Codex: Astra Militarum, 6. edice

31.8.14 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes je na řadě poslední knižně vydaný Codex 6. edice.
.
Codex: Astra Militarum, 6. edice


Astra Militarum, běžně známá jako Imperiální garda, je primární armáda Impéria a zároveň největší jednotná ozbrojená síla v celé galaxii. Počet jejích vojáků se pohybuje v řádech miliard, má k dispozici také obrovské množství obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní. Regimenty Imperiální gardy se od sebe odlišují uniformami a taktikou podle toho, z jaké planety pocházejí. Některé jsou zaměřené na obléhání a zákopové války, jiné vynikají v bleskových nájezdech nebo vzdušných výsadcích. Ve všech případech je Imperiální garda však omezena pouze na planetární bitvy, boje ve vesmírném prostoru vede Imperiální námořnictvo.

Zvláštní pravidla a výhody:

Voice of Command – Armáda používá systém rozkazů. Každý důstojník (Officer) může na začátku Shooting fáze vydat rozkaz jedné jednotce v dosahu. Tato jednotka musí uspět v hodu na Leadership. Pokud uspěje, rozkazu porozumí a vykoná ho. Pokud padnou dvě jedničky, pak všechny rozkazy vydané do konce kola jsou automaticky splněny. Pokud padnou dvě šestky, pak až do konce kola nemohou být vykonány žádné rozkazy. Některé oddíly mohou obsahovat radistu, který zajišťuje lepší spojení a tedy i lepší porozumění rozkazům. Pokud takový oddíl neuspěje v hodu na Leadership, může si hodit znovu. Samozřejmě je nutné, aby byl radista přítomen i v oddíle důstojníka, který rozkaz vydává. Rozkazy nelze vydávat vozidlům, avšak důstojník je může vydat i vlastnímu oddílu. Vyšší důstojník (Senior Officer) může vydat dva rozkazy za kolo, každý jiné jednotce. Rozkazy jsou následující:

--- „Take Aim!“ – Oddíl musí střílet, ale střílí efektivně.
--- „Smite at Will!“ – Oddíl musí střílet, ale jeden jeho člen může vystřelit na jiný cíl.
--- „First Rank, Fire! Second Rank, Fire!“ – Oddíl musí střílet, ale střelba z laserových pušek je rychlejší.
--- „Forwards, for the Emperor!“ – Oddíl musí střílet a potom (ve stejné Shooting fázi) musí běžet.
--- „Move! Move! Move!“ – Oddíl musí běžet, ale běží rychleji.
--- „Suppressive Fire!“ – Oddíl musí střílet, ale střelba má šanci nepřítele donutit zalehnout.
--- „Bring it Down!“ – Tento rozkaz může vydat pouze Senior Officer. Oddíl musí střílet, ale je efektivní proti vozidlům a monstrům.
--- „Fire on my Target!“ - Tento rozkaz může vydat pouze Senior Officer. Oddíl musí střílet, ale střelba ignoruje Cover Save cíle.
--- „Get Back in the Fight!“ - Tento rozkaz může vydat pouze Senior Officer. Z boje utíkající oddíl má napravenu morálku a je vrácen zpět do akce. Oddíl, který zalehl k zemi, okamžitě vstane a pokračuje v boji. V obou případech může oddíl po zbytek kola jednat normálně.

Jednotky:

Infantry Platoon (Troops) – Základní bojová formace, která je složena z jedné Platoon Command Squad a 2 až 5 Infantry Squads. Může mít také až 5 Heavy Weapon Squad, až 3 Special Weapon Squad a jeden oddíl Conscripts. Na začátku hry může hráč spojit oddíly Infantry Squad stejné formace do větších oddílů. Může takto klidně spojit všechny oddíly v jeden velký.

Platoon Command Squad, 5 – Velitel formace (Officer) s doprovodným oddílem. Může obsahovat polního lékaře, vlajkonoše a radistu, dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň. K oddílu může být přidělen transportér Taurox nebo Chimera.

Infantry Squad, 10 – Základní jednotka. Může obsahovat radistu, dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň. K oddílu může být přidělen transportér Taurox nebo Chimera.

Heavy Weapon Squad, 3 – Oddíl vyzbrojený těžkými zbraněmi. Každá zbraň je obsluhována dvojčlenným týmem (dohromady tvoří jeden model).

Special Weapon Squad, 6 – Oddíl vyzbrojený speciálními zbraněmi, jako jsou například plamenomety, ostřelovací pušky nebo demoliční nálože.

Conscripts, 20-50 – Branci, kteří jsou povoláni do zbraně v případě nouze. Jsou levní, velmi slabí, ale lze je nasadit ve velkých počtech a použít jako postradatelný živý štít.

Veterans (Troops), 10 – Oddíl veteránů. Lze je upgradovat jedním ze tří způsobů: Grenadiers (dostanou lepší brnění), Forward Sentries (dostanou kamufláž a miny) nebo Demolitions (dostanou ničivé výbušniny). Oddíl může obsahovat radistu, dva členové mohou též obsluhovat těžkou zbraň. Může k nim být přidělen transportér Taurox nebo Chimera.

Rough Riders (Fast Attack), 5-10 – Oddíl jezdců na koních (Cavalry) zaměřený na boj zblízka. V jejich výzbroji jsou kopí, která jim poskytují vyšší Initiative během zteče, jsou však jen na jedno použití.

Scout Sentinel Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Jsou to průzkumná vozidla schopná snadno pronikat obtížným terénem.

Armoured Sentinel Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl těžších kráčedel. Mají silnější pancéřování a o něco lepší možnosti výzbroje.

Hellhound Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých tanků. Může se skládat ze tří typů, v libovolné kombinaci: Hellhound (plamenometný tank), Banewolf (s vrhačem chemikálie, efektivní proti pěchotě) a Devil Dog (s melta-kanonem, efektivní proti vozidlům).

Valkyrie Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl výsadkových letounů. Letoun má přepravní kapacitu 12 vojáků, přičemž Ogryni a Bullgryni zabírají místa tří vojáků. Pasažéry může vysadit za letu, pomocí padáků. Je vyzbrojen buď dvěma ničivými střelami (efektivní proti vozidlům) nebo dvěma raketomety (efektivní proti pěchotě).

Vendetta Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl výsadkových letounů. Letoun má přepravní kapacitu 6 vojáků, přičemž Ogryni a Bullgryni zabírají místa tří vojáků. Pasažéry může vysadit za letu, pomocí padáků. Je vyzbrojen buď dvěma dvojitými laserovými kanony (efektivní proti vozidlům) nebo dvěma ničivými střelami (efektivní proti pěchotě).

Leman Russ Squadron (Heavy Support), 1-3 – Oddíl těžších tanků. Může se skládat ze sedmi typů, v libovolné kombinaci: Battle Tank (základní verze s tankovým kanonem), Demolisher (obléhací verze s demoličním dělem), Vanquisher (protitanková verze s dalekonosným kanonem), Exterminator (protipěchotní verze s dvojitým autokanonem), Punisher (protipěchotní verze s rotačním autokanonem), Eradicator (speciální verze s nukleárním kanonem) a Executioner (speciální verze s plazmovým kanonem).

Hydra Battery (Heavy Support), 1-3 – Oddíl protiletadlového dělostřelectva. Vozidlo je vyzbrojeno dvěma dvojitými autokanony.

Wyvern Battery (Heavy Support), 1-3 – Oddíl lehkého dělostřelectva. Vozidlo je vyzbrojeno dvěma dvojitými minomety, které jsou efektivní proti pěchotě.

Basilisk Battery (Heavy Support), 1-3 – Oddíl podpůrného dělostřelectva. Vozidlo je vyzbrojeno dalekonosnou houfnicí. Nemůže však střílet na cíle, které jsou příliš blízko.

Manticore (Heavy Support) – Dělostřelecký raketomet, který nese čtyři ničivé rakety. Nemohou však být vypuštěny na cíle, které jsou příliš blízko.

Deathstrike (Heavy Support) – Odpalovač taktické střely, která má neomezený dostřel. Nemůže však být vypuštěna na cíle, které jsou příliš blízko. Příprava k odpálení vyžaduje čas a vozidlo se při tom nesmí pohnout. V prvním kole střelu odpálit nelze. Od druhého kola dál se musí hodit kostkou a přičíst 1 za každé kolo, ve kterém bylo vozidlo nehybné, a odečíst 1 za každý efekt zničené zbraně, který vozidlo utrpělo (efekt zničené zbraně v tomto případě neznamená, že střela byla zničena). Pokud je výsledek 4 a více, střela byla vypuštěna. Pokud na kostce padne 6, byla vypuštěna nehledě na bonusy či postihy. Způsobuje obrovskou explozi.

Ratlings (Elites), 3-10 – Oddíl drobných slabých humanoidů, zaměřený na střelbu na velké vzdálenosti. Ratlingové jsou vyzbrojeni ostřelovacími puškami. Dokáží infiltrovat a během Shooting fáze mohou střílet i běžet.

Ogryns (Elites), 3-10 – Oddíl rozměrných silných humanoidů, zaměřený na střelbu na kratší vzdálenosti. Ogryni jsou vyzbrojeni těžkými brokovnicemi. Provádějí efektivnější zteče. K oddílu může být přidělen transportér Taurox nebo Chimera.

Bullgryns (Elites), 3-10 – Oddíl rozměrných silných humanoidů určený pro útočné operace. Bullgryni jsou lépe opancéřovaní a mohou být vyzbrojeni pro střelbu (raketomet a balistický štít) nebo pro boj zblízka (palcát a soubojový štít). Provádějí efektivnější zteče. K oddílu může být přidělen transportér Taurox nebo Chimera.

Wyrdvane Psykers (Elites), 5-10 – Oddíl psykerů Mastery Level 1, kteří ovládají kouzla Biomancy, Divination, Pyromancy a Telekinesis. K oddílu může být přidělen transportér Taurox nebo Chimera.

Militarum Tempestus Platoon (Elites) – Elitní bojová formace Tempestus Scions (známých také jako Storm Troopers), která je složena z 1 až 3 oddílů Militarum Tempestus Scions. Může též obsahovat jeden Militarum Tempestus Command Squad.

Militarum Tempestus Command Squad, 5 – Velitel formace (Officer) s doprovodným oddílem. Může obsahovat polního lékaře, vlajkonoše a radistu. Jednotky stejné formace v okolí mohou při hodech na morálku využívat velitelovo Leadership místo svého vlastního. Oddíl může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a snadno proniká těžkým terénem. Může k němu být přidělen transportér Taurox Prime nebo Chimera.

Militarum Tempestus Scions, 5-10 – Elitní oddíl. Může obsahovat radistu. Oddíl může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a snadno proniká těžkým terénem. Může k němu být přidělen transportér Taurox Prime nebo Chimera.

Commissar (n/a) – Důstojník, který dohlíží na morálku a loajalitu. Pokud oddíl, ke kterému je připojen, neuspěje v hodu na morálku, může Commissar popravit jednoho vojáka. Jakého, to vybere buď hráč nebo protihráč (to určí hod kostkou). Morálka oddílu je ihned napravena. Za každou Platoon Command Squad a Company Command Squad může armáda obsahovat jednoho Commissara. Na začátku hry musí být každý Commissar přidělen k jednomu oddílu z těchto: Platoon Command Squad, Company Command Squad, Infantry Squad, Heavy Weapon Squad, Special Weapon Squad, Conscripts, Veterans, Ogryns, Bullgryns, Militarum Tempestus Command Squad nebo Militarum Tempestus Scions.

Ministorum Priest (n/a) – Kněz. V boji zblízka u sebe může vyvolat jeden ze tří efektů: větší ničivost útoků, vyšší šanci odolat zranění nebo vyšší šanci udělit zranění (poslední dva se aplikují i na oddíl, ke kterému je připojen). Armáda může obsahovat až tři Ministorum Priesty.

Primaris Psyker (n/a) – Psyker Mastery Level 1, který ovládá kouzla Biomancy, Divination, Pyromancy a Telekinesis. Mastery Level může být zvýšen na 2. Je vybaven Force zbraní. Pokud je připojen k oddílu, ve kterém se nachází nějaký Commissar, a při kouzlení vyvolá efekt Perils of the Warp, je poté automaticky popraven. Armáda může obsahovat až tři Primaris Psykery.

Enginseer (n/a) – Opravář a polní technik. Je vybaven mechanickou paží. Může vylepšit vozidlo Imperiální gardy ve své blízkosti. Toto vozidlo je schopno vystřelit za jízdy z jedné další zbraně s plným Ballistic Skill, výstřel může být veden i na jiný cíl. Efekt trvá do konce kola. Armáda může obsahovat až tři Enginseery.

Servitors (n/a), 1-5 – Skupinka pomocných kyborgů, která se hodí jako doprovod pro Enginseera. Jsou vybaveni mechanickými pažemi, díky kterým zvyšují Enginseerovy šance na úspěšnou opravu. Až dva servitoři však místo toho mohou být vyzbrojeni těžkou střelnou zbraní. Pokud oddíl není přiřazen k žádnému samostatnému jednotlivci, může se na začátku kola zaseknout. Po jeho zbytek není schopen žádné akce. Za každého Enginseera může armáda obsahovat jeden tento oddíl.

Taurox (n/a) – Lehký transportér s kapacitou 10 vojáků, přičemž Ogryni a Bullgryni zabírají místa tří vojáků. Snadno proniká obtížným terénem.

Taurox Prime (n/a) – Lehký transportér jednotek Militarum Tempestus s kapacitou 10 vojáků, přičemž Ogryni a Bullgryni zabírají místa tří vojáků. Snadno proniká obtížným terénem. Oproti běžné verzi se pohybuje rychleji a má těžší výzbroj.

Chimera (n/a) – Lépe vyzbrojený obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž Ogryni a Bullgryni zabírají místa tří vojáků. Důstojník z něj může vydávat rozkazy. Je to obojživelné vozidlo – snadno může překonávat vodní plochu.

Company Command Squad (HQ), 5 – Velitel (Senior Officer) s doprovodným oddílem. Může obsahovat polního lékaře, vlajkonoše a radistu, dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň. Velitel má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. K oddílu je možné navíc připojit tyto specialisty: Astropath, Master of Ordnance a Officer of the Fleet. Astropath je psyker Mastery Level 1, který ovládá kouzla Telepathy. Master of Ordnance je hlavní dělostřelec, který může kamkoliv na bitevní pole přivolat ničivou palbu. Officer of the Fleet je vyslanec Námořnictva, který zvyšuje šanci na brzký příchod posil nebo naopak může oddálit příchod posil nepřítele.

Tank Commander (HQ) – Velitel v tanku Leman Russ libovolného typu, který je doprovázen jedním až dvěma tanky Leman Russ (též libovolného typu). S nimi tvoří oddíl, který nemůže opustit. Na začátku Shooting fáze může svému oddílu vydat rozkaz. Dvěma kostkami musí hodit 9 a méně a pokud uspěje, rozkazy jsou vykonány. Rozkazy jsou následující: „Full Throttle!“ (oddíl se pohne vyšší rychlostí); „Gunners, Kill on Sight!“ (velitel vystřelí na jiný cíl než zbytek oddílu), „Strike and Shroud!“ (oddíl vystřelí a ihned poté vypustí dýmovnice, čímž získá Cover Save).

Lord Commissar (HQ) – Výše postavený Commissar. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Pokud oddíl, ke kterému je připojen, neuspěje v hodu na morálku, může Lord Commissar popravit jednoho vojáka. Jakého, to vybere buď hráč nebo protihráč (to určí hod kostkou). Morálka oddílu je ihned napravena. Jednotky v okolí mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního. Může být Warlordem armády jen tehdy, pokud armáda nemá žádného Senior Officera.

Hrdinové:

Lord Castellan Creed (HQ) – Jeden z nejlepších generálů Imperiální gardy a nejvyšší velitel regimentů Cadian Shock Troops. Creed funguje jako upgrade pro oddíl Company Command Squad, kde nahradí velitele, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Dokáže vydat až tři rozkazy za kolo a může vydávat i rozkazy Senior Officerů (on sám však za Senior Officera považován není). Pokud cílová jednotka neuspěje v hodu na porozumění rozkazu, musí si hodit znovu. Pokud je Warlordem armády, může mít dva Warlord Traity.

Colour Sergeant Kell (HQ) – Creedův věrný pobočník a vlajkonoš. Kell funguje jako upgrade pro oddíl Company Command Squad s Creedem v čele. Zde nahradí vlajkonoše, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Když Creed vydá nějaké jednotce rozkaz, může daná jednotka použít Kellovo Leadership místo svého vlastního. Když chce Kell vykrýt nepřátelský útok vedený na Creeda či připojeného jednotlivce, automaticky v tom uspěje. V duelu musí vždy nahradit Creeda či připojeného jednotlivce, taktéž v tom automaticky uspěje.

Commissar Yarrick (HQ) – Nejslavnější Commissar. Je to Senior Officer. Pokud oddíl, ke kterému je připojen, neuspěje v hodu na morálku, může Yarrick popravit jednoho vojáka. Jakého, to vybere buď hráč nebo protihráč (to určí hod kostkou). Morálka oddílu je ihned napravena. Jednotky v okolí mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního. Může být Warlordem armády jen tehdy, pokud armáda nemá žádného jiného Senior Officera. Je vyzbrojen energoklepetem, které mu poskytuje velkou ničivost v boji zblízka. Jeho umělé oko funguje jako ničivá střelná zbraň, i když jen s krátkým dostřelem. Má vysoký Invulnerable Save a vyšší šanci zasáhnout a zranit Orky. Nemůže být zabit automaticky. Když ztratí poslední život, je položen na bok. Na začátku příštího kola se hodí kostkou a na hod 3 a více získá zpět jeden život. Pokud padne méně, je mrtev.

Knight Commander Pask (HQ) – Slavný tankový velitel regimentů Cadian Shock Troops. Je v tanku Leman Russ libovolného typu a je doprovázen jedním až dvěma tanky Leman Russ (též libovolného typu). S nimi tvoří oddíl, který nemůže opustit. Na začátku Shooting fáze může svému oddílu vydat rozkaz. Dvěma kostkami musí hodit 9 a méně a pokud uspěje, rozkazy jsou vykonány. Rozkazy jsou následující: „Full Throttle!“ (oddíl se pohne vyšší rychlostí); „Gunners, Kill on Sight!“ (Pask vystřelí na jiný cíl než zbytek oddílu), „Strike and Shroud!“ (oddíl vystřelí a ihned poté vypustí dýmovnice, čímž získá Cover Save). Paskův tank má vyšší šanci poškodit vozidla. Primární věžová zbraň má různé efekty, záleží na typu tanku. Battle Tank, Demolisher, Vanquisher a Eradicator mají vyšší šanci zasáhnout. Exterminator a Punisher mají vyšší ničivost. Executioner může vystřelit pulz s větším dosahem výbuchu a schopností oslepit protivníky (jejich Weapon Skill a Ballistic Skill je zredukovaný na 1 až do konce příštího kola).

Colonel „Iron Hand“ Straken (HQ) – Slavný velitel regimentů Catachan Jungle Fighters. Straken funguje jako upgrade pro oddíl Company Command Squad, kde nahradí velitele, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Je to Senior Officer a necítí strach. Musí dávat a přijímat výzvy. Je efektivnější v boji proti monstrům. V boji zblízka má též vyšší ničivost. Straken a všechny jednotky v okolí mohou provádět efektivnější zteč a umí provést protizteč.

Nork Deddog (HQ) – Slavný Ogryn. Deddog funguje jako upgrade pro oddíl Company Command Squad, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Může ignorovat zranění. Když chce Deddog vykrýt nepřátelský útok vedený na velitele či připojeného jednotlivce, automaticky v tom uspěje. V duelu musí vždy nahradit velitele či připojeného jednotlivce, taktéž v tom automaticky uspěje. Nemůže být popraven žádným Commissarem. V boji zblízka dokáže místo normálních útoků provést speciální omračovací útok, který nepříteli zredukuje Initiative na 1. V boji zblízka může udeřit i poté, co je zabit – během toho má vyšší šanci zasáhnout i zranit.

Sergeant Harker (Troops) – Slavný seržant regimentů Catachan Jungle Fighters. Funguje jako upgrade pro oddíl Veterans, kde nahradí velitele, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Je vyzbrojen těžkým bolterem, ze kterého dokáže střílet za chůze.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0104 vteřin