Bitva o Aggaru

10.5.19 - Gediman - Komentáře (0)
K příležitosti 10. výročí projektu Void jsem připravil velkolepou misi – a to ve světě Void: Fantasy. Hry se účastnili Lord Eliphas, OnGe a Zmok. Dal jsem jim do začátku množství peněz a také 500 bodů zkušeností, takže si mohli rovnou vytvořit poměrně mocné postavy.
Zápletka
Rok: 683-XIII

Ve velkém městě, které fungovalo jako éterický přístav na jisté tabule, se nacházela krčma, kterou navštěvovali jen ti nejslavnější žoldnéři a dobrodruzi. Do krčmy jednoho dne vstoupil tajemný stařec zahalený pláštěm s kápí. Rozhlédl se po místnosti a vyhlédl si tři žoldnéře. Ty svolal k volnému stolu. Byla to Hekaline, člověk Šedých říší, kněžka-kazatelka boha Xima (Lord Eliphas), Darkstorm, gobliní infiltrátor-sabotér (Onge) a Zyrglonix, člověk Bílých říší, kouzelník-mystik (Zmok). Stařec jim pověděl, že je věštec a že viděl budoucnost. Na tabule Aggara, kde se nachází jen malá a bezvýznamná Šedá říše Tothys, dojde k útoku obrovité armády Temnoty. Temnota tuto tabulu zabere a získá její tajemství. Neví ale jaké přesně. Pak bude každopádně nezastavitelná. Varoval vládce všech okolních říší, ale nikdo ho nebral vážně. Proto svolal své vyvolené žoldnéře a nabídl jim hodně, když do této bitvy povedou obrovskou armádu. Je tu ale problém – tuto armádu musí nejprve sestavit.

Věštec sdělil, že žoldnéřům již najal rychlou éterickou oceánskou loď Lesních elfů jménem Uilnâs, jejímž kapitánem je Pothînai. S ní mají obeplout všechny říše, které věštec předtím sám navštívil, a vyjednat s jejich vládci poskytnutí armády pro tuto bitvu. Věštec žoldnéřům dal tři cenné artefakty – Krystal moci, Krystal vůle a Krystal síly – jeho poslední majetek. Mohou ho použít jako dar a vládce tak automaticky přesvědčit, pokud běžné vyjednávání nevyjde.

Žoldnéři tento úkol přijali. Darkstorm pomocí místního éterického majáku kontaktoval armádu gobliní tlupy Darkstorm, které kdysi sám vládl, a nabídl ji odměnu, když s ním ještě jednou půjde do boje. Goblini věděli, že jejich bývalý vůdce je nyní ve vyhnanství, ale přesto souhlasili a vyslali všech 10.000 těžce obrněných jezdců na wyvernech. Hekaline kontaktovala vojenskou gildu a nabídla odměnu za poskytnutí armády. Dostala slíbeno 10.000 velkých bojových pavouků. Zyrglonix kontaktoval svoji známou kouzelnickou gildu a vyjednal si poskytnutí tolika kouzelníků, kolik to jen bude možné. Hekaline poté odešla do svatyně a přivolala si prostředníka, cheruba. Zyrglonix odešel k dolmenu, kde si přivolal mystického familiára, opici makaka.

Mise
Trojice žoldnéřů se poté vydala do přístavu, kde již čekala Uilnâs. Kapitán Pothînai byl se vším již srozuměn a vypočítal kurz tak, aby loď měla příznivý rychloproud. Díky němu bude schopna cestovat velmi rychle prakticky po celé Zahradě. Darkstorm zjistil, že na palubě je zavřený divoký wyvern. Posádka ho nedávno chytila a snaží se ho prodat. Darkstorm se rozhodl, že si ho ochočí – byl to sám koneckonců zkušený jezdec na wyvernech, stejně jako ostatní válečníci jeho armády. Věděl ale, že ochočování bude trvat dlouho. Hekaline tedy provedla rituál, kterým ovlivnila osud tak, aby wyvern byl ochočen již za 11 dní. Žoldnéři pak vybrali první cíl cesty, půlčickou dynastii Greentree.

Plavba trvala 6 dní. Žoldnéři vystoupili v přístavu na tabule a setkali se s vládcem. Zyrglonix očaroval Hekaline tak, aby mohla ovládat kouzlo na zvýšení charismatu. Chtěla to hned vyzkoušet, ale neuspěla a upadla do kómatu na tři hodiny. Zyrglonix tedy očaroval Darkstorma, kterému se kouzlo podařilo. Vyjednával tedy on – a úspěšně. Půlčický vládce poskytl 200.000 vojáků. Dalším cílem byla canirská smečka Flame Wolf. Plavba na její tabulu trvala dalších 6 dní. Během té doby si Darkstorm wyverna konečně ochočil. Darkstorm si magií zvýšil charisma a šel jednat, ale bez úspěchu. Pak to tedy zkusila Hekaline, též posílená kouzlem, a vyšlo to – vůdce poskytl 170.000 vojáků.

O dva dny později loď dorazila na tabulu, která byla sídlem elfského Vznešeného společenstva Calhàse. Kouzlem posílený Darkstorm jednal s vládcem. Úspěšně, vládce poskytl 150.000 bojovníků. Další plavba trvala 5 dní, cílem byla tabula patřící trollí říši Adroon. Posílená Hekaline jednala s vůdcem, ale neúspěšně. Zkusil to tedy Darkstorm a uspěl i bez použití kouzla. Vládce přislíbil 50.000 vojáků: gremlinů, leprechaunů a koboldů, trollové samotní jsou jen důstojníci a elitní válečníci. O den později loď dorazila na tabulu Bílé říše Ice White. Opět vyjednávala Hekaline a úspěšně – vůdce nabídl 50.000 vojáků. O dalších 6 dní později žoldnéři dopluli na tabulu gnómského rodu Forcebolt. Zyrglonix tentokrát na vůdce seslal kouzlo, kterým mu oslabil vůli. Jednání s ním tedy bylo snadné – poskytl 100.000 vojáků.

Další plavba zabrala 7 dní, loď dorazila k tabule elfího Temného společenstva Kithíse. Hekaline zůstala raději schovaná na palubě, protože uctívala boha Nebe, což by se Temným elfům nemuselo líbit. Šel tedy vyjednávat Darkstorm, zatímco Zyrglonix vůdci kouzlem oslabil vůli. Ten ale přesto odolal. Zyrglonix si tedy kouzlem posílil charisma a šel jednat sám. Vůdce elfů nakonec s pomocí souhlasil a nabídl 160.000 bojovníků. Další cesta trvala 8 dní. Cílem byla tabula gobliní tlupy Dark Dagger. S jejím vůdcem šel jednat Darkstorm, který se předtím opět posílil kouzlem. Vyjednávání bylo úspěšné, vůdce ale poskytl jen 10.000 vojáků. Když se loď vydala na další cestu, kapitán Pothînai ohlásil, že rychloproud oslabil a cesta už nebude tak rychlá.

O 7 dní později loď dorazila do říše obrů Donteei. Hekaline šla jednat, zatímco Zyrglonix vůdci kouzlem oslabil vůli. I tak ale jednání bylo neúspěšné, takže zkusil jednat Darkstorm. Tomu se to povedlo. Vůdce nabídl 100.000 vojáků, opět gremliny, leprechauny a koboldy, obři budou tvořit jen zlomek síly. Další plavba trvala 6 dní a jejím cílem byl trpaslický klan Goldstone. Zyrglonix opět snížil vládci vůli a Hekaline si posílila charisma. Vyjednávací taktika opět uspěla a vůdce trpaslíků nabídl 160.000 vojáků. Za dalších 5 dní loď dorazila na tabulu ursarské rodiny Storm Grizzly. Hekaline šla zase jednat, zatímco Zyrglonix vůdci oslabil vůli. Vyšlo to a vůdce nabídl 190.000 vojáků. Dalším cílem byl hobgobliní kmen Strong Sword, na jehož tabulu loď dorazila za jeden den. Aby se žoldnéři zbytečně nezdržovali zdlouhavým jednáním, Zyrglonix mezitím napsal vládci dopis a svého familiara naučil používat ono kouzlo na snížení vůle. Familiara pak za vládcem vyslal i s dopisem. Když se s ním setkal, seslal kouzlo a předal dopis. Vůdce si ho přečetl a souhlasil. Připravil 190.000 válečníků.

Když loď opustila éterický přístav, kapitán Pothînai ohlásil, že nyní budou míjet posvátnou tabulu Panangelium, ráj všech uctívačů Nebe. Hekaline souhlasila se zastávkou, rozhodla se vyjednat pomoc bohů. Další den loď zakotvila u tabuly a hned byla zpozorována jedním z Bílých draků, kteří tabulu hlídali. Drak se žoldnéřů vyptával, co tu pohledávají. Hekaline mu vše vysvětlila a drak je pustil dál. Darkstorm se cestou podíval do své koule vizí. Spatřil mobilizace armád, ale také síly Temnoty, které se blížily ke svému cíli. Skupinka vstoupila do velké věže, na jejímž vrcholku byl sněm 12 Archandělů, od každého Nebeského boha jeden. Hekaline před ně předstoupila a vše sdělila. Mluvil s ní Archanděl boha Xima, zatímco ostatní jen poslouchali. Nakonec ji sdělil, že sněm předá její zprávu bohům. Trojice žoldnéřů se pak vrátila na loď a plula dál.

Další plavba trvala 14 dní. Loď dorazila na tabulu Lesního společenstva Qorhôsy. Hekaline si pomocí rituálu naklonila osud, aby vyjednávání bylo úspěšné, a také si posílila charisma. Zyrglonix vůdci elfů také pro jistotu snížil vůli kouzlem. Jednání bylo tedy snadné a žoldnéři získali pomoc 190.000 vojáků. Loď mířila k tabule orkské hordy Angry Axe. Cesta trvala jeden den. Tentokrát šel vyjednávat Darkstorm. Chtěl si posílit charisma kouzlem, ale selhal a málem ho zahltily plameny Světla. Naštěstí to ustál a zkusil kouzlo znovu. Tentokrát úspěšně. Jednání bylo snadné, vůdce orků nabídl 30.000 vojáků.

Loď plula 16 dní, až dorazila na tabulu Šedé říše Ash Grey. Opět šel jednat Darkstorm, ale vládce ho vykázal pryč – nechtěl jednat o ničem a s nikým. Žoldnéři se tedy sešli a rozmýšleli se, co dál. Nakonec se shodli na provedení atentátu, po kterém by na trůn usedl vládcův následník. Počkali, až se setmí. Darkstorm byl infiltrátor, takže se do hradu dostal snadno. Proplížil se až ke komnatám vládce, které hlídala dvojice strážců. Pomocí svého starobylého křesadla zapálil gobelín na chodbě. Ihned začalo hořet a strážci šli hasit, dveře do komnat však nejdřív zamknuli. To ale pro Darkstorma nebyl problém, protože měl starožitný klíč. Dveře jím odemkl a vplížil se dovnitř. Vládce seděl u stolu, zády ke dveřím, a večeřel. Darkstorm byl vyzbrojen granátovou kuší, která však používala standardní munici – obyčejné kovové koule. Namířil na vládcovu hlavu a vystřelil. Koule mu zlomila vaz. Darkstorm odtáhl mrtvé tělo ke schodům a shodil ho dolů. Chtěl to nastražit tak, aby to vypadalo, že jeho smrt byla nehoda. Ale nepovedlo se – strážci si všimli, že vládce je již evidentně mrtvý a že ho někdo musel shodit. Celou situaci sledoval Zyrglonix, který byl sice venku, ale měl průhledový arkáno-vizor, takže viděl skrz zdi. Použil svoji mystickou sílu ponořit se do Světla a vyvolat si libovolné kouzlo. Využil endo-teleportaci. Přesunul se přímo na schodiště a strážcům vyvolal hromadnou iluzi, že vládce je ve skutečnosti velký pavouk. Strážci tomu uvěřili, přiběhli k mrtvému vládci a bodali do něj svými zbraněmi. Zyrglonix se zase rychle teleportoval pryč, zatímco Darkstorm utekl sám.

Další den ráno se žoldnéři dozvěděli, že vládce byl zavražděn zrádnou stráží a že na jeho místo nastoupil jeho syn. Darkstorm a Zyrglonix zůstali pro jistotu na palubě lodi, aby nevzbuzovali podezření, takže jednat šla Hekaline. Jednání bylo snadné, nový vládce nabídl 190.000 vojáků.

Loď se pak vydala na tabulu zlobří říše Laaken. Cesta trvala 10 dní. Vyjednávat šel Darkstorm, který si znovu posílil charisma. Vůdce souhlasil a poskytl 50.000 vojáků, opět hlavně gremlinů, leprechaunů a koboldů. Pothînai ohlásil, že zachytil mohutný rychloproud, který by je mohl odnést až k tabule Pandemonium, ráji uctívačů Pekla. Žoldnéři souhlasili, i když žádný z nich Pekelného boha neuctíval. Cesta trvala 19 dní.

Loď zakotvila a hned u ní byl jeden z Černých draků, místních strážců. Věděl, že žoldnéři nejsou služebníci Pekla, a nechtěl je pustit dál. Hekaline mu tedy vysvětlila, o co jde. Drak je tedy nakonec nechal jít, ale celou cestu letěl nad nimi a sledoval je. Žoldnéři vstoupili do vysoké věže, kde byl sněm 12 Arcidémonů, jeden od každého boha Pekla. Zyrglonix si posílil charisma kouzlem a jednal s nimi. Sdělil jim, že boj proti Temnotě je společným zájmem Nebe i Pekla a že již požádali o pomoc bohy Nebe, kteří jejich žádost zvažují. Arcidémoni se mezi sebou radili. Došli k závěru, že pokud by bohové Nebe smrtelníkům pomohli a bohové Pekla nikoliv, narušilo by to rovnováhu moci. Peklo by mohlo ztratit svůj vliv. Slíbili tedy, že vše sdělí Pekelným bohům.

Žoldnéři se pak vrátili na loď a pluli na tabulu Černé říše Tar Black. Cesta trvala 5 dní. Protože Černé říše pronásledují všechny kněze a kouzelníky, Hekaline i Zyrglonix zůstali ukrytí na palubě. Jednat šel sám Darkstorm, který si pomocí kouzla zvýšil charisma. Jednání bylo úspěšné, získal 100.000 vojáků. Loď pak namířila na tabulu felirské říše Frost Tiger. Cesta trvala 19 dní. Zyrglonix se snažil snížit vládci vůli, ale marně. Hekaline se snažila zvýšit si charisma, ale ani to neuspělo. Šel tedy jednat Darkstorm, jehož kouzlo zafungovalo. Jednání bylo úspěšné, vůdce slíbil 20.000 vojáků.

Žoldnéři úspěšně vyjednali pomoc od všech určených říší a mohli se vydat na tabulu Aggara. Pothînai sdělil, že budou míjet tabulu, o které éteroplavci vyprávějí strašlivé historky. Je to pustá tabula, na které žije Platinový drak Stormfury. Mohli by ale zkusit jednat i s ním. Žoldnéři souhlasili. Cesta na tabulu trvala jen jeden den. Loď zakotvila a žoldnéři vystoupili ven. Hned v dálce na obloze spatřili několik draků, Červené, Stříbrné a další. Jeden z nich si jich ihned všiml a přistál u nich. Byl to Červený drak. Ptal se jich, co tu pohledávají a jestli to náhodou nejsou lovci draků. Darkstorm sice lovec draků ve skutečnosti byl, ale samozřejmě o tom pomlčel. Chtěl předvést před Stormfury. Červený drak odhalil, že Stormfury je ve skutečnosti dračice. Žoldnéři se tedy vydali na cestu. Dorazili do obrovské sluje, kde bylo mnoho vajec. Vládkyně ale nikomu pomoct nechtěla, běžné smrtelníky považovala za bezvýznamné. Hekaline, která si předtím opět kouzlem posílila charisma, vysvětlila, že Temnota může velmi brzy ohrozit i jejich tabulu, pokud nebude včas zastavena. Je také možné, že s sebou přivede i Temné draky, draky zkorumpované Temnými bohy. Ti jsou velmi mocnými protivníky. Stormfury se nechala přesvědčit a slíbila, že přijde na pomoc.
Bitva o Aggaru

Žoldnéři se pak vrátili zpět na palubu a pluli až na tabulu Aggara. Cesta trvala 20 dní. Žoldnéři se rozhodli, že přistanou u města Donkor. Místní obyvatelé evidentně neměli o chystaném útoku Temnoty tušení. Žoldnéři se tu setkali s věštcem, který sem mezitím přicestoval také. Sdělil jim, že cílem Temnoty je hlavní město Indoir, které leží na vysoké hoře uprostřed tabuly. Mohou mobilizovat všechna zdejší města a dostat tak ještě nějaké posily. Žoldnéři tedy pomocí místního tabulárního majáku zavolali do každého města a sdělili mu, co se chystá. Z měst Olk Arb, Servyr, Vell a Maag přišla zpráva, že do jejich přístavů připlouvají éterické lodě různých říší a vysazují své armády. Žoldnéři vysvětlili, že tyto armády připluly na pomoc. Pak přišla zpráva z města Anterex, že byla spatřena velká flotila temných éterických lodí plujících po hladině Oceánu i letících po Obloze. Dorazí již za pár dní, takže město potřebuje okamžitou posilu. Žoldnéři ale místo toho přikázali město co nejrychleji evakuovat a zničit vše, co by Temnota mohla využít. Pak poslali varování všem ostatním. Zavolali také do města Heduk, aby připravilo podporu pro armády, protože u něj dojde ke střetu. Města Pawo a Olk Adu měla mobilizovat své námořní flotily a přesunout je do velkého kanálu spojujícího dvě moře. Jejich mocné palubní zbraně se hodí k obraně celé linie.

Darkstorm se podíval do koule vizí. Spatřil pětici Lordů Koruptorů: elfího upíra, trollího vlkodlaka, gnómího kostlivého liche, orčího mutanta a lidskou ženu, zatemnělou. Každý z nich byl přítomen na palubě létající éterické lodi, obklopen čtyřmi osobními strážci. Žoldnéři tak věděli, jak vypadají vojevůdcové, které musejí zabít. Všechny armády Světla se již přesouvaly na pláň u Heduku, většinou pomocí transportních vzducholodí. Žoldnéři se též dali na cestu pomocí vzducholodě, cesta jim trvala 11 dní. Když dorazili, některé armády tam už byly, jiné teprve přicházely, další měly dorazit za pár dní. Mezitím došlo k tomu, že klenba tabuly potemněla, slunce přestalo svítit. Temná ruka evidentně aktivovala Závoj noci, magické arkánum, které vytváří umělou noc – což se hodí upírům a vlkodlakům. Zyrglonix se setkal s kouzelníky, které si objednal. Bylo jich 100. Nařídil jim, aby do každého regimentu šel jeden z nich a poskytoval mu magickou podporu. Žoldnéři pak nad některými regimenty převzali osobní velení. Hekaline velela bojovým pavoukům, které si objednala od gildy. Zyrglonix velel těžké kavalerii a obléhacím strojům. Darkstorm velel svému regimentu jezdců na wyvernech a také regimentu létajících zvířat.

Síly Temnoty dorazily o 5 dní později, bylo to pět obrovských legií, každá čítala milion vojáků. Nemrtví, mutanti, vlkodlaci, upíři i zatemnělí tu měli pěchotu, kavalerii, velká pozemní i létající bojová zvířata a nejrůznější obléhací stroje. Pět létajících éterických lodí Lordů Koruptorů tu bylo také. Každá z nich byla modifikována tak, aby mohla létat i v běžném vzduchu tabuly. Fungovala jako mobilní velitelství.

Desítky námořních lodí v kanálu dostaly signál, a tak spustily palbu z palubních zbraní. Katapulty vrhaly obrovské balvany a zápalné projektily, balisty vrhaly mohutné šípy. Létající lodě Koruptorů, které byly oproti námořním lodím obrovské, palbu opětovaly. Pozemní i létající síly Temnoty se vrhly proti připraveným zástupům bojovníků Světla, kterých bylo celkem 2.300.000. Měly proti nim tedy více než dvojnásobnou přesilu. Bitevní linie byla dlouhá 5 kilometrů. Žoldnéři vydali rozkaz svým regimentům soustředit se pouze na ty regimenty Temnoty, které fungují jako elitní doprovod pro lodě Koruptorů. Boj byl velmi krutý, Temnota měla jasně navrch. Osobní regimenty žoldnéřů začaly ztrácet sílu. Zdálo se, že všechny snahy udělit lodím vážná poškození, jsou marné.


(soundtrack!)Pak ale došlo k něčemu nečekanému. Na nebi i na zemi se začaly objevovat záblesky a plameny Světla, přicházeli Andělé i Démoni. Dvanáct Archandělů, každý velel skupině čtyř Andělů, stejně tak dvanáct Arcidémonů, každý velel skupině čtyř Démonů. Ti, kteří se zjevili na zemi, rovnou začali kosit protivníky po desítkách svými astrálními zbraněmi. Ti, kteří se zjevili ve vzduchu, provedli zteč proti létajícím bestiím. Příchozí posila výrazně oslabila elitní ochranné regimenty, takže je žoldnéři mohli poměrně snadno dorazit.

Potom se na obloze otevřel prostorový portál, ze kterého vyletěla Stormfury. Chrlila oheň, mrazivý chlad, jedovatý plyn i proud žíraviny, které likvidovaly nepřátele po stovkách. A hned poté se otevíraly další portály, ze kterých vylétali další draci – Červení, Modří, Žlutí, Zelení, dokonce i několik málo Stříbrných a pár Zlatých. Bylo jich celkem 19, na poměry draků vysoké číslo. Kromě toho se ale otevíraly i portály na zemi, ze kterých vyběhlo 11.000 adamantiových válečníků Spartoi, osobní armáda draků.

Zuřivý útok draků a soustředěná palba ze zbraní námořních lodí i z obrovských pozemních arci-balist způsobily létajícím lodím vážná poškození. Jejich balóny byly proděravěné, a tak pomalu padaly k zemi. Dopad takto obrovských plavidel způsobil velké ztráty na straně Temnoty, ale i silám Světla.

Žoldnéři přesměrovali zbývající vojáky svých osobních regimentů k troskám lodí. Spatřili, že Lordi Koruptoři a jejich osobní ochránci přežili a setkali se na malé mýtině. Žoldnéři tedy opustili své podřízené a na Koruptory zaútočili sami. Ochránci Zatemnělé Lady Koruptorky byli kouzelníci. Soustředili společně své síly a vytvořili velký magický portál. Zyrglonix ihned poručil svému familiarovi, aby to kouzlo znegoval. Nepovedlo se však. Všichni Koruptoři i s doprovodem do něj vběhli. Než se portál stačil uzavřít, vběhli do něj i Hekaline a Zyrglonix a také Darkstorm na hřbetě svého wyverna.

Portál vedl přímo na náměstí Indoiru. Byli tu prakticky jen civilisté, většina vojáků odešla bojovat. Každý z Koruptorů se vydal jedním směrem, zatímco civilisté v panice utíkali pryč. Žoldnéři museli Koruptory dostihnout a zabít dřív, než něco provedou. Jako prvního si vybrali liche Andekora. Byl vyzbrojen dvěma trnopalcáty obklopenými výboji elektřiny, na zádech měl v záloze ještě samostříl. Jeho kostliví gnómové byli též vyzbrojeni samostříly a byli připraveni svého pána bránit za každou cenu. Žoldnéři tedy museli zaútočit nejprve na ně. Po pár útocích se nepřátelé rozpadli na jednotlivé kosti, ale v okamžiku se zase sestavili do plné síly. Darkstorm na wyvernu se na ně vrhl zblízka, čímž jim znemožnil střílet. Zyrglonix na ně seslal kouzlo na spoutání nemrtvých, aby jim zabránil znovu se sestavit. Wyvern je pak rozprášil. Žoldnéři se potom vrhli na Andekora. Zyrglonix se ho opět snažil spoutat kouzlem, aby se případně nesestavoval, ale nepovedlo se. Hekaline na něj nakonec hodila granát, jehož výbuch ho rozlámal na kousky. Naštěstí se už nesestavily.

Žoldnéři pak zaútočili na mutanta Utrilluse a jeho orkskou mutantí gardu. Čekal je tuhý boj. Strážci měli adamantiové drtiče, zatímco Utrillus sám byl vyzbrojen adamantiovým multidrtičem. Náhle se ale nad městem zjevilo několik Andělů a Démonů. Přistáli na zem a se vší zuřivostí se vrhli na gardu, dali tak žoldnéřům čas utkat se s Utrillusem. Zdálo se, že se Andělé a Démoni předháněli v tom, kdo z nich zabije více protivníků. Utrillus se rozhodl skolit Darkstormova wyverna, kterého považoval za největší hrozbu. Zyrglonix na něj ale seslal intenzivní Světlo, které Koruptora upálilo. Pak Zyrglonix vyvolal ohnivého Elementála, aby jim pomáhal v dalším boji.

Další Koruptor byl upír Graxgan, bývalý Lesní elf. Z předloketních chráničů se mu vysunuly dvě čepele vyřezané z pevného Hvězdného dřeva, u pasu měl ještě síť pro znehybnění protivníků. Na jeho osobní upíří strážce, dva bývalé Vznešené elfy a dva bývalé Temné elfy, opět zaútočili Andělé a Démoni. Elfové po nich stříleli z dlouhých luků. Darkstorm zaútočil na Graxgana jako první, ze hřbetu svého wyverna. Hekaline provedla rituál, aby měl větší šanci uspět. Nicméně štěstí stejně stálo na straně Graxgana. Jak se k němu wyvern přiblížil, Graxgan provedl výpad a obě čepele zasekl hluboko do hrudi bestie. Wyvern byl ihned mrtvý a Darkstorm z něj spadl. Zyrglonix tedy opět rychle seslal intenzivní Světlo, kterým upíra upálil.

Dalším cílem byl vlkodlak Laotymos, vyzbrojený obouručním vorpálovým dvojmečem. Na zádech měl připravené také dva palcáty. Jeho trollí vlkodlačí garda byla vyzbrojena obouručními vorpálovými meči, kterými se bránila útoků Andělů a Démonů. Těch zbývalo už jen pár. Jeden z Andělů na žoldnéře zavolal, aby si pospíšili, a ukázal na hlavní chrám. Do něj právě vstoupila Lady Koruptorka Qaala a její čtyři elitní kouzelníci. Darkstorm se rozhodl, že půjde nenápadně za nimi. Zyrglonix na něj pro jistotu seslal ochranný gravitační štít, ale sám byl vzápětí napaden Laotymosem. Snažil se uhnout jeho super-ostrému dvojmeči, ale marně. Nicméně jeho brnění stejně zásah ustálo. Hekaline vyvolala Djinna a přikázala mu zaútočit na vlkodlaka. Elementál též zaútočil svým ohněm, ale vše bylo marné. Hekaline tedy všechny inspirovala k vyššímu bojovému odhodlání.

Darkstorm zatím infiltroval do chrámu. Uprostřed haly stály kouzelníci a připravovali se na nějakou magii, Qaala byla opodál. Darkstorm se přiblížil za její záda a vystřelil ze své vřeštící hole. Qaala padla k zemi mrtvá. Kouzelníci na něj ihned začali sesílat elektrické koule. Laotymos mezitím útočil na Hekaline, které Zyrglonix seslal též gravitační štít. Djinn seslal božskou moc, která Zyrglonixovi zvýšila šanci na úspěšný útok. Jeho Elementál se přesunul do chrámu, aby pomohl porazit kouzelníky. Darkstorm po nich střílel ze své vřeštící hole, ale marně. Kouzelníci sonickým útokům odolávali.

Laotymos pokračoval v útoku na Hekaline, která jeho úderům uhýbala. Zyrglonix následně pomocí kouzla zpomalil čas, takže mohl reagovat rychleji. Darkstorm zatím schytal zásah elektrickou koulí a utrpěl menší zranění. Elementál na kouzelníky vrhal plameny, ale bez účinku. Ani Djinn nebyl úspěšný proti vlkodlakovi. Urychlený Zyrglonix však na Laotymose seslal intenzivní Světlo, čímž mu způsobil vážné popáleniny a konečně ho tak zranil. Než stačil Koruptor jakkoliv reagovat, Zyrglonix seslal stejné kouzlo znovu. Nepřítel byl mrtev. Žoldnéři potom vběhli do chrámu.

Zyrglonix se na kouzelníky ihned snažil seslat proud radiace, aby jim snížil odolnost, ale kouzlo mu znegovali. Hekaline tedy provedla rituál na zvýšení pravděpodobnosti útoku. Darkstorm následně znovu vystřelil z vřeštící hole, tentokrát byl skutečně úspěšný. Všichni čtyři elitní kouzelníci byli mrtví, své kouzlo nestihli seslat.

Bylo po všem. Zatímco žoldnéři odpočívali, Darkstorm se podíval do koule vizí. Spatřil ohromnou bitvu. Temní kouzelníci pomocí magie rozhrnuli vodu v kanálu, aby armáda mohla projít po jeho dně. Temnota si dokonce na pomoc přivolala několik Temných draků. Spatřil, jak se pětice Temných draků vrhla na Stormfury a srazila ji k zemi. Vítězství tedy stále nebylo jasné, i když hlavní vůdcové byli mrtví. Žoldnéři bohužel neměli žádný způsob, jak se do bitvy rychle vrátit, protože všechny vzducholodě byly pryč. Nezbývalo jim tedy nic než čekat…

O 6 dní později se do města vrátila poměrně malá flotila různě poškozených vzducholodí. Ve stejnou dobu ustoupila nepřirozená tma Závoje noci a slunce začalo opět svítit. Lodě přistály a z jejich útrob vystoupili zranění a vysílení vojáci různých ras. Ohlásili, že se Temná ruka bez Koruptorů nedokázala tak dobře koordinovat a byla tedy nakonec rozdrcena. Město Anterex však bylo zdevastováno a celé jeho okolí znesvěceno Temnotou. Armáda velkých pavouků, kterou si objednala Hekaline, přišla o 8.000 zvířat. Armáda gobliních jezdců na wyvernech, kterou si zavolal Darkstorm, byla zredukována o 7.000 členů. Ze stovky kouzelníků, které si přivolal Zyrglonix, zbylo jen 42. Místní armáda Tothys přišla o 88.000 vojáků.

Půlčíci přišli o 155.000 vojáků, canirové o 91.000 vojáků, Vznešení elfové o 119.000 vojáků, trollové o 42.000 vojáků, Bílá říše o 45.000 vojáků, gnómové o 87.000 vojáků, Temní elfové o 93.000 vojáků, goblini o 6.000 vojáků, obři o 86.000 vojáků, trpaslíci o 122.000 vojáků, ursarové o 137.000 vojáků, hobgoblini o 84.000 vojáků, Lesní elfové o 91.000 vojáků, orkové o 27.000 vojáků, Šedá říše o 83.000 vojáků, zlobři o 36.000 vojáků, Černá říše o 72.000 vojáků a felirové o 9.000 vojáků. Z celkového počtu 2.300.000 vojáků (když se nepočítají Zyrglonixovi kouzelníci), padlo 1.488.000 vojáků, přežilo 812.000. Stormfury byla těžce zraněna, a tak se i s 12 přeživšími draky stáhla zpět na svoji tabulu, aby mohla regenerovat. Padlé Spartoi draci opět oživili svým dechem, ovšem přesto přišli o 3.000 z nich, protože na bojišti nedokázali najít jejich těla. Ty tam někde stále leží a čekají, až nad nimi nějaký jiný drak převezme kontrolu. Temnota byla sice poražena, ale je to Pyrrhovo vítězství.

Žoldnéři zastavili plán Lordů Koruptorů, ale stále nevěděli, v čem vlastně spočíval. Vrátili se do města Donkor, aby se opět setkali s věštcem a třeba od něj získali nějaké další informace. Ten ale zmizel beze stop. Nic jim nezaplatil. Zůstala jim akorát trojice cenných krystalů, které nakonec ani nemuseli použít.

Shrnutí
Mise trvala 189 dní. Hra trvala něco přes 6 hodin. Hráči mohli použít i kompatibilní prvky z rozšiřujících příruček pro Void: Sci-Fantasy. Tím byly hlavně specializace (Kazatel, Sabotér a Mystik), dále třeba mystický familiár a hlavně mocnější kouzla. Mystický familiar má schopnost negovat kouzla, což se Mystikovi hodilo, protože on sám tuto schopnost postrádá. Osobní souboje byly poměrně těžké, protože mezi postavami nebyl Střelec ani Zápasník. Ale rituály i kouzla dokázaly poskytnout dost užitečných efektů. Použili jsme i pravidla pro bitvy armád, ovšem řídil jsem podle nich jen bitvu elitních regimentů Temnoty a regimentů, kterým osobně velely postavy hráčů – bitva ostatních probíhala na pozadí a výsledek jsem určil dodatečně.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0162 vteřin