Do Prázdnoty

7.9.13 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se zúčastnil OnGe se svým gnómem Rabiathem Steelballem a Razer s Koragem, člověkem z Černé říše. Mise se tentokrát odehrávala v Prázdnotě, ne-prostoru za hranicemi vesmíru.
Zápletka
Planeta Nussa III (RocUni-), Soustava Nussa, Sub-sektor Tragan, Sektor Nimashi
Rok: 13-668 (měsíc po misi „Doprovod“)

Papežství Snow-white využilo Krystal moudrosti k odhalení dalších strategických informací. Zjistilo, že Temná ruka chystá velkou poradu Koruptorů, a to na palubě vesmírné lodi Dark Strike. Plavidlo přiletí na orbitu neobydlené planety Nussa III a bude zde čekat, až všichni vůdci dorazí. Pak zmizí v Prázdnotě, aby poradu nemohl nikdo odposlouchávat – a to ani pomocí nejmocnější magie či boží moci. Žoldnéři mají za úkol proniknout na palubu lodi, schovat se tam a počkat, až se přesune do Prázdnoty. Musí vyhledat sněm a odposlouchávat ho, ukrást také všechna data týkající se nadcházejících operací.

Potom se doporučuje pokud možno všechny Koruptory zabít a to dokud je loď v Prázdnotě. Duše Koruptorů pak pohltí samo Nihilum, nikoliv Temní bohové zde ve vesmíru. To zkomplikuje (či přímo znemožní) jejich reinkarnaci. Podle předpokladů se sněmu zúčastní jeden Koruptor za každého Temného boha.

Samozřejmě je nutné se z Prázdnoty zase dostat, což může zajistit jen loď sama. Nesmí být tedy poškozena její Nihilmachina. Nicméně je vhodné poškodit zbraňové a obranné systémy. Loď se pak stane na nějakou dobu neškodnou. Tým žoldnéřů bude vybaven ochrannými talismany, které jsou nabity kouzlem Předstíraná korupce. Pokud vše půjde hladce, nižší služebníci ho budou považovat za součást posádky.

Primární cíl: infiltrovat na palubu lodi, odposlouchávat sněm a ukrást data (40.000)
Sekundární cíl: zabít Koruptory, dokud je loď v Prázdnotě (za zabití každého 20.000)
Sekundární cíl: poškodit zbraně (10.000)
Sekundární cíl: poškodit obranné systémy (10.000)mapaMise
Úkol přijala dvojice žoldnéřů – ostřílený veterán Rabiath Steelball z týmu Inferilagus a zápasník Korag, který Rabiatha znal z předchozích misí. Korag prodal těžký monitor Trpaslíků, který tehdy koupil od omámeného Rabiatha za minimální cenu. Za část utržených peněz si nechal své tělo doplnit několika kybernetickými implantáty, aby se z něj stal mocnější bojovník. Steelball si na Koraga příliš dobře nepamatuje (kvůli omámení), ale má vtíravý pocit, že tomu člověku nemůže moc věřit…

Steelball s Koragem k přesunu využili týmovou loď. Byla malá, měla teleportér a navíc maskovací zařízení, což bylo ideální. Přiletěli na orbitu planety Nussa III zcela nepozorováni. Dark Strike tu už byla, takže se nemuselo na nic čekat. Žoldnéři využili hrubou mapu plavidla, kterou získali od Papežství, a vybrali místo k teleportaci.

Dark Strike byla evidentně lidské konstrukce, ale její design byl pokroucen Temnotou. Její chodby byly tmavé a ponuré. Žoldnéři se vydali k zařízení 23. Ukázalo se, že to byla místnost s teleportérem. Zde byl přítomen jeden zombie lich. Magickou kamufláž obou žoldnéřů však neprokoukl, považoval je též za zombie liche. Zeptal se jich, co tu pohledávají. Žoldnéři mu řekli, že musí mluvit s Necrothovým Koruptorem. Lich sdělil, že ten se právě dostavil a odešel na můstek, kde bude sněm probíhat. Můstek je prý kvůli tomu hlídán oddílem gardistů, nikdo nepovolaný tam nesmí. Čeká se už jen na dva Koruptory. Jakmile dorazí, loď se přesune do Prázdnoty.

Žoldnéři šli k můstku, ale na poslední chvíli se rozhodli, že přijít tam nyní by bylo riskantní. Místo toho tedy prohlédli dvě přilehlé místnosti. Místnost 18 bylo centrum ovládání sekundárních zbraní – stovek obranných věží rozesetých po trupu, které Dark Strike chránily před stíhačkami. Centrum hlídal jeden upír. Ten však kamufláž žoldnéřů prokoukl a došlo k boji. Byl však krátký, upír byl rychle skolen. Korag chtěl centrum hned zničit, protože to je jeden ze sekundárních úkolů, ale Steelball ho přemluvil, že to by teď přilákalo zbytečnou pozornost a primární úkol by mohl být ohrožen. Steelball se rozhodl, že do místnosti položí šokové miny – jakmile někdo vejde, miny se odpálí. Při jejich pokládání ale selhal, všechny miny rozbil. Žoldnéři se nechtěli dál zdržovat a tak pokračovali k místnosti 19. To bylo centrum ovládání bodové obrany, CIWS – mnoho malých děl určených k ničení projektilů. I zde byl přítomen hlídač, který však byl také rychle eliminován.

Žoldnéři se potom vydali do místnosti 17. Byla to dlouhá prostorná hala, která obsahovala prapodivné zařízení, které žoldnéři ještě nikdy neviděli – tohle byla Nihilmachina, díky které je loď schopna vstoupit do Prázdnoty a existovat tam. Žoldnéři věděli, že Nihilmachinu musí nechat být. Do haly právě vcházel vlkodlak, žoldnéři ji proto rychle a nenápadně opustili. Na poslední chvíli spatřili, jak vlkodlak Nihilmachinu aktivoval.

Byla jen otázka času, kdy loď vstoupí do Prázdnoty. Tým se tedy vydal na můstek. Korag se rozhodl, že vleze do větrací šachty, zatímco Steelball vejde dveřmi a využije své kybernetické uši a absolutní paměť k odposlechu jednání. Sněm probíhal v přední části můstku, u kulatého stolu s holoprojektorem uprostřed. Všech pět Koruptorů už bylo na místě.

Na můstku bylo několik desítek techniků a operátorů, všichni byli plně soustředěni na svoji práci. Byla tu však také ona garda – 10 vlkodlaků. Steelballa však neprohlédli. Chtěli ho vyhodit, ale ten jim sdělil, že pro svého vlkodlačího pána nese čerstvé maso. Pustili ho tedy dál. Steelball se pomodlil ke své bohyni, aby měl štěstí při krádeži disků, map a svitků se strategickými údaji, ale nepovedlo se. Vlkodlaci si ho všimli. Steelball se však vymluvil na to, že jeho pán potřebuje nějaké dokumenty přinést. Nechali ho tedy být. Steelball tedy sebral pár předmětů a nenápadně je podal Koragovi do větrací šachty. Ten si je uložil do batohu. Pokud by se něco zvrtlo, byl připraven z úkrytu vyrazit.

Loď zmizela do Prázdnoty a sněm mohl začít. Koruptoři jednali o plánu, jak přinutit Císařství Smog-grey, aby všechny své jednotky zaměřilo na útok proti Papežství Snow-white a Prezidentství Scarab-black a Temná ruka se tak mohla zbavit tří mocných nepřátel najednou. Plán zahrnoval složitou konspiraci plnou korupce a zrady.

Oba žoldnéři začali pociťovat efekty Prázdnoty, ale během první hodiny pobytu naštěstí nebyly nijak silné. Sněm probíhal dál. Desetičlenný oddíl vlkodlaků se zatím vystřídal se stejně velkým oddílem upírů, ale ani ti Steelballa neprokoukli. Avšak během druhé hodiny oba žoldnéři zažili efekt Prázdnoty o něco silnější.

Steelballovi se zjevil jeho dávno mrtvý přítel – gnómský policista, kterému kdysi pomáhal zastavit jistý teroristický útok. Policista při tom nicméně přišel o život. Mrtvý se naštěstí zjevil mimo výhled můstkové posádky, takže si ho nikdo jiný nevšiml. Zdálo se, že si nebyl vědom toho, kde právě je a co se s ním vůbec stalo. Koraga postihla negativní časová deformace, která způsobovala, že byl zpomalený. Dění na můstku tedy vnímal jako zrychlené.

Mrtvý byl ochotný Steelballovi pomoci. Ten ho tedy poslal, aby přinesl zbytek strategických dokumentů, zatímco on mu bude krýt záda, „jako za starých časů“. Mrtvému to sice připadalo jako šílený nápad, ale nechal se přemluvit. Tasil pistoli a vyrazil kupředu. Oddíl upírů si ho okamžitě všiml. Jeho přítomností byl dosti zaskočen, ale jen na chvíli. Vrhl se na něj a snadno ho zlikvidoval. Mrtvý padl k zemi a rozplynul se.

Upíři se snažili přijít na to, co tu ten Mrtvý dělal – jestli to byl přirozený efekt Prázdnoty, nebo jestli tu náhodou není kvůli někomu… Rozdělili se tedy, aby prohledali celé okolí. Jeden upír zatím přistoupil k Vampirothovu Koruptorovi a o problému ho informoval. Sněm však kvůli tomu přerušen nebyl, beztak se už chýlil ke konci.

O pár minut později Koruptoři jednání ukončili. Žoldnéři věděli, že teď je ten pravý okamžik k úderu. Steelball spustil palbu ze své těžké rotační hřebíkovnice. Tenhle útok Koruptoři nečekali, ale jejich brnění byla silná.

Korag se rozhodl jednat. Vylezl větrací šachtou přímo nad stůl, u kterého Koruptoři jednali. Prorazil mříž a skočil dolů přímo mezi ně. Rozpřáhl se svojí dřevcovou monomolekulární sekyrou a na jedno švihnutí zabil Vampirothova a Lycantrothova Koruptora.

Teď se ke slovu dostali i zbylí Koruptoři. Tasili jednoruční meče a doráželi na Koraga. Ten jejich úderům však uhýbal. Steelball do nich také střílel, ale nebyl dost efektivní. Korag znovu zaútočil a zabil tentokrát Mutanothova a Eclipsothova Koruptora. Už zbýval jen Koruptor Necrotha, mocný zombie lich. Ten však odolával dlouho – vydržel i zásahy, které by ostatní snadno zničily. Steelball vytasil dvě šokové pistole a spustil palbu. Elektrické útoky snadno pronikly těžkým pancířem a usmažily nekrotické maso na popel.

Můstková posádka se mezitím rozutekla pryč, do bezpečí. Stejně nebyla vyzbrojena. Ale stačila zapnout alarm. Loď také začala odpočítávat návrat do vesmíru, na stejné místo, odkud zmizela. Žoldnéři museli co nejrychleji pryč, než je obklíčí gardisté. Aby využili čas efektivně, rozhodli se, že sabotují ty systémy, které objevili předtím. Rozdělili se – Korag běžel do místnosti 18, Steelball do místnosti 19. Oba vzali své zbraně a rozmlátili jimi všechny ovládací terminály a monitory.

Korag se pak vracel k teleportéru v místnosti 23, ale v půli cesty se zastavil a čekal na Steelballa. Ten mu totiž ohlásil, že půjde do místnosti 5. To byla obrovitá věž s palubními kanony. Hlídal tu oddíl deseti ghůlů a několik techniků. Steelball je však všechny rychle eliminoval a poničil ovládací systémy věže. Potom se vrátil ke Koragovi a oba společně běželi k teleportéru.

Dark Strike se vrátila zpět do vesmíru. Žoldnéři se nyní mohli teleportovat na svoji loď. V místnosti však čekal jeden mutant, který dokázal jejich kamufláž prohlédnout. Byl odhodlaný je na palubě udržet, dokud nepřiběhne garda. Došlo k boji, ale mutant byl rychle zabit.

Žoldnéři se teď hádali, který z nich se teleportuje jako první. Jeden žoldnéř totiž bude muset zůstat, aby zadal „odeslání“. Druhý žoldnéř pak bude muset využít systém na palubě týmové lodi, aby „přijal“ svého kolegu. Jenže Steelball Koragovi nevěřil. Podezíral ho, že ho tu nechá napospas Temné ruce. Žoldnéři se museli dohodnout rychle, protože ze všech okolních chodeb bylo slyšet, že se k nim hrnou desítky vojáků.

Nakonec Steelball uznal, že Korag týmovou loď stejně neumí ovládat, takže by s ní nikam neuletěl. Přesunul tedy Koraga na její palubu a pak čekal, až Korag přesune jeho. Když byli oba v bezpečí, rychle aktivovali FTL a odletěli pryč – na Snowland pro odměnu.

Shrnutí
Mise trvala přibližně dvě hodiny… shodou okolností stejně jako hra samotná. Ukázalo se, že menším problémem je řešení případu, kdy Rojová zbraň v modifikaci Rotační (v tomto případě Steelballova hřebíkovnice) vystřelí do skupinky pěti jednotlivých postav. Bylo na mně, abych zásah každé z nich vyhodnotil zvlášť. Protože zbraň mohla způsobit až 10 zásahů, mohlo dojít k tomu, že by se házelo až desetkrát pro každou postavu, tedy dohromady až padesátkrát. To možná zní neprakticky, nicméně v tomto případě se jednalo o situaci, ke které by nemělo docházet příliš často – postavy se počítaly jako jednotlivci, protože to všechno byli Bossové. Řadové protivníky doporučuji skládat do oddílu, který se počítá za jeden cíl. Též se ukázalo, že zombie mohou být poměrně tvrdými protivníky, zvlášť pokud mají vysoké Armor a HP. Jejich schopnost ignorovat utržené zranění na hod 1-5 jim dává šanci odolávat hodně dlouho.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0108 vteřin