Warhammer 40.000 Rogue Trader

24.4.11 - Gediman - Komentáře (1)
Rogue Trader je v pořadí druhá RPG hra ze světa Warhammer 40.000, kterou vydává firma Fantasy Flight Games. Používá stejný herní systém, jako Dark Heresy, takže je s ním plně kompatibilní.
Kniha


Hra se zaměřuje na Rogue Tradery – vesmírné průzkumníky, obchodníky a korzáry, kteří pomáhají rozšiřovat území Impéria. Hráči hrají za členy posádky vesmírné lodi s relativně velkou nezávislostí na jakékoliv imperiální organizaci. Na výběr je z těchto postav: Rogue Trader, Arch-Militant, Astropath Transcendent, Explorator, Missionary, Navigator, Seneschal a Void-master. Každá postava má startovní vybavení, dovednosti a talenty a každá začíná na první příčce kariérního stromu. Ten je však oproti Dark Heresy pojat jednodušeji.

Rogue Trader je důležitý člen týmu. Je to totiž majitel a kapitán lodi, všichni ostatní jsou jen jeho podřízená posádka. Arch-Militant je šéf palubní bezpečnosti a bojový taktik. Je užitečný, jakmile se loď dostane do kontaktu s nepřítelem. Astropath Transcendent je člen organizace Adeptus Astra Telepathica; je to psyker, který má velmi důležitou schopnost: zajišťování telepatické komunikace na meziplanetární vzdálenosti. Své uplatnění ale najde i mimo palubu, kde funguje jako týmový kouzelník. Explorator je přidělenec z organizace Adeptus Mechanicus. Jeho primárním úkolem je zkoumat neznámé technologie, na které loď může narazit. Jinak ale funguje jako technik. Missionary je kněz církevní Ecclesiarchy. Jak už název napovídá, jeho úkolem je šířit víru v Císaře mezi nezávislé lidské kolonie. Navigator je snad ještě důležitější člen posádky, než Rogue Trader. Bez něj se totiž loď nikam daleko nedostane. Jeho mutace – třetí oko – mu dovoluje vidět do Warpu a navigovat tak bezpečně a efektivně. Seneschal je pravá ruka Rogue Tradera. Je to skladník, zásobovací důstojník a obchodník, který vyjednává s lidskými koloniemi i mimozemskými rasami. A nakonec, Void-master zastává úlohu lodníka. Ovládá palubní systémy a vykonává základní provozní činnosti, bez kterých by loď příliš nefungovala.

Rogue Trader


Tvorba postavy probíhá trochu jinak, než v Dark Heresy. Odlišné je už určování původu postavy. Hráč si v prvním kroku stanoví, z jaké planety jeho postava pochází. V druhém si zvolí život, jaký postava měla, než se stala členem posádky. Ve třetím kroku si vybere společenskou zvláštnost, která odlišuje postavu od zbytku obyvatel Impéria. Ve čtvrtém kroku postavě určí velké životní zkušenosti, které zažila již jako vesmírný průzkumník. Pátý krok určuje jednoduše motivaci – tedy důvod, proč se postava vlastně přidala do Rogue Traderovy posádky.

První krok obsahuje následující možnosti: Death World, Void Born, Forge World, Hive World, Imperial World a Noble Born. Death World je obecný termín pro smrtící planetu, tedy planetu extrémně nebezpečnou pro jakýkoliv cizí život (tedy hlavně kolonisty). Void Born označuje, že postava nevyrůstala na planetě, ale na palubě vesmírné lodi. Forge World je průmyslová planeta pokrytá obrovskými továrnami, které zásobují Impérium všemožnými výrobky. Hive World je planeta posetá Úly, rozlehlými super-městy pro desítky miliard obyvatel. Imperial World představuje planetu průměrné rozvinutosti. Noble Born označuje, že postava je urozeného původu, přesné místo narození a dospívání není specifikováno.

Druhý krok obsahuje tyto možnosti: Scavenger, Scapegrace, Stubjack, Child of the Creed, Savant a Vaunted. Scavenger je bezdomovec, nejnižší lůza. Scapegrace je zločinec žijící na okraji společnosti. Stubjack je jednoduše voják. Child of the Creed je nábožensky založený člověk, církev nad ním celý život držela ochrannou ruku. Savant je učenec pátrající po vědomostech. Vaunted je člen nejvyšší třídy, vlivný boháč.

Třetí krok obsahuje následující možnosti: Tainted, Criminal, Renegade, Duty Bound, Zealot a Chosen by Destiny. Tainted je mutant, šílenec nebo prostě jen vyznavač nepovolené filozofie. Criminal je odsouzenec utíkající před zákonem nebo pomstou. Renegade je rebel, který již nechce trpět tyranii Impéria… a nebo kacíř zasažený skrytou korupcí Chaosu. Duty Bound je naopak oddaný služebník, který je ochoten obětovat pro Impérium vše. Zealot je náboženský fanatik, který šíří víru v Císaře silou. A nakonec Chosen by Destiny je ten, který je přesvědčen, že ho čeká něco velkého, nebo něco velkého musí vykonat.

Čtvrtý krok nabízí následující možnosti: The Hand of War, Press-ganged, Calamity, Ship-lorn, Dark Voyage a High Vendetta. The Hand of War znamená, že postava zažila válku. Press-ganged znamená, že postava byla někým donucena (ať už přímým násilím, nebo i jen vyhrožováním) k nějakému nekalému činu. Calamity znamená, že postava zažila velkou katastrofu, která si vyžádala mnoho životů, například morovou ránu. Ship-lorn znamená, že postava nějakým způsobem přišla o svoji loď, například že ztroskotala, nebo jí loď byla uloupena. Dark Voyage znamená, že postava zažila něco, o čem ostatní jen vypráví strašidelné báchorky. Nakonec High Vendetta znamená, že postava se zapletla do krevní msty, během které zemřeli její blízcí.

A nakonec pátý krok obsahuje tyto možnosti: Endurance, Fortune, Vengeance, Renown, Pride a Prestige. Endurance znamená, že postava vstoupila do posádky, aby zjistila, co všechno dokáže vydržet, tedy kvůli sebepoznání. Fortune znamená, že postava vstoupila do posádky s vidinou zisku velkého bohatství. Vengeance pak znamená, že postava to udělala kvůli vykonání pomsty. Renown znamená, že postava chce získat slávu a obdiv Impéria, že se chce zapsat do dějin. Pride znamená, že postava tak usiluje o získání uznání a respektu svých přátel nebo nepřátel. A nakonec Prestige znamená, že postava chce získat moc a vliv, vystoupat po společenském žebříčku co možná nejvíc.

Arch-Militant


Následuje část, kde se postava dokresluje. Tentokrát tu nejsou žádné tabulky pro výběr vzhledu, pouze tabulky jmen. Dotazník tu je a obsahuje tyto otázky: Jaké je tvé chování? Proč jsi vlastně na palubě lodi ve vůdčí pozici? Co vlastně čekáš od pouti po oblasti Koronus? Co jsi schopen obětovat? Jaké jsou tvé ambice? Co nesnášíš? Následuje prvek, který je ve hře Rogue Trader nový – určení faktoru profitu a lodních bodů. Faktor profitu jednoduše stanovuje, jak moc bohatý a vlivný Rogue Trader (a tím pádem i jeho posádka) je. Od toho se pak odvíjí lodní body, což jsou v podstatě body, za které hráč koupí loď.

Krátký odstavec pojednává o použití postav ze hry Dark Heresy v Rogue Traderu a naopak. Je zřejmé, že vesmírní průzkumníci v Rogue Traderu začínají hru mnohem vlivnější a zkušenější, než služebníci Inkvizice v Dark Heresy. To však není žádný větší problém, protože i slabší postavy se mohou do hry skvěle zapojit. A navíc – i když slabší a méně zkušení, služebníci Inkvizice mají stále svůj inkviziční mandát a tudíž velké pravomoci. Může tedy docházet k zajímavým situacím, kdy je například samotný Rogue Trader nucen poslechnout jejich rozkaz, i když to bude znamenat bezprostřední ohrožení jeho lodi.

Další kapitoly se věnují systému a pravidlům hry. Ty však znovu zmiňovat nebudu, protože jsou stejné, jako u Dark Heresy. Za zmínku však stojí kapitola zabývající se vesmírnými loděmi a pravidly pro jejich vzájemný boj. Je tu velký popis různých druhů lodí. Hráči mají možnost vybrat si předpřipravenou loď, nebo si z komponentů postavit vlastní, perfektně přizpůsobenou jejich požadavkům. Je tu tedy široký seznam motorů, senzorů, zbraní, systémů podpory života, štítů a nadstandardního vybavení. Zde představené imperiální lodě nejsou žádné kocábky, i ta nejmenší z nich (třída Hazeroth) má na délku 1,5 kilometru. Největší je naopak křižník třídy Lunar, který měří celých 5 kilometrů a jeho posádku tvoří 95.000 mužů.

Loď


Co se týče posádky – je nutné si uvědomit, že velící Rogue Trader a jeho podřízení, za které hrají hráči, jsou jen „můstková posádka“, tedy nejvyšší palubní důstojníci. Rozhodují o osudu lodi, plní ty nejdůležitější úkoly a vydávají rozkaz řadovým bezejmenným námořníkům. Těm se říká „NPC posádka“. Jsou to ti, kteří po stovkách umírají, pokud loď dostane zásah… a nebo se také bouří, pokud jejich morálka klesne příliš nízko. Morálka NPC posádky je poměrně důležitá věc a je možné ji udržovat na vysokém stupni různým nadstandardním palubním vybavením, například kaplí, kde se může modlit k Císaři, nebo prostornou pozorovatelnou, odkud může sledovat krásy okolního vesmíru. Na druhou stranu, takové luxusní kajuty pro majetné cestující mohou u NPC posádky vyvolat závist, tedy snížení morálky. Čím nižší morálka, tím méně je loď efektivní. Když morálka klesne na nulu, znamená to všeobecnou ozbrojenou vzpouru.

Stejně jako postavy, i lodě mají atributy. Těmi jsou Speed (rychlost), Manoeuvrability (manévrovatelnost), Detection (senzory), Void Shields (štíty), Armour (pancéřování), Hull Integrity (počet životů), Power Generation (výkon), Space (prostor pro palubní systémy), Turret Rating (množství obranných věží), Weapon Capacity (prostor pro hlavní útočné zbraně a jeho umístění) a nakonec SP – Ship Points, tedy již výše zmíněné lodní body, respektive cena. Některé atributy jsou pevně stanovené a normálně se proti nim hází kostkou, jiné atributy jsou tvořeny jen bonusem nebo postihem, který se přičítá k hodu postavy. Tak například atribut Detection je tvořen bonusem pro průzkumný hod (konkrétně proti atributu Perception) postavy, která senzory ovládá. Postava s horším postřehem tedy bude mít menší pravděpodobnost, že z obrazovky něco vyčte, i kdyby senzor skutečně zachytil nějaký objekt.

Bitva lodí probíhá podobně, jako bitva postav. Palubní zbraně mají své vlastní měřítko ničivosti, takže i když je jejich ničivost číselně stejně vysoká, jako ničivost průměrné ruční zbraně, neznamená to totéž. Žádná ruční zbraň nemůže poškodit loď, naopak palubní zbraň automaticky zabije postavu (pokud ji trefí). Poškození lodi může mít mnoho negativních vedlejších efektů, které mohou pokračovat v zabíjení posádky či ničení důležitých systémů, například vypuknutí požáru, dekomprese palub, elektrické výboje a podobně.

Navigator


Aby loď s postavami neproplouvala vesmírem jen tak pro nic za nic, je tu připravena i část se systémem poslání. Není povinný, ale dává hře určitý řád a cíl a hráči díky němu vědí, že skutečně dělají něco užitečného pro Impérium. K plnému a úspěšnému splnění poslání je nutné, aby postavy nasbíraly určitý počet vítězných bodů. Ty vydělávají úspěšným plněním dílčích misí. Například posláním může být kolonizovat planetu. To zahrnuje nejprve nějakou vhodnou planetu objevit, prozkoumat (zda-li je obyvatelná), vyčistit její povrch od všech hrozeb, vybudovat první kolonizační budovy, zajistit bezpečí v jejím okolí (vyhnat piráty) a nakonec třeba ještě vyjednat ekonomickou podporu od nějaké imperiální organizace. Každá dílčí mise při tom může být samostatné dobrodružství, celé poslání je pak tudíž plnohodnotnou kampaní. Za úspěšně splnění poslání se zvyšuje faktor profitu Rogue Tradera a celé jeho posádky, tím se tedy zvyšuje jejich sláva, vliv a bohatství.

Druhá část knihy se opět zabývá fluffem, který přivítají nováčci ve světě W40K i jeho znalci. Znovu je tu přítomen popis imperiálních organizací a typů planet, stejně jako orientační mapa celé galaxie. Děj hry je však zasazen do oblasti Koronus, což je nevelké, avšak velmi divoké území galaxie těsně sousedící se sektorem Calixis. Její pěkná a relativně detailní mapa tu je samozřejmě přítomna také. Oblast je na mnoha stránkách podrobně popsána, včetně významných míst a frakcí, které tu operují. Finální část knihy obsahuje příkladové dobrodružství s názvem Into the Maw, kde je gamemasterovi i hráčům ukázáno, jak by měla vypadat taková mise.

Bestiář obsahuje imperiální služebníky, kacíře, divoká zvířata a tentokrát dokonce i mimozemské nepřátele, na které může Rogue Trader v hlubokém vesmíru nejčastěji narazit – jmenovitě Eldarské korzáry, Orkské piráty a Krootské žoldnéře. Z bytostí Warpu je tu naopak jen jeden nový démon. V části s vybavením a výzbrojí je možné najít spoustu zbraní, brnění a všemožných předmětů. Mnoho z nich bylo ukázáno již v Dark Heresy, ale je tu i velké množství nových kousků, navíc tu jsou i základní mimozemské zbraně (eldarké, orkské a krootské), aby gamemaster věděl, jak se chovají v boji a aby je mohly hráčské postavy případně vzít mrtvým protivníkům.

Mapa


Kniha má 400 stran (pevné desky jsou samozřejmostí), grafické zpracování se nese ve stejném duchu, jako u Dark Heresy. Do středověkého stylu laděná ilustrační mapa tentokrát ukazuje oblast Koronus. Hodně textů, hlavně pravidel a popisu fluffu, je převzatých z Dark Heresy. Převzatých obrázků je tu však tentokrát minimum – tvůrci pro knihu nakreslili mnoho nových ilustrací, které se dosud nikde jinde nevyskytovaly. Nějaké drobné chybky v rozvržení textu jsem tu našel, ale nic vážného. Vozidla nebyly v Dark Heresy a nejsou ani tady, nicméně tady to je pochopitelné. Postavy jsou buď na palubě své lodi, nebo provádí krátkodobé výsadky. Teoreticky není nutné, aby někam jezdily, když do požadované oblasti mohou přiletět rovnou z orbity. A pokud jsou konfrontováni s nějakým obzvláště tuhým protivníkem nebo velkou přesilou, mohou všechny problémy z orbity jednoduše vybombardovat.

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0186 vteřin