Bitva o Sakar

15.12.12 - Gediman - Komentáře (0)
Další mise pro OnGeho, Zmoka a Lorwyn - tentokrát o něco komplikovanější.
Zápletka
Rok 13-668 (dva měsíce od předchozí události). Na Caerbannog znovu přichází zpráva z Papežství Snow-white. Krystal moudrosti pomohl odhalit mnohá tajemství a souvislosti v galaktické politice – a Papežství toho chce využít ve prospěch Světla. Dozvědělo se, že malému městu Sakar na planetě Karchyr hrozí do čtyř dnů útok trollů z Ixamonského velkodominátu. Karchyr leží na hranicích Papežství a v současné době není nijak významná. Její význam však naroste v nejbližších letech a proto je nutné, aby ji trollové nedobyli. Aby nepřítel nezískal žádné podezření a nezahájil útok dříve či razantněji (počítá totiž jen s malým odporem), není možné vyslat klasickou armádu. Dokonce ani armáda, která je již přítomna v jiných oblastech planety, nebude mobilizována. Papežství se místo toho rozhodlo pověřit žoldnéře, přesněji řečeno již ověřený tým Inferilagus, jejichž přílet na planetu nevzbudí žádnou pozornost. Úkolem týmu je útok odrazit.

Inferilagus musí k planetě letět přímo, bez zbytečných odboček a zastávek. Není čas na žádné nákupy ani počáteční finance od vlády. Město má sice jen necelých tisíc obyvatel, ale je tu již přítomna malá ozbrojená síla, nad kterou mohou žoldnéři převzít velení. V místních obchodech také mohou nakoupit nějaké to vybavení za své peníze. Město je obklopeno ochrannou zdí se třemi branami. Za splnění mise nabízí každému žoldnéři 50.000 peněz.

Primární cíl: odrazit útok


Mise – den 1


mapa


Žoldnéři přiletěli k planetě Karchyr a přistáli za ochrannou zdí města Sakar. Starosta se k nim hlásil jako první, chtěl vědět, co je důvodem jejich návštěvy. Zjištění, že za pár dnů mají na město zaútočit trollové, ho vyvedlo z míry. O ničem takovém nevěděl. Nicméně pokud žoldnéře vyslala přímo vláda říše, bude se jednat o vážnou věc. Žoldnéřům přislíbil spolupráci. Ve městě bylo přítomno dvacet vojáků-panošů a také deset bojových golemů, kteří byli uloženi v kobkách zdejšího chrámu, dosud nebyl důvod je aktivovat. Žoldnéři mohou nad vojáky převzít velení, beztak mají více zkušeností, než místní velitel domobrany. Žoldnéři navrhli evakuovat všechny civilisty do bezpečí. Chrám byla nejmohutnější budova města, takže byla nejpříhodnějším místem.

Rozhovor žoldnéřů se starostou zaslechl jistý felirský obchodník. Přišel k nim a sdělil jim svůj problém. Nabídl jim 10.000 peněz, když najdou a přinesou náklad 100 tun kontejnerů, které musel vyhodit ze svého letounu, když nouzově přistával. Kontejnery dopadly na padácích kamsi jihovýchodně od města. Obchodník tam vyslal už pár dobrovolníků, ale zatím se žádný z nich nevrátil. Žoldnéři se však vůči felirovi chovali podezíravě, hlavně Lorenn, která felirům už dlouho nevěří. Chtěli, aby šel s nimi a to místo jim ukázal. Felir však odmítal a tak ho Rabiath omráčil. Obchodník byl přenesen na palubu lodi, zde spoután a vyslýchán. Lorenn ho podezřívala ze spolupráce s vrahy jejího mistra, elfího kněze Destreama, který ji vychovával na planetě Draen. Ale obchodník o ničem takovém nevěděl. Pochází z říše Red Tiger, jmenuje se Kalix a nikdy o žádné planetě Draen neslyšel. Tým zavřel Kalixe do kajuty, aby mohl v jeho výslechu pokračovat jindy, a odletěl na ono místo.

Bio-sken oblasti nenašel žádné velké živočichy. Loď přistála v lese, přímo mezi kontejnery. Tým je zběžně prohledal: obsahovaly potraviny, léky, oblečení a další věci denní potřeby – pravidelná zásoba pro město. Pak našel i roztrhaná těla dobrovolníků, rozházená všude kolem. Znenadání se ozvaly zvuky nějakých mechanických bestií. Blížily se ze všech stran. Tým se rychle vrátil na palubu lodi a vznesl se do vzduchu, aby byl v bezpečí. Odsud všechny mechanické tvory snadno postřílel palubními rotačními hřebíkovnicemi.

Následný průzkum ukázal, že to jsou Tech-dravci, jedna z Paralelních ras ovládnutých Temnou rukou. Bardon si nechal kus Tech-dravce na památku. Lorenn opět vyslýchala Kalixe a tentokrát se ho ptala, zda-li nemá co dočinění s Tech-dravci. Ale on o žádných nevěděl, neustále opakuje, že je naprosto nevinný a vůbec nechápe, proč byl zajat.

Tým se vrátil k městu a přes vysílačku informoval starostu, že našel kontejnery se zásobami, ale že jejich majitel „kamsi zmizel“. Žoldnéři byli zároveň kontaktováni tajným agentem říše, který ve městě působil již delší dobu, ale teprve nyní odhalil svoji totožnost. Agent měl důležité zprávy – na severu, ve starém servisním centru, bydlí kobold. Je možné, že je to předsunutý špion chystané invaze. Agent ho chce přivést živého, aby ho sám vyslechl, nabídl za to odměnu 20.000 peněz.

Tým odlétá k servisnímu centru. Je již velmi staré, plné šrotu a zrezivělých vozidel. Na první pohled vypadá jako opuštěné, ale koboldí technik tu skutečně žije. Je překvapen, už dlouho tu neměl žádnou návštěvu. Centrum je však záhy obklíčeno felirskými bandity, kteří Lorenn znají. Požadují, aby vyšla s rukama nad hlavou, jinak bude celá budova zničena. Lorenn se však nechce vzdát a provádí rituál, který feliry paralyzoval. Bardon vyběhl ven a bezmocné bandity snadno pozabíjel svým multidrtičem. Je po všem, prozatím.

Kobold vysvětluje, že na planetu přišel, aby se tu mohl skrýt před Titány, kteří ho chtěli zotročit. Dokonce se kvůli tomu uchýlil sem, daleko od města, aby se o jeho přítomnosti vědělo co nejméně. Není žádným špionem, naopak Titány nesnáší. Ale teď, když na planetu útočí trollové a navíc uctívači Pekla, je všechno ztraceno. Pokud ho najdou, jistě ho zajmou a zotročí. Chce, aby ho žoldnéři chránili. Pokud přežije bez úhony celou bitvu, dá každému z nich 1000 peněz. Navíc slíbil, že pomůže s obranou města, před brány nastraží pasti a také zpevní zdi. Souhlasí s tím, aby byl odveden k tomu agentovi, rád mu vše vysvětlí.

Kobold je tedy odvezen zpět do města. Agent se nechává přemluvit, že koboldovy služby jsou teď přednější a nechává ho pracovat. Zároveň ho však nenápadně pozoruje, aby se přesvědčil, že to myslí upřímně. Agent vyplácí žoldnéřům jejich odměnu.


Mise – den 2


mapa


Tým provádí vzdušnou obhlídku města. Kobold už opevnil dvě brány a většinu zdí. Tým pak letí do lesa na lov, Lorenn a Rabiath skolili dva kojoty. Po návratu se žoldnéři dozvídají, že zatímco byli pryč, do města přistála malá loď. Na její palubě byl hobgobliní kouzelník z kultu planety Jeevep. Kouzelník prý letěl kolem, když jeho senzory zachytily blížící se flotilu trollů. Protože je mezi kultem a papežstvím Snow-white uzavřena dohoda, rozhodl se, že město varuje. Flotila dorazí zítra ráno.

Žoldnéři jsou o chvíli poté v uličkách města napadeni dalšími felirskými bandity. Je tu dokonce i Tau’Sar, velitel banditů a Destreamův vrah. Je tu, aby zabil i Lorenn. Dochází k souboji, ale felirové jsou přemoženi. Tau’Sar je paralyzován prudkým větrem, který Lorenn vyvolala, a zajat. Obchodník Kalix už pro žoldnéře není důležitý, navíc začal vyhrožovat, že celou věc nahlásí policii. Žoldnéři se ho tedy zbavili (teleportovali vysoko nad povrch planety…) a do jeho kajuty uvěznili Tau’Sara. Jeho výslech odhalil, že to on najal zdejšího agenta, aby žoldnéře nalákal do pasti v servisním centru. Podezření, že kobold je špion, byla jen falešná záminka.

Žoldnéři se jdou vypořádat s tímto úplatným agentem. Rabiath využil svůj hlasivkový implantát a napodobil Tau’Sarův hlas. Zavolal agentovi a řekl mu, že tým Inferilagus byl úspěšně zničen. Agent od něj požaduje druhou část své odměny. Rabiath s ním tedy sjednal schůzku na odlehlém místě u městské zdi.

Žoldnéři se tam přesunuli s velkým předstihem a ukryli. Když pak agent konečně dorazil, překvapili ho a snadno zabili. Jeho tělo pak předali starostovi a celou věc vysvětlili. Starosta slíbil, že o tom informuje centrální vládu.


Mise – den 3


mapa


Je čas připravit se na útok. Žoldnéři přikazují postavit ke každé bráně tři golemy. Všech dvacet vojáků se má přesunout do města a hlídat ho pro případ, že by nepřátelé pronikli až k němu. Rabiath ještě zaminoval brány šokovými minami, další miny umístil k mostu přes řeku. Na východě byla také vytvořena hořící značka, která má útočící trolly trochu vylekat.

Z nebe poté sestoupily čtyři lehké invazní lodě, každá z jedné světové strany. Východní loď se však skutečně značky zalekla a raději se přesunula na jihozápad, nad les. Trollové nechtěli riskovat, že je tam nějaká past. Jenže postup lesem byl pro ně pomalejší, navíc v něm Lorenn vyvolala požár. Útok trollů tedy probíhal nejprve ze tří stran, k branám. Severní hlídal Rabiath, jižní Bardon a západní Lorenn na palubě gunshipu.

Každá skupina byla tvořena čtyřmi trolly a dvaceti koboldy. Boj probíhal víceméně příznivě pro obránce. Rabiath a Bardon otevřeli brány, aby útočníci vběhli dovnitř a odpálili nastražené miny, což se povedlo. Bardon také měl více prostoru pro své smrtící zteče. Lorenn se během vzdušného ostřelování trollů rozbila palubní zbraň, takže s gunshipem přistála a rozhodla se s nimi utkat osobně.

Bardon protivníky kosil svým multidrtičem, Rabiath svoji rotační hřebíkovnicí. Nakonec byly jižní i severní brána zajištěny a Bardon a Rabiath se přesunuli ke zdi u lesa, aby odrazili i čtvrtou skupinu. To se jim také podařilo. Lorenn se zatím stále potýkala s útočníky u západní brány. Bardon a Rabiath ji šli rychle na pomoc, ale ona je ujistila, že žádnou nepotřebuje. Nakonec se ale přece jen nechala přemluvit a Bardon zbývající koboldy rychle zabil.

Když lodě vidí, že jejich útočné týmy byly zničeny, odlétají pryč. Útok byl odražen. Město neutrpělo žádné ztráty, jen dva golemové byli poškozeni. Bardon také utrpěl menší zranění. Koboldský technik je žoldnéřům vděčný za pomoc. Ovšem na planetě už nemůže zůstat, jeho přítomnost byla odhalena široké veřejnosti. Ptá se žoldnéřů, jestli nemůže letět s nimi a poskytovat jim své služby. Tým souhlasí, technik se bude na Caerbannogu hodit. První věc, kterou kobold udělal, byla oprava výzbroje gunshipu.

Žoldnéři poté odlétají na Snowland pro odměnu. Když se však vrací zpět do lodi, Tau’Sar je pryč. Podařilo se mu z kajuty uprchnout. Zanechal zde jen zprávu, že tohle není poslední setkání.


Shrnutí
Hra trvala něco přes 3 hodiny, mise trvala přibližně 49 hodin. Hra byla delší především kvůli třem sekundárním cílům a také kvůli tomu, že se během útoku trollů vedl boj na třech místech současně. Takovéto rozdělení týmu bylo pro mě menší komplikací – aby byla každému hráči věnována stejná pozornost, rozhodl jsem se vyhodnocování bojů střídat po každém kole, což vedlo k menším zmatkům. Svoji úlohu v tomto hrálo také zapojení golemů do boje. Tohle jsem možná mohl vyřešit nějak lépe.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0126 vteřin