Záchrana Hydry

29.5.21 - Gediman - Komentáře (0)
Třetí hry podle pravidel AvP Void-modu se účastnil Lord Eliphas s postavou Lillian Geistové, OnGe s postavou Ishia Nakamury a Razer s postavou Johna Harrise.
Zápletka
Královna, která byla chycena na planetě LV-657, byla spoutána a naložena na výzkumnou loď USCSS Hydra. Ta ji převážela do tajné výzkumné základny, ale přibližně v polovině cesty s ní byl ztracen kontakt. Na základnu nedorazila. Weyland-Yutani vyslala svoji hlavní loď USCSS Patna s týmem PMC, pod vedením administračního androida Michaela Bishopa. Úkolem týmu je zjistit, co se s výzkumnou lodí stalo, a případně nad ní získat kontrolu. Královna musí být získána na každou cenu.

Záchrana Hydry

Mise
Let trval 27 dní. Posádka byla probuzena ze stáze o něco dřív. Palubní senzory totiž zachytily nouzový automatický signál únikového modulu, původem z lodi USCSS Hydra. Současně se na dálkových senzorech objevila hlídková loď Koloniálních mariňáků, která zjevně letěla kolem a signál zachytila též. Blížila se do oblasti. Bishop rozhodl, že je nutné modul prozkoumat a celou věc s Hydrou vyřešit dřív, než se vláda o něčem dozví. Výzkum Královny je totiž přísně tajný.

Modul byl vtažen do nákladového prostoru lodi. Bishop poslal Geistovou, Nakamuru a Harrise, aby modul prozkoumali. Geistová odřízla zámek dveří autogenem a z opatrnosti před dveře usadila svůj laserový automatický palpost UA 571-D. Dveře pak otevřela. Uvnitř byla tma, Nakamurův detektor pohybu nic nezachytil. Technik, který pomáhal s naložením modulu do lodi, týmu nabídl svoji svítilnu. Nakamura ho přesvědčil, aby šel dovnitř a prohlédl to tam. Geistová šla také, aby technika chránila. Uvnitř nalezli dva muže v kryokomorách. Žádné známky poškození ani stopy mimozemských forem života. Geistová tedy zapnula všechny systémy modulu, včetně lékařských senzorů. Ty ohlásily, že pasažéři jsou v pořádku.

Tým se rozhodl, že oba probudí. Geistová to ohlásila Bishopovi. Začali nejprve s jedním. Po třiceti minutách konečně nabyl vědomí. Harris zatím propojil počítač modulu s palubním počítačem a prohlédl si záznamy. Zdálo se, že modul byl vystřelen z lodi pomocí manuálního příkazu, nikoliv automaticky. Probuzený muž byl vědec. Řekl, že on a jeho kolega opustili palubu lodi proti rozkazu kapitána. Královna totiž nakladla vejce a na lodi přestalo být bezpečno. Nakamura se ho zeptal, jestli neměl k obličeji přichycené nějaké pavoukovité zvíře. Vědec řekl, že neměl, ale jeho kolega prý nějaké takové viděl. Pak s kolegou ale na nějakou chvíli ztratil kontakt a setkal se s ním znovu až u únikového modulu. Žoldnéři tedy odvedli vědce na ošetřovnu a odvezli tam i kryokomoru s druhým vědcem. Rozhodli se, že tohoto vědce probouzet nebudou.

Nakamura podrobil probuzeného vědce důkladné prohlídce pomocí lékařského skeneru. Byl v pořádku. Vědec v kryokomoře však měl v hrudi zárodek xenomorfa. Geistová to opět nahlásila Bishopovi. Bishop to bral jako dobrou zprávu; řekl, že uspaný vědec bude odvezen na výzkumnou základnu, kde bude xenomorf využit. Oznámil též, že Patna za půl hodiny dorazí k Hydře, se kterou se propojí tunelem. Jakmile tým PMC vejde na palubu, tunel se odpojí a zůstane tak, dokud mise nebude splněna. Zabrání se tím případnému průniku xenomorfů na Patnu. Žoldnéři se připravili na akci. Spolu s nimi šli též tři noví žoldnéři a vědecký android Ash s technickým zaměřením.

Záchrana Hydry

Patna se propojila s Hydrou, která se nehybně vznášela v hlubokém vesmíru. Harris pro jistotu zkusil kontaktovat posádku lodi svoji osobní vysílačkou, ale podle očekávání mu nikdo neodpověděl. Ash byl vybaven hackovacím zařízením ComTech, kterým otevřel dveře přechodové komory a tým mohl vstoupit na palubu. Ihned poté se tunel zasunul. Osvětlení bylo vypnuté, nikdo z žoldnéřů neměl svítilnu ani noční vidění. Ash však našel terminál pro ovládání sub-systémů a osvětlení aktivoval. Žoldnéři se rozhodli, že půjdou do místnosti ostrahy, kde jsou monitory ke všem bezpečnostním kamerám na palubě. Rychle tak získají přehled o situaci.

Vydali se tam. Nakamurův detektor pohybu náhle zachytil jeden signál. Něco se blížilo zpoza rohu. Geistová rychle položila palpost, ale mezitím se objekt ukázal. Byl to facehugger. Nakamura po něm vystřelil z plamenometu M240, ale nezasáhl ho. Začali střílet i ostatní žoldnéři, ale nikdo ho nedokázal trefit. To se podařilo až Harrisovi, který byl vyzbrojen útočnou puškou M41A Mk.2. Facehugger byl ihned zabit. Žoldnéři přišli k místnosti ostrahy. Její dveře byly otevřené a na zemi byla krvavá stopa po vlečení člověka, která vedla ven do chodby. Nakamura šel po stopě, ostatní ho pomalu následovali. Končila u větrací šachty ve stropě, pod kterou byla krvavá louže. Geistová našla kus kovu a přivařovala ho autogenem k otvoru. Nakamura mezitím zachytil v šachtě nějaký pohyb. Blížil se. Geistová tedy přestala svařovat a položila palpost, Harris na otvor též namířil. Detektor pohybu ale přestal pípat. Nakamura tedy přímo pod šachtu nastražil směrovou minu M20 Claymore. Geistová pak šachtu zcela zavařila.

Žoldnéři se vrátili do místnosti ostrahy. Harris hlídal dveře a Geistová k nim položila též palpost. Pak prohlíželi monitory. Uviděli mnoho mrtvých lidských těl – vědců, techniků i stráží. Někteří byli zcela zmasakrováni, jiní měli jen díru v hrudníku. Někteří ještě žili, ale měli na obličeji facehuggera. Viděli i jednoho poničeného androida Ashe, ze kterého zbývala jen hlava, kus hrudi a ruka. Nehybně ležel u počítačového terminálu. Uviděli ale i několik lidí, kteří se zamknuli v kajutě a ve skladišti. Nakamura jim interkomem řekl, že záchrana je tu. Zeptal se jich, jestli mají zbraně. Zavrtěli hlavami. Řekl jim tedy, aby zůstali uvnitř a dveře otevřeli teprve až k nim dorazí a dají signál.

Týmu zavolal Bishop. Poradil mu, aby získal přístup k hlavnímu palubnímu počítači, Matce. Žoldnéři se rozhodli, že půjdou za tím poničením Ashem a pokusí se ho zprovoznit. Nacházel se dvě paluby pod jejich pozicí. Sjeli tam tedy výtahem. Sotva vystoupili, Nakamura zachytil dva signály. Žoldnéři zaujali obranné pozice. Pohyb byl blízko, Geistová ani neměla čas položit palpost. Z chodby se vyplazila dvojice malých, ale rychlých cílů: čerstvě vylíhnutí chestbursteři. Geistová jednoho z nich zastřelila. Nakamura popálil plamenometem toho druhého, chestburster pak utekl do škvíry v přepážce. Detektor pohybu ukázal, že se vzdaloval pryč.

Žoldnéři tedy pokračovali v cestě. Dorazili k terminálu s poškozeným Ashem. Týmový Ash, který se v systémech androidů vyznal, ho začal zprovozňovat. Nakamura zatím zabezpečil dvě chodby směrovými minami. Poškozený Ash byl úspěšně reaktivován a vysvětlil, co se tu stalo. Zatímco posádka spala v kryokomorách, Královna se vytrhla z pout a začala klást vejce. Matka to zaregistrovala a vyhlásila poplach. Než se posádka zcela probudila, bylo už pozdě. Několik stráží bylo napadeno facehuggery a zrodili se první xenomorfové-dělníci. Ti pronikli do zbytku lodi a posádku masakrovali nebo chytali a odnášeli ke Královně. Stráže se snažily xenomorfy eliminovat, ale během bojů došlo k poškození několika systémů, což způsobilo řetězovou reakci selhání. Hlavní reaktor Hydry byl mimo provoz, stejně tak jako motory. Matka byla deaktivována. Posádka se snažila Královnu uspat kryo-plynem, ale systém neměl energii. Žoldnéři se tedy rozhodli, že všechny systémy aktivují a Královnu uspí. Týmový Ash nesl poškozeného Ashe s sebou.

Záchrana Hydry

Nejdříve šli k hlavnímu reaktoru. Ten byl naštěstí v pořádku. Geistová ho aktivovala a loď získal zpět energii pro ostatní hlavní systémy. Nakamura však náhle zachytil pohyb – jeden signál. Na tým zaútočil dospělý xenomorf-dělník. Harris na něj vystřelil z pušky a zranil ho. Geistová ho dorazila svým lehkým kulometem M41AE2. Poškozený Ash týmu ukazoval cestu k jádru Matky. Cestou míjeli kajuty, v jedné z nich byli schovaní oni přeživší. Nakamura zaklepal na dveře smluvený signál. Dveře se otevřely a ke skupině se přidal jeden vědec a údržbář. Žoldnéři jim poradili, aby se vyzbrojili zbraněmi od mrtvých stráží, ale oba byli vystrašení a neschopní boje.

Tým byl téměř u jádra Matky. Nakamura zachytil další signály. Byly to dva xenomorfové-dělníci. Vrhli se na tým a zuřivě útočili. Geistová jednoho z nich zranila dávkou z lehkého kulometu, Harris zastřelil druhého. Nakamura pak zraněného upálil plamenometem. Když dorazili k jádru Matku, poškozený Ash otevřel dveře pomocí přístupového kódu. Geistová před místnost položila palpost, pro lepší obranu. Poškozený Ash s pomocí týmového Ashe pak Matku aktivoval. Žoldnéři ji hned přikázali, aby zapnula motory a spustila kryo-plyn. Matka však ohlásila, že motory jsou nefunkční kvůli poruše na konkrétním sub-systému. Poradila, jak ho opravit. Dále řekla, že kryo-plyn může být spuštěn pouze manuálně – není napojen na počítačový systém. Královna byla sice vytržená z pout, ale neopustila sklad.

Žoldnéři šli nejprve do strojovny. Matka jim cestou otevírala dveře. Nakamura na jedné křižovatce chodeb zachytil čtyři signály pohybů, jeden z každého směru. Byli to xenomorfové-dělníci. Žoldnéři se rozestoupili tak, aby chránili přeživší členy posádky a androidy. Jeden xenomorf přiběhl až ke Geistové a vrhl se na ní, další zaútočil na Nakamuru. Třetí útočil na Harrise, ale Nakamura ho spálil plamenometem. Geistová se musela xenomorfovi bránit jen nožem. Dostala při tom zásah ocasem a utrpěla zranění. Nakamura též tasil nůž, ale boj proti xenomorfovi byl obtížný, takže i on byl zraněn. Harris nakonec puškou zastřelil toho, který útočil na Nakamuru, čímž ho zachránil před jistou smrtí. Geistové se podařilo xenomorfa zabít nožem. Harris pak zastřelil i toho posledního, který útočil na druhou trojici žoldnéřů.

Když bylo po všem, Geistová si vpíchnula urychlovače hojení, stejně jako Nakamura. Ten pak také ošetřil zranění třem spolubojovníkům. Oba přeživší členové posádky byli uchráněni. Všichni rychle postupovali do strojovny, dřív, než k nim přiběhnou další xenomorfové. Jedna část systémů byla poškozena žíravou krví xenomorfa. Geistová se pustila do oprav a za deset minut byla hotová. Pohon byl aktivní. Žoldnéři se pak vydali do skladovací části, kde byla Královna.

Záchrana Hydry

Cestou našli menší skladiště, ve kterém se schovávala druhá část přeživších – tři technici a jeden vědec. Přidali se k nim. Nakamura zachytil Královnu na detektoru pohybu, i když signál byl jen slabý. Evidentně se nehýbala z místa. Žoldnéři zjistili, že část skladu xenomorfové proměnili na hnízdo. Podlaha, stěny i strop byly pokryty pryskyřicí, byla tu i vejce. Harris odjistil zápalný granát a hodil ho mezi ně. Velkou část z nich spálil. Geistová pak některá další rozstřílela kulometem. Pak vstoupili do kontrolní místnosti a skrze okno spatřili Královnu. Byla připevněná k hnízdu a měla narostlé kladélko. Geistová vypustila kryo-plyn, který rychle naplnil celý sklad. Královna se přestala hýbat.

Žoldnéři zavolali Bishopa a vše mu ohlásili. Bishop řekl, že tunel se vysunuje a že loď Koloniálních mariňáků přiletí za deset minut. Žoldnéři tedy už na nic nečekali a vrátili se zpět. Přikázali Matce, aby spustila motory a obnovila původní kurz, jakmile opustí palubu a tunel se odpojí. Když se tým blížil k přechodové komoře tunelu, detektor v ní zachytil jeden signál. Geistová položila palpost, Nakamura nastražil jednu minu a Harris do chodby namířil svůj plazmový kanon M78 PIG. Žoldnéři pak začali dělat rámus, aby protivníka přilákali. Dal se do pohybu a brzy se dostal do výhledu. Byl to xenomorf-voják. Palpost vystřelil, ale minul. Nakamura střílel z pistole VP78, ale též se nedokázal trefit. Harris vystřelil z kanonu. Plazmový výboj byl schopný xenomorfa zabít, ten mu ale jako zázrakem odolal. Vyrazil rychle kupředu. Přetnul tak laserové paprsky miny, která explodovala, ale nijak mu neublížila. Zabila ho až Geistová, pomocí svého lehkého kulometu.

Žoldnéři a přeživší pak vběhli do tunelu. Jakmile se dostali na Patnu, tunel se zasunul a Hydra se dala okamžitě do pohybu. Chvíli po ní i Patna. Hned potom na místo dorazila loď Koloniálních mariňáků, ale bylo už pozdě. Hydra pokračovala na výzkumnou základnu, Patna ji dělala doprovod.


Shrnutí
Hra trvala něco přes 3 hodiny, mise trvala stejně tak dlouho. Geistová, Nakamura a NPC žoldnéři utrpěli zranění, Harris to zvládl bez něj. Boj proti čtveřici xenomorfů-dělníků byl obzvláště namáhavý a dlouhý, protože xenomorfové se dokázali dostat do boje zblízka dřív, než mohli být zastřeleni. Weyland-Yutani PMC (i Koloniální mariňáci a Mariňáci USM) se v boji zblízka mohou spolehnout pouze na svůj bojový nůž, což je bohužel slabá zbraň.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0101 vteřin