Zpráva o vývoji 3

1.1.12 - Gediman - Komentáře (12)
Psal jsem, že do konce roku 2011 bude Void: Sci-Fantasy již dokončený. Bohužel, práce ještě nějakou chvíli potrvají. Pravidla i ostatní herní materiál jsou již dávno hotové, ale některé stránky mají ještě volná místa, která je třeba zaplnit – fluffem a obrázky. Ano, obsah knihy chci zaplnit jak nejvíc to bude možné. Dílo má 530 stránek a toto číslo je už konečné.
Ony výplně jsou tvořeny „fluffovými rámečky“, což jsou krátké odstavce, které se nemusí vztahovat k ostatnímu textu na stránce (a nelze je tedy dohledat pomocí obsahu… protože však nejsou nezbytně nutné pro hraní, není to až taková škoda) a dále pak také obrázky. To jsou jednoduchá vektorová schémata většinou zbraní a výstroje – vše jsem barvil jen v odstínech šedé, protože výsledný tisk bude stejně černobílý.

Fluff je protkán mnoha záhadami, které nejsou vysvětleny a mnoha tajemstvími, které nejsou odhaleny. To je záměr. Vytváří to určitou atmosféru a slouží to také jako inspirace pro zápletky – postavy mohou mít třeba za úkol některou ze záhad vyřešit. Jak (a jestli vůbec) se jim to povede, to už záleží na gamemasterovi. Pokud to tedy gamemaster vyloženě chce a má nějaký skvělý nápad, může danou záhadu vysvětlit po svém (samozřejmě taková informace ale nebude kánon :)).

Svět Void: Sci-Fantasy je obývaný mnoha klasickými mytologovými bytostmi – to kvůli „fantasy“ prvku. Ale aby tu byl přítomen i „sci-fi“ prvek, musel jsem většinu těchto bytostí poupravit. Například mnoho bytostí z antických bájí existuje jen v jednom pohlaví, třeba Harpyje, Medúza, Siréna, Sfinga, Minotaur… Já jsem z nich však udělal legitimní rasy, vyskytují se v nich tedy zástupci obou pohlaví. Další úpravy se týkaly vzhledu či schopností. Například Medúza neumí živé bytosti pohledem proměnit v kámen, místo toho umí zcela paralyzovat jejich svalstvo. A její vlasy nejsou tvořeny hady (to by bylo z biologického pohledu nesmyslné), ale chapadlovitými výrůstky. Podobným způsobem byla také upravena Chiméra. Jediná bytost, která zůstala biologicky „nenormální“ je Hydra. Tu si totiž bez více hlav snad ani představit nelze. Naopak taková Mořská panna prošla kompletním remakem… nyní je to vodní nestvůra ve stylu „She-Creature“ (béčkový horor, verze z roku 2001) a už to není „mořská panna“, ale Mermoid, což je zkomolenina „mermaid“.

Vymyšleným rasám a bytostem jsem se však snažil pokud možno vyhnout (i když, pár se jich tu stejně najde), takže většinou je budete znát. Některým jsem ale přidal zcela nové schopnosti, například Gnómové mají absolutní paměť, Trpaslíci nemusí spát… Nápady na zcela nové a unikátní rasy si schovávám pro Void: Sci-Fi.

Mnohé známé fantasy a mytologické propriety mají poupravené schopnosti či vzhled, aby lépe zapadly do settingu. Třeba bájné pokrmy mana a ambrózie. Nechte se překvapit…

Nyní trochu shrnu, co se povedlo a co se nepovedlo:

Povedlo se:
Tak hlavně dotáhnout projekt do současného stavu. Docela dobře pozoruji (a moc z toho nejsem nadšený), že čím více se blížím ke konci, tím pomaleji a obtížněji přichází nové nápady, co do knihy ještě přidat – a tím pádem mi konec připadá stále vzdálený. Někdy je to docela frustrující.

Ale o to více jsem rád, že jsem našel (víceméně) přijatelnou formu ilustrací, tedy výše zmiňovaná schémata. Dlouho jsem se totiž rozhodoval mezi vektorovými a rastrovými obrázky. Vektorové obrázky se snadněji a rychleji vytváří, na rastrové bych zase mohl použít grafický tablet. Nakonec ale převážily výhody vektorů.

Také bych řekl, že se mi povedlo zpracovat některá fantasy klišé zcela novým a neokoukaným způsobem – alespoň jak mužů sám posoudit.

A ještě menší postřeh… nejproduktivnější denní doba je mezi půlnocí a druhou hodinou ranní :D

Nepovedlo se:
Dát do knihy pravidla pro hru za stoupence Temnoty. Ale s tím jsem vlastně počítal už nějakou dobu. Napsal jsem také spoustu textů, které v knize mohly být, ale do příslušných kapitol se prostě už nevešly. Nicméně plánuji řadu přídavných specializovaných sourcebooků, ve kterých se postupně objeví. Bude to například sourcebook o Temnotě, o bytostech, o frakcích, o předmětech, o planetách a tak dále. Tyto přídavky budou zveřejňovány přímo tady na webu jako volně stažitelné.

Co se mi ale obzvláště nepovedlo jsou dříve avizované výhody a nevýhody původu postavy. Pro připomenutí: plánoval jsem si, že hráč své postavě bude moci vybrat jednu z mnoha příslušností k nějaké říši. Každá říše měla postavě přidávat jakési „dědictví“, tedy různé kulturní zvyky a pověry (např. styl oblékání, rituální ozdoby těla, kodexy cti, nenávisti vůči někomu, unikátní vybavení…), jenže něco takového by vyžadovalo mnoho místa a toho se v dané kapitole už nedostávalo. Také by to byla dost velká práce navíc, která by vydání ještě více zpozdila. Počet frakcí představených v knize jsem beztak redukoval na čtyři na každou rasu, takže výběr by stejně nebyl tak velký. Tento nedostatek jsem ale vyvážil přidáním kapitoly o úpravě vzhledu postavy, kde jsou uvedeny nejrůznější rady, jak může postava vypadat, nezávisle na konkrétních příslušnostech. Dalším vyvážením je určení společenského postavení, kde si hráč může zvolit, z jaké společenské vrstvy jeho postava pochází – vyšší vrstvy mají velké finanční příjmy a mohou si vybrat více kontaktů, ale naopak méně „předchozích zážitků“ (unikátních schopností a bonusů); nižší vrstvy získávají málo peněz a málo kontaktů, ale zase mají šanci zažít toho víc.

A jaké bude konkrétní rozložení obsahu, na to se můžete podívat rovnou teď a tady:


1. ÚVOD DO HRY.........................11
1.1 Svět...............................12
1.2 Rasy...............................13
1.3 Světlo.............................15
1.4 Temnota............................21
2. SYSTÉM VOID.........................24
2.1 Atributy...........................25
2.2 Další hodnoty......................25
3. TVORBA POSTAVY......................26
3.1 Krok první: Výběr specializace.....27
3.1.1 Zápasník.........................28
3.1.2 Střelec..........................29
3.1.3 Technik..........................30
3.1.4 Lékař............................31
3.1.5 Infiltrátor......................32
3.1.6 Kouzelník........................33
3.1.7 Kněz.............................34
3.2 Krok druhý: Výběr rasy.............35
3.2.1 Člověk Šedých říší...............37
3.2.2 Člověk Černých říší..............38
3.2.3 Člověk Bílých říší...............39
3.2.4 Vznešený elf.....................41
3.2.5 Temný elf........................42
3.2.6 Lesní elf........................43
3.2.7 Trpaslík.........................45
3.2.8 Gnóm.............................47
3.2.9 Půlčík...........................48
3.2.10 Goblin..........................51
3.2.11 Hobgoblin.......................53
3.2.12 Ork.............................55
3.2.13 Felir...........................57
3.2.14 Canir...........................59
3.2.15 Ursar...........................61
3.2.16 Troll...........................63
3.2.17 Zlobr...........................65
3.2.18 Obr.............................67
3.2.19 Otrok Titánů: Leprechaun........69
3.2.20 Otrok Titánů: Gremlin...........71
3.2.21 Otrok Titánů: Kobold............73
3.3 Krok třetí: Určení původu..........74
3.3.1 Důvod žoldnéřství................74
3.3.2 Společenské postavení............74
3.3.3 Předchozí zážitky................74
3.3.4 Kontakty.........................83
3.3.5 Úprava vzhledu...................84
3.4 Krok čtvrtý: Výběr boha............86
3.5 Krok pátý: Nákup dovedností........87
3.6 Krok šestý: Nákup vybavení.........88
3.7 Krok sedmý: Sepsání historie.......89
4. OBECNÁ PRAVIDLA.....................90
4.1 Putování...........................91
4.2 Pohyb..............................92
4.3 Další činnosti.....................94
4.4 Terén..............................96
5. PRAVIDLA PRO BOJ....................98
5.1 Boj zblízka........................99
5.2 Boj zblízka, dodatečné efekty......100
5.3 Střelba............................101
5.4 Střelba, dodatečné efekty..........102
5.5 Vrhání.............................103
5.6 Vrhání, dodatečné efekty...........104
5.7 Speciální akce.....................105
5.8 Bojové modifikátory................106
6. EFEKTY..............................107
6.1 Speciální útoky....................110
7. VÍRA................................112
7.1 Služba Světlu......................115
7.2 Filozofie Černých říší.............119
7.3 Zegurnské církve...................121
8. KORUPCE.............................123
9. MISE................................124
9.1 Zkušenosti.........................127
9.2 Konec postavy......................128
9.3 Důležité objekty...................129
9.4 Generátor misí.....................134
10. DOVEDNOSTI.........................135
11. VYBAVENÍ...........................138
11.1 Brnění a přílby...................139
11.2 Speciální vybavení................142
12. SPECIALIZACE.......................147
12.1. Dovednosti zápasníka.............148
12.2. Vybavení zápasníka...............149
12.3. Dovednosti střelce...............150
12.4. Vybavení střelce.................151
12.5. Dovednosti technika..............152
12.6. Vybavení technika................154
12.7. Elektromechanická zařízení.......156
12.8. Dovednosti lékaře................159
12.9. Vybavení lékaře..................161
12.10. Biochemické látky...............163
12.11. Dovednosti infiltrátora.........166
12.12. Vybavení infiltrátora...........167
12.13. Dovednosti kouzelníka...........169
12.14. Vybavení kouzelníka.............171
12.15. Kouzla..........................173
12.15.1 Červená kouzla (živly).........175
12.15.2 Oranžová kouzla (mysl).........178
12.15.3 Žlutá kouzla (hmota)...........181
12.15.4 Zelená kouzla (energie)........184
12.15.5 Modrá kouzla (časoprostor).....187
12.15.6 Indigová kouzla (biochemie)....190
12.15.7 Fialová kouzla (očištění)......193
12.15.8 Speciální kouzla...............195
12.16. Dovednosti kněze................196
12.17. Vybavení kněze..................198
12.18. Rituály.........................200
12.18.1 Dyrnusia.......................202
12.18.2 Biernith.......................203
12.18.3 Finersha.......................204
12.18.4 Ponturos.......................205
12.18.5 Lugona.........................206
12.18.6 Jokarag........................207
12.18.7 Ranaka.........................208
12.18.8 Hurconyr.......................209
12.18.9 Nelevra........................210
12.18.10 Xim...........................211
12.18.11 Talhisa.......................212
12.18.12 Vakmir........................213
12.18.13 Wilsar........................214
12.18.14 Cintana.......................215
12.18.15 Olrenor.......................216
12.18.16 Gonolia.......................217
12.18.17 Uliun.........................218
12.18.18 Elarinia......................219
12.18.19 Melnak........................220
12.18.20 Qelona........................221
12.18.21 Yusinyr.......................222
12.18.22 Iskia.........................223
12.18.23 Kronil........................224
12.18.24 Sulosa........................225
12.18.25 Zegurnské církve..............226
13. CHLADNÉ ZBRANĚ.....................227
13.1. Jednoruční chladné zbraně........228
13.2. Obouruční chladné zbraně.........233
13.3. Dřevcové chladné zbraně..........236
13.4. Vrhací chladné zbraně............239
13.5. Modifikace chladných zbraní......240
14. STŘELNÉ ZBRANĚ.....................242
14.1. Lidé Bílých říší.................243
14.2. Lidé Šedých říší.................247
14.3. Lidé Černých říší................251
14.4. Půlčíci..........................255
14.5. Gnómové..........................259
14.6. Trpaslíci........................263
14.7. Vznešení elfové..................267
14.8. Temní elfové.....................271
14.9. Lesní elfové.....................275
14.10. Canirové........................279
14.11. Felirové........................283
14.12. Ursarové........................287
14.13. Goblini.........................291
14.14. Hobgoblini......................295
14.15. Orkové..........................299
14.16. Trollové........................303
14.17. Zlobři..........................307
14.18. Obři............................311
14.19. Modifikace střelných zbraní.....315
14.20. Doplňky střelných zbraní........317
14.21. Speciální munice................319
15. VÝBUŠNINY..........................321
16. KYBERNETICKÉ IMPLANTÁTY............324
17. POSVÁTNÉ TALISMANY.................327
18. ZVÍŘATA............................330
18.1 Osobní zvířata....................331
18.2 Jízdní zvířata....................333
19. VOZIDLA............................335
19.1 Malá vozidla......................338
19.2 Bojová vozidla....................340
19.3 Doplňky vozidel...................347
20. LETOUNY............................348
20.1 Malé letouny......................351
20.2 Bojové letouny....................353
20.3 Doplňky letounů...................368
20.4 Zařízení atmosférických plavidel..369
21. NÁMOŘNÍ PLAVIDLA...................372
21.1 Malá námořní plavidla.............375
21.2 Bojová námořní plavidla...........377
21.3 Zařízení námořních plavidel.......384
22. VESMÍRNÁ PLAVIDLA..................387
22.1 Malá vesmírná plavidla............390
22.2 Bojová vesmírná plavidla..........391
22.3 Zařízení vesmírných plavidel......396
23. PROTIVNÍCI.........................400
23.1 Zvířata...........................401
23.2 Vojáci............................412
23.3 Bojovníci Prokletých ras..........436
23.4 Draci.............................440
23.5 Bojovníci Světla..................444
23.6 Bojovníci Temnoty.................451
23.6.1 Služebníci Necrotha.............452
23.6.2 Služebníci Vampirotha...........456
23.6.3 Služebníci Lycantrotha..........458
23.6.4 Služebníci Mutanotha............460
23.6.5 Služebníci Eclipsotha...........462
23.7. Rostliny.........................463
24. GALAXIE............................465
24.1 Planety podle terénu..............466
24.2 Planety podle využití.............467
24.3 Další objekty.....................468
25. HISTORIE...........................471
26. FRAKCE.............................478
26.1 Šedé říše.........................479
26.2 Černé říše........................481
26.3 Bílé říše.........................483
26.4 Půlčíci...........................485
26.5 Gnómové...........................487
26.6 Trpaslíci.........................489
26.7 Vznešení elfové...................491
26.8 Temní elfové......................493
26.9 Lesní elfové......................495
26.10 Goblini..........................497
26.11 Hobgoblini.......................499
26.12 Orkové...........................501
26.13 Felirové.........................503
26.14 Canirové.........................505
26.15 Ursarové.........................507
26.16 Trollové.........................509
26.17 Zlobři...........................511
26.18 Obři.............................513
26.19 Další frakce.....................515
27. TECHNOLOGIE........................517
28. DENÍK..............................526Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0118 vteřin