Battlefleet Koronus

8.7.12 - Gediman - Komentáře (0)
Dnešní recenze je o přídavné knize k W40K RPG Rogue Trader, která obsahuje podrobné informace o struktuře Imperiálního námořnictva, mnoho nových imperiálních i cizích lodí a několik zajímavých pravidel. Naopak tu ale nejsou žádné nové typy postav.
Kniha


Hned ze začátku je uvedeno několik nových zbraňových systémů, včetně pravidel, jak je používat. V základní knize Rogue Trader chyběl v lodním arzenálu jeden z těch nejtypičtějších – torpédomet. Bylo zde jen ujištění, že pravidla pro torpédomety se objeví až v pozdější příručce. Takže teď jsou tady. Existuje několik typů torpéd, od základních přes dálkově ovládaná až po automaticky naváděná. Stejně tak lze zvolit z mnoha typů hlavic. Nejběžnější je plazmová, ale existuje i melta-hlavice, která se umí protavit skrz trup, nebo hlavice s náloží smrtícího viru, který eliminuje pouze posádku. Nejničivější je pak hlavice schopná vytvořit trhlinu do Warpu. A nebo je možné z torpéda udělat útočný modul nesoucí bojové komando.

Druhým zbraňovým systémem jsou palubní letouny. Ty dokáží plavidlo snadno proměnit v efektivní letadlovou loď. Je tu pět typů letounů: podpůrné, atmosférické, stíhací, bombardovací a útočné. Podpůrné a atmosférické se nepoužívají přímo v boji – přidávají pouze vítězné body při plnění misí a jedná se tak spíše o abstraktní prvek. Stíhací letouny se používají k boji s nepřátelskými letouny a mohou také sloužit jako eskorta. Bombardovací letouny se využívají k útoku na vesmírné lodě a stanice, mohou dokonce nést i torpéda. Útočné letouny jsou transportéry, jejichž úkolem je dopravit na nepřátelské plavidlo invazní týmy.

Třetím a posledním novým systémem jsou Nova kanony. To jsou obrovské gravitační vrhače výbušných projektilů, které jsou (podobně jako torpédomety) instalovány v trupu pevně, takže se nemohou nezávisle otáčet. Projektily se pohybují mnohem rychleji než torpéda, nejsou však naváděné a jejich nálož se aktivuje až po určité době, takže nemohou být použity proti cílům, které leží příliš blízko. Loď také musí zaujmout stabilní pozici, protože jinak se projektily výrazně odchýlí a zcela minou.

Dále tu jsou pravidla pro odlišnou kvalitu lodních komponentů – snadno sehnatelné avšak nekvalitní kusy či kvalitní a spolehlivé avšak velmi vzácné exempláře. Také jsou zde informace, kde se dají takové komponenty pořídit a instalovat. Zde záleží na vybavenosti a důležitosti daného místa. Například sehnat něco na okrajové kolonii bude velmi obtížné a instalace bude trvat dlouho. Naopak nabídka doků Imperiálního námořnictva bude široká a instalace velmi rychlá.

Následuje množství nových tříd imperiálních lodí. Většina z nich je bojová, ale jsou tu i různé transportéry. Největší je 12 kilometrů dlouhá nákladní loď třídy Universe, za zmínku stojí také tovární loď třídy Goliath, která přetváří vytěžené nerosty na plazmové palivo. Nejmocnější bitevní lodí je křižník třídy Avenger, který měří 7,5 kilometrů a jeho posádka čítá 141.000 mužů. A dále tu jsou nové modely lodních komponentů – plazmových motorů, warp pohonů, můstků, hangárů, torpédometů, senzorů atd. Výběr je opravdu bohatý.

V další kapitole je obecně popsáno Imperiální námořnictvo a typy misí, které nejčastěji provádí. Naopak podrobný popis se týká základní stavby každé lodě. Následuje výčet zásluh a nejslavnějších operací Bitevní flotily Calixis. Bitevní flotila Koronus tu má zase popsány své nejlepší bitevní lodě a eskadry. Ty může Gamemaster snadno využít ve své hře. Samozřejmě nesmí chybět popis námořních hodností – od nejvyššího Lord High-Admiral až po nejnižšího řadového námořníka. Taktéž tu jsou uvedeny různé lodní funkce a speciální hodnosti, jako flotilní komisař, vrchní tech-priest, lodní lékař a podobně.

Loď


Pro Gamemastera je tu spousta lodí, které může použít jako protivníky. Jsou tu plavidla Orků, Eldarských korzárů, Eldarů z Craftworldů, nomádské rasy obchodníků Stryxis, kruté ještěří rasy Rak’Gol, Krootů a také kacířů Chaosu. Orkská plavidla jsou hrubá a primitivní, drží pohromadě v podstatě jen díky kolektivní vůli její posádky. Je tu popsán i orkský Rok, což je rozměrný asteroid upravený a vybavený tak, aby fungoval jako vesmírná stanice a invazní loď současně. Lodě eldarských korzárů jsou technicky velmi pokročilé a rychlé. Provádí zákeřné výpady, k čemuž hojně používají systém Webway. Stejně tak i lodě craftworldských eldarů, které jsou o něco pomalejší, ovšem mnohem více pancéřované. Plavidla Chaosu jsou bývalé lodě Impéria, ať už staré modely z dob Horova kacířství nebo moderní typy, které zradily teprve nedávno. Jejich trupy jsou pokroucené silami Warpu a jejich paluby se hemží nebezpečnými démony. Krooti tu mají jen jeden typ lodi – Warsphere – obrovité plavidlo podobající se dvěma propojeným polokoulím. Stryxis používají ukořistěná plavidla (nejčastěji imperiální), která spoutávají řetězy k sobě a vytváří tak z nich dlouhé karavany. Vzácně jsou ochotni některé z těchto lodí prodat, čehož mohou hráči využít. Plavidla Rak’Gol jsou silně vyzbrojená a agresivní, jejich hlavní taktikou je posílání přepadových týmů, ale po technické stránce zaostávají za Impériem.

Gamemaster může NPC lodě spojit do eskadry a tak z nich de facto udělat jeden objekt, což usnadní vedení rozsáhlých bitev. Slabším lodím to také dává šanci porazit silnou loď, protože čím více lodí v eskadře je, tím větší mají pravděpodobnost zásahu a tím větší je ničivost jejich útoku. Taktéž tu jsou volitelná pravidla, díky kterým Gamemaster může NPC lodě ovládat více plynuleji. Jsou to speciální zjednodušené akce, které posádka provádí jako celek, například oprava poškození, zvýšení výkonu motorů nebo nabíjení zbraní. Zde záleží na tom, jak je posádka dobrá – je velký rozdíl mezi nekompetentními amatéry a elitními veterány. Dále tu jsou pravidla pro snadnější počítání poškození, ztrát na životech a úpadku morálky.

Zbytek knihy je věnován pravidlům pro vedení planetární války. Pokud Rogue Trader a jeho posádka získají dostatek vlivu, mohou pod své velení dostat nejrůznější ozbrojené síly, od vlastnoručně naverbované armády, přes najaté žoldnéře až po Imperiální gardu. S nimi pak mohou provádět invaze na planety a vést celé křížové výpravy – to vše samozřejmě ve jménu zisku. Je tu možnost získání asistence i od Vesmírných mariňáků a mocných Titánů, to ale vyžaduje mnohem víc, než jen hod kostkou. Gamemaster by měl připravit dílčí mise, ve kterých hráči musí prokázat, že si takovou pomoc zaslouží.

Existuje několik typů jednotek – Pěchota, Mechanizovaná pěchota, Kavalerie, Dělostřelectvo, Tanky, Protiletadlové dělostřelectvo a Letectvo. Každý typ je ještě rozlišen na tři podtypy: lehké, střední a těžké. Jednotky mají následující atributy: Power (síla), Unit Strength (počet), Morale (morálka) a Movement (pohyb). Efektivita každé jednotky také závisí na její technologické úrovni, tedy z jak pokročilé planety pochází. Úroveň Feral znamená, že jednotka je složená z primitivních barbarů. Úroveň Feudal představuje síly na úrovni středověku, které již mají k dispozici střelný prach. Úroveň Industrial používá parní nebo i spalovací motory. Úroveň Technological je taková, která dokáže vypustit do vesmíru nějakou tu loď, byť jen na oběžnou dráhu své domoviny nebo alespoň k sousedním planetám. Úroveň Modern pak představuje současný stav Impéria. Každá jednotka má dále svoji úroveň zkušenosti – tou je buď Conscript (branec), Volunteer (dobrovolník), Professional (profesionál), Veteran (veterán) nebo Elite (elitní). Nakonec ještě záleží na kvalitě výzbroje a výstroje. Zde jsou tři možnosti: Poor (nekvalitní), Common (průměrné) a Good (kvalitní).

Pozemní boj funguje podobně jako vesmírný boj lodí. Má svůj vlastní systém kol a akcí, které je možné použít k přesunu, útoku, krytí, průzkumu a podobně. Svojí roli v něm hraje počasí, špionáž a terén, bojující jednotky lze také například podpořit orbitálním útokem palubních laserů či obřích děl – Rogue Trader tak může do akce snadno zapojit i vlastní loď. Aby se bitva lépe vedla, může Gamemaster připravit taktickou mapu a figurky znázorňující jednotlivé oddíly a formace. V základní knize byla pravidla pro různá kolonizační a průzkumná poslání, v této knize jsou pravidla pro poslání válečná. To je soubor misí, které hráči musí splnit, aby získali potřebné vítězné body a jejich tažení bylo úspěšně dokončeno. Tak si mohou vydělat spoustu bodů profitu, za ně nakupovat kvalitnější lodě a komponenty a získávat větší moc a vliv na dění v galaxii.

Stíhačky


Kniha má obvyklý standard, tedy celobarevné provedení a pevné desky. Počet stran je 144. Hráčským postavám tu žádná pozornost věnována není, vše se soustřeďuje jen na další druhy vesmírných lodí, jejich vybavení a nová (volitelná) pravidla. Obzvláště pravidla pro vedení pozemní války považuji za velmi dobrý prvek, který do hry přináší zcela nové možnosti.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0135 vteřin