Imperial Sourcebook

18.6.11 - Gediman - Komentáře (3)
Další z recenzí na přídavky k Mutant Chronicles je o knize Imperial: The Clans of Damnation, která se zabývá touto korporací a také obsahuje pravidla, jak hrát jejího občana.
Kniha


Hra za občana Imperiálu je odlišná v tom, že hráč si musí zvolit, z jakého z členských klanů pochází. Každý klan má své výhody a speciality. V korporaci existuje 62 klanů, ačkoliv uvedených je jen 19. Pokud hráči žádný z nabízených nevyhovuje, může si po konzultaci s gamemasterem vymyslet vlastní. A nebo své postavě může určit, že pochází z jedné z nižších rodin, které klanům slouží. Většina klanů má svoji speciální vojenskou jednotku, kterou používá výhradně pro vlastní účely. Klany, které žádnou takovou nemají, mají zase obvykle pevnější kontakty s Horaly nebo s Wolfbaneovci. Horalové jsou válečníci, kteří se specializují na boj zblízka a jsou známí pro své relativně barbarské zvyky (především válečné barvy, kterými si zdobí tváře), nicméně jsou to vojenská jednotka plně kontrolovaná Imperiálem. Wolfbaneovci naproti tomu nespadají pod vrchní velení, jsou zcela nezávislí. Hodně se podobají Horalům, skládají se ovšem z lidí, kteří nějakým způsobem přišli o své klanové členství. Jejich styl života připomíná staré Indiány či Vikingy, je plný legend, pověr a mystických rituálů. Jsou to nejpopulárnější válečníci a po Doomtrooperech druzí nejlepší lidští bojovníci ve Sluneční soustavě.

Axelthorpe: klan, který má kontrolu nad financemi. Je úzce spojen s klanem Smythe. Jejich společnou zvláštní jednotkou jsou Sterlings.

Bartholomew: jeden ze tří nejmocnější klanů. Nemá žádnou zvláštní jednotku, ale produkuje mnoho kvalitních agentů ISC.

Brannaghan: klan, který ovládá zdravotnictví. Jeho zvláštní jednotkou jsou Blue Lions.

Drougan: klan známý produkcí nejkvalitnější whisky ve Sluneční soustavě. Jeho zvláštní jednotkou jsou Wild Roses.

Dunsirn: klan, který řídí produkci papíru, což je pro imperiální byrokracii velmi důležité. Jeho zvláštní jednotkou jsou Hunters.

Fergan: klan, který ovládá farmářství a tedy i produkci potravin. Nemá žádnou zvláštní jednotku, ale z jeho řad pochází mnoho Horalů.

Fieldhausen: klan, který vznikl odštěpením od korporace Bauhaus. Své zkušenosti s výrobou bojových vozidel a zbraní nyní předává Imperiálu. Nemá žádnou zvláštní jednotku.

Finn: klan, který řídí diplomacii. Jeho zvláštní jednotkou jsou Bad Samaritans.

Gallagher: klan, který byl de facto vyhlazen Temnou legií – postava nemůže pocházet přímo z něj, pouze z přidružených rodin. Vyrábí nejlepší chladné zbraně, kterým mohou konkurovat jen ty z dílny Mishimy. Již nemá žádnou zvláštní jednotku.

Kingsfield: klan, který v minulosti rozpoutal ničivou občanskou válku. Ostatními považován za černou ovci korporace. Dnes je téměř vyhlazen, jeho přeživší členové žijí v ústraní. Nemá tedy už žádnou zvláštní jednotku.

Loughton: klan, který ovládá těžké strojírenství. Jeho zvláštní jednotkou jsou Rams.

MacGuire: jeden ze tří nejmocnějších klanů. Nemá žádnou zvláštní jednotku, ale z jeho řad pochází nejvíce Wolfbaneovců.

Morgan: klan, který vyrábí pokročilou elektroniku. Jeho zvláštní jednotkou jsou Black Berets.

Murdoch: jeden ze tří nejmocnějších klanů. Jako jediný má dvě zvláštní jednotky - Blood Berets a Golden Lions, ačkoliv hráč má možnost hrát jen za ty druhé.

Murray: klan ovládající většinu produkce piva. Taktéž vyrábí chladné zbraně. Jeho zvláštní jednotkou jsou Shamrocks.

O’Laughton: klan, který se zcela zaměřuje jen na válku a dobývání. Jeho zvláštní jednotkou jsou Golden Panthers.

Oakenfist: klan nechvalně známý kvůli tomu, že většina jeho členů trpí psychickými poruchami. Nemá žádnou zvláštní jednotku, ale z jeho řad pochází mnoho Horalů.

Paladine: klan, který vládne korporaci, ovšem jeho moc je jen formální. Jeho zvláštní jednotkou jsou Blue Berets.

Smythe: klan, který má kontrolu nad financemi. Je úzce spojen s klanem Axelthorpe. Jejich společnou zvláštní jednotkou jsou Sterlings.

Trencher


Existuje několik případů, kdy postava své členství může změnit nebo ztratit. První možností je, že ji její domácí klan vyhostí. Z postavy se stane Tulák, nezávislý a svobodný člověk. Druhou možností je, že sama začne přísahat věrnost jinému klanu. Domácí klan se ji zároveň ihned zřekne. Pokud je postavou žena, pak má ještě třetí možnost – provdá se za člena jiného klanu. Tato možnost je jediná, která je založena na mírumilovném řešení. Mnoho klanů si takto upevňuje vzájemné vztahy.

Další odlišností občana Imperiálu je to, že hráč může určit atributy podle toho, jaké má postava vychování a vzdělání. Jsou tu čtyři body, jejichž výsledky se nakonec sečtou a dají tak dohromady konečné atributy. Prvním bod je ranné dětství (od narození do 3 let), kde záleží na sociálním postavení rodičů. Druhý bod je dětství (od 4 do 8 let), kde záleží na prostředí, ve kterém postava vyrůstala. Třetím bodem je základní vzdělání (od 8 do 14 let), kde záleží na typu školy. A konečně čtvrtým bodem je střední vzdělání (od 14 do 16 let), kdy postava chodí na jednu z vyšších škol. Na výběr je z uměleckých škol, obchodních škol, právnických škol, lékařských škol, vojenských škol a vědeckých škol.

Golden Lion


Sourcebook přináší mnoho nových kariér, ale hráč může samozřejmě použít ty uvedené v základní knize. Jako vždy, každá kariéra má určité požadavky na hodnoty atributů, takže některé se hodí spíše pro začínající postavy, další zase pro zkušené veterány. Hodně také záleží na tom, z jakého klanu postava pochází. Každý klan má totiž přístupné jen některé z kariér. Jsou to následující:

Byrokrat: Imperiál je korporace s nejsložitější byrokracií vůbec a tak jsou úředníci velmi důležití. Hráč si může vybrat, v jaké oblasti bude jeho úředník pracovat. Může to být úředník pracující pouze pro svůj klan nebo pro Imperiál jako celek, nebo může pracovat u Obranných sil, speciálních jednotek nebo u bezpečnostní agentury ISC.

Konkvistador: Imperiál umí velmi rychle zabírat nová území, a to hlavně díky zkušeným konkvistadorům. Hráč si může vybrat, jestli jeho postava bude pracovat výhradně pro svůj klan, nebo pro Imperiál jako celek.

Voják obranných sil: Hráč si může vybrat, že jeho postava bude v armádě. Může zvolit vojína nebo důstojníka pravidelné armády, vojína nebo důstojníka speciálních sil (nejedná se o speciální síly klanů, ale o jednotky oddané korporaci jako celku) a nebo pilota, navigátora či technika na palubě jednoho z mnoha vesmírných plavidel. Důstojníci, piloti a technici musí mít vzdělání na vojenských školách.

Diplomat: Imperiál je nejagresivnější korporace, neustále zabírající nová či cizí území. Aby obhájila své útoky, potřebuje služby diplomatů. Hráč může hrát diplomata a vyjednávat tak s ostatními korporacemi. Musí mít však vzdělání na uměleckých školách.

Doktor: Hráč může hrát lékaře. Musí mít však vzdělání na lékařských a nebo vojenských školách.

Bezdomovec: Hráčova postava může být i pouhým bezdomovcem. Přirozeně nemá žádné požadavky na přijetí.

Podnikatel: Hráčova postava může být korporačním podnikatelem, který svoji prací podporuje a obohacuje Imperiál. Musí mít však vzdělání na obchodních školách.

Svobodný obchodník: Hráč může hrát za svobodného obchodníka, tedy za člověka, který může vydělávat peníze jak sám uzná za vhodné. Nemá žádné požadavky na přijetí.

Polní agent ISC: Hráčova postava může být bojovým agentem bezpečnostní organizace ISC (Imperial Security Command). Může být tajným agentem, zásahovým SWAT agentem, technikem nebo specialistou na operace proti Temné legii.

Dělník: Hráčova postava také může být řadovým dělníkem. Nemá žádné požadavky na přijetí.

Právník: Hráč může hrát za právníka, což je další povolání, které je v Imperiálu velmi žádané. Musí mít však vzdělání na právnických a nebo vojenských školách.

Boháč: Pokud má postava vysoké společenské postavení (což je jediný požadavek na přijetí), může být boháčem s mnoha vlivnými přáteli.

Reportér: Hráč může hrát za reportéra. Musí mít však vzdělání na uměleckých školách, eventuálně to může být reportér, který se ke své profesi vypracoval sám.

Vědec: Hráč může hrát vědecky zaměřenou postavu. Na výběr je výzkumník, strojní inženýr a vynálezce agentury ISC (vyžadují vzdělání na vědeckých školách) a nebo řadový mechanik.

Voják speciálních sil: Hráč může hrát za vojína, důstojníka nebo technika speciální klanové jednotky. Musí však mít vzdělání na vojenských školách.

Student: Kdykoliv po dokončení střední školy může postava pokračovat ve studiu – na té stejné škole, nebo i na jiné – a otevřít si tak možnosti dalších kariér. Musí však splňovat podmínky pro přijetí; kromě minimální hodnoty atributů musí být také stará maximálně 25 let.

Twin Barracuda


Imperiál má také velmi těsné vztahy s Bratrstvem. Hráčova postava se může kdykoliv přidat k Bratrstvu – během startovního vytváření i samozřejmě během hraní. Jakmile je u Bratrstva, řídí se pravidly pro postavu Bratrstva, ale zachovává si i veškeré kontakty s Imperiálem.

Dále jsou zde vypsány také zvláštní schopnosti přístupné jen občanům Imperiálu. Zatímco v úvodu sourcebooku jsou informace o historii a systému korporace, na konci je popsáno její území napříč Sluneční soustavou, včetně domovského asteroidu Victoria. Další informace se týkají ozbrojených sil a také vesmírného cestování – což je vzhledem k nejednotnosti území celkem důležitý prvek.

Jsou tu pochopitelně i nová brnění, zbraně, vozidla, letouny a vesmírné lodě. Taktéž tu je speciální vybavení, které využijí nejvíce agenti ISC. Za zmínku stojí především robotický pes Iron Mastiff, který je velmi užitečný při stopování a lovu všech možných zločinců a kacířů.

Konečně v poslední části knihy je příkladové dobrodružství The Liberty Gambit. Součástí knihy je také návod, jak převést postavu do stolní hry Fury of the Clansmen.

Bitva


Kniha má 80 stran (měkké desky) a je opět černobílá – výjimkou jsou stránky na začátku a na konci knihy popisující jednotky pro Fury of the Clansmen. Žádná nová pravidla tu nejsou, sourcebook obsahuje vyloženě jen prvky a informace, jak hrát imperiálního občana. K recenzi jsem opět přidal obrázky od Paula Bonnera.

Hodnocení: 70 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0152 vteřin