Megastruktura v mlhovině

15.10.19 - Gediman - Komentáře (0)
První hry ve světě Void: Sci-Fi se účastnil Lord Eliphas s postavou Lyry Arcany, psioničky z Bílých říší, Zmok s postavou Electromana, technika z Šedých říší, a OnGe s postavou Horace „Rastamana“ Cliftona, média z Bílých říší.
Zápletka
Rok: 13-683

Korporace Interstellar Works si najala žoldáky, aby prozkoumali prastarou kosmickou megastrukturu typu McKendree-válec, která byla nedávno objevena v neprostupné mlhovině BCT140 Gama. Je nutné letět tam okamžitě; dřív, než se o ní dozvědí konkurenční korporace a říše. Žoldáci mají za úkol zmapovat strukturu, sebrat biologické a technologické vzorky a rychle se vrátit. Těmito žoldáky jsou psionička Lyra Arcana, technik známý jen pod přezdívkou Electroman a médium Horace „Rastaman“ Clifton. Na pozici je odveze korporační průzkumná loď Kirkwood.

Ještě před odletem se Electroman zeptal svých známých z vědeckého institutu, co mohou čekat na takové megastruktuře. Vědci mu sdělili, že to jsou obrovské vesmírné stanice a umělé světy, které vybudovaly dávno vyhynulé rasy. Může se tam nacházet fauna a flóra, kterou tam stavitelé zanesli, ale také různé bezpečnostní systémy. Rastaman kontaktoval pašeráky a zeptal se jich, jestli neznají někoho, kdo si na oné struktuře vybudoval úkryt. Pašeráci ale o této megastruktuře nikdy neslyšeli. Sdělili však, že pašeráci obecně tyto stavby nevyhledávají, protože jsou středem pozornosti korporací, nadací i vesmírných říší. Vybudovat tam tajný úkryt je nemožné.

Mise
Za 9 dní Kirkwood dorazil k cíli. McKendree-válec se nacházel na okraji mlhoviny, obíhal kolem bílého trpaslíka společně s mnoha pustými planetkami a asteroidy. Měl 1000 km na délku a 500 km v průměru. Jeho vnější povrch byl kovová konstrukce, vnitřní povrch měl atmosféru a byl pokryt krajinou s lesy, jezery a řekami. Válec pomalu rotoval a na vnitřním povrchu tak vytvářel umělou gravitaci. Kirkwood přiletěl ke konci válce a pokusil se o senzorový průzkum jeho vnitřku. Senzory však byly rušeny zářením mlhoviny. Tým žoldáků nastoupil do výsadkové lodě, která s ním přistála na vnitřním okraji válce. Ihned bylo zjištěno, že válec ruší komunikaci, takže navázat přímé spojení mezi Kirkwoodem a týmem bude nemožné. Posádka výsadkové lodi proto žoldákům sdělila, že tu na ně bude čekat a spojení s Kirkwoodem zprostředkovávat. Electroman byl vybaven radiostanicí, takže o komunikaci se bude starat on.

Žoldáci vystoupili ven a ihned spatřili přírodu – všechny rostliny byly fialové a jejich květy a plody světélkovaly. Stejně tak světélkoval i hmyz. Lyra měla kameru a Electroman fotoaparát, takže začali pořizovat dokumentaci. Rastaman do lesa hodil světlici a sledoval, co se stane. Světlice byla ihned obklopena rojem světlušek, který byl záhy napaden a pozřen tvorem připomínajícím žábu. Vydal pronikavý zvuk, který přilákal xenoještěra duskfanga. Xenoještěr tvora sežral a potom si všiml žoldnéřů. Zaútočil na ně, Lyra ho však pohotově zabila svým automatickým granátometem. Žoldnéři pořídili další fotografie a videa. Lyra potom použila svůj jump pack, aby se vznesla nad stromy a prohlédla si okolí. Asi 10 km daleko spatřila vysokou stavbu. Žoldnéři se rozhodli, že k ní půjdou. Cestou pořizovali další záznamy a sbírali vzorky. O dvě hodiny později dorazili do vesnice. Byla opuštěná.

Bylo zjevné, že budovy jsou ve skutečnosti obytné buňky, celá vesnice byla improvizovaná. Evidentně se nejednalo o sídlo původních tvůrců této struktury. Electroman poznal současnou galaktickou technologii, ovšem nebyla lidská. Žoldnéři prohledali budovy, ale byly vystěhované. Nenašli žádné stopy po boji. Electroman využil svůj implantovaný elektro-senzor, ale v okolí nevycítil žádný zdroj elektřiny. Ani jeho radiostanice nezachytila žádnou komunikaci. Uprostřed vesnice se nacházela ona vysoká stavba, byla to rozhledna. Lyra na ní vylezla a rozhlížela se kolem. Asi 20 kilometrů daleko spatřila další takovou stavbu. Žoldnéři tedy vesnici opustili a dali se na další cestu.

Cestou je napadl velký xenoještěr, terrorfang. Rastaman po něm vystřelil ze své dvojité rotační omniové pistole a snadno ho skolil. Po čtyřech hodinách dorazili k cíli. Byla to opět vesnice z obytných buněk s rozhlednou uprostřed. Byla taktéž opuštěná. Electroman tentokrát zachytil elektrické pole v blízké budově. Šel to prozkoumat. Interiér byl opět zarostlý popínavými rostlinami, ale na stole se nacházel počítač v úsporném režimu. Electroman ho zapnul. Objevil videozáznam starý 50 let. Jakýsi Qri v něm říkal, že prioritou je najít zrádce a buď je napravit, nebo popravit.

Začalo se stmívat, protože McKendree-válec se svými obrovskými okny pomalu odvracel od hvězdy. Lyra vylezla na rozhlednu a prohlédla okolí. Opět asi 20 kilometrů směrem do nitra válce spatřila další rozhlednu, která ovšem navíc svítila. Žoldnéři se okamžitě dali na cestu. Napadli je tři dawnclawové, kteří obvykle lovili v noci, ale byli poměrně snadno zabiti. Žoldáci dorazili k většímu osídlení, opět se skládalo z obytných buněk. Nebylo však opuštěné. Spatřili několik Qri, podle oblečení se jednalo o Tradiční qri. Jejich oblečení však bylo staré, umazané a roztrhané. Žoldnéři nevěděli, jak se budou chovat. Electroman tedy pro jistotu položil svůj automatický palpost vyzbrojený granátometem. Navrhl vlákat nějaké Qri do pasti. Rastaman a Lyra souhlasili. Electroman tedy z větví postavil jednoduchého panáka a připevnil na něj zapnutou baterku. Pak k němu nastražil nálož. Žoldnéři se schovali do keřů a čekali. Zanedlouho se k panákovi přiblížila dvojice Qri vyzbrojených puškami. Začali prohledávat okolí. Electroman se připravil na odpálení nálože, jakmile nastanou problémy, a zavolal na ně, aby se identifikovali. Qri byli zaskočeni. Odpověděli, že jsou trosečníci. Vyzvali žoldnéře, aby vylezli z úkrytu a mohli si s nimi popovídat.

Žoldnéři tedy vylezli z keřů a přišli blíž. Qri jim vysvětlili, že sem přiletěli už před staletími. Jejich vědecká loď vletěla hluboko do válce a přistála, aby ho mohla prozkoumat. Později však došlo k záhadné poruše, loď už nemohla vzlétnout. Zjistili, že to byla sabotáž. Díky rušení komunikace si Qri ani nemohli zavolat o pomoc. Lyra zmínila onen videozáznam, na kterém se mluví o zrádcích. Qri vysvětlili, že to jsou ti, kteří sabotáž způsobili. Rastaman chtěl znát nějaké bližší informace, a tak se interlinkoval se svým omnifaktorem Omikron-lex. Nedostal informace, které chtěl, ale omnifaktor mu místo toho vyjevil něco jiného…

Z Electromanovy radiostanice se ozvala výsadková loď. Sdělila, že Kirkwood byl celou dobu pronásledován malou lodí lovců odměn. Ti prý jdou po Rastamanovi, ovšem neřekli, kdo na něj odměnu vypsal ani proč. Kirkwood se loď snažil zastavit, ale není dostatečně vyzbrojen. Je jisté, že lovci odměn pocházejí z nějaké Bílé říše.

Žoldnéři šli s Qri do jejich osady. Varovali je, že sem právě teď letí lovci odměn. Když je společně přemůžou, mohou odsud všichni odletět v jejich lodi. Qri s tím návrhem souhlasili a odešli do budov pro zbraně. Když ale zase vyšli ven, bylo jich víc – a bylo zjevné, že to jsou upíři, vlkodlaci, mutanti, nemrtví a zatemnělí. Všichni zdejší Qri byli zkorumpovaní Temnotou. Jeden z nich vysvětlil, že Temní omnifaktoři jsou lepší, než ti Světlí, a že přinesou nový řád. Žoldnéři jimi musí být „napraveni“, nebo budou popraveni. Ti však samozřejmě ihned tasili zbraně. Došlo k boji.

Rastaman chtěl vystřelit z rotační omniové pistole, ale ta se přetížila a vybuchla, což ho vážně zranilo. Lyra pomocí své psi-síly zpomalila čas, takže žoldnéři mohli jednat rychleji. Electroman zaútočil zblízka, snažil se nepřátele usmažit svými elektrickými projektory implantovanými v dlaních. Rastaman se oháněl extradimenzním kladivem, které protivníky rozežíralo. Lyra střílela kumulativní granáty a sekala monomolekulární sekyrou. Když byli všichni nepřátelé mrtví, žoldnéři uslyšeli řev z blízké budovy. Lyra podala Rastamanovi urychlovače hojení a běžela to prověřit. Electroman opravil jeho pistoli.

Lyra vběhla dovnitř a spatřila tři Qri-mutanty, jak mučí jednoho zajatce. Byl to také Qri. Lyra vystřelila z granátometu a zničila jednoho mutanta. Electroman a Rastaman přiběhli také a zapojili se do boje. Rastaman zastřelil druhého, zbývajícího Lyra omráčila psi-sílou a Electroman ho usmažil elektřinou. Zajatec byl osvobozen, ale Rastaman raději provedl seanci, ve které ho přinutil mluvit pravdu. Zajatec potvrdil, že není zasažený Temnotou. Potvrdil i to, že jsou trosečníci z výzkumné lodi. Temnota prý byla na lodi již přítomna, jen si ji nevšimli. Zkorumpovaná část posádky pak způsobila sabotáž a začala ostatní Qri lovit – a korumpovat nebo zabíjet. Qri zjistili, že megastruktura může sloužit jako zbraň hromadného ničení, čehož chce Temnota využít. Chce zkorumpovat její ovládací systémy. Žoldnéřům bylo jasné, že se jim nepodařilo zabít všechny zkorumpované Qri v osadě. Zdálo se, že část z nich utekla kamsi pryč.

Electroman okamžitě zavolal výsadkovou loď a přikázal ji, aby nikoho cizího nebrala na palubu – jsou tu totiž přítomny síly Temnoty. Qri pak žoldnéře zavedl k ostatním. Bylo to 23 dalších trosečníků, poslední Qri, kteří nebyli zasaženi Temnotou. Protože zkorumpovaní Qri vědí, že se blíží loď lovců odměn, budou chtít provést rituál korupce co nejdřív. Všichni tedy vyrazili k ovládacímu terminálu struktury, který se nacházel 40 km daleko. Bylo to nejbližší místo, kde by korupci systémů bylo možné provést. Cestou se museli utábořit.

Brzy je ale probudily motory blížící se lodi typu monitor. Byli to ti lovci odměn. Monitor klesl nad les a z jeho útrob vyskákaly tři desetičlenné oddíly ozbrojenců. Electroman na otevřené frekvenci své radiostanice zachytil šéfa lovců, který ohlásil, že si jde pro Rastamanovu hlavu. Žoldáci se připravili na obranu. Electroman nastražil nálož a postavil palpost. Jak se lovci přiblížili, nálož odpálil a několik jich zabil. Palpost začal střílet hned potom. Qri se přidali též. Rastaman se snažil lovce přemluvit, aby mu řekli, kdo je poslal a proč. Ti mu řekli, že je poslali jeho známí pašeráci – ti stejní, se kterými mluvil před misí. Chtějí ho zabít kvůli dluhům. Rastaman zaútočil na jeden oddíl lovců zblízka. Vypustil na ně magnetické pole z implantátů v dlaních, čímž rozmačkal jejich brnění a tak je zabil. Lyra útočila sekyrou a Electroman elektřinou. Když byli všichni lovci pobiti, monitor odletěl pryč. Lyra pořídila videozáznam z bojiště, aby ho mohla prodat učedníkům jejího omnifaktora Mí-emotus.

Ráno skupina pokračovala k terminálu. Spatřila dvojici upírů a jednoho zombie liche – bylo to médium. Chystal se obětovat jednoho Qri, aby vpustil Temnotu do systému. Žoldáci a Qri okamžitě zaútočili. Byla to rychlá akce. Upíři byli snadno zničeni a Rastaman se osobně postaral o zombie liche. Zajatý Qri byl už mrtvý. Terminál byl sice prastará technologie, ale Qri za ta staletí pochopili, jak funguje. Prohlédli jeho software. Dobrou zprávou bylo, že rituál nebyl dokončen, takže Temnota v systému není. Špatnou zprávou bylo, že terminál spustil obranný systém, jakési „čistění“ – smrtící energetické pole, které postupuje od jednoho konce válce k druhému a zničí vše. Electroman zavolal výsadkovou loď, aby pro ně rychle přiletěla. Měli jen málo času.

Zatímco čekali na přílet, znovu se objevil monitor lovců odměn. Z radiostanice se ozval člen jeho posádky, médium omnifaktora Chí-crudelis. Byl to fanatik, který se chtěl pomstít za smrt svých kolegů. Monitor se blížil z jednoho konce válce, energetické pole postupovalo za ním. Z druhého konce se již blížila výsadková loď. Přistála a otevřela rampu, všichni Qri do ní vběhli. Ve stejnou dobu přistál i monitor, ze kterého vystoupilo médium. Okamžitě se vrhlo na žoldnéře. Rastaman běžel proti němu, Electroman taktéž. Snažili se ho zabít kombinací elektřiny a magnetického pole, ale marně. Lyra zatím střílela ze svého granátometu. Poprvé minula, podruhé protivníka zasáhla a zranila. Třetí výstřel ho konečně dorazil. Pak trojice žoldnéřů rychle naskákala do výsadkové lodi, která urychleně odstartovala. Monitor lovců odměn taktéž zahájil start, ale byl mnohem větší a pomalejší. Nestihl uniknout před polem energie, které ho snadno zničilo. Výsadková loď mu unikla a vrátila se na Kirkwood.

Všechna fauna a flóra na McKendree-válci byla zničena, nicméně žoldnéři přinesli vzorky rostlin a hmyzu a také video a fotografie. Též zachránili vědce Qri, kteří měli mnoho poznatků o technologii struktury. Korporace Interstellar Works to vše využila.


Shrnutí
Hra trvala asi 4 hodiny, mise trvala asi 36 hodin. Tentokrát jsme hráli s možností sbírat předměty od mrtvých nepřátel a předávat předměty mezi postavami – je to jedna z novinek, kterou chystám pro Void 2.0. To první se nakonec nevyužilo, to druhé se využilo snad jen v jednom případě (kdy Lyra dala své urychlovače hojení Rastamanovi). Zápletku jsem měl sice připravenou, přesto jsem ale použil Grimdark karty, které přinesly velkou inspiraci na dějové zvraty.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0181 vteřin