Gang v přístavu

23.4.23 - Gediman - Komentáře (1)
Této mise se účastnil Lord Eliphas s postavou canirské střelkyně Powaqy.
Zápletka
Rok: 13-688 (6 let po misi „Záchrana vicekrále“)

Žoldnéřka Powaqa byla na planetě Tharnek najata šéfem gangu Storm Fist. Chtěl po ní, aby v přístavním městě Antis dobyla skladiště, které patří nepřátelskému gangu Night Cloak. Bude tedy muset eliminovat všechny členy gangu Night Cloak ve skladišti a jeho okolí. Skladiště má pancéřové rolety, kterými je možné ho zcela uzavřít a uzamknout. Zadal ji též dva sekundární úkoly. Tím prvním je vypátrání aktuální lokace šéfa gangu Night Cloak. Tím druhým je záchrana členů gangu Storm Fist, kteří se neúspěšně pokoušeli skladiště dobýt předtím.

Powaqa před misí kontaktovala své známé padělatele a požádala je, aby pro ni vyrobili poznávací symbol gangu Night Cloak. Hodlala se vydávat za jeho členku. Padělatelům však nemohla zaplatit, takže ti ji zadali úkol – přinést kódovanou vysílačku výše postaveného člena gangu Night Cloak. Vysílačky tohoto typu dovolují komunikovat přes zabezpečené frekvence. Padělatelé chtěli takovou vysílačku získat už dlouho, ale zatím marně. Powaqa souhlasila.
Gang v přístavu

Mise
Gang Storm Fist přivezl Powaqu autem k severnímu okraji města Antis, kde ji vysadil. Gangsteři odjeli pryč, nebylo tu pro ně totiž moc bezpečno. Až Powaqa misi splní, měla jim zavolat svojí radiostanicí, oni ji přijedou vyzvednout.

Powaqa tedy šla pěšky do centra města a potom směrem k přístavu, který se nacházel na umělém ostrovu. Tam se snažila najít ono skladiště, ale moc se jí nedařilo. Zeptala se tedy místního pracovníka, kde se nachází část se skladišti. Ten ji poradil a ona tam hned vyrazila. Ihned spatřila, že kolem jednoho skladiště obcházejí podezřele vypadající lidé. Měli na sobě civilní oblečení, ale byli ozbrojeni. Bylo zjevné, že jsou to hlídači z gangu Night Cloak. Powaqa šla rovnou k nim. Hlídači si ji všimli a hned viděli, že to není člověk (což v tomto město bylo zvláštní) a že je ozbrojená. Deset hlídačů šlo naproti ní, s namířeními zbraněmi. Ptali se jí, kdo je a co tu dělá. Powaqa řekla, že patří k nim a ukázala symbol. Řekla, že je nová členka gangu, která sem byla vyslána, aby dohlédla na zajatce. Hlídači ji řekli, že zajatci jsou drženi v blízké budově.

Powaqa tam rovnou šla. Byla to opuštěná budova, postávalo u ní pět dalších hlídačů. Přišla za nimi, opět jim ukázala symbol a zopakovala svoji lež. Hlídači ji vpustili dovnitř. Uvnitř budovy byla velká hala s několika klecemi. V jedné kleci bylo drženo patnáct zajatců, ve dvou klecích byly mantikory. V hale byla též další pětice hlídačů. Hlídači k ní přišli a opět se ji vyptávali na totožnost. Tito ale byli důkladnější a informaci si ověřili u svých nadřízených, přes vysílačku. Snadno tak odhalili, že jim lže. Powaqa ale nezaváhala a spustila po nich střelbu ze svého automatického rail-granátometu s laserovým zaměřovačem. Zbraň vrhala kumulativní granáty. Brnění hlídačů přesto výbuchy ustálo a ti začali okamžitě střílet z pušek.

Došlo ke krátké přestřelce. Granáty hlídače nakonec roztrhaly na kusy. Hned poté se otevřely klece s mantikorami, které vyběhly ven. Vrhly se na Powaqu, ale tam před nimi ustupovala a držela si je tak od těla. První mantikoru snadno rozstřílela granátometem, druhá se k ní ale dostala na blízko a sekala po ní svými drápy. Powaqa tedy vysunula svoji záložní zbraň – dlouhé zápěstní adamantiové drápy, které měla připnuté k jedné paži. Mantikora byla poměrně mrštná a uhýbala čepelím. Zaútočila na Powaqu žihadlem. Ta se ho snažila vykrýt, ale marně. Žihadlo naštěstí neškodně sklouzlo po její vestě. Mantikora pokračovala v zuřivém útoku svými drápy, ale Powaqa uskočila a vystřelila na zvíře z granátometu. Mantikora byla snadno zabita.

Powaqa rychle odsekla zámek klece zápěstními drápy a zajatce osvobodila. Poradila jim, aby si vzali zbraně mrtvých hlídačů a raději také jejich symboly gangu. Zeptala se jich, jestli neslyšeli něco o šéfovi gangu Night Cloak. Ti jen věděli, že šéf se nachází někde tady v přístavu, ale nevěděli, kde přesně. Tuhle informaci znají jen výše postavení gangsteři, ale něco by mohlo být také v záznamech v kanceláři, která se nachází ve skladišti. Powaqa pak chtěla vyvést osvobozené gangstery ven, ale všimla si, že před budovou už čekají dva oddíly hlídačů a také lehké vozidlo s kulometem. Hlídači byli připraveni, až vyjdou ven. Powaqa nechtěla riskovat boj, a tak se rozhodla uniknout oknem v zadní části budovy. Zde naštěstí nikdo nehlídal, takže se Powaqa a gangsteři snadno dostali ven.

Gangsteři sdělili, že cestu z města znají, takže klidně půjdou sami. Powaqa je tedy nechala jít. Díky symbolům se koneckonců mohli vydávat za členy gangu Night Cloak, takže by jejich útěk nemělo nic komplikovat. Powaqa se vrátila ke skladišti. Zde stále bylo oněch deset hlídačů, tentokrát na ni však byli připraveni, protože dostali varování přes vysílačku. Zahájili palbu, Powaqa ji opětovala. Došlo k prudké přestřelce, během které byla Powaqa dvakrát zraněna – neochránila ji ani kombinace vesty, implantovaného pancéřování a medailonu obrany. Hlídači však byli rozstříleni na kusy. Když bylo po všem, žoldnéřka do sebe vpíchla urychlovače hojení a vyléčila se.

Opatrně se přiblížila ke skladišti. Cítila pach dalších lidí a slyšela jejich pohyb a dohadování. Evidentně slyšeli střelbu a připravovali se na boj. Powaqa ještě prohledala mrtvé hlídače, jestli u sebe nemají kódovanou vysílačku, ale měli jen standardní typ. Vstoupila dovnitř a schovala se za krabice. Spatřila dva týmy hlídačů, každý po deseti členech. V horní části skladiště byla malá kancelář s okny, vedlo k ní schodiště. Připlížila se ke schodům a vyběhla nahoru do kanceláře, dveře nebyly zamčené a uvnitř nikdo nebyl. Bylo tu mnoho různých dokumentů.

Prohledala je. Našla záznamy o lodích, které tu kotvily. Do přístavu před třemi dny vplula jachta místního obchodníka, na palubě je ubytován též šéf gangu Night Cloak. Jachta se tu zdrží ještě týden. Powaqa zavolala radiostanicí gang Storm Fist a vše mu sdělila. Gang ji sdělil, že v pořádku vyzvedl osvobozené gangstery. Powaqa hledala v dokumentech dál, chtěla najít nějakou zmínku o dalších výše postavených gangsterech, ale marně. V kanceláři byl ovládací systém bezpečnostních rolet. Powaqa je tedy vysunula přes dveře i okna, aby do skladu nikdo další nevešel. Hlídači si díky tomu uvědomili, že v kanceláři někdo je. Hned tam běželi.

Powaqa se schovala za nábytek. Jeden tým hlídačů přiběhl a hledal narušitele. Žoldnéřka po nich z úkrytu hodila ruční éterický granát. Explodoval, ale hlídačům nijak neublížil. Ti ji našli, a tak začala další přestřelka. Powaqa po nich střílela z granátometu a oni po ní z pušek. Dokonce se jim podařilo ji zranit. Powaqa vysunula své drápy a vrhla se na ně zblízka, hlídači se bránili svými noži. Došlo k zuřivému boji, žoldnéřka je nakonec všechny rozsekala. Vpíchla si další urychlovač hojení a znovu se schovala, protože po schodech už vybíhal druhý tým.

Hlídači spatřili své rozsekané kolegy a hledali protivnici. Ta po nich opět z úkrytu hodila granát, který pár z nich zabil. Hlídači ji našli, ale Powaqa se na ně tentokrát rovnou vrhla svými drápy, takže museli tasit nože. Po krátkém souboji je všechny zabila. Potom prohledala všech deset mrtvol, ale byli to řadoví gangsteři s obyčejnými vysílačkami. Nikdo další ve skladišti nebyl, ale venku se něco dělo.

Přišla ke dveřím a zaposlouchala se. Slyšela dohadování spousty gangsterů a v dálce také zvuk helikoptéry. Letěla sem. Vrátila se tedy do kanceláře, otevřela bezpečnostní rolety a schovala se za nábytek. Z okna nenápadně sledovala, kdo vstoupí dovnitř. Byly to dva týmy po pěti členech. Už podle oblečení a výstroje bylo vidět, že jsou to výše postavení gangsteři, elitní zabijáci. Prohledávali skladiště. Powaqa se rozhodla přilákat je tím, že z okna kanceláře vyhodila jednu mrtvolu. Jeden tým ihned běžel nahoru. Zabijáci ji našli snadno a došlo k další přestřelce, během které Powaqa opět utrpěla vážnější zranění. Vysunula drápy a vrhla se na ně zblízka. Zabijáci tasili šavle, byli jasně lepšími bojovníky než řadoví hlídači. Powaqa je přesto dokázala všechny pobít a hned potom si vpíchla další urychlovač hojení.

Prohledala mrtvoly, u jedné z nich našla kódovanou vysílačku. Vzala si ji a rychle se schovala. Druhý tým volal ten první, a když se mu nikdo neozýval, vyběhl nahoru také. Zabijáci viděli všechny ty rozsekané mrtvoly a rozstřílený nábytek. Hledali skrytou protivnici, ale marně. Žoldnéřka po nich opět hodila ruční granát, ale výbuch jim nijak neublížil. Zahájila tedy střelbu z granátometu a chvíli poté se na zabijáky vrhla svými drápy. Došlo k dalšímu zuřivému souboji. Tentokrát zabijáky porazila, a to bez jakéhokoliv zranění.

Venku uslyšela helikoptéru, byla už blízko. Vyběhla ven a schovala se poblíž skladiště. Helikoptéra létala kolem a hledala ji. Žoldnéřka začala střílet granáty a helikoptéru trochu poškodila. Ta spustila palbu ze svého palubního kanonu, ale Powaqa to ustála bez zranění. Pokračovala v palbě z granátometu, a nakonec ji zasáhla celou dávkou. Helikoptéra explodovala, její trosky dopadly na zem. Žoldnéřka prohledala okolí, kyberneticky vylepšeným čichem i sluchem, ale nikdo další tu nebyl. Zavolala tedy radiostanicí, že mise je splněna. Gangsteři ji sdělili, že ji očekávají na severním okraji města. Powaqa přenastavila ovládání rolet a zavřela a zamknula je zvenku. Do skladiště by se tedy nikdo cizí neměl dostat, než sem dorazí gang Storm First.

Vrátila se na okraj města, kde už čekalo auto gangsterů. Odvezli ji za šéfem, který ji vyplatil odměnu. Potom se spojila s padělateli a předala jim kódovanou vysílačku, čímž splatila svůj dluh.


Shrnutí
Hra trvala přibližně dvě hodiny, mise trvala přibližně 10 hodin (nejvíc času zabralo cestování po městě a hledání skladiště). Kdyby Powaqa neměla urychlovače hojení, zemřela by. Hráč dal postavě raději dvě sady urychlovačů, takže měl naštěstí ještě nějaké v záloze. Powaqa byla vyzbrojena též dvěma pistolemi, ty ale vůbec nepoužila. Neměla žádnou těžkou střelnou zbraň, na tu už nezbyly peníze. Hodily se ale zápěstní drápy, které postava může nést navíc k běžné výzbroji, protože nezabírají zbraňové sloty.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0149 vteřin