Ascension

17.2.12 - Gediman - Komentáře (0)
Tato recenze je o dalším přídavku k Dark Heresy. Ascension se zabývá vlivnými postavami, které mají šanci výrazněji zasáhnout do imperiální politiky. Nejedná se tedy o bezvýznamné sluhy nějakého Inkvizitora, ale o schopné individualisty a velké hrdiny. Nabídka nových typů postav je proto tentokrát velkolepá a skutečně zajímavá.
Kniha


Tito hrdinové se nazývají „Throne Agents“, Agenti trůnu. Mají větší svobodu, pravomoci a také odpovědnost. Ve jménu Inkvizice plní ty nejdůležitější úkoly, které rozhodují o osudu Impéria. První část knihy obsahuje nová pravidla, která se k Agentům trůnu vztahují. Jsou to například další možnosti využití Fate Pointů (přežití jinak smrtícího útoku nebo automatický úspěch v libovolné činnosti), způsoby, jak se zbavit Corruption a Insanity Pointů (útratou bodů zkušeností, permanentním snížením atributů nebo jednoduše záměnou v poměru 1:1) nebo pravidla používání vlivu – pro postavy na této úrovni samozřejmost.

Kniha nabízí následující nadstavby na základní postavy: Crusader, Death Cult Assassin, Desperado, Hierophant, Interrogator, Judge, Magos, Primaris Psyker, Sage, Storm Trooper, Vindicare Assassin a konečně také Inquisitor. Všechny postavy jsou kromě určité standardní výstroje a výzbroje vybaveny také průkazem služebníka Inkvizice („badge of office“), kterým se mohou snadno legitimovat a získat si tak náležitý respekt. Inkvizitor místo něj má rovnou Inkviziční rozetu („Inquisitional Rosette“), medailon v typickém tvaru písmena I.

Storm Trooper


Crusader: Posvátný bojovník a osobní strážce Inkvizitora. Doprovází ho na každém kroku a v jeho jméně likviduje hordy protivníků. Specializuje se na boj zblízka – běžně je vyzbrojen mečem s energo-čepelí a odolným štítem. Hráč má na výběr z následujících specializací: Scourge of Heretics (ničitel kacířů), Hunter of Aliens (ničitel mimozemšťanů) a Slayer of Daemons (ničitel démonů). Tuto nadstavbu si může zvolit Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman nebo Adepta Sororitas.

Death Cult Assassin: Fanatický zabiják, který uctívá Císaře skrze vraždění jeho nepřátel. Expert na boj zblízka a různá bojová umění, je vyzbrojen dvěma meči s energo-čepelí. Hráč má na výběr z následujících specializací: Cult of Blood (jeho útoky jsou průraznější), Cult of Death (jeho útoky jsou ničivější), Cult of Pain (je odolnější proti zranění). Tuto nadstavbu si může zvolit pouze Assassin.

Desperado: Mafiánský boss, který vládne celému gangu různých banditů a zločinců. Je vyzbrojen dvojicí pistolí. Hráč má na výběr z následujících specializací: Master of Coin (expert na obchodování), Shady Reputation (expert na útěky) a Master of Locks and Tricks (expert na infiltraci). Tuto nadstavbu si může zvolit pouze Scum.

Hierophant: Světec, který šíří víru v Císaře a vyvolává nadpřirozené zázraky všude, kam vkročí. Jeho zbraněmi jsou řetězový meč a plamenomet. Hráč má na výběr z následujících specializací: Voice of the Emperor (káže davům), Wrath of the Emperor (burcuje bojovníky k posvátné zuřivosti), Mercy of the Emperor (léčí zraněné a nemocné). Tuto nadstavbu si může zvolit Cleric nebo Adepta Sororitas.

Interrogator: Inkvizitorova pravá ruka a nejdůvěryhodnější pobočník. Může mít libovolné zbraně. Hráč má na výběr z následujících specializací: Inquisitorial Student (Inkvizitorův učedník), Master Questioner (expert na výslechy) a The Psyker’s Gift (má psykerské nadání). Tuto nadstavbu si může zvolit jakákoliv postava, kromě Tech-Priest. Může si ji dodatečně zvolit i jiný Agent trůnu, avšak kromě Magos, Death Cult Assassin a Vindicare Assassin.

Judge: Velitel jednotek Arbitratorů, který vynucuje imperiální právo a spravedlnost. Jeho typickými zbraněmi jsou brokovnice a energetický obušek. Hráč má na výběr z následujících specializací: Hammer of Heretics (specialista na potlačování kacířů) a Master of Mutants (specialista na potlačování mutantů). Tuto nadstavbu si může zvolit pouze Arbitrator.

Magos: Vysoce postavený člen Adeptus Mechanicus, schopný vědec a vynálezce. Může si vybrat z několika zbraní, mezi kterými samozřejmě nechybí ani typická sekyra s energo-čepelí. Hráč má na výběr z následujících specializací: Weapon-Tech (expert na upgrade zbraní), Armour-Monger (expert na upgrade brnění a pancéřování), Tech-Tinker (expert na zvyšování výkonů různých zařízení). Tuto nadstavbu si může zvolit pouze Tech-Priest.

Primaris Psyker: Mocný psyker z organizace Adeptus Astra Telepathica. Nejčastěji je vyzbrojen nějakou mystickou chladnou zbraní, například holí nebo mečem, ale může mít i jiné. Hráč má na výběr z následujících specializací: Psychic Soldier (specialista na boj), Untainted Core (odolný proti silám Warpu) a A Ghost in the Warp (specialista na tiché a nenápadné sesílání psychických sil). Tuto nadstavbu si může zvolit pouze Imperial Psyker.

Sage: Mudrc z organizace Administratum nebo Adeptus Mechanicus, který má přístup k obrovskému množství informací. V mozku má implantovánu přípojku k počítačům, která mu dovoluje snadné a rychlé ovládání nejrůznějších systémů. Ze všech postav má nejslabší startovní výzbroj – pouze jednu pistoli. Hráč má na výběr z následujících specializací: Cyclopaedic Learning (expert na encyklopedie a databáze), Unknown and Unnamed (expert na studium neznámých a tajemných textů) a Unfazeable (dokáže zpracovávat i kacířské texty, aniž by propadl korupci nebo šílenství). Tuto nadstavbu si může zvolit Adept nebo Tech-Priest.

Storm Trooper: Nejelitnější voják Imperiální gardy, který je nasazovaný jen do speciálních misí vyžadujících infiltraci a rychlý útok. Taktéž je využíván jako základní ozbrojená složka Inkvizice. Jeho standardní výzbrojí je hellgun, výkonnější verze běžného laserové pušky. Kromě ní má ještě ničivou laserovou pistoli a ruční granáty. Hráč má na výběr z následujících specializací: Field Command (polní velitel), Drop Trooper (specialista na řízení dopravních prostředků) a Recon (specialista na průzkum). Tuto nadstavbu si může zvolit Guardsman nebo Assassin.

Vindicare Assassin: Profesionální vrah agentury Officio Assassinorum a nejlepší sniper, jakého má Impérium k dispozici. Je vyzbrojen ostřelovací puškou Exitus a záložní pistolí Exitus – obě to jsou tiché a smrtící zbraně. Je oblečen v maskovací kombinéze a má brýle, které mu dovolují vidět v mnoha spektrech. Hráč má na výběr z následujících specializací: Sacrificial Past (vymazaná paměť na minulost, přichází tak o případnou korupci a šílenství), Killing Spirit (jeho efektivita se zvyšuje s každým dalším zabitým protivníkem) a Conditioning (odolnější proti ovládnutí mysli). Tuto nadstavbu si může zvolit Assassin nebo Guardsman.

Inquisitor: Jednoznačně nejvlivnější a nejmocnější služebník Císaře. Jeho úkolem je eliminovat všechny kacíře, zrádce, mutanty, mimozemšťany a démony a chránit tak lidstvo před korupcí, úpadkem a celkovým vyhubením. K tomu účelu má neomezené pravomoci. Jeho standardní výzbrojí je pistole a meč. Hráč má na výběr z následujících specializací: Conviction is Strenght (odolnější proti šílenství), The Psyker’s Gift (má psykerské nadání) a Purity Is The Only Defense (odolnější proti korupci). Inkvizitorem se může stát jakákoliv postava, kromě Tech-Priest. Je však doporučeno, aby nejdříve nějakou dobu sloužila jako Interrogator – je to realističtější.

Inquisitor


Další kapitola se zabývá novými zbraněmi, brněními a předměty. Nechybí mezi nimi cenné „digitální zbraně“, brnění Cadianských Kasrkinů a různé generátory ochranných polí. Jsou tu mocné psychické síly pro pokročilé Psykery. Popsány jsou také dovednosti na mistrovské úrovni, které nahrazují velké množství základních (např. mistrovská schopnost pilotování dovoluje pilotovat jakýkoliv typ letounu, mistrovská schopnost lingvistiky dovoluje rozumět každému lidskému jazyku) a pak také expertní zvláštní schopnosti (např. expert na chladné zbraně, expert na těžké zbraně, ostrostřelec, pistolník a nebo třeba schopnost manipulovat s kovovými objekty na dálku či vypouštět mohutné elektrické výboje – pokud je postava vybavena odpovídajícími implantáty).

Následující kapitola je o tom, jak Inkvizice operuje. Je tu spousta užitečných informací, které se hráčům hodí, aby mohli své postavy vést odpovídajícím způsobem. Zde se dozví, jak se Inkvizice vypořádává s kacířstvím, rebelií a korupcí a jaké používá formy globálních trestů, tedy vše od atentátu po exterminatus. Jsou tu popsány druhy Inkvizitorů podle způsobu jejich práce a také podle jejich osobní filozofie (Thorians, Monodominants, Amalathians, Xanthites, Recongregators, Istvaanians). Samozřejmě tu jsou i informace o jednotlivých řádech – Ordo Xenos (lovci mimozemšťanů, tedy „vnějšího nepřítele“), Ordo Hereticus (lovci kacířů, tedy „vnitřního nepřítele“) a Ordo Malleus (lovci démonů, tedy „nepřítele zpoza“). Zajímavé a přínosné informace jsou také o tom, jak se vlastně člověk stane Inkvizitorem, jak si může založit vlastní tým akolytů a síť služebníků.

Kniha dále obsahuje část určenou pro Gamemastera. Jsou zde různé rady a příklady, jak sestavit a vést tažení vhodné pro mocné postavy Agentů trůnu. Je tu několik ukázkových protivníků, kteří jsou dostatečně schopní, aby představovali velký problém. Jsou rozdělení do tří částí – podle toho, proti jaké ze tří sekcí Inkvizice mohou nejpravděpodobněji stát. Z protivníků Ordo Hereticus tu je mocná čarodějka The Burning Princess, rebelující guvernér Malaki Vess, odpadlický magos Vathek, vůdkyně zotročených mutantů Zashlun a řadový Eversor Assassin (je tu uveden, protože Inkvizitoři je často používají jako nástroj k boji proti svým „podezřelým“ konkurentům). Z protivníků Ordo Malleus tu je Tzeentchův Vyšší démon Marabas a řadový Herald of Khorne. Z protivníků Ordo Xenos tu je ďábelský Recusant z červovité rasy Slaughtů, řadový eldarský Dire Avenger Exarch a slaughtská bio-nestvůra.

V poslední části knihy je ukázkové tažení „The Red Wake“, přesně stavěné pro Agenty trůny. Na samotném závěru knihy je pak nový, mírně upravený deník, který dokáže lépe pojmout mocnou postavu.

Vindicare Assassin


Kniha má 256 stran (pevné desky) a je celá barevná. Design stránek je stejný, jako v základní knize Dark Heresy. Jednotlivé postavy mají své vlastní barevné ilustrace, speciálně nakreslené pro tuto knihu, takže kvalita je jako obvykle na výši. Všechny postavy jsou velmi zajímavé a dostatečně rozlišené, i když z herního hlediska mi nepřipadají až zas tak mocné, jak je o nich všude psáno. Rozhodně by neškodilo podstatně zvýšit moc Inkvizitora, nejlépe skrze nějakou silnou zvláštní schopnost, a rozlišit ho tak, aby mohl být hrán jako člen sekce Ordo Malleus, Ordo Hereticus nebo Ordo Xenos. Kniha obsahuje mnoho a mnoho nejrůznějších informací o Inkvizici, takže je skutečnou „Příručkou Inkvizitora“, na rozdíl od posledně recenzovaného sourcebooku.

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0136 vteřin