho oslabuje. Zbraně s plošným efektem nebo vysokou kadencí, například plamenomety, těžké boltery nebo raketomety způsobují hromadnému protivníkovi ještě závažnější ztráty.

Je tu taktéž přítomno množství vybavení, zbraní a brnění známých již z předchozích her. Mnoho předmětů v Deathwatch je však ve speciální mariňácké verzi – zbraně jsou ničivější, mají větší kapacitu, mnohdy i vyšší dostřel, ale také vyšší hmotnost. Nechybí podrobný popis funkcí mariňáckého energobrnění ani popis všech implantátů, které Vesmírnému mariňákovi propůjčují jeho nadlidské schopnosti. Hráč může svého mariňáka obléci dokonce i do obávaného Terminátorského brnění. Vybavení se nekupuje za peníze (mariňáci totiž ani žádné nevydělávají), místo toho tu funguje přidělování. Čím složitější mise je, tím cennější vybavení může mariňák vyfasovat. Svoji roli tu také hraje mariňákův věhlas. Slavný mariňák, který vykonal mnoho hrdinských činů, totiž může zažádat o vybavení, které není určené méně zkušeným jedincům. Ti největší hrdinové si do boje mohou vzít vzácné kapitulní relikvie.

Mapa


Kniha má opět 400 stran (pevné desky jsou samozřejmostí), grafické zpracování stejně kvalitní, jako v předchozích případech. Na vnitřních stranách desek je opět ilustrační mapa ve středověkém stylu. Některé texty jsou opět převzaty, buď z předchozích RPG, nebo z Kodexů figurkového W40K. Odsud jsou převzaty i některé obrázky, ačkoliv dost jich je tu také zcela nových. Bohužel, vozidla tu zase nejsou… i když tvůrci o něco později vydali přídavnou knihu Rites of Battle, která se již vozidly zabývá.

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0102 vteřin