Záhadná zmizení

15.3.20 - Gediman - Komentáře (0)
Další mise hraná přes Discord. Zúčastnil se ji opět Lord Eliphas s postavou psioničky Lyry Arcany a Montofis s postavou střelce Jacka Hermanna.
Zápletka
Rok: 13-683 (16 dní po misi „Přepadení stanice“)

V těžební základně Beta 17 na planetě Indion patřící Císařství Genesis Grey jsou hlášeny paranormální jevy. Jejich následkem dosud beze stop zmizely desítky horníků a následně také čtyři policejní hlídkové jednotky a dva vyšetřovací týmy doprovázené psioniky a médii. Z těchto dvou týmů bylo nalezeno jen jedno médium, které ovšem zcela zešílelo. Císařství si opět najalo žoldnéře Lyru Arcanu a Jacka Hermanna, aby vyřešili tento problém. Musí zjistit, co způsobuje tyto paranormální jevy a pokud možno je ukončit.

Lyra kontaktovala psionickou nadaci, aby vyslala nějaké experty, kteří by pomohli s vyšetřováním. Jack kontaktoval bezpečnostní síly své rodné Šedé říše, aby poslaly také nějaký tým. Protože se Lyra naučila pilotovat vesmírné lodě, žoldnéři k přesunu již použili svoji loď Blood Haunter.

Mise
Za tři dny Blood Haunter dorazil na Indion, kde byl již očekáván, a přistál přímo do základny Beta 17. Byl to rozsáhlý povrchový důl, ve kterém pracovaly stovky horníků. Většinou se jednalo o lidi, ale bylo tu možné zahlédnout i několik desítek Khalgů. Žoldnéře přivítal předák Steven Potter, který jim znovu vysvětlil, o co tu jde. Žoldnéři mu oznámili, že zanedlouho přiletí také psioničtí experti a bezpečnostní tým, které sami objednali. Zeptali se ho na ono médium, které bylo jako jediné nalezeno. Potter řekl, že médium bylo převezeno do psychiatrické nemocnice ve městě. Žoldnéři ho chtěli vyslechnout, takže se vrátili do lodi a letěli do města.

Přistáli poblíž centra a vydali se do nemocnice. Hlavní lékař jim řekl, že tím médiem je Dona Parsonsová, která je nyní zavřená ve svém pokoji. Žoldnéři šli za ní a snažili se ji vyslechnout, ale moc to nešlo. Parsonsová byla duchem mimo. Lyra tedy použila svoji psi-sílu, aby upoutala její pozornost. Podařilo se to a Parsonsová začala mluvit, ovšem velmi nejasně. Povídala něco o laboratořích a pokusech na živých bytostech, ale nic konkrétního. Lyra ji tedy uklidnila pomocí psi-síly. Žoldnéři se vrátili zpět do základny Beta 17, aby vyslechli Pottera. Ten dodal, že Parsonsová byla nalezena u jednoho ze skladišť pracovních nástrojů. Žoldnéři tam šli a celé místo důkladně prohledávali, ale nenašli nic podezřelého. Zeptali se tedy Pottera, kdo Parsonsovou našel. Byl to prý jeden z Khalgů. Žoldnéři tedy šli za ním a vyptávali se jeho. Khalg je odvedl přesně na to místo, kde ji našel a žoldnéři ho opět pečlivě prohledali. Ovšem opět nic nenašli.

Khalg řekl, že další podivné věci se staly v ubytovnách horníků. Žoldnéři tam šli a vyptávali se. Dozvěděli se, že zmizení osob je vždy doprovázeno jasnými energetickými výboji a také že khalgská těžební korporace Ukknak se snaží na této planetě získat výhradní práva na těžbu. Žoldnéři se tedy vydali za místním zástupcem Ukknaku. Lyra se interlinkovala se svým omnifaktorem Mí-emotusem, aby si zajistila, že výslech bude bezproblémový. Žoldnéři se zástupce vyptávali, jestli neví něco o laboratořích a pokusech na živých bytostech, ale on je ujistil, že korporace se zaměřuje čistě na těžbu a žádné pokusy neprovádí. Jack začal mít podezření, že za mizení horníků může teleportační technologie. Vrátil se tedy na palubu lodi a použil její senzory k průzkumu celého okolí. Ovšem nezachytil žádné podezřelé energetické stopy.

Mezitím do základny přistála dvojice vesmírných lodí. Byl to bezpečnostní tým, který si Jack zavolal, a psioničtí experti, které povolala Lyra. Ohlásili se a sdělili, že budou prohledávat okolí. Potter řekl, že policejní jednotky již vše prohledaly a ani bezpečnostní kamery nezachytily žádnou stopu. Žoldnéři chtěli vidět bezpečnostní centrum, a tak je tam Potter odvedl. Bylo tu mnoho monitorů, které zobrazovaly různé části dolu. Žoldnéři si všimli, že jedna z kamer právě zachytila korporačního zástupce, jak spolu s dvěma dalšími Khalgy nastupuje do khalgského vozidla a odjíždí kamsi pryč. Potter vysvětlil, že zástupce jednou za pár dní odjíždí do své lodi, která stojí asi 50 kilometrů odsud. Funguje jako velitelství korporace Ukknak na této planetě.

Žoldnéři se rozhodli, že pojedou za ním, aby tu loď prozkoumali. Potter jim půjčil terénní vozidlo. Za volant se usadil Jack, který si od khalgského vozidla udržoval dostatečný odstup, aby si jich Khalgové nevšimli. Jeli po kamenité cestě, která vedla přes pustiny a vinula se mezi skalnatým pohořím. Asi po 25 kilometrech však khalgské vozidlo opustilo cestu a zamířilo do skal, žoldnéři se vydali za ním. Nakonec našli vozidlo opuštěné. Žoldnéři vystoupili ven a prohledávali okolí, se zbraněmi připravenými. Jack nalezl stopy a vydal se po nich, Lyra šla za ním. Náhle zpoza skály vyběhl wildbrute a napadl je. Jack se ho snažil zahnat, ale nepodařilo se to. Po kratším boji ho Lyra nakonec zabila extradimenzním multiřemdihem, který si nedávno pořídila. Žoldnéři pokračovali po stopách dál.

Nakonec dorazili ke staré, napůl rozpadlé a opuštěné stanici. Její konstrukce odpovídala technologii Šedých říší. Měla antény, takže se zřejmě jednalo o nějaké komunikační zařízení. Na žoldnéře v tu chvíli zaútočili dva další wildbruti, ale Jack je bez problémů skolil svým blokokanonem. Žoldnéři tedy opatrně vstoupili do stanice. Dveře zamčené nebyly. Interiér byl poničený a částečně zřícený, počítače byly rozbité a ze stropu visely volné kabely. Nikdo tu nebyl. Žoldnéři tedy začali stanici prohledávat. Po třech hodinách se Jackovi podařilo najít tajný poklop v podlaze. Otevřeli ho. Byla tam hluboká šachta, na jejímž konci bylo světlo. Žoldnéři slezli po žebříku až dolů, objevili se v osvětlené chodbě. Šli dál, až narazili na dveře. Nebyly zamčené, takže vstoupili dovnitř.

Ocitli se ve skladišti, kde bylo mnoho klecí s wildbruty. Prošli skladištěm až k dalším dveřím a vstoupili do laboratoře. Zde byl stůl, na kterém byl připoutaný wildbrute. Na hlavu mu mířil podivný emitor, který vyzařoval energetické výboje. Lyra poznala, že se jedná nějaké o psionické zařízení. Bylo zjevné, že velká část technologie v této místnosti je mnohem novější a odpovídá stylu Bílých říší. Lyra prohledala záznamy, ze kterých vyplynulo, že tu dochází k ovládání mysli těchto zvířat. Zvířata jsou pak plně loajální svým pánům. Žoldnéři prošli do další místnosti. Byla to také laboratoř, ovšem byla plná lehátek, ke kterým byli připoutáni zmizelí horníci, policisté a vyšetřovatelé. Každému z nich psionický emitor upravoval myšlení. Lyra našla centrální vypínač a všechny emitory vypnula. Na monitorech se objevila varovná hlášení, že proces nebyl dokončen. Jack hledal nějaké teleportační zařízení, ale žádné tu nebylo. V záznamech však našel informaci, že všechny osoby byly do laboratoře teleportovány pomocí velmi silné psi-síly.

Žoldnéře překvapila dvojice Khalgů, která vešla do místnosti, aby zjistila, co se tu děje. Byli to ti dva, kteří doprovázeli zástupce korporace. Měli fúzní pistole a monomolekulární sekyry a okamžitě zaútočili. Jeden Khalg trefil Jacka. Fúzní výstřel byl tak silný, že snadno propálil jeho těžké brnění a způsobil mu velmi vážné zranění. Jack byl dočasně vyřazen, protože se snažil dostat z nejhoršího pomocí urychlovačů hojení. Lyra tedy musela Khalgy zvládat sama. Snažila se je obrátit proti sobě pomocí psi-síly, ale odolávali tomu. Khalgové k ní přiběhli a zaútočili svými sekyrami, Lyra se snažila bránit adamantiovou tonfou. Moc se jí to nedařilo, jeden z úderů prošel její obranou. Extra-ostrá čepel sekyry projela brněním a zasekla se hluboko do jejího těla. Lyra neměla čas použít urychlovač hojení, protože Khalgové na ní neustále doráželi. Z posledních sil tedy seslala chronokinetické zpomalení času. Pohyby nepřátel byly najednou pomalejší. Jack se již zmátořil a spustil na ně palbu z kanonu. Jeden z Khalgů byl nakonec úspěšně zabit a druhý vážně zraněn. Lyra ho pomocí psi-síly omráčila. Když bylo po všem, žoldnéři Khalga spoutali a vyléčili si všechna zranění.

Zajatce odtáhli zpět do auta a rychle se vydali do základny. Ukázali ho Potterovi, který nebyl vůbec nadšený. Byl to důkaz, že Khalgové neváhají udělat cokoliv, aby tu mohli těžit sami. Zajatec byl předán horníkům, kteří ho zamkli do skladu. Žoldnéři pak svolali bezpečnostní tým i psionické experty a rozhodli, že na onu podzemní laboratoř provedou velký zátah. Všichni tedy nastoupili do lodi Blood Haunter, která odletěla na to místo.

Žoldnéři vstoupili do podzemí zatím bez doprovodu. Chtěli provést průzkum situace. Pootevřeli dveře do laboratoře a spatřili khalgského zástupce korporace, který si zrovna povídal s pěticí psioniků. Podle jejich plášťů bylo zjevné, že patří k nějaké Bílé říši. Žoldnéři zavolali svůj doprovod. Bezpečnostní tým i psioničtí experti se rychle dostavili a čekali na příkaz k útoku. Jack se rozhodl, že situaci se pokusí vyřešit vyjednáváním. Vstoupil do místnosti, následován ostatními, a sundal si přilbu. Řekl, aby okamžitě odhodili zbraně a vzdali se. Khalgský zástupce však rychle uprchl do vedlejší místnosti, zatímco pětice psioniků začala na žoldnéře a jejich týmy sesílat ohnivé koule. Došlo ke krátkému, ale prudkému boji. Psioničtí experti seslali vlastní pyrokinetické útoky, které nepřátelské psioniky vážně popálily, a poté je přinutili vzdát se. Pětice psioniků byla spoutána. Žoldnéři se vydali za korporačním zástupcem, který se mezitím ozbrojil fúzní pistolí. Střílel po nich. Jack přikázal bezpečnostnímu týmu, aby na něj zaútočil zblízka, a Lyra pomocí psi-síly donutila zástupce odhodit zbraň. Ten byl nyní zcela obklíčen, a nakonec bez odporu zatčen.

Všichni horníci, policisté a vyšetřovatelé byli osvobozeni a přesunuti na palubu lodi, stejně jako zajatý zástupce a psionici. Lyra si s sebou vzala také jednu klec s wildbrutem, kterého si hodlala ochočit. Loď se vrátila do základny a žoldnéři předali zajatce představitelům Císařství. Vyšlo najevo, že korporace Ukknak si najala skupinku psioniků z jisté Bílé říše, abych jejich pomocí sabotovala těžební operace Císařství a nakonec všechny doly snadno získala pro sebe. Obchodní vztahy s korporací Ukknak budou zřejmě ukončeny.


Shrnutí
Hra trvala 2 hodiny a 40 minut, mise trvala přibližně 10 hodin. Díky celkové redukci Armor jsou boje nebezpečnější – jak pro protivníky, tak i pro hráčské postavy.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.013 vteřin