Book of Judgement

1.1.13 - Gediman - Komentáře (0)
A po delší pauze tu mám opět recenzi na přídavnou knihu k RPG W40K Dark Heresy. Book of Judgement se zaměřuje na policejní organizaci Adeptus Arbites a všemožné zločince a zrádce. Přináší nové typy postav, nové vybavení a další prvky.
Kniha


Každá imperiální planeta má vlastní policejní jednotky, tzv. Enforcery. Ti se starají o místní bezpečnost a dodržování zákonů vydaných planetárním Guvernérem. Pokud se však tyto zákony začnou příliš vzdalovat od Císařova zákona (Lex Imperialis), nastupuje galaktická policie, Adeptus Arbites. Její pravomoc je rozsáhlá a její metody brutální, avšak soustřeďuje se jen na významné zločiny, které mohou ohrozit stabilitu Impéria, jako jsou například velezrada, kacířství a rebelie.

První kapitoly knihy se zabývají přítomností Adeptus Arbites v sektoru Calixis. Popisují Okrskové pevnosti (Precinct Fortresses), hlavní centrály Arbites, které dohlíží nad loajalitou obyvatelstva. Znovu je tu uvedena mapa sektoru, tentokrát však rozdělena na pět okrsků – Pendulum, Vanguard, Scales, Stave a Grand Precinct of the Word. Je tu obsáhle popsána posloupnost velení, nejvlivnější Arbitratoři (především Lord Maršál Goreman, šéf Arbites v celém sektoru) a také zločinecké gangy.

Co se týče nových postav, jako obvykle platí, že za některé lze hrát již od začátku, jiné jsou jen pokročilými nadstavbami na již existující postavy. Na výběr je Chastener, Cyber-Mastiff Handler, Malifixer, Magistrate, Slate-Agent, Suffering Marshal a Verispex Adept.

Chastener: dozorce, jehož úkolem je hlavně převýchova vězňů. Je však zodpovědný také za jejich zatýkání a bezpečný převoz do věznice, kde je poté vyslýchá (a často i mučí). Může se jím stát Arbitrator, Assassin a Guardsman.

Cyber-Mastiff Handler: technik, který se stará o kybernetické psy – to zahrnuje jejich cvičení (programování), opravu a údržbu, vylepšování a ovládání během misí. Může se jím stát jen Tech-Priest. Za tuto postavu lze hrát již od začátku.

Malifixer: expert na podsvětí. Pomáhá gangům skrývat se před policií, eliminovat konkurenční gangy a odstraňovat zrádce z vlastních řad. Když je Malifixer náhodou dopaden, může být přinucen, aby své služby poskytoval Adeptus Arbites či přímo Inkvizici. Může se jím stát jen Scum.

Magistrate: soudní úředník a právník. Je expertem na Císařův zákon i na zákony jednotlivých planetárních Guvernérů. Může se jím stát jen Adept.

Slate-Agent: agent s uměle vytvořenou identitou, který je nasazen do určité společnosti jako skrytý infiltrátor. Nejprve je podroben kompletnímu (byť jen dočasnému) výplachu mozku, do kterého je poté naprogramována nová osobnost, vzpomínky, zkušenosti a schopnosti. Díky tomu je agent téměř neodhalitelný. Může se jím stát jakákoliv ze základních postav.

Suffering Marshal: policejní důstojník operující z přístavu Port Suffering na planetě Iocanthos. Tato planeta je drsná a barbarská, místní vládci tu mezi sebou neustále válčí o moc. Pěstují se tu důležité suroviny pro výrobu bojových drog. Ten vládce, který zajistí největší dodávku, je považován za planetárního Guvernéra a jako takový dostává od Impéria plnou podporu. Kvůli politickému chaosu tu hledají útočiště mnozí zločinci z celého sektoru. Suffering Marshalové jsou jediní, kteří se tu vyznají a kteří je dokáží ulovit. Může se jím stát Arbitrator, Assassin, Guardsman a Scum.

Verispex Adept: forenzní vědec, který hledá, sbírá a analyzuje stopy. Může se jím stát jen Adept. Za tuto postavu lze hrát již od začátku.

Chastener


Přibylo několik nových minulostí, které lze aplikovat při sestavování postavy. Jsou jimi Cold Trader (obchodník s mimozemskými technologiemi), Enforcer (policista), Hive Gang Member (gangster), Impostor (podvodník, který se vydával za někoho jiného), Kasballica Noble (agent zločinecké organizace), Proven Innocent (očištěný podezřelý), Sibellus Scroungel (zloděj z města Sibellus) a Underhive Merchant (překupník nejrůznějšího kradeného zboží).

Dále jsou zde popsány různé typy organizací, do kterých tým postav může vstoupit a získat tak jejich výhody. Na výběr jsou čtyři: Deferred Executions (odsouzení zločinci, kteří dostali šanci odčinit své skutky nebezpečnou službou), Hive Gang (městský gang založený Inkvizicí, aby špehoval ostatní gangy), Interdepartmental Co-operation (tým členů Inkvizice a Adeptus Arbites se společnými zájmy) a Task Force (tým pověřený eliminací určité významné osoby). Se členstvím v organizaci musí souhlasit všichni hráči a jejich postavy musí zaplatit daný počet bodů zkušeností. Každá organizace také vyžaduje určité složení týmu.

Co se týče vybavení a výzbroje, většina položek se týká hlavně Adeptus Arbites. Je tu několik typů brnění, štítů, obušků, pušek a pistolí, stejně tak i dalších speciálních nástrojů, jako jsou pouta, beranidla a odposlouchávací systémy. Užitečnými pomůckami při vyšetřování místa činu je speciální Verispex helma opatřená mnoha senzory a přenosné zařízení na analýzu DNA. Postavy si také mohou koupit Cartu Sanguine, což je zvláštní průkaz opravňující k lovu hledaných zločinců. Je tu popsáno pár nových drog, většina z nich je samozřejmě ilegální. Zajímavou je ale The Truth Revealed, sérum pravdy, které se může Arbitratorům hodit při výsleších. Docela pěknou věcí je popis mnoha typů mechanických bytostí a servitorů, které Arbitratoři používají při práci. Sem patří již výše zmiňovaní kybernetičtí psi, dále také kybernetičtí jestřábi, bitevní kyber-psi vyzbrojení laserovými kanony, pyrotechničtí servitoři a servitoři, jejichž účelem je potlačovat rozbouřené davy.

Následují užitečné rady a pravidla pro vyšetřování zločinu. V několika krocích je tu popsán návod pro gamemastera, jak sestavit kvalitní zápletku. Lze použít i náhodný generátor – několika hody kostkou se zápletka sestaví sama. Nejprve se určí úvod do vyšetřování, poté hlavní protivník/pachatel, potom jeho zločin, prostředí, místo činu a pachatelova pečlivost. Dodatečně lze určit také komplikace a náhlé zvraty, které mohou vyšetřování významně ovlivnit, například ztráta důkazu, anonymní tip nebo nový svědek. Je tu také uveden přehled toho, jak lze jednotlivé zvláštní schopnosti využít během vyšetřování.

Závěr knihy se věnuje různým informacím, které může gamemaster využít jako inspiraci. Je tu popsáno úlové město Subrique na planetě Landunder, jedno z nejzkorumpovanějších míst v sektoru Calixis. Dále obávaný tajemný vrah známý jako Spire Stalker, který loví mocné a bohaté vládce města Sibellus, a zrádný Lord Provost Arcule Yamatov, pravá ruka guvernéra planety Hesiod’s Wake. Zajímavým nápadem je také forge world Belacane, který díky průmyslovému znečištění přišel o všechnu vodu – vládcové se tedy rozhodli krást vodu z jiných planet. Dále Sibellusští revizionisté, kteří jsou kvůli získání větší moci schopni přepisovat úřední i historické záznamy. A nakonec Mechashades, záhadná organizace provádějící průmyslové špionáže a sabotáže na zakázku. Úplně na konci je příkladová mise Jurisdiction, která ukazuje, jak může vypadat klasická zápletka s Adeptus Arbites v hlavní roli.

Magistrate


Kniha má standardní formát - 144 barevných stran a pevné desky, design stejný, jako v základní knize Dark Heresy. Popravdě, obsah by mohl být o něco bohatší. Kromě dalších postav a pravidel pro vyšetřování tu žádné vyloženě nové prvky nejsou. A co se týče nových postav, mohlo by jich být klidně i více - sedm je v porovnání s ostatními zde recenzovanými knihami nejméně. Docela tu chybí také nové řadové NPC postavy. Pár stručných NPCéček tu sice uvedeno je, ale pouze jako součást příkladové mise.

Hodnocení: 70 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.014 vteřin