Zpráva o vývoji 2

24.7.11 - Gediman - Komentáře (3)
A dnes je na řadě další zpráva o vývoji RPG Void: Sci-Fantasy... respektive zpráva o jeho dokončování. Od dob poslední zprávy se toho koukám dost změnilo, alespoň je o čem psát.
Kniha bude mít kolem 530 stránek. Přesný počet není ještě jistý, ale už to stoupat nebude. Text je relativně přehledný, i když bez jakékoliv dekorativní grafiky. Ještě nevím, jestli do knihy přidám nějaké obrázky a pokud ano, jakou formou budou podány. Oproti původnímu předpokladu se ale trochu změnilo rozložení obsahu. Tak se na to koukneme :)

1. úvod do hry
Takové ty klasické věci na úvod… stručný nástin světa, zápletky a ras.

2. systém Void
Vysvětlení, co je to RPG (nesmí chybět v žádné hře) a popsány atributy postav. Těmi jsou střelba, boj zblízka, postřeh, vůle, inteligence, charisma, obratnost, odolnost a síla. Dalšími důležitými hodnotami jsou životy (když klesnou na 0, postava zemře), příčetnost (když klesnou na 0, postava zešílí), síla víry a míra korupce.

3. tvorba postavy
Dlouhá kapitola popisující specializace a rasy a způsob vytváření postavy. Menší rekapitulace… ze specializací je na výběr Zápasník (expert na boj zblízka), Střelec (expert na střelbu), Lékař (stará se o zdraví týmu), Technik (stará se o výstroj a výzbroj), Kněz (dokáže přivolávat boží pomoc), Kouzelník (sesílá kouzla) a Infiltrátor (expert na nepozorovaný průnik a špionáž).

Z civilizovaných ras jsou na výběr tři druhy lidí: Bílé říše (nábožensky a magicky zaměření), Černé říše (technologicky a vědecky zaměření) a Šedé říše (průměrná postava bez výhod ani nevýhod), tři druhy Elfů: Vznešení (spřízněni s bohy Nebe), Temní (spříznění s bohy Pekla) a Lesní (nerozlišují bohy), Trpaslíci (dobří v boji zblízka), Půlčíci (dobří ve střelbě) a Gnómové. Z barbarských ras jsou na výběr Goblini (experti na partyzánskou válku), Hobgoblini (experti na zákopovou válku) a Orkové (experti na bleskovou válku), potom Canirové (humanoidní psovité šelmy), Felirové (humanoidní kočkovité šelmy) a Ursarové (humanoidní medvědovité šelmy) a nakonec Trollové (s regenerací), Zlobři (s velkou žravostí) a Obři (největší a nejsilnější postavy). Poslední tři jmenované rasy mohou mít jen specializaci Zápasník nebo Střelec, ale jako otroka si mohou vzít Kobolda (kouzelník nebo technik), Leprechauna (kněz nebo lékař) nebo Gremlina (infiltrátor).

Co se týče atributového vývoje postavy, žádný tu není. Každá rasa má předem stanovené atributy, které lze zvýšit pouze vybavením a dalšími bonusy (implantáty, kouzla…). Za body zkušeností se kupují jen dovednosti. Atributy samotné se pohybují od 1 do 19, přičemž 10 je průměrná hodnota.

4. obecná pravidla
Všechna základní pravidla, která se netýkají boje…

5. pravidla pro boj
… a všechna, která se ho týkají.

6. efekty
Speciální typy útoků, jako Zápalné, Elektrické nebo Radiační. Ale také efekty jako strach, únava, dušení, efekty vakua a podobně.

7. víra
Jak používat motlitby a jak se nakonec proměnit v posmrtnou astrální bytost. Na výběr je z 12 Nebeských bohů a 12 Pekelných, přičemž postava může vyznávat více bohů zároveň, což však přináší i určité nevýhody. Vznešení elfové mohou uctívat jen Nebeské bohy, Temní jen Pekelné. Nemůžou změnit víru v opačnou skupinu a to ani proti své vůli (např. konvertováním). Tím, jak se postavy modlí, sbírají či ztrácí body víry – záleží na tom, jestli je modlitba úspěšná nebo ne. Jakmile uctívač Nebe dosáhne maximální fanatičnosti (nasbírá 100 bodů víry), promění se po smrti v Anděla. Uctívač Pekla se stejným způsobem promění v Démona. Lesní elfové se po smrti místo toho stanou Vílami. I člověk Černých říší se může po smrti stát novou bytostí – jeho vědomí je nahráno do hi-tech robota. Naopak postavy vyznávající Zegurnskou církev se po smrti stanou Bludičkami. Posmrtný život však není vůbec snadný. Postava má sice spoustu nových zvláštních schopností a vybavení (které však zcela nahrazují jakékoliv schopnosti a vybavení, které měla během života), ale zase musí plnit příležitostné úkoly svého boha (v případě Černých říší svého nadřízeného vládce). Pokud slouží dobře, může být povýšena. Naopak pokud slouží špatně, může přijít o svůj život – tentokrát definitivně. Její existence má nyní vyšší cíl, než vydělávání peněz. Jak tedy tento koncept zapadá do bojových misí žoldnéřů? Posmrtná bytost získá povolení zůstat u svých přátel a doprovázet je na jejich cestách. Funguje tedy jako jakýsi „anděl strážný“ a čas od času také jako agent zasahující do galaktického politického dění ve prospěch svých pánů.

8. korupce
Efekty Temnoty. Co všechno způsobuje korupci postavy… Ano, již definitivně platí, že hra za služebníky Temnoty bude až v přídavné příručce (bude tu ke stažení jako .pdf). Specializace budou upraveny tak, aby více odpovídaly kruté a morbidní podstatě Temnoty. A navíc Kouzelníci a Kněží budou potřebovat řádnou Temnou magii respektive Temné rituály. Zkrátka spousta stránek.

9. mise
Jak vlastně probíhá mise, a jaké různé druhy misí existují. Je tu popsáno i zásadní omezení, které přidává hře určitou úroveň složitosti: během mise NELZE sbírat žádné předměty (s výjimkou těch, jejichž sebrání je přímo cílem mise), nelze tedy lootovat a de facto tak postavu přizpůsobovat misi v jejím průběhu. Veškeré získávání (nakupování) předmětů probíhá jen ve „vyzbrojovací části“, tedy před vlastním zahájením hry. Dále jsou tu popsány příklady misí, což funguje jako inspirace na zápletky. No a nakonec je tu již dříve avizovaný generátor misí, který rychle a jednoduše určí nosné pilíře zápletky, pokud si chce gamemaster usnadnit práci.

10. dovednosti
Zvláštní dovednosti, které si žoldnéři mohou přikoupit za body zkušeností. V deníku postavy je místo na 60 dovedností (tři místa jsou rezervovaná pro startovní dovednosti, které každá specializace ovládá standardně)

11. vybavení
Nejrůznější vybavení, bez kterého se postavy jen stěží obejdou. Postava může nést maximálně 10 kusů speciálního vybavení, takže je nutné vybírat dobře. Kromě toho může mít jedno brnění (resp. ochranný oblek) a jednu přílbu.

12. specializace
Dlouhá kapitola, kde jsou popsány zvláštní dovednosti a vybavení specifické pro každou specializaci. Obsahuje mimo jiné kouzla pro Kouzelníka a rituály pro Kněze.

13. chladné zbraně
Spousta chladných zbraní a jejich modifikací. Co se týče zbraní, postava může mít dvě jednoruční a jednu obouruční zbraň (ať už chladnou nebo střelnou) a dále jednu sadu vrhacích zbraní (ať už nožů nebo granátů). Střelec může mít kromě toho jednu těžkou střelnou zbraň a Zápasník jednu dřevcovou chladnou zbraň.

14. střelné zbraně
Nejrůznější střelné zbraně, jsou roztříděny podle ras – na rozdíl od chladných zbraní má každá rasa přístup jen ke svým specifickým střelným zbraním. Dále tu je přehled možných modifikací a speciální munice. Na počtu munice nezáleží, zkrátka se počítá, že každý bojovník nese dostatečnou zásobu na celou misi.

15. výbušniny
Typy výbušnin a jejich náplní. Informace v této kapitole slouží také k vytvoření munic do granátometů, raketometů, minometů a podobně. Co se týče granátů, náloží a min (a vlastně i chladných vrhacích zbraní), opět se počítá, že bojovník nese dostatečnou zásobu na celou misi – tudíž přesný počet nehraje roli. Nicméně pokud při použití padne Smůla, celá zásoba je vyřazena, postava o zbraň přichází.

16. kybernetické implantáty
Jednoduchý způsob, jak si postavu vylepšit a přidat ji nové zvláštní schopnosti. Lidé z Bílých říší nemohou mít implantáty, naopak lidé z Černých říší mají přístup k něm nejlepším implantátům. Postava může mít 10 implantátů.

17. posvátné talismany
Na rozdíl od implantátů mají talismany mystické efekty, které by technologie nezvládla. Výhodou je, že talisman může postava předat jiné postavě. Lidé z Černých říší nemohou mít talismany, naopak lidé z Bílých říší mají přístup k něm nejlepším talismanům. Postava může nést 10 talismanů.

18. zvířata
Pravidla pro zvířata. Užitečné například pokud chcete zastrašit nějaké monstrum, nebo si ho třeba i ochočit. Popsány nejběžnější osobní a jízdní zvířata, která už ochočená jsou a které si lze koupit (pes, kůň…).

19. vozidla
Pravidla pro vozidla. Nejrůznější vozidla, od bicyklu po obří kráčedlo. Dopravní prostředky mohou ovládat jen postavy do určité velikosti, větší postavy jsou již zkrátka příliš velké (to se týká Trolla, Zlobra a Obra), ovšem některé prostředky je mohou vzít alespoň jako pasažéry.

20. letouny
Pravidla pro letouny. Spousta atmosférických i vesmírných letounů, od rogala po vzducholoď.

21. námořní plavidla
Pravidla pro námořní lodě. Námořní lodě nemají standardně žádnou výzbroj ani speciální vybavení. To je nutné přidat dodatečně. Každý typ trupu (např. fregata, křižník) má určitý počet slotů a každá výzbroj či vybavení určitý počet slotů zabírá. Z jednoho typu trupu lze tedy udělat loď napěchovanou děli, letadlovou loď nebo transportní loď pozemních sil.

22. vesmírná plavidla
Pravidla pro vesmírné lodě. Taktéž používají trupy bez zbraní a speciálního vybavení.

23. protivníci
Bojovníci galaktických ras i stoupenců Temnoty. Dále divoká zvířata, astrální a magické bytosti. Draci mají svoji vlastní podkapitolu, protože jsou něčím víc, než jen obyčejným divokým zvířetem. V podstatě každého protivníka lze nasadit jako jednotlivce, nebo jako oddíl (oddíl se de facto chová jako jednotlivec, ale jeho hit pointy jsou vynásobeny počtem členů), i když u některých obzvláště nebezpečných protivníků to příliš nedoporučuji :)

24. galaxie
Informační část týkající se galaxie Kolébky života. Popsány druhy a typy planet a dalších vesmírných objektů.

25. historie
Podrobněji popsaný timeline těch nejdůležitějších událostí.

26. frakce
Nejvýznamnější frakce galaxie. Tato kapitola je také protkána popisem historicky důležitých nebo zajímavých událostí (a pro gamemastera slouží jako zdroj inspirace na zápletky).

27. technologie
Popsány principy nejrůznějších technologií. Některé jsou spíše jen tak pro zajímavost, jiné informace lze využít přímo ve hře.

Deník
A na úplném závěru knihy nebude chybět Deník postavy.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0115 vteřin