Bitva o Varkru

14.9.14 - Gediman - Komentáře (0)
Třetí mise plenitelů Temné ruky. Účastnil se jí Lord Eliphas s postavou zlobra-mutanta střelce Bestrixe a Jablicko007 s postavou Ma’ase, zatemnělého lidského kouzelníka původem z Bílé říše.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Lov a únos“)

Necrothův koruptor Lockoss si povolal plenitele Bestrixe a Ma’ase, aby mu pomohli vyřešit problém. Před dvěma lety dobyl posvátnou hřbitovní planetu Varkra gnómského rodu Ironbolt. Ve zdejších katakombách bylo mnoho artefaktů, včetně pěti zvláštních pohřebních medailonů, které měly příznivý efekt na mrtvá těla – dokonale je mumifikovaly, takže vypadaly jako živé. Lockoss jejich magickou moc použil k posílení své armády nemrtvých, takže nepodléhali hnilobě a byli mnohem silnější než obvykle. Na planetu přemístil všechny své síly, což je 100 zombie lichů a 10.000 řadových zombie, vše původem elfové.

Rod Ironbolt však nyní zaútočil s velkou armádou, aby artefakty získal zpět. K Lockossově pevnosti vysadil 8.000 legionářů a 800 lehkých vozidel. Obrana proti nim však není možná, protože je zde také šest speciálně trénovaných kouzelníků a jeden kněz, jejichž nadpřirozené síly všechny nemrtvé zcela paralyzovaly. Lockoss sám tomuto efektu odolal, i když tím přišel o většinu svého temného vlivu.

Gnómské legie se blíží k pevnosti ze tří stran. Nepospíchají, protože vědí, že proti nim nestojí žádný odpor. V oblasti však již nyní mají několik předsunutých oddílů a též mají pod kontrolou trojici hrobek, ve kterých jsou nemrtví uloženi. Aby Lockoss mohl opět ovládat svojí armádu, plenitelé musí kouzelníky i kněze zabít. Pokud se jim podaří ještě najít pohřební medailony, mohou armádě dát nadpřirozenou sílu.
Bitva o Varkru

Mise
Ještě než Bestrix a Ma’as opustili Lockossovu pevnost, prohlédli její okolí z rozhledny. Spatřili oddíl hlídající východní hrobku a průzkumníky u blízkého mostu. Bestrix kontaktoval špiony a pověřil je podrobnějším zmapováním blížících se legií. Výsledky přišly zanedlouho: legie na jihu a na západu mají každá 3.000 vojáků a 300 vozidel, legie na severu pak 2.000 vojáků a 200 vozidel.

Plenitelé se vydali směrem k východní hrobce, avšak ještě v lese u pevnosti narazili na průzkumný tým. Došlo ke krátkému boji, tým byl snadno zničen. U hrobky bylo deset legionářů a dva kouzelníci. Jakmile se k nim plenitelé přiblížili, legionáři se připravili na boj, zatímco kouzelníci uprchli do bezpečí hrobky. Boj byl opět poměrně krátký. Ma’as pak kouzelníky vylákal ven a Bestrix je pozabíjel. V hrobce bylo 2.000 zombie a 20 zombie lichů, kteří se ihned probudili. Plenitelé jim přikázali, aby se vrátili do pevnosti, a sami se vydali za nimi.

Od pevnosti však pokračovali směrem na západ. Opět narazili na průzkumný tým sledující pevnost. Došlo k boji, ale Bestrix se tentokrát rozhodl, že se z gnómů pokusí získat informace o pozici medailonů. Byl úspěšný. Gnómové prozradili, že nějaké medailony mají jejich kolegové v lese na jihu. Hned poté byli pobiti.

Plenitelé se do toho lesa vydali a průzkumníky tam skutečně nalezli. Ma’asův mystický detektor odhalil přítomnost magie, takže medailony byly opravdu zde. Plenitelé se snažili nenápadně přiblížit a provést zákeřný útok, ale byli odhaleni. Během následujícího boje však nepřátele porazili a mezi jejich mrtvolami našli medailony, ovšem jen dva.

Bestrix a Ma’as se pak vydali k severní hrobce, ale už z dálky viděli, že most hlídalo jedno lehké vozidlo vyzbrojené šokovým kanonem. To byla ničivá zbraň a tak se rozhodli, že boj nebudou riskovat. Přebrodili tedy dva říční toky o kus dál.

Severní hrobka byla též hlídána deseti legionáři a dvěma kouzelníky. Situace se víceméně opakovala. Legionáři zaujali bojové pozice a kouzelníci se schovali dovnitř. Když byli vojáci pobiti, Ma’as opět vylákal kouzelníky ven. Bestrix jim začal vyhrožovat hroznou smrtí, pokud mu nevyzradí informace o dalších medailonech. Kouzelníci prozradili, že jeden mají u sebe, další dva má průzkumný tým u druhého mostu. Bestrix kouzelníky opět pobil a vzal si od nich medailon. Z hrobky zatím vystoupilo dalších 2.000 zombie a 20 zombie lichů. Ma’as se rozhodl, že tuto armádu nechá tady, aby mohla vpadnout do zad severní legii.

Plenitelé pokračovali k druhému mostu, kde byla skupina šesti gnómů, jedním z nich byl i onen kněz. Plenitelé zaútočili, všechny pobili a sebrali zbývající dva medailony. Lockoss je kontaktoval vysílačkou a sdělil, že smrtí kněze bylo probuzeno 4.000 zombií a 40 zombie lichů, kteří byli uloženi přímo u něj v pevnosti.

Bestrix s Ma’asem se vydali ke třetí hrobce. Legionáře a kouzelníky zničili a probudili tak poslední oddíly nemrtvých (zbylých 2.000 zombie a 20 zombie lichů). Bestrix je odvedl do pevnosti, aby je připojil k ostatním. Ma’as se přidal k menší armádě u severní hrobky. Pohřební medailony měly svůj efekt. Nemrtví byli nasyceni jejich magickou mocí a stali se rychlejšími, silnějšími a odolnějšími. Lockoss zatím ohlásil, že když se nepřítel dozvěděl o zničení předsunutých jednotek, urychlil svůj postup. Všechny tři legie se přiblížily na okraj bažiny okolo pevnosti.

Bestrix převzal velení nad 80 zombie lichy a 8.000 zombie a vyrazil proti jižní legii. Měl velkou přesilu, takže bitva byla snadná. Nepřátelé byli obklíčeni a poraženi po krátkém boji. Byli zajati a odvlečeni do pevnosti. Ma’as se ujal 20 zombie lichů a 2.000 zombie a zaútočil na severní legii. Jenže zde to bylo obtížnější. Přesilu tady měl nepřítel a jeho morálka tak byla pevná. Bestrix tedy šel Ma’asovi na pomoc se svými oddíly. Tím získal výhodu na stranu Temné ruky a legie byla poražena. Přeživší vojáci byli odvedeni do zajetí.

Ma’as a Bestrix se pak společně vydali proti západní legii. Bestrix se pokusil vyburcovat zombie k řevu (pomocí Předchozího zážitku Válka), který by podlomil morálku protivníků, ale nepodařilo se mu je zkoordinovat. Zkusil to tedy Ma’as – a byl úspěšný. Obrovská sjednocená masa nemrtvých protivníky zcela obklíčila a svým hrozivým válečným pokřikem mezi nimi vyvolala paniku. Pak bylo legionáře snadné zajmout a odvést mezi ostatní. Všechny zajatce nechal Bestrix obětovat Mutanothovi. Lockoss pak od plenitelů převzal armádu i medailony a odměnil se jim zvýšením jejich temného vlivu.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 3 hodiny a 20 minut. Hra trvala přibližně 2 hodiny a 45 minut. Během hry jsme vyzkoušeli pravidla pro boj oddílů. Přítomnost velitele (v tomto případě hráčské postavy) v armádě je velkou výhodou, protože díky vysoké Nebezpečnosti může méně početného protivníka porazit v podstatě bez boje. To bitvu dost ulehčilo. Menší komplikací byl výpočet zranění oddílu, ale to jsem čekal. Zde budou určitě nutné nějaké úpravy.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0108 vteřin