Záchrana vicekrále

14.11.20 - Gediman - Komentáře (0)
V rámci Virtuálního Víkendu na Kostce jsem připravil oneshot misi. Hry se zúčastnil Lord Eliphas, Nekra a Jezus. Lord Eliphas využil svoji postavu Luny Morgany, Lesní elfky, techničky. Pro ostatní hráče jsem postavy připravil: Nekra si vybrala Vznešeného elfa, kouzelníka, kterému dala jméno Fabius; Jezus si vybral Trpaslíka, zápasníka, kterého pojmenoval Meiger. Hra probíhala přes Discord.
Zápletka
Rok: 13-682 (16 dní po misi „Vzbouřené město“)

Planeta Morinak II patřící království Shadowgrey se nachází ve Žluté zóně, kde přítomnost sil Temnoty je velká. Slouží jako opěrný bod pro útoky na Temné říše – a ty se nyní odhodlaly provést definitivní úder, který planetu eliminuje. Masivní invazi není možné zastavit, takže byla zahájena evakuace. Vicekrál Horkas Nor se rozhodl na planetě zůstat až do konce a řídit záchranu všeho, co se dá. Bohužel, jeho evakuační loď byla zničena, takže on tam nyní uvízl. A spolu s ním i dvě cennosti – Natyrrova lebka, vzácná náboženská relikvie, a strategická data v centrálním počítači… Vláda najala žoldnéře na riskantní záchrannou operaci.

Žoldnéři dostali také dva sekundární úkoly: sabotovat továrnu na warp motory a zničit sklad munice pro vesmírné lodě. Luna Morgana se nabídla, že tým na planetu odveze ve své lodi – lehkém runaboutu, který pojmenovala Chariot of Outcast. Její kolegové s tím souhlasili. Kontaktovala své známé pašeráky a požádala je o pomoc. Ti ale odmítli, jakmile se dozvěděli, že planeta je ve Žluté zóně. Byla by to pro ně příliš riskantní operace. Meiger kontaktoval bandity a řekl jim, že planeta je zranitelná a je snadné ji vydrancovat. Souhlasili, že tam pošlou jednu loď. Meiger počítal s tím, že bandité tak odpoutají pozornost sil Temnoty od jejich akce. Fabius zavolal zloděje známého jako Shade. Ten souhlasil, že týmu pomůže jako průvodce a rádce. Za službu ovšem požadoval peníze, které Fabius neměl. Dala mu je tedy Luna. Když bylo vše připravené, žoldnéři se vydali na cestu.

Mise
Chariot of Outcast po deseti dnech dorazil k planetě, nad hlavní město Moriana, což bylo poslední místo v rukách království. Luna kontaktovala vicekrále a sdělila mu, kdo je poslal a proč. Horkas Nor vysvětlil, že ve městě jsou ještě civilisté, ovšem vojáků je málo a jsou to navíc jen základní jednotky. Elitní jednotky a všechna lepší bojová technika už byly staženy. Na město se ze všech stran hrnou armády Temnoty, od všech pěti Temných bohů. Okrajové čtvrti se brání ze všech sil, ale jsou postupně devastovány. Vojáci nemohou hordám Nemrtvých, Mutantů, Upírů, Vlkodlaků a Zatemnělých odolávat dlouho. Vicekrál řekl, že před pár hodinami na planetu přiletěly dvě jiné lodě – jedna velká transportní, která přistála poblíž, a jedna menší kurýrní, která přistála přímo do Moriany a poté zase odletěla pryč. Žoldnéři vysvětlili, že to je součást pomoci.

Chariot of Outcast přistál do jednoho z přístavů v Morianě. K lodi hned přiběhli vojáci a ptali se, proč tu žoldnéři jsou. Ti to vysvětlili a vojáci odběhli pryč. Luna se ohlásila vicekráli, který řekl, že je ukrytý v bunkru pod radnicí, na kterou útočí síly Temnoty. V pozadí byla slyšet střelba a výkřiky. Žoldnéři se tedy rychle vydali k radnici.

Cestou potkali houfy civilistů, kteří je prosili o pomoc. Chtěli být také evakuováni. Meiger jim namluvil, že ve druhém přístavu na ně čeká záchranná loď. Civilisté tam rychle běželi. Žoldnéři dorazili k radnici, kterou obléhala skupinka Vlkodlaků. Stříleli do oken v horních patrech, ze kterých opětovali palbu zbývající vojáci. Fabius po Vlkodlacích začal střílet z laserové pistole, ale minul. Upoutal tím však jejich pozornost. Meiger po nich hodil zápalný ruční granát, ale Vlkodlaci ohni odolali a spustili po žoldnéřích palbu. Luna střílela ze své disperzní pušky a několik Vlkodlaků zastřelila. O zbytek se postaral Fabius, který svojí pistolí již trefit dokázal. Když bylo okolí zabezpečeno, Luna před dveře postavila laserový plot a těžký automatický palpost a nastražila též nálože. Meiger šel dovnitř, aby vyprovokoval nepřátele a vylákal je ven. Žoldnéři předpokládali, že se chytí do pasti. Meiger narazil na dvojici Upírů, která vyběhla z podzemních prostor. Chystal se je vylákat, ale nešli za ním – nechtěli ven na slunce. Meiger se tedy připravil na boj uvnitř budovy a Luna i Fabius se k němu připojili. Jeden Upír vystřelil z pušky a Meigera zranil, Luna poté zastřelila druhého Upíra. Fabius seslal proud ohně a zbývajícího Upíra popálil. Meiger na něj provedl zteč, ale protivník uhnul a tasil šavli. Fabius ho tedy pomocí kouzla přinutil, aby ji zahodil. Meiger s Upírem chtěl vyjednávat, ale bylo to marné. Upír se na něj vrhl holýma rukama. Luna ho však rychle zastřelila.

Zavolala vicekráli, že všichni útočníci byli eliminováni. Pancéřové dveře bunkru se otevřely. Uvnitř byl vicekrál a tři poslední vojáci, kteří jako jediní přežili útok Upírů. Meiger se Horkase zeptal, jestli tohle je jeho celý doprovod. Horkas sdělil, že měl též několik konkubín, které byl ale nucen zanechat v paláci. Chtěl co nejrychleji pryč z planety. Luna vyléčila Meigerovo zranění. Žoldnéři i s vicekrálem a jeho doprovodem se vrátili k lodi, u které na ně čekal Shade. Vysvětlil, že ho sem přivezla ona malá kurýrní loď. Vicekrál dal žoldnéřům mapu města, kde byla vyznačena poloha chrámu a paláce.

Žoldnéři se vydali k chrámu. Cestou opět potkali civilisty, kteří se chtěli evakuovat. Meiger jim řekl, ať jdou s nimi, že tak mají šanci na záchranu. Ve skutečnosti je ale chtěl použít jako živé štíty. Když skupinka dorazila k chrámu, Luna se zaposlouchala. Uvnitř slyšela kroky, ale žádné hlasy. Mohlo to znamenat, že to jsou Nemrtví. Žoldnéři nicméně dovnitř zavolali – nikdo jim neodpověděl. Vešli tedy dovnitř, ovšem téměř ihned se na ně vrhla horda zombií. Fabius a Luna začali střílet, Meiger na ně provedl zteč svoji dřevcovou sekyrou s monomolekulárním ostřím. Zombie schytaly mnoho zásahů, ale i přes masivní poranění bojovaly dál. Meiger byl nyní v obklíčení. Sekal kolem sebe, ale bylo to marné. Nakonec se musel stáhnout pryč. Luna všechny zombie nakonec ustřílela svoji disperzní puškou.

Žoldnéři pokračovali hlouběji do zdevastovaného chrámu. Na oltáři byla ona lebka, pod bezpečnostním skleněným krytem. Všude kolem ležely mrtvoly vojáků. Shade, který se držel v bezpečné vzdálenosti za týmem, se nyní pustil do akce. Měl větší zkušenosti s krádežemi a věděl, jak skleněný kryt odstranit, aniž by se spustil nějaký bezpečnostní systém. Žoldnéři ho mezitím kryli. Když byl Shade hotov, lebku jim předal. Žoldnéři vyšli ven, ovšem spatřili, že civilisté byli mezitím zmasakrováni. Naházeli tedy jejich těla na hromadu a Fabius je spálil pomocí kouzla, aby nemohla být oživena Temnotou. Začalo se stmívat.

Žoldnéři potkali další oddíl vojáků, který se stahoval do centra města. Ohlásil, že obrana padla a hordy se hrnou dovnitř. Žoldnéři tedy rychle vyrazili k paláci. Luna slyšela, jak uvnitř někdo řve na nějakou ženu a mlátí ji. Bylo jasné, že ji někdo vyslýchá kvůli strategickým informacím. Luna slyšela normální lidské hlasy, takže usoudila, že by se mohlo jednat o Zatemnělé. Žoldnéři vběhli dovnitř a dorazili k dřevěným dveřím, odkud zvuky vycházely. Fabius dveře vyrazil kouzlem. Uvnitř byla skutečně skupinka Zatemnělých vojáků, žena byla spoutaná na židli a vážně zraněná. Fabius chtěl nepřátelům ovlivnit mysl a přinutit je, aby odhodili zbraně, ale kouzlo se nezdařilo, a navíc utrpěl poškození mozku. Meiger provedl zteč, ale bez úspěchu. Fabius znovu seslal ono kouzlo a tentokrát úspěšně. Meiger tasil své dva adamantiové meče a zaútočil, Zatemnělí se ho snažili uškrtit holýma rukama. Nakonec je ale pobil. Žena řekla, že je poslední konkubínou vicekrále, ostatní nepřežily výslech. Luna ji dala urychlovače hojení. Konkubína je odvedla do místnosti s mainframem, kde Luna zapojila jeden z přenosných disků a nahrála na něj všechna potřebná data.

Fabius pak kouzlem spálil mrtvé konkubíny a Luna zavolala vicekráli, že úkol splnili. Všichni se vrátili do lodi. Horkas byl rád, že byla zachráněna alespoň jedna konkubína. Tým se rozhodl, že splní i oba sekundární úkoly. Chariot of Outcast tedy nejdříve odletěl ke skladu munice, a zatímco se vznášel na místě, Fabius vyvolal portál a přenesl se na povrch. Mutanti tu měli malé terénní vozidlo s těžkým kulometem, které sloužilo jako hlídka u hlavních vrat. Jeho posádka ihned spustila po Fabiusovi palbu, ale minula. Ten na nic nečekal – vyvolal obřího ohnivého elementála a rychle se vrátil portálem zpět na palubu. Elementál se zuřivě vrhl na vozidlo, které mu stálo v cestě do skladu.

Cestou k továrně na warp motory Chariot of Outcast zachytil obrovskou explozi za zádí – sklad byl zničen. Loď přistála u hlavní brány továrny, která se zdála opuštěná. Žoldnéři opatrně vstoupili dovnitř. Byly tu velké montážní linky i ovládací počítače. Vybavení bylo nepoškozené. O chvíli později však oknem dovnitř vtrhl zmutovaný wyrm, obrovský hadu podobný tvor. Měl obojek kolem krku, byl evidentně ochočen a sloužil jako bojové monstrum. Protože se jednalo o tvora zkorumpovaného Temnotou, Fabius se rozhodl vyvolat záblesk Světla. Bylo to jeho nejmocnější kouzlo. Seslání se podařilo a Světlo wyrma popálilo. Meiger ihned poté provedl zteč a sekyrou mu způsobil vážné zranění. Ale pořád to nestačilo. Wyrm na něj zaútočil svými obrovskými čelistmi, Meiger je však pohotově odstrčil stranou svoji dřevcovou zbraní. Luna do monstra začala střílet z disperzní pušky, která proti tomuto typu cíle nebyla tak efektivní. Plná dávka paprsků naštěstí způsobila, že se wyrm z části rozpadl na atomy a konečně se přestal hýbat.

Luna zadala do počítače chybné informace tak, aby továrna vyráběla vadné motory, které lodě při aktivaci zničí. Když bylo hotovo, žoldnéři se rychle stáhli zpět do lodi. Bylo to těsné, protože armády nepřítele již pronikaly do centra města. Pobily většinu zbývajících vojáků i civilistů – a na ty, kteří přežili, čekal osud horší než smrt. Žoldnéři tedy odletěli pryč z planety. Cestou se k nim přidala loď banditů, kteří ohlásili, že toho moc neukořistili. Hordy Temnoty byly všude a způsobily jim ztráty. Vicekrál Horkas Nor, Natyrrova lebka a strategická data byli v pořádku doručeni království Shadowgrey, které žoldnéřům vyplatilo odměnu.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 4 hodiny, mise trvala přibližně 7 hodin. Lord Eliphas měl postavu již vylepšenou z minulých her, Nekra a Jezus měli sice nové postavy, ovšem místo některých Předchozích zážitků a Kontaktů jsem jim dal startovní body zkušeností, takže ve výsledku měly též užitečné pokročilé schopnosti. Tento postup doporučuji u postav na oneshot (jednorázové) hry. Za zmínku též stojí, že Lord Eliphas na základě naslouchání dvakrát správně určil typ protivníka.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0111 vteřin