Codex: Imperial Knights, 6. edice

27.8.14 - Gediman - Komentáře (0)
Imperiální rytíři jsou ve hře novinkou, toto je jejich první Codex. V historii značky W40k jako takové jsou však už dlouho, poprvé se objevili ve stolní válečné hře Epic: Titan Legions z roku 1994.
.
Codex: Imperial Knights, 6. edice


Imperiální rytíř je rozměrné kráčedlo ovládané jedním speciálně vycvičeným pilotem. Je to už velmi stará technologie, která byla původně vyvinuta jako univerzální bojové vozidlo pro první lidské kolonisty. Rytíři bránili stanice a města před agresivními zvířaty i mimozemskými nájezdníky. Když se v galaxii objevily warpové bouře, kolonie byly odříznuty od Země a kontakt s nimi byl na dlouhou dobu ztracen. V tomto období na koloniích vznikaly aristokratické vlády tvořené právě piloty Rytířů, kteří měli mezi obyvatelstvem velké uznání a obdiv. Dnes je jedna část rytířských rodů spojena s imperiální centrální vládou, druhá část udržuje vztahy s Adeptus Mechanicus. Existují ale i nezávislí potulní piloti, kteří se nechávají najímat jako žoldnéři.

Zvláštní pravidla a výhody:

Super-heavy Walker – Rytíři jsou super-těžká kráčedla, takže tento Codex obsahuje pravidla pro tento typ vozidel (jsou však uvedena i v 7. edici pravidel). Super-těžké kráčedlo může střílet za chůze, snadno překonávat těžký terén a provádět efektivnější zteč. U nepřátel vyvolává strach. Nemůže být automaticky zničeno, místo toho utrpí jen 1 až 3 poškození (to určí hod kostkou). Stejně tak je imunní vůči efektu omračné a paralyzované posádky a zničené zbraně. Jeho pancéřování nemůže být nijak permanentně sníženo. Když je však kráčedlo zničeno, může velmi silně explodovat. Sílu exploze opět určí hod kostkou. V boji zblízka může provést speciální útok dupáním – do blízkosti kráčedla se položí až tři velké šablony exploze (to určí hod kostkou), které postihnou všechny malé cíle, pěchotu i vozidla. Pro každou zasaženou jednotku se hodí kostkou. Hod 1 znamená, že dupnutí unikla; hod 2 až 5 znamená, že dupnutí způsobilo velké ztráty či poškození; hod 6 znamená, že všichni zasažení členové oddílu byli zabiti, respektive vozidlo bylo odkopnuto a explodovalo (automatické zničení). Dupání nemá efekt na budovy, super-těžká vozidla ani obrovitá monstra.

Ion Shield – Rytíři jsou chráněni iontovým štítem. Na začátku každé nepřátelské Shooting fáze si hráč vybere, jakou stranu rytíře chrání (příď, levobok, pravobok nebo záď). Při útoku na tuto stranu je Rytíř lépe chráněn, získá Invulnerable Save 4+. Nicméně štít chrání jen proti střeleckým útokům.

Destroyer Weapon – Rytíři jsou vyzbrojeni řetězovým mečem s obrovskou ničivostí. Proti jeho úderu nelze použít žádný Save ani schopnost ignorace zranění, dokonce i Necroni jsou zničeni bez možnosti opravit se. Jaký bude mít efekt, to záleží na typu cíle. Když je cíl zasažen, hodí se kostkou. Na hod 1 utrpí budova, vozidlo či super-těžké vozidlo jedno poškození, ostatní cíle však uniknou bez zranění. Na hod 2 až 5 budova či vozidlo exploduje (automatické zničení), super-těžké vozidlo a ostatní cíle místo toho ztratí 2 až 4 životy. Na hod 6 budova či vozidlo též exploduje, super-těžké vozidlo a ostatní cíle však ztratí 7 až 12 životů.

Imperial Knight Detachment – Rytíře lze zařadit jako spojence do armády, nezabírají žádný slot. K jedné armádě lze takto přiřadit až tři Rytíře.

Knight Army – Rytíři mohou být nasazeni i jako samostatná armáda o 3 až 6 členech. V tom případě se jeden zvolí za Warlorda a vylosuje se mu jeden Warlord Trait. Warlord má navíc vyšší Weapon Skill a Ballistic Skill a štít mu dává Invulnerable Save 3+.

Knightly Rank – Pokud hráč nasadil Rytíře jako samostatnou armádu, na začátku hry si může hodit kostkou pro každého Rytíře, kromě Warlorda. Pokud padne 1, rytíř má hodnost Knight Apparent, je to tedy teprve učedník. Má nižší Weapon Skill a Ballistic Skill a štít dává Invulnerable Save 5+. Pokud padne 2 až 5, je to standardní Rytíř. Pokud padne 6, je to Seneschal, veterán. Má vyšší Weapon Skill a Ballistic Skill a štít dává Invulnerable Save 3+.

Jednotky:

Knight Paladin – Rytíř zaměřený na boj na dlouhé vzdálenosti. Je vyzbrojen rychlopalným dělostřeleckým kanonem a obřím řetězovým mečem (Destroyer Weapon). Sekundárními zbraněmi jsou dva těžké kulomety.

Knight Errant – Rytíř zaměřený na boj na krátké vzdálenosti. Je vyzbrojen melta-kanonem (zbraň efektivní proti vozidlům) a obřím řetězovým mečem (Destroyer Weapon). Sekundární zbraní je těžký kulomet.




Tento Codex má jen 64 stran a představuje pouhé dvě jednotky (které jsou navíc pouze variacemi jednoho modelu), což je nejmenší počet vůbec. Dá se to pochopit, protože tvůrci potřebovali „narychlo“ popsat nově vydaný model a vlastně i fluff k další frakci. Co se však už nedá příliš snadno omluvit je to, že něco tak velkého jako Imperiální rytíř nemá žádné přídavné vybavení ani alternativní zbraně, zkrátka nic, co by hráči dávalo možnost ho více odlišit a přizpůsobit. Má na výběr pouze ze čtyř verzí hlavy (tři masky, nebo bez masky), což je však pouze kosmetická záležitost. Codex by také mohl obsahovat nějaké hrdiny, koneckonců spoustu jich zmiňuje. Takový hrdina by mohl být třeba jen soustavou speciálních pravidel a schopností, která by se na Rytíře aplikovala, pokud by byl vybarven podle předepsaného vzoru – tedy nic, co by vyžadovalo úpravu modelu. Bohužel, tvůrci nic podobného nepřidali.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0112 vteřin