Codex: Adepta Sororitas, 8. edice

22.2.20 - Gediman - Komentáře (0)
100. článek v kategorii Recenze! Bitevní sestry konečně dostaly novou sadu modelů a nový plnohodnotný codex.
.
Codex: Adepta Sororitas, 8. edice


Organizace Adepta Sororitas spadá pod imperiální církev, Eklesiarchii, a je tvořena výhradně ženami. Skládá se z mnoha různých řádů, které jsou specializovány na nějaký obor, například lingvistiku, zdravotnictví či diplomacii. Těmi nejdůležitějšími jsou však vojenské řády, protože tvoří ozbrojenou sílu Eklesiarchie. Jejich členky, známé jako Bitevní sestry, patří mezi nejfanatičtější bojovníky Impéria. Sestry jsou oblečeny v lehkých energobrněních, vyzbrojeny posvátnými zbraněmi a chráněny nezlomnou vírou v Císaře. Téměř neustále vedou rozsáhlé svaté války proti všem nepřátelům lidstva.

Zvláštní pravidla a výhody:

Acts of Faith – Všechny jednotky Adepta Sororitas jsou schopny vykonávat zázraky. V každé fázi lze vykonat jeden zázrak pomocí tzv. Zázračných kostek. Hráč získává jednu Zázračnou kostku na začátku každého kola. Další Zázračnou kostku získává i na konci každé fáze, pokud splní alespoň jednu z těchto podmínek: jednotka s touto schopností zničila nepřátelskou jednotku; Charakter s touto schopností je zabit; jednotka s touto schopností odolala nepřátelskému kouzlu; jednotce s touto schopností padla v hodu na morálku jednička. Jakmile hráč získá Zázračnou kostku, hodí si s ní a určí tak její hodnotu. Když chce hráč provést hod pro jednotku s touto schopností, může místo normálních kostek použít rovnou hodnotu Zázračné kostky – může takto použít i více Zázračných kostek najednou. Po použití jsou Zázračné kostky vyřazeny. Zázračné kostky lze použít při těchto hodech: určení rychlosti postupu, určení vzdálenosti zteče, blokování kouzla, hod na zásah, hod na zranění, záchranný hod, hod na určení ničivosti, hod na morálku.

Sacred Rites – Na začátku hry může hráč vybrat zvláštní výhodu pro jednotky Adepta Sororitas. Může to udělat sám, nebo ji může určit náhodně kostkou (v tom případě zvolí dvě). Výhody jsou následující: bonus k hodu na určení rychlosti postupu a vzdálenosti zteče, šance pro zničenou jednotku ještě naposledy vystřelit či udeřit zblízka, bonus k hodu na blokování kouzla, šance na vyšší AP při střelbě, šance na další zásah v boji zblízka, opravný hod na morálku.

Shield of Faith – Všechny jednotky Adepta Sororitas mají Invulnerable Save 6+. Pokud je v okruhu 24 palců od jednotky sesláno kouzlo, může se pokusit ho blokovat. Na blokování si ale hodí jen jednou kostkou, místo obvyklých dvou.

Strength of Faith – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Order Convictions – Hráč si vybere řád své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některý z uvedených řádů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jakému uvedenému řádu stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného řádu. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na jednotky, které nepatří k žádnému řádu):

--- Our Martyred Lady --- Oddíly mají bonus k hodům na zásah, pokud přišly o nějaké vojáky. Na konci každé fáze (kromě Morale) získá hráč jednu Zázračnou kostku.

--- Valorous Heart --- Mohou ignorovat zranění. Útoky s AP -1 se proti nim chovají jako útoky s AP 0. Ikona Tale of the Stoic jednotky Imagifier redukuje AP -2 na AP 0.

--- Bloody Rose --- Chladné zbraně a Pistole mají AP zvýšeno o jeden stupeň. Pokud ztečují, jsou napadeny ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mají bonus k Attacks.

--- Ebon Chalice --- Mohou ignorovat zranění, ovšem pouze Mortal Wounds. Při vykonání zázraku mohou jednu Zázračnou kostku obětovat, další použitá pak bude mít hodnotu 6.

--- Argent Shroud --- Během postupu mohou střílet stejně, jako kdyby střílely po provedení normálního pohybu.

--- Sacred Rose --- Oddíly při neúspěchu v hodu na morálku nemohou přijít o více než jednoho vojáka. Pokud vykonají zázrak, je tu šance, že hráč získá jednu Zázračnou kostku. Jejich obranná palba se trefí na hod 5 a 6.

Jednotky:

Battle Sisters Squad (Troops), 5-15 – Základní jednotka. Může obsahovat nositelku relikvie, která této jednotce dovoluje během fáze vykonat další zázrak. Může obsahovat navíc také cheruba. Jednou za hru lze „aktivovat“: je odstraněn, ale přidá jednu Zázračnou kostku (hráč hodí dvěma kostkami a vybere si lepší výsledek). Tato kostka může být použita na zázrak jen pro tuto jednotku a vydrží jen do konce fáze.

Dominion Squad (Fast Attack), 5-10 – Úderná jednotka zaměřená na střelbu na delší vzdálenosti. Ještě před začátkem prvního kola se může normálně pohnout. Může obsahovat nositelku relikvie, která této jednotce dovoluje během fáze vykonat další zázrak. Může obsahovat navíc také cheruba. Jednou za hru lze „aktivovat“: je odstraněn, ale přidá jednu Zázračnou kostku (hráč hodí dvěma kostkami a vybere si lepší výsledek). Tato kostka může být použita na zázrak jen pro tuto jednotku a vydrží jen do konce fáze.

Seraphim Squad (Fast Attack), 5-10 – Úderná jednotka zaměřená na střelbu na kratší vzdálenosti. Je vybavena tryskovými batohy, díky kterým může být vysazena letecky. Jejich Invulnerable Save poskytnutý schopností Shield of Fate je 5+.

Sororitas Rhino (Dedicated Transport) – Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Může si sám opravit poškození. Nemůže převážet vojáky s tryskovými batohy. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Immolator (Dedicated Transport) – Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj: buď dva těžké boltery, dva těžké plamenomety (efektivní proti pěchotě) nebo dvě multi-melty (efektivní proti vozidlům). Nemůže převážet vojáky s tryskovými batohy. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Retributor Squad (Heavy Support), 5-10 – Těžká střelecká jednotka. Může obsahovat nositelku relikvie, která této jednotce dovoluje během fáze vykonat další zázrak. Nemají žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Z těžkých plamenometů mohou střílet dál, než je obvyklé. Mohou být doprovázeny cherubem, který nese dodatečnou municí: jednou za hru dovoluje jedné člence vystřelit dvakrát za sebou.

Penitent Engines (Heavy Support), 1-4 – Oddíl kráčedel pilotovaných kajícníky. Každé je vyzbrojeno dvěma silnými zbraněmi pro boj zblízka (cirkulárky nebo cepy, v libovolné kombinaci) a dvěma těžkými plamenomety. Cirkulárky jsou ničivější, cepy jsou efektivnější proti většímu množství cílů. Mohou ignorovat zranění. Pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mohou provádět opravný hod na zásah. Nepatří k Adepta Sororitas, pouze k Adeptus Ministorum. Mohou být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Mortifiers (Heavy Support), 1-6 – Oddíl kráčedel pilotovaných Repentiemi, které se provinily útěkem z boje. Jedno kráčedlo z oddílu může být místo toho Anchorite. Je pilotované Repentií, která se provinila zradou svých spolubojovnic. Toto kráčedlo má lepší pancéřování. Každé je vyzbrojeno dvěma silnými zbraněmi pro boj zblízka (cirkulárky nebo cepy, v libovolné kombinaci) a dvěma střelnými zbraněmi (těžké boltery nebo těžké plamenomety, v libovolné kombinaci). Cirkulárky jsou ničivější, cepy jsou efektivnější proti většímu množství cílů. Když střílí pouze z bolterů, mohou je považovat za Assault zbraně. Když střílí pouze z plamenometů, mohou je považovat za Pistole. Mohou ignorovat zranění. Nepatří k žádnému řádu. Mohou být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Exorcist (Heavy Support) – Dělostřelecký raketomet, který může mít jeden ze dvou typů munice: vysoce výbušnou (efektivní proti odolným cílům) nebo zápalnou (efektivní proti slabým cílům). Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Arco-flagellants (Elites), 3-10 – Kacíři, kteří byli za trest přetvořeni v bojová monstra: jejich těla jsou posílena bojovými drogami, ruce jsou nahrazeny čepelemi a elektrickými biči, mysl udržována pod kontrolou pomocí hypnózy. Mohou ignorovat zranění. Jednotka může obsahovat velitele. Pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mohou provádět opravný hod na zásah. Pokud je armáda Battle-forged a obsahuje libovolného Ministorum Priesta, nezabírají žádný slot. Nepatří k Adepta Sororitas, pouze k Adeptus Ministorum. Mohou být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Crusaders (Elites), 2-6 – Svatí válečníci a mniši, kteří fanaticky bojují proti všem nepřátelům Impéria. Jsou vyzbrojeni mečem a chráněni ručním štítem, který poskytuje Invulnerable Save 3+. Pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mohou provádět opravný hod na zásah. Pokud utrpí Mortal Wound v Psychické fázi, mají šanci ho ignorovat. Pokud je armáda Battle-forged a obsahuje libovolného Ministorum Priesta, nezabírají žádný slot. Nepatří k Adepta Sororitas, pouze k Adeptus Ministorum. Mohou být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Death Cult Assassins (Elites), 2-6 – Fanatičtí kultisté, kteří provádějí rituální vraždy ve jménu Císaře. Jsou vyzbrojeni ničivými meči. Díky své mrštnosti mají Invulnerable Save 5+. Pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mohou provádět opravný hod na zásah. Pokud je armáda Battle-forged a obsahuje libovolného Ministorum Priesta, nezabírají žádný slot. Nepatří k Adepta Sororitas, pouze k Adeptus Ministorum. Mohou být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Repentia Squad (Elites), 4-9 – Jednotka kajícnic zcela zaměřená na boj zblízka. Pokud ztečují, jsou napadeny ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mohou provádět opravný hod na zásah. Mohou ignorovat zranění. Když je tato jednotka zničena v boji, přidá hráči jednu Zázračnou kostku.

Celestian Squad (Elites), 5-10 – Elitní jednotka zaměřená na střelbu. Pokud nějaký Charakter v okruhu 3 palců utrpí zranění, může toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound). Pokud je jednotka v okruhu 6 palců od Canoness, může provádět opravné hody na zásah. Může obsahovat velitelku (standardně ji nemá) a nositelku relikvie, která této jednotce dovoluje během fáze vykonat další zázrak. Může obsahovat navíc také cheruba. Jednou za hru lze „aktivovat“: je odstraněn, ale přidá jednu Zázračnou kostku (hráč hodí dvěma kostkami a vybere si lepší výsledek). Tato kostka může být použita na zázrak jen pro tuto jednotku a vydrží jen do konce fáze.

Zephyrim Squad (Elites), 5-10 – Elitní jednotka zaměřená na boj zblízka. Je vybavena tryskovými batohy, díky kterým může být vysazena letecky. V boji zblízka může provádět opravné hody na zranění. Jejich Invulnerable Save poskytnutý schopností Shield of Fate je 5+. Velitelka může nést vlajku, která jednotkám Adepta Sororitas ze stejného řádu v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravné hody na určení vzdálenosti zteče.

Geminae Superia (Elites), 1-2 – Elitní strážkyně Žijící svaté. Jsou vyzbrojeny pro boj zblízka a vybaveny tryskovými batohy. Pokud Saint Celestine v okruhu 3 palců utrpí zranění, mohou toto zranění vzít místo ní (je to Mortal Wound). Pokud je armáda Battle-forged a obsahuje Saint Celestine, nezabírají žádný slot. V armádě může být tato jednotka jen jednou, nemůže mít Warlord Trait ani artefakty. Nepatří k žádnému řádu. Mohou být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Preacher (Elites) – Kazatel. Ministorum Priest. Pokud ztečuje, je napaden ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, může provádět opravný hod na zásah. Všem pěším jednotkám Adeptus Ministorum a Astra Militarum v okruhu 6 palců dává bonus k Attacks. Jednotkám Chaosu v okruhu 6 palců dává postih na Leadership. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Nepatří k Adepta Sororitas, pouze k Adeptus Ministorum. Může být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Dialogus (Elites) – Kazatelka. Všem jednotkám Adepta Sororitas v okruhu 6 palců dává bonus na Leadership. Jednotkám v okruhu 6 palců dovoluje modifikovat Zázračnou kostku o 1 (nahoru nebo dolu). Toto není kumulativní s ostatními podobnými schopnostmi. Pokud utrpí Mortal Wound v Psychické fázi, má šanci ho ignorovat. Nepatří k žádnému řádu. Může být členkou jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Hospitaller (Elites) – Polní lékařka. Může vyléčit zraněné vojáky i obživit padlé. Nepatří k žádnému řádu. Může být členkou jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Imagifier (Elites) – Nositelka ikony. Existují tři typy ikony, každá dává jiný efekt. Ikona má efekt na jednotky Adepta Sororitas stejného řádu v okruhu 6 palců. Tale of the Faithful dovoluje provádět opravný hod na blokování kouzel. Tale of the Stoic způsobuje, že útoky s AP -1 se proti nim chovají jako útoky s AP 0. Tale of the Warrior dává bonus ke Strength.

Repentia Superior (Elites) – Dozorkyně na Repentiemi. Je vyzbrojena dvěma neurálními biči. Proti jednotce, kde nikdo nemá Leadership vyšší než 7, jsou ničivější (nefunguje proti vozidlům). Jednotkám Sisters Repentia ze stejného řádu v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zranění v boji zblízka, pokud jim padne jednička, a také opravný hod na určení rychlosti postupu a vzdálenosti zteče. Pokud je armáda Battle-forged, Repentia Superior nezabírá slot, pokud je ve stejné armádě jako jednotka Sisters Repentia.

Canoness (HQ) – Velitelka kláštera. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Jednotkám Adepta Sororitas ze stejného řádu v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Může být vybavena žezlem, které zvyšuje dosah této schopnosti na 9 palců. Dále může být vybavena buď ohnivým palcátem nebo negační hůlkou. Ohnivý palcát dává Démonům v okruhu 6 palců postih na Leadership a jednou za bitvu může vypustit plameny, které mohou udělit až 3 Mortal Wounds (Démonům až 6). Negační hůlka ji poskytuje imunitu proti kouzlům a psykerům v okruhu 18 palců dává postih na sesílání a blokování kouzel. Energetický štít ji dává Invulnerable Save 4+.

Missionary (HQ) – Misionář. Ministorum Priest. Pokud ztečuje, je napaden ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, může provádět opravný hod na zásah. Všem pěším jednotkám Adeptus Ministorum a Astra Militarum v okruhu 6 palců dává bonus k Attacks. Pokud v okruhu 6 palců někdo utíká z jednotky Adeptus Ministorum, je tu šance, že neuteče. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Pokud je armáda Battle-forged, může obsahovat jen jednoho Missionary. Nepatří k Adepta Sororitas, pouze k Adeptus Ministorum. Může být členem jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Battle Sanctum (Fortification) – Pevnostní chrám. Nemůže být nijak zasažen ani zničen, funguje jako terén. Uvnitř chrámu se může krýt pěchota; ostatní jednotky jen když je zakryta alespoň polovina jejich trupu. Do dalších pater chrámu se mohou dostat jen pěchota, bestie, roje a létající jednotky. Na začátku každého kola hráč získává jednu Zázračnou kostku, pokud je v okruhu 6 palců nějaká jednotka Adeptus Ministorum. Jednotky Adeptus Ministorum v okruhu 6 palců od chrámu získávají bonus k Leadership, jednotky Chaosu získávají naopak postih.

Hrdinové:

Saint Celestine (HQ) – Žijící svatá, ztělesněný Císařův zázrak. Je vyzbrojena mečem, který umí též vrhat plameny. Je chráněna svatým brněním, které poskytuje Invulnerable Save 4+, a vybavena tryskovým batohem s andělskými křídly. Všem pěším sestrám Adepta Sororitas v okruhu 6 palců zvyšuje Invulnerable Save poskytnutý schopností Shield of Faith o jeden stupeň (jednotce Geminae Superia o dva), do maxima 4+. Všem jednotkám Adeptus Ministorum a Astra Militarum v okruhu 6 palců dává Invulnerable Save 6+. Může vyléčit zraněné i obživit padlé Geminae Superia. Pokud je zabita, má šanci se vrátit zpět na konci fáze s plným počtem životů. Toto funguje jen jednou za hru. Nepatří k žádnému řádu. Může být členkou jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Triumph of Saint Katherine (HQ) – Šest sester z Order Pronatus, které do boje nesou rakev s tělem Svaté Katherine. Jsou vyzbrojené pistolemi a meči; jedna z nich nese svatý meč (ničivější, ale může provést méně Attacks) a svatý ruční štít, který poskytuje Invulnerable Save 4+ a způsobuje, že útoky proti nim mají postih na zásah. Sestry Adepta Sororitas v okruhu 6 palců automaticky uspějí v hodech na morálku. Každá sestra nese jednu relikvii, která přidává zvláštní schopnost. Jak tato jednotka získává zranění, jednotlivé sestry umírají a relikvie už nemohou být použity. Při 10 až 18 životech je všech pět relikvií v pořádku. Při 5 až 9 životech lze použít už jen dvě relikvie. Při 1 až 4 životech lze použít už jen jedna relikvie. Hráč si sám zvolí, o jaké relikvie přichází. Petals of the Bloody Rose: všechny sestry Adepta Sororitas v okruhu 6 palců mají bonus k hodu na zásah v boji zblízka. Simulacrum of the Ebon Chalice: na začátku Shooting fáze mají všichni nepřátelé v okruhu 6 palců šanci utrpět až 3 Mortal Wounds (psykeři a démoni mají vyšší šanci). Censer of the Sacred Rose: na začátku každého kola hráč dostává jednu Zázračnou kostku. Icon of the Valorous Heart: jednou za fázi může jednotka sester Adepta Sororitas v okruhu 6 palců provést zázrak (i když už jeden provedla). Simulacrum of the Argent Shroud: jednotkám v okruhu 6 palců dovoluje modifikovat Zázračnou kostku o 1 (nahoru nebo dolu); toto není kumulativní s ostatními podobnými schopnostmi. Pokud se této jednotce zranění vyléčí, vrátí se i ztracené relikvie. Tato jednotka nemůže nastoupit do transportéru. Nepatří k žádnému řádu. Mohou být členkami jakékoliv armády Adepta Sororitas, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Junith Eruita (HQ) – Vrchní Canoness řádu Our Martyred Lady na vznášedle jménem Pulpit of Saint Holline's Basilica, které je vyzbrojeno dvěma těžkými plamenomety. Ona sama je vyzbrojena palcátem. Jednotkám Adepta Sororitas z řádu Our Martyred Lady v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah a na zranění, pokud jim padne jednička. Všem pěším sestrám Adepta Sororitas v okruhu 6 palců zvyšuje Invulnerable Save poskytnutý schopností Shield of Faith o jeden stupeň (do maxima 4+). Energetický štít jí dává Invulnerable Save 4+.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0119 vteřin