Codex: Inquisition, 6. edice

8.9.14 - Gediman - Komentáře (0)
Tento Codex taktéž nevyšel knižně, ale jen digitálně. V podstatě nahrazuje popisy služebníků Inkvizice a jejich výzbroje uvedené v Codexu: Grey Knights 5. edice.
.
Codex: Inquisition, 6. edice


Inkvizice je velmi mocná organizace, jejímž posláním je zajišťovat přežití Impéria i lidstva jako takového a to za každou cenu. Inkvizitoři mají proto obrovské pravomoci – mohou převzít velení nad jakoukoliv civilní i vojenskou složkou a využít ji ke splnění svého úkolu, mohou vyslýchat a popravit kohokoliv, mohou i vyhladit celou planetu, pokud to je nutné. Jejich operace jsou většinou přísně tajné a dochází k nim po celé galaxii. Inkvizitoři jsou také často doprovázeni věrnými služebníky, kteří fungují jako jejich agenti, ochránci a rádci. Inkvizice se dělí na tří hlavní sekce, každá je specializovaná na jeden typ nepřátel. Ordo Xenos bojuje proti vnějším hrozbám, tedy proti mimozemšťanům. Ordo Hereticus bojuje proti vnitřním hrozbám, tedy proti zrádcům, kacířům a mutantům. Ordo Malleus vede boj s hrozbami Warpu, tedy s Démony Chaosu.

Zvláštní pravidla a výhody:

Inquisitorial Detachment – Inkvizice může být nasazena jako samostatná armáda nebo jako spojenec jiné armády. V obou případech používá vlastní organizační tabulku: musí obsahovat minimálně jednu HQ jednotku, dále je možné přidat jednu další HQ jednotku a až tři Elites jednotky. Pokud je nasazena jako samostatná armáda, pak oddíly Inquisitorial Henchmen Warband dokáží zabírat strategické body stejně jako to dokáží Troops. Pokud je nasazena jako spojenec, její HQ jednotka může být prohlášena Warlordem celé armády. Může být nasazena jako spojenec i v případě, že armáda již spojence má.

Warlord Traits – Codex obsahuje tři různé sady Warlord Traits: pro Warlorda ze sekce Ordo Hereticus, Ordo Xenos a Ordo Malleus.

Jednotky:

Inquisitorial Henchmen Warband (Elites), 3-12 - Oddíl agentů Inkvizice. Může se skládat z různých bojovníků, takže může mít různé taktické využití. Může k němu být přidělen transportér Rhino, Razorback, Chimera, Land Raider, Land Raider Crusader, Land Raider Redeemer nebo Valkyrie.

Arco-flagellant: zuřivý zápasník s mnoha útoky a možností ignorovat zranění.
Ministorum Priest: kněz; v boji zblízka u sebe může vyvolat jeden ze tří efektů: větší ničivost útoků, vyšší šanci odolat zranění nebo vyšší šanci udělit zranění (poslední dva se aplikují i na ostatní členy oddílu).
Crusader: těžce opancéřovaný válečník zaměřený na boj zblízka.
Daemonhost: spoutaný démon schopný vyvolávat nadpřirozené síly.
Death Cult Assassin: mrštný vrah se dvěma ničivými meči.
Servitor: kyborg s mechanickou paží nebo těžkou střelnou zbraní.
Jokaero Weaponsmith: mimozemšťan schopný upgradovat brnění a zbraně oddílu.
Mystic: služebník, který zajišťuje, že se výsadek jednotek do jeho blízkosti neodchýlí.
Psyker: Mastery Level 1, dokáže vyvolat ničivou explozi (čím víc jich je, tím silnější bude).
Acolyte: elitní voják zaměřený na střelbu.

Rhino (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Razorback (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Chimera (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti transportérům Rhino a Razorback má silnější pancéřování na přídi, slabší pancíř na bocích a větší palebnou sílu. Je to obojživelné vozidlo – snadno může překonávat vodní plochu.

Land Raider (n/a) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní.

Land Raider Crusader (n/a) - Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu.

Land Raider Redeemer (n/a) - Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety.

Valkyrie (n/a) – Výsadkový letoun s přepravní kapacitou 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Pasažéry může vysadit za letu, pomocí padáků. Je vyzbrojen buď dvěma ničivými střelami (efektivní proti vozidlům) nebo dvěma raketomety (efektivní proti pěchotě).

Ordo Malleus Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti démonům. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení – některé jsou určené k ničení démonů (např. Hellrifle, Nemesis Daemon Hammer), jiné jsou démonického původu (např. Daemonblade). Může být upgradován na psykera Mastery Level 1, který ovládá kouzla Divination, Pyromancy a Telekinesis, nebo si může vybrat jedno ze dvou speciálních kouzel: díky jednomu si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhému zvyšuje šanci na brzký příchod posil. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně.

Ordo Xenos Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti vnějšímu nepříteli, tedy cizím rasám. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení – některé jsou mimozemského původu (např. Scythian Venom Talon, Ulumeathi Plasma Syphon). Může být upgradován na psykera Mastery Level 1, který ovládá kouzla Divination, Pyromancy a Telekinesis, nebo si může vybrat jedno ze dvou speciálních kouzel: díky jednomu si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhému zvyšuje šanci na brzký příchod posil. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může mít Conversion Beamer, což je velmi ničivá zbraň.

Ordo Hereticus Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti vnitřnímu nepříteli, tedy kacířům, mutantům a zrádcům. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení určených k ničení psykerů (např. Null Rod, Condemnor Boltgun). Může být upgradován na psykera Mastery Level 1, který ovládá kouzla Divination, Pyromancy a Telekinesis, nebo si může vybrat jedno ze dvou speciálních kouzel: díky jednomu si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhému zvyšuje šanci na brzký příchod posil. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může být vyzbrojen zařízením Psyocculum, které razantně zvyšuje Ballistic Skill při střelbě na psykery.

Hrdinové:

Inquisitor Coteaz (HQ) - Mocný Inkvizitor ze sekce Ordo Malleus. Je to psyker Mastery Level 2, který ovládá kouzla Divination, Pyromancy a Telekinesis, nebo si může vybrat tři speciální kouzla: díky jednomu si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhému v boji zblízka ruší efekty nadpřirozených sil démonů a pomocí třetího komplikuje nepříteli zteč. Všechny jednotky Inquisitorial Henchmen Warband mohou zabírat strategické body i tehdy, když nejsou součástí primární armády. Když nějaký nepřátel přijde ze zálohy do jeho blízkosti, může na něj Coteaz a oddíl, ke kterému je připojen, ihned vystřelit. Hráči dovoluje provést opravný hod na sebrání iniciativy, nebo může přinutit protihráče hodit na iniciativu znovu.

Inquisitor Karamazov (HQ) - Mocný Inkvizitor ze sekce Ordo Hereticus. V boji je nesen na chodícím trůnu, který mu poskytuje velkou odolnost a ničivou střelnou zbraň obzvlášť efektivní proti vozidlům. Kromě toho je vybaven zaměřovačem orbitální dělostřelby, přičemž pokud tuto dělostřelbu zaměří na vlastní vojáky, neodchýlí se. Takže může obětovat jednoho služebníka, aby zničil nepřátele v jeho blízkosti. Karamazov má nezlomnou morálku a posiluje morálku i všem vojákům v okolí.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.01 vteřin