Codex: Orks, 8. edice

9.12.18 - Gediman - Komentáře (1)
Teď je tu popis nového Codexu Orků.
.
Codex: Orks, 8. edice


Orkové jsou krutá barbarská rasa, která neuznává nic jiného než válku. Dělí se na velké množství klanů a kmenů, kterým vládnou fyzicky nejsilnější jedinci. Pokud nemají na blízku žádného nepřítele, začnou bez rozmýšlení bojovat mezi sebou. Když se však objeví dostatečně mocný vojevůdce, může jednotlivé skupiny sjednotit a zahájit Waaagh! – obrovité tažení napříč galaxií, které se nezastaví před ničím. Orkové jsou robustní, agresivní a rychle se množí, takže většinou mají početní přesilu. Jejich technologie je sice poměrně primitivní, ale velmi výkonná a překvapivě odolná. Nedílnou součástí orkské společnosti jsou také gretchini, malí zbabělí skřeti, kteří vykonávají všechny podřadné práce.

Zvláštní pravidla a výhody:

Dakka! Dakka! Dakka! – Když jednotkám při střelbě padne v hodu na zásah 6, trefí bez ohledu na postihy a též mohou provést další hod na zásah stejnou zbraní proti stejnému cíli. Tato schopnost nefunguje na zbraně, které automaticky zasáhnou svůj cíl, např. plamenomety.

'Ere We Go! – Všichni pěšáci mohou provádět opravné hody na určení vzdálenosti zteče. Výjimkou jsou Gretchini.

Mob Rule – Oddíl pěchoty může při hodu na Leadership použít místo své hodnoty buď počet svých členů, nebo počet členů jiného orského oddílu v okruhu 6 palců, který má též tuto schopnost. Výjimkou jsou Gretchini.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplíny Power of the Waaagh!, která ovládá orkskou zuřivost. Je tu uvedeno šest kouzel.

Dis Is Ours! Zog Off! – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Clan Kulturs – Hráč si vybere klan své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některý z uvedených klanů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jakému uvedenému klanu stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného klanu. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na Gretchiny):

--- Goffs --- Když jim při hodu na zásah v boji zblízka padne 6, mohou provést další útok stejnou zbraní.

--- Bad Moons --- Při střelbě mohou provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička.

--- Evil Sunz --- Jejich Movement je vyšší o 1 (u jednotek Speed Freeks o 2) a mají bonus k hodům na určení rychlosti postupu a vzdálenosti zteče. Při střelbě z Assault zbraní během postupu nemají postih k hodům na zásah.

--- Deathskulls --- Mají Invulnerable Save 6+. Při střelbě a boji zblízka mohou provést opravný hod na jeden zásah, na jedno zranění a na jedno určení ničivosti. Pravidlo Dis Is Ours! Zog Off! se vztahuje na všechnu pěchotu, nikoliv jen Troops.

--- Snakebites --- Mohou ignorovat zranění.

--- Blood Axes --- Když na ně nepřítel střílí ze vzdálenosti 18 a více palců, mají bonus za krytí (nemusí se ani krýt v terénu). Mohou střílet nebo ztečovat i poté, co ustoupili.

--- Freebooterz --- Mají bonus k hodům na zásah až do konce fáze, když v okruhu 24 palců někdo ze stejného klanu zničil nějaký cíl. Freebooterz jsou nezávislí piráti, z pohledu pravidel jsou ale považováni za klan.

Jednotky:

Boyz (Troops), 10-30 – Základní jednotka, která může být vyzbrojena na střelbu nebo na boj zblízka. Pokud obsahuje více než 20 členů, má bonus k Attacks. Může obsahovat velitele, Noba.

Gretchin (Troops), 10-30 – Oddíl skřetů-otroků. Jsou levní a velmi slabí, i když umějí střílet lépe než orkové. Lze je použít jako postradatelný živý štít. Pokud obsahuje více než 20 členů, má bonus k hodům na zásah.

Stormboyz (Fast Attack), 5-30 – Úderná jednotka zaměřená na boj zblízka. Je vybavena tryskovými batohy, díky kterým může být vysazena letecky. Může obsahovat velitele, Noba. Při postupu se může pohnout rychleji, ale hrozí při tom, že utrpí Mortal Wounds.

Warbikers (Fast Attack), 3-12 – Oddíl motocyklů. Může obsahovat velitele, Noba. Patří mezi Speed Freeks.

Deffkoptas (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých helikoptér, které se hodí na průzkum a rychlý útok. Jsou vyzbrojeny buď dvojitým kulometem nebo raketami, k útoku zblízka používají svůj rotor. Mohou být vysazeny ze vzduchu na kterýkoliv okraj bitevního pole. Při postupu se pohybují rychleji. Patří mezi Speed Freeks.

Kustom Boosta-blastas (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vozidel s univerzálním využitím. Jsou vyzbrojené hřebíkometem a z výfuků jim šlehají plameny. Posádka také hází granáty, její součástí je gretchin s pistolí (umí střílet lépe). Při zteči může způsobit až tři Mortal Wounds. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně. Patří mezi Speed Freeks.

Boomdakka Snazzwagons (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vozidel zaměřených na boj proti pěchotě. Jsou vyzbrojené velkým rotačním kulometem. Posádka také hází zápalné lahve, její součástí je gretchin s pistolí a menším kulometem (umí střílet lépe). Vozidla jsou stále zahalena v kouři, nepřátelé mají při střelbě na ně postih na zásah. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně. Patří mezi Speed Freeks.

Megatrakk Scrapjets (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vozidel zaměřených na boj proti vozidlům. Jsou vyzbrojené raketovým kanonem, protipancéřovými raketami (efektivní proti vozidlům), dvojitým kulometem a vrtákem na přídi. Součástí posádky je také gretchin, který obsluhuje dvojitý kulomet na zádi (umí střílet lépe). Při zteči může způsobit až tři Mortal Wounds. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně. Patří mezi Speed Freeks.

Shokkjump Dragstas (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vozidel zaměřených na rychlost. Jsou vyzbrojené raketometem, cirkulárkami a warpovou puškou, kterou obsluhuje gretchin (umí střílet lépe). Pokud při střelbě z pušky v hodu na zranění padne 6, způsobí cíli dodatečný Mortal Wound za každý takový hod. Vozidlo při střelbě z této zbraně může utrpět Mortal Wound. Když vozidlo postupuje, je tu šance, že se místo toho teleportuje kamkoliv na bitevní pole, ovšem opět při tom může utrpět Mortal Wound. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně. Patří mezi Speed Freeks.

Rukkatrukk Squigbuggies (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vozidel, které k boji využívají Squigy, malá zuřivá zvířata. Jsou vyzbrojené cirkulárkami a těžkým vrhačem Squigů, který obsluhuje gretchin (umí střílet lépe). Posádka také hází Squig-granáty a střílí z brokovnice a z menšího vrhače Squigů. Oba vrhače mohou střílet tři typy Squigů: jedovaté (mají šanci zranit automaticky, ovšem ne vozidla ani titánské jednotky), kousací a výbušné. Jednou za bitvu, během Movement fáze, může vozidlo položit Squig-minu. Minu automaticky odpálí kdokoliv, kdo se přiblíží na 3 palce. Může způsobit až tři Mortal Wounds. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně. Patří mezi Speed Freeks.

Trukk (Dedicated Transport) – Lehký transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Pasažéři mohou střílet z vlastních zbraní. Má šanci redukovat ničivost útoků na 1. Může být vyzbrojen velkým klepetem nebo demoliční koulí pro boj zblízka. Může mít také granátomet, který je obsluhován pasažéry.

Lootas (Heavy Support), 5-15 – Těžká střelecká jednotka. Za každých 5 členů lze jednoho nahradit za Spannera, který je vyzbrojen speciální těžkou zbraní a umí opravovat vozidla (jen jedno poškození za kolo).

Flash Gitz (Heavy Support), 5-10 – Elitní orkové zaměření na střelbu. Za každých 5 členů může obsahovat jednoho gretchina Ammo Runta, který při střelbě dovoluje provést jeden opravný hod na zásah. Po střelbě je tu šance, že získají možnost střílet znovu, ovšem jen proti nejbližší jednotce. Velitel oddílu může mít zaměřovač, který mu při střelbě dá bonus k hodům na zásah. Patří k Freebooterz, ale neblokují zvláštní schopnost klanu ostatních jednotek v armádě. Svoji klanovou schopnost mohou využít jen pokud je armáda též Freebooterz.

Mek Gunz (Heavy Support), 1-6 – Oddíl dělostřelectva. Může se skládat z různých zbraní, v libovolné kombinaci. Na výběr je plazmový kanon, vrhač energo-bublin (nepředvídatelná efektivita), drtící paprsek (místo hodu na zranění se hodí dvěma kostkami a pokud je výsledek vyšší než Toughness cíle, cíl je zraněn) a vlečný paprsek (efektivní proti letounům, které má vyšší šanci srazit k zemi, kde vybuchnou). Každá zbraň je obsluhována týmem gretchinů, takže umí střílet lépe. Když je oddíl nasazen, jednotlivé zbraně musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Killa Kans (Heavy Support), 1-6 – Oddíl menších kráčedel pilotovaných gretchiny (umí střílet lépe). Každé je vyzbrojeno jednou těžkou střelnou zbraní a buď menším klepetem, menší cirkulárkou nebo vrtačkou (ta má šanci způsobit Mortal Wound). Pokud oddíl obsahuje tři a více členů, má bonus k Attacks.

Deff Dreads (Heavy Support), 1-3 – Oddíl kráčedel pilotovaných orky. Každé je vyzbrojeno dvěma většími klepety a dvěma těžkými střelnými zbraněmi. Kterékoliv zbraně mohou být nahrazeny za větší cirkulárky. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Battlewagon (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Standardně má otevřenou kabinu, pasažéři mohou střílet z vlastních zbraní. Uzavřená kabina toto neumožňuje, ale zvyšuje odolnost. Standardně nemá žádnou výzbroj, ale dodatečně může mít dělostřeleckou věž s kanonem, další různé těžké zbraně a válec. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu.

Gunwagon (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Je specializovaný na střelbu: standardně má dělostřeleckou věž s kanonem a zaměřovač. Ten mu dovoluje z kanonu vystřelit dvakrát za sebou, pokud zůstal stát nebo jel maximálně poloviční rychlostí. Dodatečně může nést další různé těžké zbraně. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků.

Bonebreaka (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Je specializovaný na boj zblízka: standardně je vyzbrojen pouze válcem. Při zteči získá až 6 dalších Attacks. Dodatečně může mít dělostřeleckou věž s kanonem a další různé těžké zbraně. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků.

Gorkanaut (Heavy Support) – Rozměrné kráčedlo zaměřené na brutální sílu. Je vyzbrojené obřím klepetem, obrovským rotačním autokanonem a několika menšími zbraněmi. Může nést 6 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Nemá žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Může provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Může dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jeho trupu.

Morkanaut (Heavy Support) – Rozměrné kráčedlo zaměřené na pokročilou technologii. Je vyzbrojené obřím klepetem, obrovským plazmovým kanonem a několika menšími zbraněmi. Může nést 6 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Může být vybaveno generátorem energetického štítu, který všem v okruhu 9 palců poskytne Invulnerable Save 5+ proti střelbě. Nemá žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Může provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Může dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jeho trupu.

Dakkajet (Flyer) – Bitevní letoun zaměřený na brutální sílu. Je vyzbrojený čtyřmi těžkými kulomety, ale může nést dva další. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Pokud koncentruje palbu na jednu jednotku, získává bonus k hodům na zásah.

Wazbom Blastajet (Flyer) – Bitevní letoun zaměřený na pokročilou technologii. Je vyzbrojen dvěma plazmovými kanony, granátometem a drtícím paprskem (místo hodu na zranění se hodí dvěma kostkami a pokud je výsledek vyšší než Toughness cíle, cíl je zraněn). Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Plazmové kanony může nahradit za těžké teleportační kanony. Pokud je cíl zraněn teleportačním kanonem, na konci fáze se hodí kostkou. Pokud padne víc, než je aktuální počet jeho Wounds, je okamžitě zabit. Granátomet může vyměnit za generátor energetického štítu, který všem v okruhu 9 palců poskytne Invulnerable Save 5+ proti střelbě. Může být také vyzbrojen dvěma těžkými kulomety. Má lepší zaměřovače, z těžkých zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Může si vybrat jednu jednotku, proti které získá bonus k hodům na zásah při střelbě z drtícího paprsku.

Burna-bommer (Flyer) – Bombardér. Je vyzbrojen dvěma těžkými kulomety a má věž s dvojitým kulometem, který obsluhuje gretchin (umí střílet lépe). Může také nést zápalné rakety, které ignorují krytí cíle. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Při přeletu přes nepřátelskou jednotku může shodit zápalnou bombu, která má šanci způsobit Mortal Wound až deseti cílům. Proti pěchotě je efektivnější. Během hry může shodit maximálně dvě bomby.

Blitza-bommer (Flyer) – Bombardér. Je vyzbrojen dvěma těžkými kulomety a má věž s kulometem, který obsluhuje gretchin (umí střílet lépe). Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Při přeletu přes nepřátelskou jednotku může shodit vysoce výbušnou bombu, která má šanci způsobit Mortal Wound až dvanácti cílům. V případě vozidel a monster je ničivost více koncentrovaná, takže může způsobit až tři Mortal Wounds každému cíli, ovšem zasáhne jich méně. Během hry může shodit maximálně dvě bomby.

Burna Boyz (Elites), 5-15 – Plamenometná jednotka zaměřená na ničení velkých skupin pěchoty. Za každých 5 členů lze jednoho nahradit za Spannera, který je vyzbrojen speciální těžkou zbraní a umí opravovat vozidla (jen jedno poškození za kolo). Pokud ve střelbě zničí celou jednotku, až do začátku dalšího kola automaticky uspějí v hodech na morálku.

Tankbustas (Elites), 5-15 – Raketometná jednotka zaměřená na ničení vozidel. Může obsahovat velitele, Noba. Za každých 5 členů může obsahovat dva Bomb Squigy, kteří nesou sebevražedné bomby. Při střelbě na vozidla mohou provádět opravné hody na zásah.

Kommandos (Elites), 5-15 – Infiltrační jednotka. Může obsahovat velitele, Noba. Může být vysazena infiltrací kamkoliv na bitevní pole. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. Má bonus k hodům na zranění při útoku chladnou zbraní proti nepříteli, který se nachází v nějakém terénu (např. v keři či na kopci).

Nobz (Elites), 5-10 – Elitní orkové zaměření na boj zblízka. Za každých 5 členů může obsahovat jednoho gretchina Ammo Runta, který při střelbě dovoluje provést jeden opravný hod na zásah. Za každých 5 členů může být jeden vylepšen na Cyborka, který může ignorovat zranění (ovšem toto nelze kombinovat se schopností Painboye). Pokud v okruhu 3 palců někdo utíká z přátelské jednotky, je tu šance, že neuteče.

Nobz on Warbikes (Elites), 3-9 – Elitní orkové na motocyklech. Pokud v okruhu 3 palců někdo utíká z přátelské jednotky, je tu šance, že neuteče. Patří mezi Speed Freeks.

Meganobz (Elites), 3-10 – Elitní orkové oblečení v rozměrných Megabrněních. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Pokud v okruhu 3 palců někdo utíká z přátelské jednotky, je tu šance, že neuteče.

Nob with Waaagh! Banner (Elites) – Elitní ork vlajkonoš. Svůj prapor může použít též jako zbraň pro boj zblízka. Všem jednotkám ze stejného klanu v okruhu 6 palců dává bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Pokud v okruhu 3 palců někdo utíká z přátelské jednotky, je tu šance, že neuteče.

Painboy (Elites) – Polní lékař. Je vyzbrojen energopařátem a velkou injekční stříkačkou (má šanci zranit automaticky, ovšem ne vozidla ani titánské jednotky). Může vyléčit zraněné vojáky, ovšem nedokáže obživit padlé. Je tu také šance, že místo léčby způsobí další zranění. Pokud pěšák nebo motocykl v okruhu 3 palců utrpí zranění, má šanci ho ignorovat. Je vybaven gretchinem Grot Orderly, který jednou za hru může asistovat při léčbě. Dovoluje provést opravný hod na léčbu.

Mek (Elites) – Opravář a polní technik. Je vyzbrojen plazmovou pistolí a mečem nebo cirkulárkou. Vozidlům umí opravit jen jedno poškození za kolo. Může být doprovázen gretchinem Grot Oilerem, který jednou za hru může asistovat při opravě. Dovoluje opravit jedno poškození navíc.

Runtherd (Elites) – Dozorce nad gretchiny. Je vyzbrojen pistolí a buď chytacími kleštěmi nebo paralyzérem. Může být také vybaven buď bičem nebo hlídacím Squigem. Bič dovoluje oddílům Gretchinů v okruhu 3 palců v boji zblízka provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička. Squig může lovit zběhy. Když oddíl Gretchinů v okruhu 3 palců neuspěje v hodu na morálku, může se na ně vrhnout. Tím automaticky způsobí až tři Mortal Wounds, ale morálka je napravena. Pokud je armáda Battle-forged, musí za každého Runtherda obsahovat jeden oddíl Gretchinů, Runtherdi nezabírají žádné sloty.

Warboss (HQ) – Velitel bandy. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Pěchotě ze stejného klanu v okruhu 6 palců dovoluje provést zteč i poté, co postoupila. Pokud jednotka v okruhu 3 palců neuspěje v hodu na morálku, Warboss ji může zmlátit. Tím automaticky způsobí až tři Mortal Wounds, ale morálka je napravena. Může být vybaven bojovým Squigem, který funguje jako zbraň pro boj zblízka.

Deffkilla Wartrike (HQ) – Warboss jako člen posádky lehkého vozidla. Je vyzbrojeno třemi brokovnicemi a plamenometem (efektivní proti pěchotě), který může fungovat i jako velká melta-zbraň (efektivní proti vozidlům). Warboss má vystřelovací pařát, může ho použít v boji zblízka i ve střelbě, může provádět opravné hody na zranění. Motocyklům a vozidlům ze stejného klanu v okruhu 6 palců dovoluje provést zteč i poté, co postoupily. Jednou za hru se může při postupu pohnout rychleji. Patří mezi Speed Freeks.

Big Mek with Shokk Attack Gun (HQ) – Vrchní opravář, technik a vynálezce. Vozidlům umí opravit až tři poškození za kolo. Je vyzbrojen zvláštní energetickou zbraní, která vystřeluje malé skřety skrze warpový portál. Je poněkud nepředvídatelná. Její Strength se určí hodem dvěma kostkami a pokud je výsledek 11 a více, každý zásah způsobí cíli až tři další Mortal Wounds. Může být doprovázen gretchinem Grot Oilerem, který jednou za hru může asistovat při opravě. Dovoluje opravit jedno poškození navíc.

Big Mek in Mega Armour (HQ) – Vrchní opravář, technik a vynálezce. Vozidlům umí opravit až tři poškození za kolo. Je oblečen v Megabrnění, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Megabrnění lze dodatečně vybavit generátorem ochranného štítu nebo teleportačním kanonem. Generátor poskytuje všem orkům v okruhu 9 palců Invulnerable Save 5+ proti střeleckým útokům. Pokud je uvnitř transportéru, štít chrání pouze toto vozidlo. Pokud je cíl zraněn teleportačním kanonem, na konci fáze se hodí kostkou. Pokud padne víc, než je aktuální počet jeho Wounds, je okamžitě zabit. Může být doprovázen gretchinem Grot Oilerem, který jednou za hru může asistovat při opravě. Dovoluje opravit jedno poškození navíc.

Weirdboy (HQ) – Šaman. Psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno Power of the Waaagh!); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Má bonus + 1 k sesílání za každých 10 orků (nikoliv gretchinů) v okruhu 10 palců. Maximální bonus je + 3. Pokud padne 12 a více, automaticky se dostaví efekt nejhoršího selhání (exploduje).

Stompa (Lord of War) – Obrovské super-těžké kráčedlo. Je vyzbrojené obří motorovou pilou, obrovským rotačním kanonem, těžkým dělostřeleckým kanonem, třemi až pěti ničivými raketami s dlouhým doletem a několika menšími zbraněmi. Pokud vystřelí z rotačního kanonu, může se pokusit vystřelit podruhé, ale tentokrát to není jisté. Hrozí, že zbraň přijde o munici (nelze z ní dál střílet). Pokud vystřelí podruhé, může se poté pokusit vystřelit ještě jednou (ale šance, že přijde o munici, je větší). Všechny jednotky orkské armády v okruhu 6 palců mohou provádět opravné hody na morálku. Na palubě má gretchiny-opraváře, kteří mu mohou opravit až tři poškození za kolo. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Nemá žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Může provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Při ústupu může překračovat i nepřátelské pěšáky. Může dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jeho trupu.

Mekboy Workshop (Fortification) – Opravářská stanice. Nemůže být nijak zasažena ani zničena, funguje jako terén. Stanice může na konci Movement fáze vylepšit orkské vozidlo v okruhu 1 palce. Vozidlo až do konce kola nemůže nic dělat, ale poté může využít jednu z výhod: vyšší rychlost až do konce Movement fáze, oprava až tří poškození (pokud je v blízkosti Mek či Big Mek, je to automaticky oprava tří poškození, není nutné házet kostkou) nebo vylepšení střelných zbraní pro první následující střelbu (maximální kadence, není třeba házet kostkou). Pokaždé existuje šance, že vozidlo navíc dostane nějaké permanentní vylepšení: bonus k určení vzdálenosti zteče, bonus k Toughness nebo bonus k ničivosti střelných zbraní. Vylepšení může vozidlo dostat jen jednou za kolo. Pokud je na začátku Fight fáze v okruhu 1 palce od budovy orkská pěší jednotka, může ovládat její jeřáb. Ten lze použít v boji zblízka, má šanci způsobit až tři Mortal Wounds.

Hrdinové:

Ghazghkull Thraka (HQ) – Nejmocnější orkský vojevůdce ze všech, vůdce klanu Goff. Je oblečen v Megabrnění a vyzbrojen energopařátem a dvojitým kulometem. Má Invulnerable Save 4+. Orkské pěchotě (všech klanů) v okruhu 6 palců dovoluje provést zteč i poté, co postoupila, a také ji dává bonus k Attacks. Pokud jednotka v okruhu 6 palců neuspěje v hodu na morálku, Ghazghkull ji může zmlátit. Tím automaticky způsobí až tři Mortal Wounds, ale morálka je napravena.

Boss Zagstruk (HQ) – Slavný velitel jednotek Stormboyz z klanu Goff. Vyznačuje se mechanickými pařáty, které má místo nohou a které používá jako zbraně. Dále je vyzbrojen pistolí, mečem a raketami. Je vybaven tryskovým batohem, díky kterému může být vysazen letecky. Při postupu se může pohnout rychleji, ale hrozí při tom, že utrpí Mortal Wound. Díky kybernetickým implantátům může ignorovat zranění (ovšem toto nelze kombinovat se schopností Painboye). Jednotky Stormboyz z klanu Goff v okruhu 6 palců automaticky uspějí v hodu na morálku.

Boss Snikrot (HQ) – Slavný velitel jednotek Kommandos z klanu Blood Axe. Je vyzbrojen dvěma meči. Může být vysazen infiltrací kamkoliv na bitevní pole. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. Má bonus k hodům na zranění při útoku chladnou zbraní proti nepříteli, který se nachází v nějakém terénu (např. v keři či na kopci). Nepřátelé v okruhu 6 palců mají postih na Leadership. Jednotky Kommandos z klanu Blood Axe v okruhu 6 palců mohou v boji zblízka provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička.

Kaptin Badrukk (HQ) – Slavný pirátský kapitán Freebooterz a velitel jednotek Flash Gitz. Je vyzbrojen pistolí, mečem a velkou puškou. Ta může střílet v ničivějším režimu, ovšem může se přetížit a způsobit mu Mortal Wound. Brnění mu poskytuje Invulnerable Save 5+. Jednotky Flash Gitz v okruhu 6 palců mohou ve střelbě provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička. Může být doprovázen gretchinem Ammo Runtem, který mu při střelbě dovoluje provést jeden opravný hod na zásah. Patří k Freebooterz, ale neblokuje zvláštní schopnost klanu ostatních jednotek v armádě. Svoji klanovou schopnost může využít jen pokud je armáda též Freebooterz.

Mad Dok Grotsnik (Elites) – Šílený Painboy z klanu Deathskulls. Je vyzbrojen pistolí, energopařátem a velkou injekční stříkačkou (má šanci zranit automaticky, ovšem ne vozidla a titánské jednotky). Díky kybernetickým implantátům může ignorovat zranění (ovšem toto nelze kombinovat se schopností Painboye). Může vyléčit zraněné vojáky, ovšem nedokáže obživit padlé. Je tu také šance, že místo léčby způsobí další zranění. Pokud pěšák nebo motocykl v okruhu 3 palců utrpí zranění, má šanci ho ignorovat. Musí provést zteč na nepřátelskou jednotku v okruhu 12 palců, pokud sám není v boji zblízka ani 3 palce od přátelské jednotky. To může provést i když už postoupil či ustoupil.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0138 vteřin