Codex: Eldar, 6. edice

15.8.14 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes je tu článek o Codexu Eldarů.
.
Codex: Eldar, 6. edice


Eldaři jsou všestranně vyspělá civilizace. Jejich technologie patří mezi nejpokročilejší, jejich schopnost ovládat psychické síly je bezkonkurenční. Ale od dob, kdy se jejich říše zhroutila, jsou Eldaři vymírající rasou nomádů, která žije na palubách obrovských lodí. Aby vyvážili své nízké počty, provádí bleskové útoky z dimenze Webway, předvídají tahy protivníků a vytváří falešné matoucí iluze. Je jen jeden nepřítel, kterého se skutečně obávají - Slaanesh, bůh Chaosu, za jehož zrození jsou sami zodpovědní a který prahne po jejich duších.

Zvláštní pravidla a výhody:

Ancient Doom – Vojáci mají bonus v boji proti stoupencům a démonům Slaaneshe, avšak stejně tak mají proti nim i postih při odolávání strachu.

Battle Focus – Vojáci umí během Shooting fáze střílet i běžet (v libovolném pořadí). Tuto schopnost však postrádají oddíly Dark Reapers a Wraith-konstrukty.

Fleet – Pěší vojáci se dokáží pohybovat mnohem rychleji. Tuto schopnost však postrádají oddíly Dark Reapers a Wraith-konstrukty.

Psychic Powers – Kromě standardních kouzel z knihy pravidel má armáda k dispozici též speciální síly Runes of Battle a Runes of Fate. Obě skupiny tu mají šest kouzel plus jedno Primaris kouzlo, přičemž každé kouzlo Runes of Battle má dva různé způsoby využití.

Jednotky:

Guardian Defenders (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na střelbu. Za každých deset členů může být k oddílu připojena Heavy Weapon Platform, těžká střelná zbraň. K jednotce může být přidělen transportér Wave Serpent.

Storm Guardians (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na boj zblízka. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Dire Avengers (Troops), 5-10 – Univerzální elitní jednotka. Umí provádět protizteč. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Rangers (Troops), 5-10 – Infiltrační jednotka zaměřená na střelbu. Snadno proniká těžkým terénem.

Windrider Jetbike Squadron (Troops), 3-10 – Oddíl vznášedlových motocyklů. Za každé tři členy si může jeden motocykl upgradovat zbraně na lepší.

Swooping Hawks (Fast Attack), 5-10 – Rychlá jednotka s křídly (funguje jako Jump Infantry), zaměřená na střelbu. Když je vysazena na bitevní pole, může do svého okolí shodit granáty, což je zvláštní střelecký útok provedený v Movement fázi. Umí opustit bitevní pole, tedy vrátit se do zálohy. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností.

Warp Spiders (Fast Attack), 5-10 – Rychlá jednotka vybavená osobní teleportéry (funguje jako Jet Pack Infantry), zaměřená na střelbu. Umí uniknout z boje zblízka. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností.

Shining Spears (Fast Attack), 3-9 – Elitní oddíl vznášedlových motocyklů. Má možnost přijet na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí hod kostkou). Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností.

Vyper Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vznášedel.

Crimson Hunter (Fast Attack) – Stíhačka. Efektivní proti nepřátelským letounům. Jedna stíhačka v armádě může být upgradována na velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností.

Hemlock Wraithfigher (Fast Attack) – Stíhačka, jejíž pilot je psyker Mastery Level 1. Ovládá však jen jednu schopnost z disciplíny Telepathy.

Dark Reapers (Heavy Support), 3-10 – Těžká střelecká jednotka. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Vaul’s Wrath Support Battery (Heavy Support), 1-3 – Oddíl dělostřelectva. Každá zbraň je obsluhována dvojčlenným týmem.

War Walker Squadron (Heavy Support), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Mohou být nasazena jako předsunutý průzkum a mají také schopnost Battle Focus a Fleet. Kráčedla jsou vybavena štítem, který jim poskytuje vyšší odolnost.

Falcon (Heavy Support) – Obrněný vznášedlový transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj než základní Wave Serpent. Nemůže převážet rozměrnější vojáky (např. Wraith-konstrukty).

Fire Prism (Heavy Support) – Vznášedlový tank. Je vyzbrojen paprskovým kanonem, který má tři režimy střelby: široký paprsek (velký výbuch, slabý), úzký paprsek (menší výbuch, silnější) a koncentrovaný paprsek (zasáhne jen jeden cíl, ale velmi silně).

Night Spinner (Heavy Support) – Dělostřelecké vznášedlo. Je vyzbrojeno vrhačem „pavučin“, který má dva režimy střelby: rozptýlený (nepřímá palba, velký výbuch) nebo soustředěný (krátký dostřel).

Wraithlord (Heavy Support) – Velký konstrukt, je to Monstrous Creature. Může být vybaven mnoha střelnými zbraněmi, ale lze mu dát i silnou chladnou zbraň. Necítí strach.

Wraithknight (Heavy Support) – Rozměrný konstrukt s letovými tryskami, je to Jump Monstrous Creature. Může být vybaven mnoha střelnými zbraněmi, ale lze mu dát i silnou chladnou zbraň a nebo ochranný štít. Ten mu poskytuje Invulnerable Save a pokaždé když vykryje zásah, může oslepit všechny vojáky v okolí (i přátelské). Všichni takoví mají Weapon Skill a Ballistic Skill zredukovaný na 1 až do konce příštího kola. Necítí strach.

Howling Banshees (Elites), 5-10 – Rychlá útočná jednotka zaměřená na boj zblízka. Když provádí zteč, cíloví nepřátelé mají postih – 5 na Initiative až do konce fáze. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Striking Scorpions (Elites), 5-10 – Zákeřná infiltrační jednotka zaměřená na boj zblízka. Snadno proniká těžkým terénem. Má zvláštní zbraň, kterou dokáže v boji zblízka provést bonusový úder se Strength 3 a Initiative 10 – tato hodnota nemůže být nijak snížena, má tedy vždy možnost prvního útoku. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Fire Dragons (Elites), 5-10 – Protitanková jednotka zaměřená na střelbu. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a zvláštních schopností. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Wraithguard (Elites), 5-10 – Oddíl konstruktů zaměřený na střelbu. Necítí strach. Může k němu být přidělen transportér Wave Serpent.

Wraithblades (Elites), 5-10 – Oddíl konstruktů zaměřený na boj zblízka. Necítí strach. Může k němu být přidělen transportér Wave Serpent.

Harlequins (Elites), 5-10 – Oddíl tajemných Eldarů uctívajících boha Cegoracha. Oddíl je efektivní hlavně při boj zblízka. Může obsahovat jednoho Death Jestera (dobrý na střelbu), Shadowseera (psyker Mastery Level 1, který ovládá jednu unikátní schopnost) a/nebo Troupe Mastera (velitel oddílu).

Warlock Council (n/a), 1-10 – Oddíl psykerů Mastery Level 1, kteří ovládají Runes of Battle. Armáda může obsahovat jen jeden oddíl. Může být vybaven vznášedlovými motocykly. Oddíl se může rozdělit a jeho členové mohou vést oddíly Guardian Defenders, Storm Guardians, Windrider Jetbike Squadron a Vaul’s Wrath Support Battery.

Wave Serpent (n/a) – Obrněný vznášedlový transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž pěchotní Wraith-konstrukty zabírají místa dvou vojáků. Je vybaven štítem, který mu poskytuje vyšší odolnost na přídi a bocích. Lze ho též využít jako střelnou zbraň.

Autarch (HQ) – Vyšší velitel. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Může být vybaven křídly, teleportérem nebo vznášedlovým motocyklem. Dovoluje ovlivnit, kdy dorazí jednotky ze zálohy na bitevní pole.

Farseer (HQ) – Mocný psyker Mastery Level 3, který ovládá Telepathy, Divination a Runes of Fate. Je vybaven přilbou, která ho pomáhá chránit před zraněními způsobenými efektem Perils of the Warp. Může být vybaven vznášedlovým motocyklem. Lze mu též koupit až dva typy speciálních run, oba jsou však jen na jedno použití. Jedny mu zvyšují šanci úspěšně použít psychickou sílu, druhé pomáhají odolávat psychickým silám nepřítele.

Spiritseer (HQ) – Psyker Mastery Level 2, který ovládá Telepathy a Runes of Battle. Na začátku Movement fáze umí označit jednu nepřátelskou jednotku v okolí. Oddíly Wraithguard a Wraithblades, Wraithlordi, Wraithknighti a Hemlock Wraithfightery mají vyšší šanci tuto jednotku zasáhnout. Bonus trvá jen do konce kola. Dovoluje nasadit oddíly Wraithguard a Wraithblades jako Troops.

The Avatar of Khaine (HQ) – Rozměrný planoucí válečník, ztělesnění boha války Khaina. Je to Monstrous Creature a Daemon. Jeho mocný meč může provádět i střelecké útoky. Je imunní vůči všem ohnivým útokům, včetně psychických sil Pyromancy. Všechny eldarské jednotky v dosahu jsou odolné proti strachu. Může si vybrat z několika zvláštních schopností. Armáda může obsahovat jen jednoho Avatara.

Hrdinové:

Eldrad Ulthran (HQ) – Nejmocnější eldarský psyker. Jeho Mastery Level je 4, ovládá kouzla Divination, Telepathy a Runes of Fate. Je vyzbrojen zvláštní Force zbraní, která mu může regenerovat použité Warp Charge body a je vybaven přilbou, která ho pomáhá chránit před zraněními způsobenými efektem Perils of the Warp. Brnění mu též přidává vysoký Invulnerable Save. Má dva typy speciálních run, oba jsou však jen na jedno použití – jedny mu zvyšují šanci úspěšně použít psychickou sílu, druhé pomáhají odolávat psychickým silám nepřítele. Eldrad také dovoluje hráči na začátku hry změnit startovní pozici dvou až čtyř jednotek (to určí hod kostkou).

Prince Yriel (HQ) – Slavný korzárský kapitán. V boji zblízka dokáže provést zvláštní útok, který zasáhne všechny zúčastněné vojáky (tedy i přátelské). Toto však lze použít jen jednou za hru. Je též vyzbrojen ničivým kopím, které mu však přináší jednu nevýhodu – když mu na Save padne 6 (tedy úspěch), musí si na něj hodit znovu.

Illic Nightspear (HQ) – Slavný Ranger. Je to infiltrátor a snadno proniká těžkým terénem. Je to také efektivní střelec vyzbrojený ničivou ostřelovací puškou, která svůj cíl dokáže poslat do Warpu. Kterékoliv Rangers lze díky němu upgradovat na Alaitoc Pathfinders, kteří jsou schopnějšími střelci a mohou využívat lepší Cover Save. Illic může při infiltraci začít hru kdekoliv na bitevním poli, i v blízkosti nepřítele, a na jeho pozici lze vysadit i jednotky Rangers a Alaitoc Pathfinders. Má vyšší šanci zasáhnout i zranit Necrony.

Asurmen (HQ) – Vůdce aspektu Dire Avengers. Musí být vždy Warlordem armády a může mít až tři Warlord Traity (to určí hod kostkou). Má dobrý Invulnerable Save, který si v duelu může ještě zvýšit, i když za cenu jen jednoho útoku za fázi. V jeho výzbroji je velmi ničivý meč. Umí provádět protizteč. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach.

Jain Zar (HQ) – Vůdkyně aspektu Howling Banshees. V duelu má šanci nepříteli vyřadit jednu zbraň, respektive zrušit jí všechny zvláštní schopnosti a proměnit ji tak v obyčejný útok. Efekt trvá až do konce fáze. Když provádí zteč, cíloví nepřátelé mají postih – 5 na Weapon Skill a Initiative až do konce fáze. Je vyzbrojena ničivým kopím a šurikenem, který lze vrhat i používat v boji zblízka. Umí se rychle pohybovat, nemůže být zabita automaticky a u nepřátel vyvolává strach. Sama strach necítí.

Karandras (HQ) – Vůdce aspektu Striking Scorpions. Je to infiltrátor a snadno proniká těžkým terénem. Je efektivní v boji proti monstrům. V prvním kole duelu může provést zákeřný útok, který mu dá vyšší šanci zranit protivníka. Efekt trvá až do konce fáze. V jeho výzbroji je zvláštní zbraň, kterou dokáže v boji zblízka provést bonusový úder Strength 6 a Initiative 10 – tato hodnota nemůže být nijak snížena, má tedy vždy možnost prvního útoku. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach. Nemá žádné postihy během boje v noci.

Fuegan (HQ) – Vůdce aspektu Fire Dragons. Má poměrně vysoké Strength a z fúzní pušky dokáže střílet rychleji, než je obvyklé. V jeho výzbroji je také sekyra, která má vysokou ničivost proti vozidlům. Na konci každého kola, ve kterém byl zraněn, se zvýší jeho Strength a Attacks o 1 za každé zranění. Bonusy trvají až do konce hry. Dokáže ignorovat zranění, nemůže být zabit automaticky a necítí strach.

Baharroth (HQ) – Vůdce aspektu Swooping Hawks, je vybaven křídly (Jump Infantry). Když je vysazen na bitevní pole, má šanci oslepit všechny nepřátele v blízkosti místa jeho přistání. Všichni takoví mají Weapon Skill a Ballistic Skill zredukovaný na 1 až do konce příštího kola. Navíc do svého okolí může shodit granáty, což je zvláštní střelecký útok provedený v Movement fázi. Má dobrý Invulnerable Save, umí uniknout z boje zblízka a umí též opustit bitevní pole, tedy vrátit se do zálohy. V jeho výzbroji je meč, který má také šanci oslepit nepřátele. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach. Nemá žádné postihy během boje v noci.

Maugan Ra (HQ) – Vůdce aspektu Dark Reapers. Je vyzbrojen ničivým kanonem kombinovaným s kosou pro boj zblízka. Je velmi efektivní střelec a z kanonu dokáže střílet rychleji, než je obvyklé. Má vyšší šanci zasáhnout Démony v boji zblízka. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach. Nemá žádné postihy během boje v noci.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0137 vteřin