Codexus Valainis

6.10.15 - Gediman - Komentáře (0)
Další mise žoldnéřského týmu Inferilagus, kterou gamemasteroval Jablicko007. Hry se účastnili Lord Eliphas s postavou Pandavora, Razer s postavou Koraga a já s postavou Kazarda Anu.
Zápletka
Rok: 13-669 (20 dní po misi „Oko bouře“)

Tým Inferilagus získal vesmírnou stanici v systému Anthar, ovšem byla stále zamořená mutanty Temné ruky a navíc poškozena asteroidním rojem. Bude trvat ještě nějakou dobu, než se veškerá korupce vymýtí a poškození opraví. Inferilagus na to najal externí pomoc.

Nyní ale dostal nový úkol. Kontaktoval ho lord Estrenal, čerstvě jmenovaný vůdce tajné služby Okovaná pěst operující ve vnějších kruzích Bílých říší. Od posledního setkání se věnoval studiu Obsidiánové hole – artefaktu, který mu žoldnéři prodali. Ačkoliv se nepodařilo zjistit, jak využít její moc, kněží společně s vědci ji označili za předmět známý z legend a pověstí starých mnoho tisíců let. Podle všeho se jedná o hůl patřící bytosti nyní známé pouze pod tajemným jménem „Spící král“. Ten prý v dávné minulosti získal nezměrnou moc čerpající z dosud neznámých sil. Praktiky nečistých rituálů a zaříkadel, stejně jako svá tajemství, podle všeho sepsal v mýtické knize pojmenované Codexus Valainis. I když o její pozici nikdo nic neví, před dvěma dny agenti Okované pěsti operující na obchodní stanici Abyssal Spear lokalizované ve hvězdném systému Kras nalezli toto jméno v tamních záznamech. Je tedy více než pravděpodobné, že některý ze zdejších obchodníků knihu prodává nevědouc o její ceně ani moci. Estranal tedy žádá její zajištění, aby se předešlo uchvácení artefaktu silami Temnoty. Společně se svým novým mladým kolegou, agentem Maetem, se rozhodl úspěch mise zajistit svou osobní účastí.
Codexus Valainis

Mise
Splnění mise si vzali na starost kouzelník Kazard Anu, zápasník Korag a nový člen týmu, ursarský zápasník Pandavor. Vesmírná stanice Abyssal Spear se skládala ze tří samostatných sekcí, které byly propojeny tubusy s dráhou pro transportní vlaky. Účelem stanice byl černý obchod – byla tu spousta pochybných obchodníků, pašeráků a dalších individuí.

Vesmírná loď přistála v sekci B. Každá sekce byla obrovská hala zaplněná obchody stojícími vedle sebe i nad sebou na otevřených terasách. Všude byly davy zákazníků a obchodníků nejrůznějších ras a příslušností. Estrenal a Maet se vydali hledat na vlastní pěst, žoldnéři šli jinudy. Korag se pomocí svého počítače připojil na místní síť a pokusil se vyhledat nějaké informace o Codexus Valainis. To se mu poměrně rychle podařilo – odhalil informace o tom, že kniha by se měla nacházet někde v sekci C, kde ji chce prodat jistý obchodník jménem Makor. Korag na nic nečekal a rovnou přišel k jednomu z členů místní ostrahy. Dal mu 20 tisíc peněz za to, aby mu řekl, kde se Makor nachází. Bezpečák peníze přijal a vyzradil, že Makor se potuluje v okolí stanice dráhy vedoucí do sekce A. Tým se tam rychle vydal.

Cestou byl kontaktován Estrenalem, který sdělil, že on i jeho kolega byli právě napadeni vrahy. Žoldnéři si prý mají dávat pozor. Žoldnéři to vzali na vědomí a zastavili se v obchodu se zbraněmi, aby se lépe vyzbrojili. Korag si koupil plazmové granáty a Pandavor krystalovou pušku. Kazard Anu zatím použil svůj mystický detektor, aby se porozhlédl po té knize, která magii obsahovala. Zdálo se však, že celé okolí je prostoupené magií, zřejmě z různých artefaktů, které tu obchodníci prodávali. Knihu nešlo lokalizovat. Po chvíli však detektor zachytil signály vycházející ze dvou postav, ženy a muže. Mířili přímo k žoldnéřům. Ti se tedy připravili na útok – a dobře udělali, protože to byli vrazi. Korag se na ně vrhl a ubil je svými dvěma obušky. Souboje si všimli bezpečáci, kteří rychle přiběhli. Žoldnéři jim vysvětlili, že to byli zabijáci, kteří je napadli. Bezpečáci to přijali a mrtvá těla odnesli pryč.

Tým potom dorazil na místo, kde se Makor měl nacházet. Aby si ulehčili pátrání, žoldnéři se šli poptat jednoho ze zdejších obchodníků. Po krátkém vyhrožování jim prozradil, že Makor je potulný prodavač s modrými vlasy. Žoldnéři se začali porozhlížet kolem, až ho v davu lidí našli.

Makor jim sdělil, že knihu skutečně měl, ale už ji prodal – temnému elfovi s bílými vlasy, který má obchůdek poblíž. Po krátkém pátrání ho Pandavor objevil. Tým vešel dovnitř a rovnou se zeptal na tu knihu. Obchodník ji měl a dokonce byl ochoten ji žoldnéřům prodat, ovšem nenápadně jim šeptem sdělil, že sem nikdy neměli přijít. Sotva to dořekl, uprostřed prodejny se objevila prostorová brána, ze které vyletěl flash-bang granát. Jeho výbuch Kazarda a Pandavora omráčil, Korag ho však ustál. Pak přiletěl další granát, ale i jeho výbuchu Korag odolal. Poté z brány vyzářilo uspávací kouzlo, kterému už Korag neodolal.

Do obchodu vstoupil muž s dlouhými vlasy, v černém kabátu a s kouzelnickou holí. Vzal si tu knihu a stále omráčeného obchodníka probodl. Žoldnéři, kteří se již pomalu vzpamatovávali, na poslední chvíli spatřili, jak vybíhá ven.

Když se konečně probrali z mrákot, před obchodem byl zrovna nějaký rozruch. Žoldnéři tedy vyběhli ven a spatřili, jak se davem prodíral člověk v těžkém energo-brnění, na jedné ruce měl plamenomet a na druhé plazmovou pušku. Mířil přímo k žoldnéřům, byl ale pomalý a těžkopádný. Vypadal velmi odolně a jeho zbraně byly ničivé, žoldnéři se s ním utkat nechtěli. Kazard Anu tedy rychle seslal prostorovou bránu na spodní terasu, kterou žoldnéři na poslední chvíli unikli. Obrněný válečník totiž zrovna zahájil palbu.

Žoldnéři se rozběhli směrem, kterým viděli utíkat toho kouzelníka. Zdálo se, že mířil ke stanici dráhy do sekce A. Do cesty se jim však postavil nečekaný nepřítel – duší lich. Byl to také kouzelník, pomocí kouzla ovládl mysl davu a obrátil ho proti nim. Žoldnéři se začali bránit. Civilistů bylo sice hodně, ale nebyli nijak vyzbrojení. Boj však trval několik minut a dal tak kouzelníkovi náskok. Korag tasil dva adamantiové meče, které byly účinnější. Pandavor se oháněl svým adamantiovým trojzubcem.

Když bylo po všem, na místo přiběhl celý oddíl bezpečáků a namířil na žoldnéře zbraně. Kazard je však přesvědčil, že dav byl k útoku vyprovokován služebníkem Temnoty, duchem. Vše prý jistě bude vidět na záznamech kamer. Bezpečáci se zastavili a čekali na příchod svého velitele. Ten však sdělil, že dostal zaplaceno za to, aby žoldnéře zabil. Poručil bezpečákům, aby zahájili palbu. Došlo tedy k boji. Kazard Anu však nakonec pomocí kouzla oddíl přinutil, aby běžel na horní terasu, kde se nacházel onen válečník v brnění. Zbyl tu tedy jen velitel, který byl vzápětí obklíčen a násilím donucen prozradit, od koho dostal zaplaceno. Prý to byla sekta známá jako „Bezejmenní”. Kazard ho potom zabil sekyrou.

Korag se opět připojil k síti. Bezpečnostní kamery ukázaly, jak kouzelník vbíhá do stanice dráhy a čeká na vlak. Žoldnéři se rychle vydali k výtahu, který je zavezl do patra se stanicí. Zde výtah hlídali dva bezpečáci. Pandavor se s nimi utkal, zatímco Korag a Kazard běželi za kouzelníkem. Kazard sesílal prostorové brány jako zkratky, aby se s Koragem pohybovali rychleji. Pak se jim v cestě opět zjevil onen duší lich, který opět ovládl mysl davu civilistů. Korag se s nimi pustil do boje, Kazard tedy pokračoval sám.

Korag zabil několik civilistů, pak se k němu připojil Pandavor, který mu pomohl se zbytkem. Kazard zatím přiběhl ke stanici dráhy, ale vchod byl hlídán oddílem bezpečáků. Snažil se je překonat bránou, ale jeho kouzlo bylo znegováno oním kouzelníkem. Žoldnéři se tedy skrz ně museli probojovat. Kazard alespoň část z nich spálil kouzlem, zbytek zmasakroval Korag dřevcovou monomolekulární sekyrou.

Žoldnéři konečně vstoupili do stanice, ale cestu jim zahradil další oddíl bezpečáků, tentokrát menší. Kazard po nich střílel ze své jednoruční brokovnice, Pandavor pobil zbytek. Tým rychle pokračoval vpřed, vlak totiž právě přijel.

Ale to ještě nebylo všechno. Žoldnéřům se do cesty postavilo lehké kráčedlo. Korag a Pandavor se s ním utkali, Kazard Anu běžel k vlaku, do kterého kouzelník chvíli předtím vstoupil. Pandavor využil své znalosti boje s vozidly a kráčedlo snadno zničil. Kazard zatím vběhl do posledního vagónu a dveře se za ním zavřely. Chtěl rychle zatáhnout za nouzovou brzdu, aby zabránil vlaku v odjezdu, ale u ní stál bezpečák, který jeho záměr odhalil. Puškou tedy brzdu rozstřílel. Kazard bezpečáka upálil, ale bylo pozdě – vlak se už rozjel. Kazard byl nyní ve vagónu sám, kouzelníka ale neviděl, byl zřejmě někde vpředu. Vylezl tedy na střechu vagónu a vydal se směrem k lokomotivě.

Ke Koragovi a Pandavorovi se mezitím připojil Estrenal a Maet. Oba byli zranění, Maet dokonce přišel o oko. Estrenal rychle zavolal loď, aby je vyzvedla. Všichni čtyři vběhli dovnitř. Estrenal poručil, aby loď odletěla nad tubus s vlakem a teleportovala Koraga a Pandavora na vagón ke Kazardovi.

Žoldnéři tak byli opět spolu. Kouzelník už neměl kam utéci a tak vyskočil z průlezu na střechu vagónu. Kazardův detektor odhalil, že ten kouzelník ovládá Temnou magii. Byl to Ma’as, člen týmu Shadow Brokers. Byl silně posílený magií. Obklopovala ho aura, která deformovala prostor a dávala mu tak odolnost proti střelbě. Také se pohyboval mnohem rychleji, protože zpomalil okolní čas.

Ma’as sesílal jedno kouzlo za druhým. Kazard se držel opodál a negoval jeho magii, zatímco do něj střílel brokovnicí. Věděl, že fyzický útok proti němu má vyšší šanci, protože magii by negoval. Proti rojům broků byla navíc jeho aura méně efektivní, ale i tak bylo obtížné ho zasáhnout. Pouze jednou se mu podařilo trochu zranit.

Jedno z kouzel se však nepodařilo negovat a Ma’as tak Koraga teleportoval na konec vlaku. Ten se však poměrně rychle dostal zpět do boje. Oba zápasníci provedli zteč a bojovali s Ma’asem zblízka, čemuž nedokázal odolávat dlouho. Nakonec mu Korag usekl ruku, ve které držel Codexus Valainis. Ma’as spadl z vlaku, žoldnéři ho už neviděli. Vlak po chvíli dorazil do stanice v sekci A. Žoldnéři vystoupili ven a knihu předali Estrenalovi. Kazard Anu ho také informoval o tom, že ve stanici se stále nachází duch.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 2 hodiny. Hra trvala něco okolo 3 hodin 10 minut. GM jako hlavního nepřítele mise použil svoji vlastní hráčskou postavu. Byla to Arcinemesis, tudíž její „smrt“ byla jen dočasnou porážkou – Ma’as se může objevit znovu (jako nepřítel i jako hráčská postava), ovšem nyní s protetickou paží. Nepřátelé tohoto typu jsou obtížní protivníci a navíc se jich nelze nijak zbavit, za každou jejich porážku se však vydělává 10 bodů prestiže.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0155 vteřin