Laboratoř v karanténě

24.6.23 - Gediman - Komentáře (0)
Druhý díl multi-systémové kampaně jsme odehráli podle pravidel AvP modu pro Void: Science Fiction. Hry se zúčastnil Kolumbus, jehož postavou je Emilia Velasquezová (specializace Těžkopalník), Toni-az, jehož postavou je Jake Kozlowski (specializace Technik) a Lord Eliphas, jehož postavou je Lucy Templesová (specializace Lékař).
Zápletka
Po čtyřech dnech, kdy USS Cameron zůstával na orbitě planety BG-295, uspořádal plukovník Clancy Jefferson briefing. Mariňáky informoval o nových zjištěních a o dalších úkolech. Koloniální maršálové se snažili odhalit totožnost obou zatčených pirátů pomocí databází Spojených Amerik, ale marně. Pravděpodobně pocházejí z nezávislých kolonií. Piráti jen potvrdili, že třetí zajatý muž je ten, kdo si je na práci najal. Co se týče tohoto muže, ve skutečnosti je to android, administrační typ, zřejmě model vyrobený na zakázku. Není možné zjistit, která firma ho vyrobila, ani pro jakého klienta. Androida se nepodařilo vyslechnout a nebylo možné ani proniknout do jeho softwaru. Výrobce se očividně dobře pojistil proti případu, že padne do zajetí. Android po zatčení zůstává pasivní, na nic nereaguje. Koloniální maršálové prozkoumali i rušičku komunikace, kterou piráti připojili na anténu. Nejedná se o žádné sériově vyráběné zařízení, nemá na sobě žádné značky výrobce.

Data získaná v laboratoři Seegsonu byla odeslána analytikům na vrchním velitelství. Ti z nich vyčetli, že před půl rokem laboratoř získala vzorky od svých nadřízených, ale není známo, odkud pocházejí. Jednalo se o šest kontejnerů. Uvnitř nich je dle záznamů jistá černá látka, prý extrémně infekční. Má spojitost s tím tvorem, kterého mariňáci zabili. Ostatní podléhá utajení. Vrchní velitelství sdělilo, že tu může jít o bio-terorismus. Tomu se musí zabránit. Úkolem 74. útočné jednotky je eliminovat (ideálně zatknout) všechny teroristy a získat vzorky zpět. Vláda Spojených Amerik s teroristy nevyjednává. Korporace Seegson už oficiálně zažádala o vrácení zbývajícího vzorku, ale vrchní velitelství rozhodlo, že vzorek zatím zůstane v držení Spojených Amerik, kvůli vyšetřování.

Pirátská nákladní loď třídy M byla družicemi vystopována na nedalekou planetu Terraform 3. Jedná se o významnou zemědělskou planetu Spojených Amerik. Nelze zjistit, komu loď patří. Používá nějaký typ rušičky, který též komplikuje sledování její letové dráhy. Po skončení briefingu se všichni uložili do stáze a USS Cameron se rychle vydal na cestu. Ta trvala 14 dní.

Chvíli poté, co loď dorazila na orbitu Terraform 3, přišlo od místních Koloniálních maršálů volání o pomoc. Na planetě je mnoho laboratoří korporace Lasalle Bionational. Systémy jedné z nich prý automaticky vyhlásily karanténu a zcela ji uzamkly. Laboratoř se nachází na okraji malého města a zabývá se výzkumem zvířat pro účely kolonizace nových planet.

Laboratoř v karanténě

Mise
Do akce vyrazily týmy Alfa a Bravo, každý v jedné výsadkové lodi UD-4L Cheyenne. Velením týmu Alfa byl pověřen seržant Rodriguez, jako náhrada za předchozího seržanta, který padl. Mariňáci Rodrigueze příliš dobře neznali. Do týmu Alfa byl též znovu přiřazen android Bishop. Plukovník Jefferson rozhodl, že tým Alfa půjde do laboratoře, zatímco tým Bravo laboratoř obklíčí a zajistí, aby nikdo a nic neuniklo ven.

Výsadkové lodě přistály do města, poblíž laboratoře. Mariňáci vystoupili a už z dálky viděli skupinu lidí stojících před laboratoří. Byli velmi rozrušení a na mariňáky mávali. Sdělili, že jsou zaměstnanci Lasalle Bionational, v době uzavření nebyli na pracovišti. Nevěděli, o co jde. Řekli, že zbytek zaměstnanců zůstal uvnitř, včetně ředitele Williamse. Mariňáci se zeptali, kdy sem naposledy přiletěla nějaká loď. Zaměstnanci řekli, že to bylo před čtyřmi dny a že to byla nákladní loď třídy M, což ovšem nebylo nic zvláštního. Vystoupilo z ní několik osob, které do laboratoře přinesly nějaké vzorky – jednalo se o běžnou událost, zaměstnanci tedy osobám nevěnovali větší pozornost. Loď poté odletěla pryč. Mariňáci se ptali, jak se mohou dostat dovnitř – nechtěli ale použít hlavní vchod pro případ, že by ho teroristé bránili nebo zaminovali. Zaměstnanci jim řekli, že dovnitř se mohou dostat větrací šachtou. S tím mariňáci souhlasili.

Několik zaměstnanců jim ukázalo vhodnou větrací šachtu. Zvenčí byla kryta filtrem, který byl nyní uzavřen kvůli karanténě. Několik techniků kryt odstranilo, aby tým Alfa mohl vlézt dovnitř. Při tom pomocí bio-detektorů zjišťovali, jestli neunikají nějaké nebezpečné látky. Hned, jak byli všichni uvnitř, kryt zase nasadili a přimontovali. Tým Bravo zůstal venku, ale s týmem Alfa byl ve spojení pomocí vysílaček. Tým Alfa vylezl z šachty a octil se v chodbě. Šipky na stěnách ukazovaly, kudy se vydat. Tým se rozhodl zajít do administrační sekce. Cestou Kozlowskiho detektor pohybu zachytil nějaký rychle se pohybující signál. Mariňáci se připravili a čekali. Nic se ale nedělo, signál po chvíli zmizel z dosahu. Postupovali tedy dál kupředu.

Laboratoř v karanténě

Jak se blížili k administrační sekci, zaslechli nelidský řev. Opatrně postupovali kupředu, až vstoupili do kanceláří. Zdálo se to tu opuštěné. Mariňáci ale byli připraveni chytit každého člověka, kterého najdou, aby ho mohli prověřit. Seržant Rodriguez nařídil prohledat každou kancelář. Uvnitř nich byly počítače, takže Rodriguez pověřil Bishopa, aby prozkoumal data a zjistil, co se tu stalo.

O chvíli později jedna dvojice mariňáků ohlásila nález – v jedné kanceláři byla napůl sežraná mrtvola vědce. Ležela tu už nějakou dobu. Rodriguez nařídil pokračovat opatrně v průzkumu. Jake Kozlowski se zeptal Bishopa, jestli je laboratoř vybavena bezpečnostními kamerami. Byly tu, ale z administrační sekce k záznamům nebyl přístup možný. Kozlowski po chvíli zachytil detektorem mírný pohyb, signál přicházel z jedné kanceláře. Mariňáci k ní přišli, dveře byly zamčené. Namířili na ně zbraně, zatímco Kozlowski autogenem odřezával zámek. Když bylo hotovo, Emilia Velasquezová opatrně otevřela dveře. Otevíraly se dovnitř a bylo jasné, že jsou na druhé straně něčím zatarasené. Šlo to ale odsunout. Mariňáci vstoupili a viděli, že dveře byly zatarasené nábytkem. V rohu kanceláře byl převrácený stůl. Mariňáci na něj namířili zbraně a zavolali, aby dotyční vylezli ven.

Zpoza stolu vylezl vystrašený muž. Lucy Templesová ho prohlédla. Měl jen lehká poranění, která snadno ošetřila. Byl vystresovaný a dehydratovaný. Představil se jako ředitel Williams. Když se po chvíli uklidil, řekl, že poslední zásilka vzorků způsobila totální chaos. Testovací zvířata se začala měnit v hrozivé mutanty, což bylo zcela načekané. Unikla z klecí a začala zuřivě útočit na všechen personál. Během toho se vzorkem zjevně museli kontaminovat i někteří vědci, začali se totiž proměňovat také. Systém chvíli poté automaticky vyhlásil karanténu. Williams mariňákům řekl, že mutanti musí být pozabíjeni dřív, než utečou ven. Netušil však, kdo ty vzorky přinesl. Osoby neznal a vlastně ani nevěděl, jestli odsud vůbec stihly odejít.

Bishop, který zatím prohledával počítač, ohlásil, že v síti narazil na zvláštní příkazy. Zdálo se, jako by se někdo snažil karanténu zrušit – právě nyní. Bishop s tím ale nemohl nic udělat. Williams mariňákům poradil, že více se mohou dozvědět v bezpečnostním centru, kde jsou i monitory kamerového systému. Mariňáci vše ohlásili týmu Bravo. Ten to vzal na vědomí a potvrdil, že karanténa zatím drží. Seržant Rodriguez po delším váhání rozhodl, že do bezpečnostního centra půjde jen část týmu, zatímco on a čtyři další mariňáci budou hlídat Williamse. Velasquezové, Kozlowskimu a Templesové bylo hned jasné, že seržant je poněkud zbabělý.

Velasquezová, Kozlowski, Templesová, Bishop a dva další mariňáci vyrazili do bezpečnostního centra, podle pokynů, které jim dal Williams. Cestou Kozlowski opět zachytil rychlý pohyb. Blížil se přímo k nim. Mariňáci se připravili na boj, Bishop se postavil za ně, protože nebyl nijak vyzbrojen a neměl ani ochrannou zbroj. Proti mariňákům běželo jakési čtyřnohé monstrum s krunýřem. Zaútočilo na jednoho z mariňáků, který do něj začal bodat nožem. Došlo ke krátkému boji, nakonec monstrum zastřelil Kozlowski svoji pulzní puškou. Mariňáci si ho prohlédli zblízka. Zjevně to byl briar wolf, běžné divoké zvíře, ovšem těžce zmutované (tzv. anathema).

Mariňáci pokračovali dál. Přišli do bezpečnostního centra a už na první pohled bylo jasné, že ovládací pulty, počítače a monitory jsou poničené. Jako kdyby se je někdo snažil rozmontovat. Systém kamer byl díky tomu vyřazen. Bishop usoudil, že pokud se někdo snaží karanténu zrušit, tak odsud to nebude. Ukázal Kozlowskimu počítač, který bylo potřeba opravit. Kozlowski se pustil do práce a zprovoznil ho. Bishop začal prozkoumávat systém. Ostatní mariňáci zatím místnost zabezpečili: Kozlowski před dveře postavil automatický palpost UA 571-C s kulometem, Templesová z dostupného nábytku vytvořila provizorní zátaras a Velasquezová namířila do chodby svůj Smartgun.

Kozlowskiho detektor zachytil další signály, rychle se blížily. Byli to další mutanti, tentokrát se jednalo o nějaké členovce s klepety. Velasquezová je ale poměrně snadno postřílela Smartgunem, i když zbraň nemohla použít své infračervené auto-zaměřování, protože tvorové měli stejnou teplotu jako okolí. Mariňáci prohlédli mrtvoly. Zdálo se, že se jednalo o zmutované krilticy, mimozemské škorpiony. Tým Alfa událost oznámil týmu Bravo, který potvrdil, že stále neregistruje žádný únik mimo laboratoř. Bishop po chvíli ohlásil, že vypátral původ příkazů – do sítě přicházely z mainframu. Bishop v systému nalezl mapu laboratoře a lokalizoval mainframe. Všichni rychle vyrazili na cestu. Mainframe se nacházel v suterénu. Detektor pohybu ale opět zachytil další signály, tentokrát velké množství. Proti mariňákům se hrnula skupina mutantů, byli to zmutovaní vědci – měli na sobě roztrhané a zkrvavené pláště. Mariňáci se chystali k palbě, ale Velasquezová všechny monstra rychle postřílela sama, Smartgunem. Tým Bravo dostal další hlášení.

Laboratoř v karanténě

Tým Alfa dorazil k místnosti s mainframem. V cestě mu stály bezpečnostní dveře s elektronickým zámkem. Kozlowski použil své hackovací zařízení ComTech a zámek na druhý pokus odemkl. Dveře se otevřely, místnost za nimi byla potemnělá. Detektor pohybu uvnitř zachytil jeden slabý signál. Mariňáci se chystali na útok, ale Bishop jim řekl, že mainframe nesmí být nijak poškozen. Střelba tedy nebyla žádoucí. Velasquezová se rozhodla, že dovnitř půjde sama a prozkoumá situaci. Jako jediná měla noktovizor, takže mohla vypnout taktickou svítilnu, aby na sebe neupoutala pozornost. Vytáhla pistoli s tlumičem a tiše a pomalu vkročila do místnosti. Procházela mezi počítači, až spatřila muže klečícího na zemi. Pracoval na přenosném počítači, který měl kabelem zapojený do mainframu. Velasquezová se k němu opatrně přiblížila, namířila mu pistoli zezadu na hlavu a pohrozila, aby toho nechal, jinak ho zastřelí. Muž ale rychle tasil nůž a vrhl se na ni. Velasquezová uhnula. Opět sekl nožem a tentokrát to vykrylo její brnění. Kozlowski vyzbrojený dvěma vojenskými noži a Templesová s pistolí rychle vběhli dovnitř, Bishop a oba další vojáci zatím hlídali dveře.

Velasquezová se snažila protivníka mlátit pistolí, ale nedařilo se jí ho zasáhnout. Templesová na muže mířila a řvala, aby se vzdal, ale ten ji samozřejmě neposlouchal. Muž zaútočil nožem na Kozlowskiho, který se útok marně snažil vykrýt svými noži a utrpěl zranění. Boj chvíli pokračoval, až se Kozlowskimu konečně podařilo muže seknout. Začala z něj stříkat bílá krev, byl to android. Překvapená Velasquezová schytala bodnou ránu nožem, ale na oplátku androida udeřila pistolí a tentokrát ho úspěšně poškodila. Kozlowski se na něj vrhnul a noži ho vážně pořezal. Android padl na zem, z jeho mnoha ran tryskala bílá krev. Chvíli sebou škubal, ale pak přestal. Templesová rychle ošetřila Kozlowskiho a Velasquezovou. Mariňáci si posvítili na zničené tělo androida. Vypadal stejně jako ten, kterého zatkli na planetě BG-295. Zjevně jich bylo vyrobeno více. Bishop zkontroloval jeho přenosný počítač, karanténa byla stále aktivní. Počítač vypojil a vzal ho s sebou. Teď nebyl čas na průzkum jeho dat. Tým se vydal zpět.

Cestou se ozval seržant Rodriguez. Ředitel Williams prý řekl, že existuje způsob, jak všechny ty monstra zničit. Musel by se do systému větracích šachet nějak pustit smrtící neurotoxin, který laboratoř používá k likvidaci nemocných a kontaminovaných zvířat. Nádrž s plynem se nachází v technické sekci. Seržant ale připomněl, že původní úkol stále platí – eliminovat teroristy a najít chybějící vzorky. Mariňáci tedy vyrazili do výzkumné sekce, kde by vzorky logicky mohly být. Jak se blížili, zachytili dva signály pohybu, poměrně slabé. Postupovali opatrně dál. Dveře do výzkumné sekce byly proražené nějakou velkou sílou zevnitř. Uvnitř byla spousta mrtvých vědců, byli roztrhaní na kusy, někteří napůl sežraní, všude byla krev. Byla tu i mrtvá těla mutantů; bylo vidět, že byli zastřeleni. Po chvíli mariňáci uslyšeli tlumené hlasy dvou mužů. Byli dosti rozzlobení na své kumpány – za to, že odletěli bez nich, a že tu jsou zamčení s těmi monstry. Mariňáci vtrhli do místnosti. Uvnitř byli dva ozbrojení piráti s nasazenými plynovými maskami. Mariňáci na ně řvali, aby zahodili zbraně, a piráti rychle poslechli. Mariňáci je spoutali a začali vyslýchat. Piráti neodporovali, zdálo se, že jsou rádi – chtěli se odsud dostat co nejrychleji pryč. Sdělili, že tu zůstali, zatímco jejich loď odletěla, což nebylo podle plánu. Byli ale překvapeni, že jejich zaměstnavatel tu zůstal také. Mariňáci jim popsali zničeného androida a piráti potvrdili, že to je ten zaměstnavatel.

Mariňáci si dali krátký odpočinek. Kozlowski se rozhodl prohledat výzkumnou sekci, aby našel další plynové masky. Budou se totiž hodit. Když je našel, dal každému mariňákovi jednu (kromě Bishopa, který ji nepotřeboval) a další si nechal pro zbylé členy týmu. Velasquezová mezitím hledala vzorky. Jeden vzorek našla v testovací komoře. Byl to kontejner stejného typu, jako ten, který našli na BG-295. Byl ovšem otevřený a ležel na boku, jeho obsah se vylil po celé testovací komoře. Byla to skutečně černá tekutá látka, o které mluvilo vrchní velitelství. Žádné další kontejnery tu nebyly. Velasquezová se na ně zeptala zajatých pirátů. Ti řekli, že skutečně přinesli jen tento jeden. Velasquezová navrhla vzorek zničit a Bishop souhlasil – tento vzorek byl mimo kontejner nebezpečný, nikam ho nosit nebudou. Bishop v počítači zadal zničení a testovací komora byla zahlcena plameny. Mariňáci oznámili svému seržantovi i týmu Bravo, že vzorek byl nalezen a zničen a že mají dva zajatce.

Laboratoř v karanténě

Pak se vydali do technické sekce. Detektor cestou zachytil opět velké množství signálů, mariňáci se tedy připravili na další boj. Kozlowski položil palpost, Velasquezová do chodby namířila Smartgun a Templesová svoji brokovnici. Proti nim se vyřítila velká horda mutantů – krilticů a lidí. Všichni mariňáci zahájili zuřivou palbu. Bishop stál opět opodál a dva mariňáci hlídali zajatce, takže bojovat nemohli. Velasquezová střílela Smartgunem, ale moc se jí nedařilo. Cílů bylo příliš mnoho a bez IR-zaměřování šly špatně trefovat. Ani palpost nebyl moc úspěšný. Horda mutantů se dostala až těsně k mariňákům a došlo na boj zblízka. Templesová do nich sekala a bodala nožem, ale po chvíli se ji zlomil. Kozlowski též bojoval svými noži, ale cílů bylo příliš mnoho. Oba ustoupili vzad, aby udělali místo a Velasquezová mohla mutanty snadněji postřílet. Povedlo se ji zničit mnoho mutantů, stejně tak i palpost konečně nějaké skolil. Poslední mutant útočil na Kozlowskiho. Templesová po něm vystřelila z brokovnice, čímž monstrum zabila, ale zranila též Kozlowskiho.

Bylo po všem. Templesová ošetřila Kozlowskiho a tým vstoupil do technické sekce. Bishop prohlédl vzduchotechniku. Bylo tu několik velkých nádrží, označení jedné z nich ukazovalo na to, že obsahuje smrtící plyn. Bishop ukázal Kozlowskimu, jakou trubku má autogenem odříznout a kde ji má přivařit. Kozlowski to za pár minut udělal a Bishop otevřel ventil. Tým měl nějaký čas, než se plyn rozšíří po celé budově. Všichni si nasadili plynové masky a rychle spěchali zpět do administrační sekce. Seržantu Rodriguezovi vše vysvětlili a jemu, zbylým vojákům i řediteli Williamsovi dali plynovou masku. Pak čekali, až se plyn pořádně rozšíří. Za nějakou dobu systém ohlásil, že bio-senzory nezachycují žádné infikované formy života, a karanténu ukončil. Všichni se tedy vydali k hlavním dveřím. Cestou na chodbách viděli mrtvé mutanty, zjevně se snažili uniknout před plynem. Detektor nezachytil žádný pohyb.

Dveře nyní již bylo možné otevřít. Náhle ale odkudsi vyskočil zmutovaný briar wolf. Zřejmě do něj ještě nepronikla smrtelná dávka plynu. Mariňáci byli překvapeni a nestihli reagovat, mutant proběhl kolem nich a vyběhl ze dveří. Velasquezová po něm vystřelila ze Smartgunu a zranila ho. Mutant byl ale stále stejně zuřivý a běžel proti skupince zaměstnanců, která čekala venku. Templesová vystřelila z brokovnice, ale netrefila. Seržant Jackson z týmu Bravo, který stál opodál, po něm rychle vystřelil také, ale i on minul. Velasquezová po něm vystřelila znovu a trefila, ale jeho krunýř to ustál. Nakonec ho úspěšně zastavil Kozlowski výstřelem z pušky. Monstrum padlo k zemi kousek před jedním z vědců a nehýbalo se. Velasquezová k němu přistoupila a pro jistotu ho ještě střelila do hlavy.

Oba zajatci byli předáni místním Koloniálním maršálům, kteří je zavřeli do cely na stanici. Ředitel Williams poděkoval za záchranu. Sdělil, že laboratoř bude nutné před znovuotevřením důkladně vydezinfikovat. Týmy Alfa i Bravo nastoupily do výsadkových lodí a vrátily se na palubu USS Cameron. Měly s sebou cennou kořist – androidův přenosný počítač.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 3 hodiny a 30 minut, mise trvala přibližně 5 hodin (plus 14 dní cesta). Postavy jsem hráčům vytvořil sám, jejich atributy jsem odvodil od atributů ze hry Alien RPG, výzbroj a výstroj byla víceméně stejná. Hráči za předchozí misi dostali body zkušeností jak v systému Alien RPG (pro následující misi), tak v systému AvP modu (pro tuto misi). Stejným způsobem byla určena odměna za tuto misi.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0117 vteřin