Apocalypse, 6. edice

12.10.14 - Gediman - Komentáře (1)
Teď je tu dlouhý článek o přídavné knize pravidel ke hře Warhammer 40.000, která se zaměřuje na obrovské bitvy. Obsahuje také popisy mocných jednotek a Apokalyptických formací.
.
Apocalypse, 6. edice


Apokalyptická bitva je rozsáhlá hra, které se účastní několik hráčů na každé straně. Ve hře jsou nasazeny stovky modelů, takže může trvat i několik dní. Kvůli tomu musí být rozdělena na herní přestávky – ty slouží pro vyhodnocení dosavadního průběhu hry a pro započtení různých bonusů.

Každý hráč si nejprve zvolí svého Warlorda, jako obvykle. Každá strana ze svých Warlordů vybere jednoho Warmastera, což je vrchní velitel. Jeho hráč má poslední slovo v tom, jaké tahy jeho spoluhráči budou dělat. Hra se skládá ze tří kroků. V prvním kroku se určí Unnatural Disasters. V druhém kroku provede první strana Divine Intervention, použije Finest Hour a poté každý hráč té strany odehraje své kolo. Ve třetím kroku totéž provede protistrana. Poté se pokračuje zase prvním krokem, a tak dále.

Unnatural Disasters jsou globální ničivé efekty, které postihnou celé bitevní pole. Patří sem warpová bouře, sopečná erupce, výboj psychické síly, zemětřesení, zombie apokalypsa a imperiální Exterminatus. Každý z efektů má tři stupně vážnosti, přičemž čím pozdější kolo hry probíhá, tím je jev vážnější.

Divine Intervention je nadpřirozená síla, která může zasáhnout a výrazně tak armádě pomoci. Když armáda splní určité požadavky, může její Warlord sílu přivolat na začátku kola. To může udělat najednou jen jeden Warlord a každá síla může být přivolána jen jednou za hru. Její efekt trvá až do začátku příštího kola dané strany. Síly jsou následující:

--- Císař (Impérium) - Pokud armáda ztratí alespoň polovinu jednotek, přeživší jednotky mohou vést efektivnější zteče a necítí strach.
--- Bohové Chaosu (síly Chaosu) - Pokud nepřátelé ztratí alespoň polovinu jednotek, jednotky Chaosu mohou jedničky v hodech na zásah a/nebo zranění považovat za šestky.
--- Gork a Mork (Orkové) - Pokud alespoň polovina všech orkských jednotek (přátelských i nepřátelských, kromě vozidel) bojuje zblízka, kamkoliv na bitevní pole lze seslat ničivé božské dupnutí.
--- Khaela Mensha Khaine (Eldaři a Temní eldaři) - Pokud bylo ztraceno více než 50 jednotek Eldarů a/nebo Temných eldarů (přátelských i nepřátelských), přeživší jednotky mají vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka a provádějí efektivnější zteče.
--- Vyšší dobro (Tau) - Není to sice nadpřirozená síla, ale počítá se za ní. Pokud má armáda alespoň o pět vítězných bodů méně než nepřátelská strana, všechny jednotky Tau mají pevnou morálku, dokáží ignorovat zranění a umí provádět protizteč.
--- Úlová mysl (Tyranidé) - Pokud jsou tři a více HQ jednotek blízko strategického bodu v nepřátelské zóně, všichni Tyranidé mají vyšší šanci zasáhnout a zranit nepřátele a mohou běžet a ztečovat ve stejném kole.
--- C’tani (Necroni) - Nejedná se o pomoc C‘tana, ale o aktivaci obranných systémů, které chrání před jeho zlobou. Když je nějaký C’tan zničen (jeho esence propuštěna), všichni Necroni mají vyšší šanci zrušit nepřátelská kouzla, necítí strach a mají efektivnější Reanimation Protocols.

Finest Hour je výhoda Warlorda, která funguje podobně jako Warlord Trait. Lze však vyhlásit jen jednou za hru, její výhody trvají až do začátku Warlordova příštího kola. Když je vyhlášena, Warlord nemůže být zabit automaticky, získá Invulnerable Save 3+ a jeho armáda může provést rychlý postup kupředu. Kromě toho se také hodem kostkou vylosuje bonus z jedné ze tří tabulek (velící dovednosti, osobní dovednosti nebo strategické dovednosti). Imperiální mariňáci i mariňáci Chaosu si místo losování mohou vzít výhodu Sons of the Primarch vztahující se k Primarchovi té Legie, ze které pochází, tedy např. Imperial Fists získají výhodu Rogala Dorna. Pokud je však Warlord s výhodou Finest Hour zabit, její efekty jsou okamžitě zrušeny a nepřítel získává jeden vítězný bod.

Armády mají k dispozici také různé zvláštní schopnosti. Každá strana si zvolí Strategic Assets, což jsou zvláštní výhody uvedené na malých kartách. Existují obecné i specifické pro každou armádu. Každá strana si vybere tolik karet, kolik je hráčů ve větší straně. Každý Strategic Asset může být v jedné straně jen jednou a může být použit jen jednou za hru. Patří sem například orbitální bombardování, minové pole, štítový generátor, vyvolání zuřivosti, vzdušný výsadek a podobně. Přesný efekt výhody je popsán na kartě.

Dalším prvkem hry jsou Strategické zálohy. Fungují podobně, jako zálohy v normální hře, ovšem hráč sám může určit, kdy přijdou. Létající jednotky mohou dorazit i v prvním kole, rychlá vozidla až od druhého, ostatní jednotky až po první herní přestávce.

Armáda vydělává vítězné body zabíráním a držením strategických bodů. Další body lze získat třeba zničením super-těžkého vozidla, obrovského monstra nebo nepřátelského Warmastera. Vítězné body lze však i utratit za Strategické akce. Prvním typem akce je vrácení zničené jednotky zpět do hry (do Strategické zálohy), přičemž unikátní jednotky, např. Hrdinové, se už vrátit nemohou. Druhým typem je přivolání výhody Strategic Asset, která vyžaduje zaplacení tohoto bodu. Každý hráč může v každém kole utratit jen jeden bod.

Kniha obsahuje pravidla pro super-těžká vozidla, letouny, kráčedla a obrovská monstra a pro jejich ničivé zbraně, nicméně základní kniha pravidel 7. edice je obsahuje též a navíc aktualizovaná. V knize lze dále najít seznam misí vhodných pro rozsáhlé bitvy.

Apokalypsa přináší tyto typy jednotek a formací:
Battle Formation – formace různých jednotek či soustavy budov
High Command – formace velitelů
Armoured Spearhead – formace vozidel
Flyer Wing – formace letadel
Massive Fortification – velká pevnost
Psychic Choir – formace psykerů
Super-heavy Walker – super-těžké kráčedlo
Super-heavy Vehicle – super-těžké vozidlo
Super-heavy Flyer – super-těžké letadlo
Gargantuan Creature – obrovské monstrum
Flying Gargantuan Creature – obrovské létající monstrum

Formace High Command armádě dovoluje provést rychlý postup kupředu. Také může jednou za hru (během přestávky) přidat další kartu Strategic Asset. Formace Armoured Spearhead a Flyer Wing mohou utvářet tři typy bojových seskupení: Arrowhead Attack Pattern (šípová formace, efektivní proti tankům), Broadsword Attack Pattern (stroje seřazeny vedle sebe, mají vyšší šanci zasáhnout a zranit) a Rapier Attack Pattern (stroje seřazeny za sebou, pohybují se rychleji). Formace Psychic Choir může seslat jedno mocné kouzlo, ovšem hrozí velké nebezpečí, tzv. Terrors of the Warp. Fungují podobně jako Perils of the Warp, ale jejich efekt je mnohem závažnější.

Následuje popis jednotek a formací. Některé se přirozeně hodí i k jiným armádám, např. formaci Librarius mohou využít nejen běžní Vesmírní mariňáci, ale také Grey Knights, Blood Angels, Dark Angels a Space Wolves. Různé imperiální jednotky a formace mohou být nasazeny do armád sil Chaosu (jako kacíři), říše Tau (jako Gue‘vesa) a dokonce i Tyranidů (jako kulty Genestealerů). Jakékoliv stroje mohou být též nasazeny do armády Orků, jako její válečné kořisti. Modely je samozřejmě vhodné příslušně upravit a nabarvit.
Apocalypse, 6. edice

Astra Militarum:

Baneblade (Super-heavy Vehicle) – Standardní univerzální super-těžký tank. Je vyzbrojen těžkým kanonem na otočné věži, demoličním dělem a několika menšími zbraněmi. Kanon způsobuje obrovskou explozi. Může být upgradován na velitelské vozidlo (funguje jako HQ a High Command) nebo na Komisařské vozidlo (okolním vojákům zvyšuje morálku).

Banehammer (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pěchoty. Je vyzbrojen seismickým kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Seismický kanon v cílové oblasti vyvolá malé zemětřesení. Je to také transportér s kapacitou 25 vojáků, přičemž větší vojáci zabírají více místa.

Banesword (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pevností. Je vyzbrojen těžkým dalekonosným kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Kanon způsobuje obrovskou explozi, ale nemůže střílet na cíle, které jsou příliš blízko. Může být upgradován na velitelské vozidlo (funguje jako HQ a High Command) nebo na Komisařské vozidlo (okolním vojákům zvyšuje morálku).

Catachan Ambush Patrol (Battle Formation) – Formace se skládá z jedné Infantry Platoon a jedné až tří Veteran Squad. Dokáže infiltrovat a snadno pronikat obtížným terénem, má též dobrou kamufláž. Pokud je na ní vedena zteč skrz obtížný terén, je terén místo toho považován za nebezpečný – útočník v něm může utrpět ztráty. Formace má možnost přijít na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí hod kostkou).

Doomhammer (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pevností. Je vyzbrojen těžkým laserovým kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Je to také transportér s kapacitou 25 vojáků, přičemž větší vojáci zabírají více místa.

„Emperor’s Fist“ Tank Company (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho velícího tanku Leman Russ (libovolného typu) a tří oddílů tanků Leman Russ (libovolného typu), každý musí mít tři členy, z tohož jeden musí být velitel oddílu. Velící tank formace má lepší Ballistic Skill a stejně tak zvyšuje Ballistic Skill i všem tankům ze stejné formace v okolí. Formace provádí efektivnější útoky nárazem – může snadno přejet oddíly pěchoty a prorazit skrz nepřátelská vozidla.

„Emperor’s Talons“ Recon Company (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho velícího kráčedla Scout Sentinel a tří oddílů kráčedel Scout Sentinel a/nebo Armoured Sentinel, každý musí mít tři členy. Velící kráčedlo formace má lepší Ballistic Skill a kamufláž, stejně tak zvyšuje Ballistic Skill a dává kamufláž i všem kráčedlem ze stejné formace v okolí. Jakmile je formace nasazena, hráč vybere jeden cíl. Formace má vyšší šanci ho zasáhnout a zranit. Formace má možnost přijít na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí hod kostkou).

„Emperor’s Wrath“ Artillery Company (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho velícího transportéru Chimera a tří oddílů dělostřeleckých vozidel Basilisk a/nebo Colossus, každý musí mít tři členy. Pokud jsou všechna dělostřelecká vozidla v blízkosti velícího vozidla, mohou provést společný dělostřelecký útok, který způsobuje obrovské exploze. Nelze však zaměřit na cíle, které jsou příliš blízko.

Hellhammer (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na boj ve městech. Je vyzbrojen těžkým nukleárním kanonem na otočné věži, demoličním dělem a několika menšími zbraněmi.

„Imperial Shield“ Infantry Company (Battle Formation) – Formace se skládá z jedné velící Company Command Squad a minimálně tří Infantry Platoon. Formace si dokáže obnovovat počty. Během každé herní přestávky se pro každý oddíl hodí kostkou, může tak získat náhradu až za tři ztracené vojáky.

„Imperial Sword“ Heavy Weapons Company (Battle Formation) – Formace se skládá z jedné velící Company Command Squad a minimálně deseti Heavy Weapon Squad. Formace dokáže provádět opravné hody na zásah při střelbě na cíl, který je ve výhledu velícího oddílu.

Lord Castellan’s Supreme Command (High Command) – Formace se skládá z jedné Company Command Squad a jedné budovy Imperial Bastion. Company Command Squad musí obsahovat hrdiny Lord Castellan Creed a Colour Sergeant Kell a dále musí mít minimálně dva běžné vojáky, jednoho Astropath, jednoho Master of Ordnance a jednoho Officer of the Fleet. Budova funguje jako velitelství. Když je Creed uvnitř, jeho oddíl získává tyto výhody: Creed může vydat rozkazy kterékoliv jednotce Imperiální gardy kdekoliv na bojišti, Master of Ordnance může přivolat více dělostřeleckých útoků a celá formace získává dvě další karty Strategic Asset každou herní přestávku.

Sanctioned Psyker Battle Elite (Psychic Choir) – Formace se skládá z jednoho velícího Primaris Psykera a minimálně čtyř Sanctioned Psykerů. Společně dokáží seslat mocné kouzlo, které narušuje čas. Pokud je sesláno na přítele, dovoluje mu pohybovat se mnohem rychleji a vést zteč z delší vzdálenosti. Pokud je sesláno na nepřítele, znemožňuje mu provádět zteče.

Shadowsword (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na ničení super-těžkých vozidel. Je vyzbrojen těžkým dalekonosným laserovým kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Laserový kanon je Destroyer Weapon. Může být upgradován na velitelské vozidlo (funguje jako HQ a High Command) nebo na Komisařské vozidlo (okolním vojákům zvyšuje morálku).

„Steel Fury“ Baneblade Company (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti tanků Baneblade. Pokud utvoří Arrowhead Attack Pattern, je ničivější proti vozidlům. Pokud utvoří Broadsword Attack Pattern, je obtížnější proti ní vést zteč.

Stormlord (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pěchoty. Je vyzbrojen velkým dvojitým rotačním bolterem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Je to také transportér s kapacitou 40 vojáků, přičemž větší vojáci zabírají více místa. Vojáci mohou do vozidla nastupovat či z něj vystupovat snadněji, jako by se jednalo o vozidlo s otevřenou kabinou. Pokud se v Movement fázi nepohne, může v Shooting fázi vystřelit dvakrát.

Stormsword (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pevností. Je vyzbrojen těžkým demoličním dělem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Dělo způsobuje obrovskou explozi. Může být upgradován na velitelské vozidlo (funguje jako HQ a High Command).

Space Marines:

Space Marine Company (Battle Formation) – Kompletní Bitevní nebo Rezervní kompanie. Formace se skládá z jednoho Captaina, jednoho Chaplaina, jedné Command Squad, tří Dreadnoughtů (libovolného typu) a deseti oddílů Mariňáků. Pokud je nasazena jako Bitevní kompanie, pak tyto oddíly musí být ve složení 6 Tactical Squad, 2 Assault Squad a 2 Devastator Squad. Pokud je nasazena jako Rezervní kompanie, pak všechny tyto oddíly musí být stejného typu (Tactical Squad, Assault Squad nebo Devastator Squad). V obou případech musí mít všechny oddíly 10 členů a Command Squad musí obsahovat vlajkonoše. Když je formace napadena ztečí, všechny ostatní jednotky v dosahu mohou proti útočníkovi provést obrannou palbu. Když se formace nachází v blízkosti strategického bodu, má pevnou morálku. Hráči též přidává jednu další kartu Strategic Asset a to orbitální útok.

1st Company Veterans (Battle Formation) – Kompletní První kompanie veteránů. Formace se skládá z jednoho Terminator Captaina, jednoho Chaplaina, jedné Command Squad, tří Venerable Dreadnoughtů a deseti oddílů elitních Mariňáků. Mohou to být Terminator Squad, Terminator Assault Squad, Vanguard Veteran Squad a/nebo Sternguard Veteran Squad, v libovolné kombinaci. Všechny oddíly musí mít 10 členů. Místo Terminator Captain lze nasadit hrdinu Captain Lysander, ovšem celá formace pak musí být z kapituly Imperial Fists. Dokáže provádět protizteč, má vyšší šanci zasáhnout a zranit a u nepřátel vyvolává strach. Taktéž může být vysazena kamkoliv na bitevní pole. Když je formace napadena ztečí, všechny ostatní jednotky v dosahu mohou proti útočníkovi provést obrannou palbu. Když se formace nachází v blízkosti strategického bodu, má pevnou morálku. Hráči též přidává jednu další kartu Strategic Asset a to orbitální útok.

Librarius (Psychic Choir) – Formace se skládá z pěti Librarianů (Rune Priestů u Space Wolves). Společně dokáží seslat mocné kouzlo, které vytvoří psychický vír. Ten putuje po bitevním polem a útočí s ničivostí Destroyer Weapon. Může skončit tak, že se zavrtá pod zem, ovšem v tom případě po zbytek hry platí pravidlo pro zemětřesení.

Masters of the Chapter (High Command) – Kompletní velení celé kapituly. Formace se skládá z jednoho Chapter Mastera a čtyř až deseti Captainů. Lze přidat jednu Honour Guard Squad. Formace získává tři další karty Strategic Asset při první herní přestávce. Pokud formace použije Finest Hour nebo Sons of the Primarch, všichni Captaini získávají vysoký Invulnerable Save až do začátku jejich dalšího kola.

Predator Assassin Squadron (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti tanků Predator. Na začátku hry hráč zvolí jeden cíl. Formace musí střílet pouze na tento cíl, dokud není zničen. Když jsou tanky blízko u sebe, mohou provádět opravné hody na zásah. Pokud je tank vyzbrojen laserovými kanony a všemi zasáhne zvolený cíl, může místo běžného útoku vybrat jeden speciální Killshot útok, který má ničivost Destroyer Weapon.

Scout Company (Battle Formation) – Kompletní desátá kompanie noviců. Formace se skládá z jednoho Captaina a deseti oddílů Scout Squad. Všechny oddíly musí mít 10 členů. Captain nesmí mít brnění Terminátor, avšak získává schopnost infiltrace, předsunutého průzkumu a pohybu skrz těžký terén. Formace může provést zteč ve stejném kole, ve kterém byla povolána ze Strategické zálohy. Všechny budovy v její nástupní zóně jsou posílené (dávají vyšší Cover Save).

Imperial Fists Titanhammer Squad (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Captain Lysander a minimálně tří oddílů Terminator Assault Squad. Všechny oddíly musí být vyzbrojeny kladivy a štíty. Formace začíná hru ve Strategické záloze a je vysazena pomocí teleportace kamkoliv na bitevní pole. Když je to do blízkosti super-těžkého vozidla nebo obrovského monstra, neodchýlí se. Captain Lysander má Strategic Asset: vortex granát (nepočítá se do limitu), což je velmi ničivá zbraň.

Thunderhawk Gunship (Super-heavy Flyer) – Velký výsadkový letoun s kapacitou 30 vojáků, přičemž větší vojáci zabírají více místa. Může převážet i pěchotu s tryskovými batohy a motocykly. Je vyzbrojen ničivým kanonem, šesti raketami a několika dalšími zbraněmi. Kanon může být nahrazen za laserový kanon (Destroyer Weapon) a rakety za jedinou ničivou bombu, která způsobuje obrovskou explozi.

Blood Angels:

The Black Rage (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Astorath the Grim, minimálně jednoho Chaplaina, minimálně tří Death Company Squad (jedna musí obsahovat hrdinu Lemartes, Guardian of the Lost) a dvou až čtyř Death Company Dreadnoughtů. Lze přidat hrdinu Captain Tycho v jeho Death Company verzi. Když formace provádí zteč, získává místo běžného bonusu (+ 1 k A) bonus odpovídající pořadí aktuálního kola. Např. ve třetím kole získávají bonus + 3 k A.

Lucifer Armoured Task Force (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Captain Tycho (v jeho normální verzi), jedné Honour Guard, tří Tactical Squad, dvou Baal Predatorů, dvou Predatorů a čtyř Land Raiderů v libovolné verzi. Land Raidery se pohybují mnohem rychleji než obvykle, ale mají o jeden život méně. Všechny jednotky mají možnost provést předsunutý průzkum.

Wings of Sanguinius (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Captaina, jednoho Chaplaina, jedné Honour Guard nebo Sanguinary Guard Squad a deseti Assault Squad. Lze přidat hrdinu The Sanguinor, Exemplar of the Host. Všechny oddíly musí mít 10 členů, všichni musí mít tryskový batoh. Nesmí mít transportéry. Formace může být vysazena kamkoliv na bitevní pole a to na začátku kteréhokoliv kola, i protivníkova. V kole, ve kterém jsou jednotky vysazeny, mají vyšší Cover Save.

Space Wolves:

Great Company (Battle Formation) – Kompletní Velká kompanie. Formace se skládá z jednoho Wolf Lorda nebo hrdiny Ragnar Blackmane, jednoho Wolf Priesta, jednoho Rune Priesta, jednoho Wolf Guard Battle Leadera, jednoho oddílu Wolf Guard, minimálně pěti oddílů Grey Hunters, minimálně tří oddílů Blood Claws nebo Skyclaws (v libovolné kombinaci), minimálně dvou oddílů Long Fangs, jednoho oddílu Wolf Scouts a minimálně tří Dreadnoughtů nebo Venerable Dreadnoughtů (v libovolné kombinaci). Lze přidat jednoho Iron Priesta, až dva oddíly Thunderwolf Cavalry, až tři Lone Wolfy, až tři oddíly Swiftclaws a až tři oddíly Fenrisian Wolves. Formace má pevnou morálku a může provádět opravné hody na určení vzdálenosti zteče. Může také provádět opravné hody na zásah při obranné palbě proti nepřátelské zteči. Jednou za hru může Wolf Lord vyhlásit rychlý útok: všechny přátelské jednotky v blízkosti získají schopnost vést efektivnější zteč a rychleji se pohybují.

Brethren of the Great Wolf (High Command) – Formace se skládá z hrdinů Logan Grimnar, Njal Stormcaller, Ulrik the Slayer, Bjorn the Fell-Handed a Arjac Rockfist a jednoho oddílu Wolf Guard, který musí mít 10 členů a musí obsahovat speciálního vlajkonoše. Ten nese zástavu, která všem v Space Wolfům v okolí dovoluje vést efektivnější zteče. Formace u nepřátel vyvolává strach a má pevnou morálku. Morálku posiluje i všem ostatním Space Wolfům. Všichni hrdinové formace mohou použít Finest Hour a/nebo Sons of the Primarch ve stejném kole.

Wolfpack Flanking Force (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Wolf Lorda, Wolf Guard Battle Leadera nebo hrdiny Canise Wolfborna, minimálně dvou oddílů Thunderwolf Cavalry a minimálně pěti oddílů Fenrisian Wolves. Každý oddíl Thunderwolf Cavalry musí mít pět členů, Wolf Lord a Wolf Guard Battle Leader musí jet na Thunderwolfovi. Formace dokáže provádět efektivnější zteč a umí uniknout z boje zblízka. Má možnost přijet na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí hod kostkou, a díky schopnosti Acute Senses na to může provést opravný hod). Formace může provést zteč ve stejném kole, ve kterém přijela ze Strategické zálohy.

Dark Angels:

Deathwing Redemption Force (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Belial, šesti Deathwing Terminator Squad a čtyř oddílů Deathwing Knights. Nesmí mít transportéry. Formace vydělává jeden vítězný bod za každého Warlorda, kterého zabije. Útoky střelbou i zblízka jsou mnohem ničivější. Dokud je naživu alespoň jeden nepřátelský Warlord, nemohou nepřátelští vojáci bránit jednotlivce vlastním tělem při napadení touto formací.

Ravenwing Huntmasters (Battle Formation) – Formace se skládá z pěti Ravenwing Attack Squadrons, jednoho oddílu Ravenwing Black Knights a minimálně jednoho Ravenwing Darkshroud. Ravenwing Attack Squadrons musí mít šest motocyklů, jeden motocykl s těžkou zbraní a jeden Land Speeder. Dosah posilujícího efektu a ochranného pole Ravenwing Darkshroud je dvojnásobný. Jednou za hru může hráč vyhlásit lov. Až do konce toho kola se formace může pohnout rychle a vystřelit současně.

Grey Knights:

Brothers of the Flame (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Castellan Crowe a pěti Purifier Squads. Všechny oddíly musí mít 10 členů, nemohou se rozdělit na dva menší. Nesmí mít transportéry. Během Shooting fáze může jeden člen formace provést plamenometný útok, jehož ničivost se zvyšuje za každý oddíl této formace v jeho blízkosti.

Dreadknight Brethren (Battle Formation) – Formace se skládá ze tří až pěti Nemesis Dreadknightů. Na začátku hry se musí vybrat jeden člen. Ten má vyšší ničivost v boji zblízka a tuto výhodu poskytuje i všem svým kolegům v okolí.

Extermination Force (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Nemesis Dreadknighta a tří až pěti Stormraven Gunships. Dreadknight musí mít Heavy Psycannon, Stormraveny musí mít upgrade Psybolt Ammunition. Dreadknight dokáže jednou za kolo vystřelit značkovací projektil. Stormraveny pak označenou jednotku při střelbě nemohou minout. Pokud je tou jednotkou Démon, je jeho odolnost proti těmto útokům oslabena.

Chaos Space Marines:

Cult of Destruction (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně z jednoho oddílu Obliterators a minimálně jednoho oddílu Mutilators, každý musí mít tři členy. Tři a více Obliteratorů mohou společně provést jeden mnohem ničivější střelecký útok: laserový kanon má ničivost Destroyer Weapon, plamenomet má velký dosah a ničivost, raketomet vyvolá obrovskou explozi. Mutilatoři mají schopnost efektivnějších ztečí. Za každé zranění, které udělí, získají jeden bonusový útok.

Heldrake Fear Squadron (Flyer Wing) – Formace se skládá ze tří až pěti Heldraků. Svůj bonus, kterým si zvyšují šanci zranit cíl, mohou vyvolat každé kolo (ne jen jednou za hru). Pokaždé je tu však riziko, že utrpí poškození. Na bitevní pole jsou vysazeni společně s ostatními jednotkami, ale mohou letět napřed a každý může provést jeden bonusový nálet.

Khorne Lord of Skulls (Super-heavy Walker) – Obrovský démonem posedlý stroj. Je vyzbrojen dvěma různými střelnými zbraněmi a jednou velkou sekyrou (Destroyer Weapon). Ačkoliv se pohybuje po pásech, funguje jako super-těžké kráčedlo. Nemůže dupat, ale může nepřátele přejet, jako tank. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno poškození. Jednou za hru si může aktivovat bonus, který mu zvýší šanci zranit cíl, ale na konci fáze je tu riziko, že sám utrpí poškození. Má šanci ignorovat efekty paralyzované a omráčené posádky. Pohybuje se rychle a dokáže provádět efektivnější zteč. Za každé poškození získává jeden bonusový Attack.

Legionnaire Warband (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Chaos Lorda, minimálně tří oddílů Troops, minimálně dvou oddílů Elites. Lze přidat libovolné množství jednotek HQ, Fast Attack a/nebo Heavy Support. Všichni musí mít upgrade Veterans of the Long War. Pokud má Chaos Lord upgrade Mark of Chaos, pak všechny jednotky musí mít tentýž Mark of Chaos, pokud je to možné. Pokud formace bojuje zblízka s Vesmírnými mariňáky Impéria, může provádět opravné hody na zásah. Pokud je v jejich blízkosti, necítí strach.

Lords of the Black Crusade (High Command) – Formace se skládá z hrdiny Abaddon the Despoiler, jednoho Chaos Lorda s Khornovým Mark of Chaos (nebo hrdiny Khârn the Betrayer), jednoho Chaos Lorda s Tzeentchovým Mark of Chaos (nebo hrdiny Ahriman), jednoho Chaos Lorda s Nurglovým Mark of Chaos (nebo hrdiny Typhus) a jednoho Chaos Lorda se Slaaneshovým Mark of Chaos (nebo hrdiny Lucius the Eternal). Všichni členové formace mohou použít Finest Hour a/nebo Sons of the Primarch (příslušné Legie) ve stejném kole. Abaddon může jednou za hru přivolat orbitální útok ze své lodi The Planet Killer. Od toho okamžiku ve hře platí pravidlo Unnatural Disaster: Magma Storm.

The Lost and the Damned (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Dark Apostla a minimálně šesti jednotek Chaos Cultists. Dokáží infiltrovat. Při každé herní přestávce se může do hry vrátit jedna ztracená jednotka (bez spotřeby vítězného bodu, nepočítá se do limitu). Všichni Cultisti provádějí efektivnější zteče a dokáží ignorovat zranění.

Thousand Sons War Coven (Psychic Choir) – Formace se skládá z jednoho Chaos Sorcerera s Master Level 3 (nebo hrdiny Ahrimana) a minimálně tří Chaos Sorcererů s Master Level 1. Mohou seslat kouzlo s ničivostí Destroyer Weapon. Kouzlo může provést až tři takové útoky, ale za každý je nutné obětovat jednoho Sorcerera.

Tide of Spawn (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně z pěti Chaos Spawn. Do hry nenastupuje ihned. V tuto formaci se „promění“ kterýkoliv oddíl Chaos Space Marines, který má stejný počet členů. Může se proměnit na začátku kterékoliv přátelského kola, kromě prvního. Spawni nemají žádné upgrady, ale pokud původní oddíl měl nějaký Mark of Chaos, budou mít stejný

Chaos Daemons:

Cohort of Blood (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Skulltaker, minimálně jednoho Herald of Khorne a osmi jednotek Bloodletters. Všechny oddíly musí mít 8 členů. Formace má šanci nepříteli způsobit automatickou smrt, pohybuje se rychleji a je silnější.

The Flaming Host of Tzeentch (Battle Formation) – Formace se skládá z Herald of Tzeentch (může to být hrdina Changeling) a devíti jednotek Pink Horrors, Flamers a/nebo Burning Chariot, v libovolné kombinaci. Na začátku každého kola se hodí kostkou, aby se určil jeden ze čtyř zvláštních efektů, které postihnou celou formaci až do začátku příštího kola.

The Great Promenade of Exquisite Excess (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdinky Masque a šesti jednotek Daemonettes a/nebo Seekers, v libovolné kombinaci. Formace začíná hru ve Strategické záloze. Musí se teleportovat kamkoliv na bitevní pole, ve stejném kole může provést zteč. Formace je mnohem ničivější.

The Tallymen of Nurgle (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Epidemius a sedmi jednotek Plaguebearers a/nebo Plague Drones, v libovolné kombinaci. Formace nepříteli znesnadňuje hody na morálku. Za každých 70 zranění, které způsobí démoni a stoupenci Nurgla získává hráč jeden vítězný bod.

Tetragon of Darkness (Battle Formation) – Formace se skládá ze čtyř Vyšších démonů, každý od jednoho boha (Bloodthirster, Lord of Change, Keeper of Secrets a Great Unclean One), jednoho oddílu Bloodletters, Pink Horrors, Daemonettes a Plaguebearers. Vyšší démoni vytváří pomyslný čtyřstěn. Všichni démoni, kteří se v něm nachází (i tito vyšší démoni), mohou provádět opravný hod na Invulnerable Save. Všechny jednotky, i nepřátelské, mají uvnitř Cover Save.

Orks:

Battlewagon Steamrolla Squad (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti Battlewagonů. Všechny musí být vybaveny válcem. Pokud utvoří Broadsword Attack Pattern, mohou provést opravný hod na určení toho, kolik nepřátel přejeli. Taktéž získají Cover Save proti útokům zepředu.

Burna-bommer Skwadron (Flyer Wing) – Formace se skládá ze tří až pěti Burna-bommerů. Pokud utvoří Arrowhead Attack Pattern a provede nálet, může ze zasažené části bojiště udělat smrtící pole (až do konce hry). Cíle zasažené formací mají postih při hodech na morálku až do konce fáze.

Da Bully Boyz (Battle Formation) – Formace se skládá z pěti Warbossů (jeden z nich může být Ghazghkull Thraka) a pěti oddílů Nobz a/nebo Meganobz, v libovolné kombinaci. Jeden z Warbossů musí být prohlášen za velitele (pokud je přítomen Ghazghkull Thraka, je jím on) a každý Warboss musí být připojen k jednomu oddílu. Nemůže se od něj odloučit. Jednou za hru může velitel přivolat asteroid kamkoliv na bitevní pole, který způsobí gigantickou explozi. Formace necítí strach a dokáže ignorovat zranění.

Dread Mob (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně ze dvou Deff Dreadů a minimálně dvou oddílů Killa Kanů. Oddíly musí mít tři členy. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno poškození. Na začátku hru se hodí kostkou, aby se určil jeden ze čtyř bonusů, který formace bude mít.

Gargantuan Squiggoth (Gargantuan Creature) – Obrovské ještěrovité monstrum, které na zádech nese kabinu s mnoha zbraněmi. Provádí efektivnější zteč. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků. Vojáci na něj mohou nastupovat či z něj vystupovat snadněji, jako by se jednalo o vozidlo s otevřenou kabinou.

Stompa (Super-heavy Walker) – Obrovské super-těžké kráčedlo. Je vyzbrojené obří motorovou pilou (Destroyer Weapon), obrovským rotačním kanonem, třemi až pěti ničivými raketami s neomezeným dostřelem a několika menšími zbraněmi. Všechny jednotky orkské armády v okolí Stompy necítí strach. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků.

Green Tide (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Warbosse a deseti oddílů Boyz. Formace nesmí mít transportéry, Warboss nemůže mít motocykl. Všichni přátelští Boyz, kteří se nachází v blízkosti formace, se automaticky stávají jejími členy až do konce hry. Celá formace je považována za jeden jediný oddíl, Warboss je jeho velitelem. Warboss dokáže vyhlásit Waaagh! během každého kola. Když zbytek armády též vyhlásí Waaagh!, tato formace může provést zteč z delší vzdálenosti.

Eldar:

Cloudstrike Squadron (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti Falconů. Může být vysazena kamkoliv na bitevní pole. Když se pohybuje plnou rychlostí, je obtížné ji zasáhnout. Když některé vozidlo vystřelí v Shooting fázi, celá formace může v příští Shooting fázi střílet efektivněji.

Farseer Council (Psychic Choir) – Formace se skládá ze tří až deseti Farseerů. Dokud má alespoň tři členy, nezpůsobuje Perils of the Warp. Pokud při sesílání kouzel padnou dvě jedničky, jeden Farseer může utrpět zranění a kouzlo seslat. Když zranění neutrpí, kouzlo se nesešle. Mohou společně seslat kouzlo, které vytvoří zónu. Když eldaři střílí na nepřítele v této zóně, mohou provádět opravné hody na zásah a zranění.

The Phoenix Court of Khaine (High Command) – Formace se skládá z Avatara a všech šesti hrdinů Phoenix Lordů. Avatar nemůže být zabit automaticky a je zcela imunní vůči všem plamenometům, plazmovým a melta zbraním. Dosah jeho zvláštních schopností je prodloužen a získává tolik bonusových Attacks, kolik je Phoenix Lordů v jeho blízkosti.

Phantom Titan (Super-heavy Walker) – Velký eldarský titán. Je to silné super-těžké kráčedlo. V Shooting fázi může buď vystřelit ze všech zbraní, vystřelit z jedné zbraně a běžet nebo nestřílet vůbec, ale běžet mnohem rychleji. Je chráněn holo-polem, které znesnadňuje jeho zasažení. Může být vyzbrojen mnoha různými zbraněmi, mezi nimi je i obrovská čepel, kanon s vysokým dostřelem a kanon způsobující obrovskou explozi. Všechny tyto tři zbraně jsou Destroyer Weapon.

Revenant Titan (Super-heavy Walker) – Malý eldarský titán. Je to silné super-těžké kráčedlo. V Shooting fázi může buď vystřelit ze všech zbraní, vystřelit z jedné zbraně a běžet nebo nestřílet vůbec, ale běžet mnohem rychleji. Je vybaven tryskami, díky kterým může provádět dlouhé skoky. Je chráněn holo-polem, které znesnadňuje jeho zasažení. Může být vyzbrojen dvěma různými zbraňovými systémy, jeden z nich je Destroyer Weapon.

Sunstorm Squadron (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti Fire Prismů. Dvě a více vozidel mohou provést společný koncentrovaný útok, který má vyšší ničivost a dostřel. Jedno vozidlo je vždy střelec, ostatní vozidla mu poskytují svojí energii. Pokud pomáhají všechna čtyři vozidla, ničivost má efekt Destroyer Weapon a způsobuje gigantickou explozi.

Wraithknight Dreamwalker Squad (Battle Formation) – Formace se skládá ze tří až pěti Wraithknightů. Čím více jich v oddílu je, tím rychleji se pohybují a tím vyšší mají bonus k Weapon Skill a Ballistic Skill.

Windrider Host (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Autarchy na motocyklu, dvou Windrider Jetbike Squad, jedné Vyper Squadron a minimálně tří jednotek z těchto: Farseer na motocyklu, Windrider Jetbike Squad, Warlock Council na motocyklech a/nebo Vyper Squadron, v libovolné kombinaci. Formace může provést předsunutý průzkum. Všechny jednotky formace v blízkosti Autarchy provádí opravné hody na zranění při střelbě ze shuriken zbraní.

Dark Eldar:

Carnival of Pain (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Haemonculus Ancient (nebo hrdiny Urien Rakarth) a tří Talosů a/nebo Cronosů, v libovolné kombinaci. Lze přidat různé množství Haemonculus, oddílů Wracks a Grotesques. Talos a Cronos snižují všem nepřátelům v okolí Toughness o jedna. Všichni Temní eldaři v blízkosti této formace, které mají žetony Power from Pain, mají posílený bonus ignorace zranění.

Dark Olympiad (Battle Formation) – Formace se skládá z jedné Succubus (nebo hrdinky Lelith Hesperax), minimálně jednoho oddílu Hellions, minimálně jednoho oddílu Reavers a minimálně dvou oddílů Wyches. Lze přidat různé množství oddílů Hekatrix Bloodbrides a Beastmasters. Beastmasteři a jejich zvířata jsou vybaveny bojovými drogami. Armáda obsahující tuto formaci si může vylosovat dvě drogy. Jednou za hru, když tato formace získá žeton Power from Pain za zabití nepřítele, jedna jednotka Temných eldarů ve výhledu získá též žeton Power from Pain.

Kabalite Web Strike (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Archona, minimálně jednoho oddílu Incubi, minimálně dvou oddílu Kabalite Warriors, minimálně jednoho Ravagera. Lze přidat různé množství oddílů Kabalite Trueborn. Pěší jednotky musí hru začít v transportérech Raider nebo Venom. Formace musí začít hru v záloze. Z ní může přijet v libovolném hráčově kole, při tom získá v Shooting fázi možnost opravných hodů na zásah. Na začátku hry lze na bitevní pole položit Webway portál. Z tohoto portálu může formace vyletět.

Ravager Titan Hunters (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti Ravagerů. Velící vozidlo je vyzbrojeno zbraní, která pro střelbu této formace ruší efekt ochranných štítů, holo-polí a podobných systémů, které chrání super-těžká vozidla a obrovská monstra. Pokud je formace soustředěna blízko velícího vozidla, je obtížnější ji zasáhnout.

Sickle Squadron (Flyer Wing) – Formace se skládá ze tří až pěti Razorwing Jetfighterů. Formace může provést zvláštní útok na pěší jednotku, přes kterou přeletěla.

Tyranids:

Barbed Hierodule (Gargantuan Creature) – Obrovité monstrum vyzbrojené dvěma drápy a dvěma kanony. V Shooting fázi může buď vystřelit z obou zbraní, vystřelit z jedné zbraně a běžet nebo nestřílet vůbec, ale běžet mnohem rychleji.

Carnifex Crusher Brood (Battle Formation) – Formace se skládá ze tří až šesti Carnifexů. Na konci každého kola mají šanci vyléčit si jedno zranění. Tři a více Carnifexů, kteří mají upgrade Bio-plasma, může provést společný střelecký útok. Chová se to jako obrovský plamenomet s velkou ničivostí rostoucí za každého Carnifexe.

Endless Swarm (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně ze tří oddílů Hormagaunt a minimálně tří oddílu Termagant. Ze začátku hry je formaci obtížné zasáhnout. Při každé herní přestávce se může do hry vrátit jedna ztracená jednotka (bez spotřeby vítězného bodu, nepočítá se do limitu).

Harridan (Flying Gargantuan Creature) – Obrovité létající monstrum podobné drakovi, vyzbrojené dvěma drápy a dvěma kanony. Funguje jako transportér pro jeden oddíl Gargoyles o počtu 20 členů.

Hierophant Bio-titan (Gargantuan Creature) – Obrovité monstrum na čtyřech dlouhých nohách, vyzbrojené dvěma drápy, dvěma kanony a dalšími zbraněmi. Dokáže se regenerovat a je chráněno warpovým štítem. V Shooting fázi může buď vystřelit z obou zbraní, vystřelit z jedné zbraně a běžet nebo nestřílet vůbec, ale běžet mnohem rychleji.

Living Fortress (High Command) – Formace se skládá ze dvou Hive Tyrantů (jeden z nich může být hrdina Swarmlord), tří oddílů Tyrant Guard a tří oddílů Hive Guard. Formace dokáže ignorovat zranění. Všechny tyranidské jednotky v synaptickém spojení s touto formací mají vyšší šanci zasáhnout a zranit nepřítele a umí provádět protizteč. Formace si může aktivovat bonus, při kterém je odolnější proti střelbě, ale příští kolo se pohybuje obtížněji.

Subterranean Swarm (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Trygon Prime a minimálně tří Ravener Brood. Lze přidat různé množství Trygonů a Mawloců. Formace musí začít hru ve Strategické záloze a do hry je pak vyložena kamkoliv na bitevní pole. Trygon Prime jde jako první, ostatní se mohou vyhrabat kdekoliv v jeho blízkosti, neodchýlí se při tom. Nepřátelé, kteří se nachází v blízkosti právě vynořených Tyranidů, si musí hodit na Pinning. Formaci je obtížnější zasáhnout až do začátku příštího kola.

Vanguard Infestation (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně ze tří Genestealer Brood a minimálně ze tří Lictor (jeden z nich může být hrdina Deathleaper). Jeden Genestealer Brood musí mít Broodlorda, ostatní ne. V kole, ve kterém se formace dostaví na bitevní pole, mají nepřátelé v její blízkosti postih na morálku. Formace musí začít hru ve Strategické záloze a do hry je pak vyložena kamkoliv na bitevní pole, neodchýlí se při tom.

Necrons:

Acquisition Phalanx (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Trazin the Infinite a pěti oddílů Lychguard. Nesmí mít transportéry. Všichni tvoří jeden oddíl. Dokud je Trazin naživu, formace necítí strach. Pokud má alespoň 20 vojáků Dispersion Shield, má celá formace vysoký Invulnerable Save (ještě vyšší, než kolik dává štít) a dokáže odrážet výstřely zpět do nepřátelských řad. Když formace zničí jinou Apokalyptickou formaci, na místo se položí žeton. Když k němu Trazin přijde, může získat jeden vítězný bod.

Baleful Necropolis (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Tesseract Vault a osmi Monolithů. Tesseract Vault může vystřelit paprsek s ničivostí Destroyer Weapon, jehož dostřel je zvýšen za každý Monolith, který je v blízkosti a propůjčí mu svojí energii. Monolithy v blízkosti Tesseract Vault na konci každého kola mají šanci opravit si jedno poškození a mají také Invulnerable Save, který se zvyšuje za každý další Monolith v okolí.

Infinite Phalanx (Battle Formation) – Formace se skládá z deseti oddílů Necron Warriors. Nesmí mít transportéry. Všichni tvoří jeden oddíl. Necítí strach a mohou provést zteč i poté, co vystřelili. Pokud má formace více než 100 členů, u nepřátel vyvolává strach. Členové formace musí být jen jeden palec od sebe. Jejich schopnost Reanimation Protocols je však posílena, a je silnější čím víc jich je.

Obelisk (Super-heavy Vehicle) – Obří levitující pyramida vyzbrojena čtyřmi kanony. Na začátku hry může být aktivován či deaktivován. Když je aktivován, má schopnost na začátku každé Shooting fáze zasáhnout všechny letouny a vznášedla v okolí. Když je deaktivován, nemůže se hýbat ani střílet, ale má vysoký Invulnerable Save. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole, ale v tom případě je aktivován. Když je jednou aktivován, už nemůže být deaktivován.

Tesseract Vault (Super-heavy Vehicle) – Obří levitující vězení pro mocný úlomek C’tana. Když je zničen, vždy vyvolá obrovitou explozi (nemusí se házet na tabulku). C’tan si musí pořídit dvě ze šesti útočných schopností (zbraní). Jedna z nich má Destroyer Weapon, další způsobuje gigantickou explozi, atd.

Transcendent C’tan (Gargantuan Creature) – Úlomek C’tana, který má mnohem větší moc. I když je model poměrně malý, je považován za Gargantuan Creature. Má vysoký Invulnerable Save a když je zabit, velmi silně exploduje. C’tan si musí pořídit jednu ze tří zvláštních schopností a dvě ze šesti útočných schopností (zbraní). Jedna z nich má Destroyer Weapon, další způsobuje gigantickou explozi, atd.

The War Council of Mandragora (High Command) – Formace se skládá z hrdinů Imotekh the Stormlord, Nemesor Zahndrekh, Vargard Obyron a Orikan the Diviner, jednoho oddílu Royal Court a jednoho oddílu Immortals. Royal Court musí mít alespoň pět členů. Na začátku hry se hodí třikrát kostkou a určí se tři různé speciální cíle. Musí být plněny v pořadí, v jakém byly určeny. Za každý splněný cíl získává hráč jednu kartu Necron Strategic Asset dle jeho výběru. Když jsou splněny všechny tři, získává jeden až tři vítězné body (určí hod kostkou).

Tau Empire:

Air Superiority Wing (Flyer Wing) – Formace se skládá ze tří až pěti Razorshark Strike Fighters. Formace má bonus na zásah letadel, jetbiků, vznášedel a létajících monster. Dokud je formace na bitevním poli, získává hráč na začátku Shooting fáze jeden až tři zaměřovací žetony, kterými může označit kteroukoliv jednotku na bitevním poli.

Counterstrike Cadre (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Pathfinder Team a dvou až čtyř Fire Warrior Teams. Všichni musí mít transportér Devilfish. Pokud formace střílí na nepřítele v blízkosti strategického bodu, může provádět opravný hod na zásah. V kole, ve kterém přišly na bitevní pole, se všechny Devilfish pohybují mnohem rychleji.

Kroot Hunting Pack (Battle Formation) – Formace se skládá z pěti Kroot Carnivore Squad. Provádí efektivnější zteč. Má možnost přijít na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí sám hráč).

Optimised Stealth Group (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně ze tří Stealth Teams. Formace může infiltrovat blíže k nepříteli, než je obvyklé. Její zbraně ignorují Cover Savy.

Rapid Insertion Force (Battle Formation) – Formace se skládá z jednoho Stealth Team a tří až pěti XV8 Crisis Teams. Lze přidat jeden XV104 Riptide. XV8 musí mít tři členy. Stealth Team musí být vysazen na bitevní pole normálně, zbytek formace je v záloze a musí být vysazen výsadkem kamkoliv na bitevní pole. Pokud je vysazen do blízkosti Stealth Teamu, neodchýlí se a provádí opravné hody na zásah střelných zbraní v této Shooting fázi.

Riptide Wing (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně ze tří XV104 Riptide. Pokud Riptide střílí na stejný cíl, jako jiný Riptide ze stejné formace, získává bonus k Ballistic Skill. Pokud jsou Riptidy blízko u sebe, mohou provádět opravný hod na efekt reaktoru.

Skysweep Missile Defence (Armoured Spearhead) – Formace se skládá z jednoho Devilfish a dvou až čtyř Sky Ray Missile Defence Gunship. Vznášedla Sky Ray v blízkosti Devilfishe mohou vystřelit libovolné množství střel v každé Shooting fázi. Všechny jednotky Tau v blízkosti Devilfishe je obtížnější zasáhnout letadly a létajícími monstry.

Všichni:

Grand Redoubt (Battle Formation) – Tento systém opevnění se skládá minimálně z jedné Aquila Strongpoint. Lze přidat až dvě Imperial Bastion, jednu Fortress of Redemption, jeden Skyshield Landing Pad, jeden Firestorm Redoubt a libovolné množství Vengeance Weapon Battery, Imperial Defence Lines, Imperial Bunkers, Imperial Defence Emplacements. Opevnění však musí mít alespoň šest budov. Všichni vojáci uvnitř mají posílenou morálku. Jednotky v záloze mohou do hry přijít ze dveří budov Aquila Strongpoint.

Macro-cannon Aquila Strongpoint (Massive Fortification) – Pevnost s obrovským dělostřeleckým kanonem. Může střílet dva typy granátů. Jeden má Destroyer Weapon, druhý způsobuje gigantickou explozi a rázovou vlnu, která může zničit i letadla.

Vortex Missile Aquila Strongpoint (Massive Fortification) – Pevnost s raketovým silem. Má zásobu sedmi střel, v každé Shooting fázi může vystřelit jednu. Střely mají neomezený dostřel a způsobují Destroyer Weapon. Když je budova zničena, střely uvnitř mohou explodovat.
Apocalypse, 6. edice

Kniha obsahuje též dodatek War Zone: Armageddon. Zabývá se Třetí válkou o Armageddon, kde proti sobě bojuje Impérium a Orkové. Obsahuje tedy podrobnou historii konfliktu, pravidla pro boj na planetě Armageddon, různé speciální mise týkající se války a další Apokalyptické formace a jednotky.

Impérium:

Reaver Battle Titan (Super-heavy Walker) – Velký Titán, super-těžké kráčedlo. Je chráněn čtyřmi energetickými štíty. Štít chrání proti střeleckým útokům. Když je proražen, je vyřazen, ale na konci každého kola je šance jeden štít opět obnovit. Když je Titán zničen, silně exploduje. Může být vyzbrojen třemi zbraněmi ze seznamu. Několik z nich způsobuje obrovskou explozi, jiné mají Destroyer Weapon ničivost.

Warhound Scout Titan (Super-heavy Walker) – Menší Titán, super-těžké kráčedlo. Je chráněn dvěma energetickými štíty. Štít chrání proti střeleckým útokům. Když je proražen, je vyřazen, ale na konci každého kola je šance jeden štít opět obnovit. Může být vyzbrojen dvěma zbraněmi ze seznamu. Jedna z nich způsobuje obrovskou explozi, další má Destroyer Weapon ničivost. V Shooting fázi může buď vystřelit z obou zbraní, vystřelit z jedné zbraně a běžet nebo nestřílet vůbec, ale běžet mnohem rychleji.

Heroes of Armageddon (High Command) – Formace se skládá z hrdinů Commissar Yarrick, Captain Tycho, High Marshal Helbrecht a jednoho oddílu Company Command Squad (Astra Militarum), Command Squad (Space Marines) a Honour Guard (Blood Angels). Na začátku každého kola se může formace přesunout kamkoliv na bitevní pole. Všechny jednotky Astra Militarum, Space Marines (Black Templars) a Blood Angels v blízkosti formace mohou využít jejich Leadership místo vlastního. Hrdinové mohou využít všechny výhody Finest Hour, Tycho a Helbrecht místo toho mohou mít Sons of the Primarch. Každé kolo však může výhodu vyvolat jen jeden hrdina.

Armageddon Stompa Hunters (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti kráčedel Armoured Sentinel. Pokud jsou v Arrowhead Attack Pattern, mohou na super-těžká vozidla a letouny střílet dvakrát (příští kolo ale střílet nemohou). Proti super-těžkým vozidlům a letounům mají vyšší ničivost, pokud jsou v blízkosti velitele formace.

Fortress of Arrogance (Super-heavy Vehicle) – Yarrickův osobní super-těžký tank Baneblade. Je vyzbrojen těžkým kanonem na otočné věži, demoličním dělem a několika menšími zbraněmi. Kanon způsobuje obrovskou explozi. Orkové proti tanku mohou vést zteč jen z poloviční vzdálenosti, jednotky Imperiální gardy mají v jeho blízkosti vyšší Leadership. Tank funguje jako transportér pro Yarricka. Ten do něj může nastupovat či z něj vystupovat snadněji, jako by se jednalo o vozidlo s otevřenou kabinou.

„Imperial Vengeance“ Mechanized Company (Battle Formation) – Formace se skládá z jedné Company Command Squad a tří Infantry Platoon (každá musí mít Platoon Command Squad a dvě Infantry Squads), všechny musí mít transportér Chimera. Když se formace nachází v blízkosti strategického bodu, má pevnou morálku a může provádět protizteč. Chimery v blízkosti velící Chimery se mohou pohybovat rychleji.

Crusader Hailstorm Squadron (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze tří až pěti Land Raider Crusaderů z kapituly Black Templars. Mají transportní kapacitu jen 10 vojáků (vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků a Centurioni místa tří vojáků). Dva a více Crusaderů mohou provést společný střelecký útok. Způsobuje obrovskou explozi a rychlost jeho střelby roste za každého Crusadera.

Sons of Grimaldus (Battle Formation) – Formace se skládá z hrdiny Chaplain Grimaldus, jedné Command Squad, jedné Terminator Squad, jedné Terminator Assault Squad, pěti Crusader Squad a dvou Sword Brethren Squad (poznámka: v novém codexu tato jednotka už není, dala by se nahradit Vanguard Veteran Squad). Dokáže ignorovat zranění. Terminator Squad, Terminator Assault Squad a Sword Brethren Squad mají vyšší šanci zasáhnout Orky v boji zblízka a necítí strach. Formace provádí efektivnější zteč proti Orkům.

The Legion Ascendant (Battle Formation) – Formace se skládá minimálně ze dvou oddílů Legion of the Damned, všechny musí mít 10 členů. Necítí strach. Formace může být vysazena kamkoliv na bitevní pole. Jakmile to provede, všichni nepřátelé na tom místě jsou zapáleni. Legionáři mají v tom kole navíc efektivnější útoky a ignorují krytí nepřátele. Nepřátelé v blízkosti formace mají postih na morálku.

Imperial Stronghold (Battle Formation) – Tento systém opevnění se skládá z jedné budovy Macro-cannon Aquila Strongpoint nebo Vortex Missile Aquila Strongpoint, jedné budovy Firestorm Redoubt, minimálně jedné budovy Imperial Defence Lines, minimálně jedné budovy Imperial Defence Emplacements, minimálně jedné budovy Imperial Bunkers a minimálně jedné budovy Vengeance Weapon Battery. Pokud dvě a více budov z opevnění (nebo jejich posádka) střílí na stejný cíl, je ničivost tohoto útoku vyšší. Posádka může opustit budovy a provést zteč ve stejném kole, zteč je při tom efektivnější. Pokud na konci hry není budova zničena nebo nebyla dobyta nepřítelem, získává majitel další vítězný bod.

Orkové:

Bikeboyz Kult of Speed (Battle Formation) – Formace se skládá z Warbosse na motocyklu, minimálně dvou oddílů Warbuggies a minimálně šesti oddílů Warbikes. Lze přidat libovolné množství oddílů Nobů na motocyklech. Formace se pohybuje mnohem rychleji. Když formace přijede ze Strategické zálohy, může se v Movement fázi pohnout neomezeně, ovšem jen do minimální vzdálenosti od nepřítele.

Big Mek Stompa (Super-heavy Walker) – Obrovské super-těžké kráčedlo Big Meka. Je vyzbrojené obřím pařátem (Destroyer Weapon), energetickým kanonem (Destroyer Weapon), gravitačním paprskometem a několika menšími zbraněmi. Může též nést až tři ničivé rakety s neomezeným dostřelem a až dva těžké dělostřelecké kanony. Všechny jednotky orkské armády v okolí Big Mek Stompy necítí strach. Je chráněno jedním až šesti energetickými štíty (kolik, to určí hod kostkou). Štít chrání proti střeleckým útokům. Když je proražen, je vyřazen. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků.

Karnage Skwadron (Flyer Wing) – Formace se skládá ze tří a více stíhaček Dakkajet. Pokud stíhačky nejsou příliš blízko u sebe, mají bonus na úhybné manévry. Stíhačky mohou provést sebevražedný útok na super-těžká kráčedla a gigantická monstra.

Ork Stormer Elite (Battle Formation) – Formace se skládá ze tří a více oddílů Stormboyz. Dokáže ignorovat zranění a necítí strach. Jakmile se formace dostaví na bitevní pole, může provést zteč. Při tom je ale několik členů oddílu zabito.

Overlord von Strab (High Command) – Zrádný imperiální guvernér, který se přidal na stranu Orků. Je doprovázen oddílem devíti Nobů. Imperiální garda má vyšší šanci zasáhnout von Straba a jeho doprovod v boji zblízka. Pokud se ocitne v jeho blízkosti, musí na něj provést zteč. Formace nepřidává žádný Strategic Asset. Dokud je von Strab naživu, při každé herní přestávce je považován za dobytý strategický bod. Pokud je zabit, tak se počítá, že jeden strategický bod získal nepřítel.

Red Skull Kommandos (High Command) – Formace se skládá z hrdiny Boss Snikrot a jednoho oddílu Kommandos. Při vysazení na bitevní pole je formace a všechny orkské jednotky v její blízkosti kryté až do začátku jejich příštího kola. Formace a všechny orkské jednoty v její blízkosti umí též opustit bitevní pole, tedy vrátit se do Strategické zálohy (kdekoliv z bojiště, ale nesmí být blízko nepřítele).

Skullhamma Battle Fortress (Super-heavy Vehicle) – Super-těžký tank. Je vyzbrojen těžkým kanonem na otočné věži, menším dělem a několika menšími zbraněmi. Kanon způsobuje obrovskou explozi. Může též nést až tři ničivé rakety s neomezeným dostřelem. Může nést 30 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků.

Stompa Mob (Armoured Spearhead) – Formace se skládá ze dvou až čtyř kráčedel Stompa. Lze přidat jedno kráčedlo Mig Mek Stompa. Pokud jsou v Arrowhead Attack Pattern a je přítomen Big Mek Stompa, získává jeho energetický štít celá formace. Pokud jsou v Broadsword Attack Pattern, každé kráčedlo může provádět opravné hody na útok dupáním.

Všichni:

Firestorm Nexus (Battle Formation) – Tento systém opevnění se skládá ze tří budov Firestorm Redoubt. Dvě a více budov mohou provést společný střelecký útok, který je efektivní proti vzdušným cílům.Kniha je samozřejmě celobarevná s pevnými deskami, má 296 stránek. Kromě detailního popisu Třetí války o Armageddon a stručných popisů formací a jednotek jinak neobsahuje žádný fluff, jen pravidla. Hodí se hlavně pro hráče, kteří mají již velkou sbírku figurek.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.018 vteřin