Mise na LV-329

21.6.19 - Gediman - Komentáře (1)
K příležitosti 40. výročí Vetřelce jsem připravil hru podle pravidel AvP Void-modu. Hry se účastnil Razer s postavou Johna Harrise a Lord Eliphas s postavou Lillian Geistové.
Zápletka
Kolonie na planetě LV-329 ohlásila vstup neidentifikovatelné vesmírné lodi do atmosféry v nedaleké oblasti. Loď neodpovídala specifikacím lidské technologie. Koloniální správa Spojených Amerik, pod kterou kolonie spadá, nařídila prozkoumat místo přistání a vše neprodleně ohlásit. Kolonie však žádné další hlášení neposlala a přestala odpovídat na volání.

Vláda nařídila vyslat vyšetřovací oddíl USCMC, jehož úkolem je situaci prověřit. Korporace Weyland-Yutani ale hodlala vyslat tým, který na místo dorazí jako první a sebere případné mimozemské vzorky dřív, než se do toho začne plést vláda. Proto využila svého vlivu a odlet lodi USCMC zpozdila. Weyland-Yutani také zjistila, že zpráva unikla i k dalším osobám – konkurenční korporaci Seegson a minimálně jedné skupině pirátů. Obě skupiny chtějí vzorky také: Seegson je chce použít k posílení své konkurenceschopnosti a piráti je chtějí prodat za nejlepší cenu.

Vědecké oddělení Weyland-Yutani požaduje všechny dostupné technologické a biologické vzorky. Je nutné je získat dřív, než se to povede korporaci Seegson a pirátům. Případně je nutné vzorky těmto skupinám za každou cenu sebrat. Vše musí proběhnout dřív, než dorazí USCMC. Na misi byla vyslána loď USCSS Patna s malou skupinou PMC (žoldáků).

Mise na LV-329

Mise
Let trval 23 dní. Po probuzení ze stáze se žoldáci sešli na finální briefing, který jim předal administrační android v podobě Michaela Bishopa – dozorce nad celou misí. Planeta je pouštního typu, cílem je jediná místní kolonie Whitehill. Do mise jde celkem 40 žoldáků rozdělených do týmů Alfa, Bravo, Charlie a Delta. Členy týmu Bravo jsou i těžkopalník John Harris a technička Lillian Geistová. Patnu opustila čtveřice výsadkových lodí UD-4L Cheyenne, každá nesla jedno APC M577 s 10 žoldáky.

Lodě vstoupily do atmosféry a začaly se přibližovat k povrchu, náhle ale loď týmu Bravo dostala zásah raketou. Utrpěla těžké poškození a neovladatelně se řítila k zemi. Náraz byl tvrdý. Když se John Harris a Lillian Geistová po dvou hodinách probudili z bezvědomí, zjistili, že nikdo další z týmu nepřežil. Výsadková loď byla zcela zničena a kolonie byla stále 5 kilometrů daleko. Geistová prohlédla vrak a zjistila, že APC ještě půjde opravit. Provedla nejnutnější opravu a sama se ujala jeho řízení, Harris byl palubní střelec. Zamířili přímo ke kolonii.

Míjeli ceduli, na které stálo, že tu žije 200 obyvatel. Kolonie se zdála opuštěná. Odkudsi z ní vycházel černý dým, další dva sloupy dýmu vycházely z pouště. Bylo zjevné, že to jsou ostatní výsadkové lodě, které byly také sestřeleny. Kolonie byla obklopena velkými obrannými věžemi s protiletadlovými raketomety. Harris rozhodl, že nejprve pojedou do pouště, k místům ztroskotání dalších dvou týmů.

Dorazili k lodi týmu Alfa. Byla též zničena a u trosek seděl jediný přeživší, Rick Marvin. Nasedl ke kolegům do APC a společně jeli ke třetí lodi. Byla týmu Delta a byla na tom stejně. Z týmu přežil jen Matt Stone a lékař Tom Howard. Oba se připojili k ostatním a pak už zamířili přímo do kolonie.

Kolonie se skládala z budov, jejichž okna měla zavřené okenice a dveře zatarasené. Venku nikdo nebyl. Když přijeli před první budovu, z jejích dveří vyšli tři lidé – dva civilisté a jeden muž v uniformě Koloniálního maršála. Volali na transportér a mávali. Žoldáci se připravili na léčku. Harris, Geistová a Marvin vystoupili ven, aby si s nimi promluvili, ostatní na ně zatím mířili zbraněmi. Harris jim řekl, že je členem záchranného týmu Weyland-Yutani, protože kolonie je korporační majetek. Chtěl vědět, proč po nich začali střílet. Maršál se představil jako Scott Flint, byl to velitel zdejšího oddílu Colonial Marshal Bureau. Kolonistka po jeho boku byla Lisa Garciaová, zástupkyně ředitele. Vysvětlili, že před pár dny přistála do kolonie loď třídy Heliades korporace Seegson. Její ozbrojenci obsadili velící centrum kolonie a vyřadili komunikační systémy. Několik dní před tím se ale stalo něco horšího – byla to ona událost, kvůli které kolonie volala. V noci se nad kolonii přiblížila neidentifikovatelná loď. Kolonisté se podle standardní nouzové procedury zavřeli v budovách a zapnuli obranný raketový systém. Loď ale nešla zaměřit, obranné věže ji ignorovaly. Začala shazovat nějaké malé objekty. Pár hodin po jejím odletu někteří zvědaví kolonisté, včetně ředitele Whitehillu, opustili bezpečí budov a šli se na ně podívat. Nikdo z nich se nevrátil. Ráno vyšli i ostatní. Našli mrtvá těla svých kolegů, všechna měla díry v hrudníku. Některá těla zmizela zcela. Žoldáci o něčem takovém už slyšeli. Byly to zvěsti, které šířil někdo z vyšších kruhů Weyland-Yutani. Prý nějaký cizí organizmus.

Lisa Garciaová vysvětlila, že velící centrum je přímo uprostřed kolonie. Žoldáci rozdali všem kolonistům zbraně, které shromáždili ve svém APC. Flint dostal pušku, Garciaová a její asistent dostali pistole. Trojice pak odvedla žoldáky do budovy, kde bylo šest dalších kolonistů. Přijali od žoldáků zbraně, ale nechtěli budovu opustit. Žoldáci je tedy prozatím nechali na místě.

Mise na LV-329

Žoldáci doprovázení Flintem, Garciaovou a jejím asistentem odjeli k centru. APC s Howardem a asistentem nechali v postranní uličce a šli ke dveřím. Byly zamčené, ani Flintova vstupní karta nešla použít. Geistová před dveře postavila automatický palpost UA 571-D s laserovým kanonem a dveře otevřela autogenem. Harris hned poté dovnitř hodil zápalný granát. Za dveřmi nikdo nebyl, ale výbuch způsobil požární poplach a nouzové hašení. Žoldáci uslyšeli dupot bot, jak někdo z horních pater běžel dolů. Byla to trojice strážců Seegsonu. Měli neprůstřelné vesty a helmy, výzbroj tvořily brokovnice. Palpost nevystřelil, porouchal se. Geistová tedy vytáhla brokovnici a začala střílet. Jednoho zastřelila. Harris vystřelil ze svého plazmového kanonu M78 PIG, ale protivník to kupodivu ustál. Oba začali střílet z brokovnic, ale nedokázali se trefit. Geistová opětovala palbu a zastřelila druhého. Zbývající protivník střílel dál a trefil Harrise, ale jeho brnění tomu odolalo. Geistová i tohoto posledního zabila brokovnicí a potom opravila palpost.

Harris potom řekl do vysílačky, kterou měli strážci u sebe, že je vše v pořádku, že to byl jen planý poplach, nějaký zkrat. Díky alarmu a stříkající vodě byl jeho hlas špatně slyšet, takže nebylo poznat, že to není strážce. Požární alarm se po chvíli vypnul. Žoldáci schovali mrtvá těla a sebrali jim vesty a helmy, které dali Flintovi a Garciaové.

Vydali se do horních pater. Geistová položila palpost před ovládací místnost, ve které se nacházela pětice dalších Seegson strážců. Harris do vysílačky řekl, aby se šli podívat na poruchu generátoru. Všech pět se tedy odebralo ke vchodu. Jakmile vyšli z místnosti, palpost spustil střelbu, ale netrefil se. Geistová chtěla opět vystřelit z brokovnice, ale ta se zasekla. Harris tedy znovu hodil zápalný granát, v jehož explozi uhořeli čtyři strážci. Flint s Marvinem pak zabili toho posledního. Když bylo po všem, Geistová si opravila brokovnici a skupinka vešla do ovládací místnosti.

Z velícího centra byl výhled na přistávací plochu, na které stála ona loď třídy Heliades. Geistová se pustila do oprav komunikačního systému. Když byl opět on-line, navázala spojení s Patnou a vysvětlila situaci. Harris navrhl, aby Patna přistála a vyzvedla je, ale Bishop ohlásil, že s lodí nepřistane, protože oblast není bezpečná. Přikázal, že prioritou je získat vzorek onoho xenomorfa, který se vylíhl z kolonistů. Žoldákům bylo jasné, že jedinou cestou odsud je loď třídy Heliades. Museli ji dobýt. Harris a Flint šli sehnat všechny přeživší kolonisty, Geistová zatím pokračovala v opravě APC.

Začalo se stmívat. Harris s Flintem sjednotili všechny zbylé kolonisty, včetně dvou dalších Koloniálních maršálů, v centru. Harris jim pověděl o xenomorfech a o tom, že korporace Seegson je skutečné zlo. Všem rozdal vesty a zbraně. Geistová položila před dveře palpost a dveře pak zavařila.

Po chvíli venku zaslechli nelidský řev a syčení, něco také lezlo po budově. Palpost spustil střelbu. Geistová skrze jeho kameru poprvé spatřila xenomorfy. Palpost pět z nich zabil, pak střelba utichla. Zdálo se, že je po všem, ale pak žoldáci uslyšeli pohyb uvnitř větrací šachty. Civilisté se schovali, žoldáci a maršálové se připravili na střelbu. Z šachty vylezli tři xenomorfové-dělníci a zaútočili svými pařáty a čelistmi. Geistová po nich střílela z brokovnice a dva zranila. Jeden xenomorf zaútočil na maršály, druhý se dostal až k civilistům. Harris vystřelil z plazmového kanonu a jednoho xenomorfa zabil. Stone zastřelil druhého, zbývajícího zabil Flint. Žádní další už z šachty nevylezli.

Mise na LV-329

Žoldáci ihned zavolali na Patnu, že získali vzorky – mrtvé xenomorfy. Bishop jim řekl, že ideální bude sehnat živý vzorek, ale Harris mu rázně odpověděl, že to je neproveditelné. Bishop to vzal na vědomí, mrtvoly byly lepší než nic. Harris dodal, že pokud se znovu neozvou, Patna musí přistát.

Žoldáci čekali, až se rozední. Geistová rozřízla dveře a všichni vyšli ven – kromě Garciaové. Ta zůstala uvnitř centra, aby ovládala potřebné systémy. S ostatními byla ve spojení díky vysílačce. Žoldáci a ostatní šli k přistávací ploše, APC s Howardem a Stonem schovali za roh. Heliades měl otevřené hlavní dveře nákladového prostoru. Byly tu stopy lidské krve a prázdné nábojnice. Žoldáci zavolali dovnitř, ale nikdo se neozýval. Harris Howardovi a Stonovi přikázal, že pokud uslyší střelbu, mají okamžitě přijet až k lodi, protože možná bude potřeba rychlá evakuace. Poté všichni vstoupili dovnitř – jako první šli žoldáci, potom maršálové a nakonec civilisté. Prohledávali celou loď, naštěstí nebyla až zas tak velká. Nacházeli mrtvoly lidí a xenomorfů, dveře na můstek byly zamčené. Harris nařídil vynést mrtvoly ven.

Geistová prohlédla počítače. Vnitřní senzory hlásily, že na můstku jsou čtyři formy života – lidské. Potom se na monitoru objevil signál další formy života. Byla ve větrací šachtě, která vedla na můstek. Harris čekal, až na můstek pronikne a potom nechal všechny větrací šachty uzavřít. Následně zpoza zavřených dveří slyšeli lidský řev a nelidské syčení. Potom vše utichlo. Žoldáci se připravili na průnik, jako obvykle byl přímo před dveře položen palpost.

Geistová začala rozřezávat zámek dveří, ale autogen se rozbil. Musela ho tedy opravit a potom práci dokončit. Dveře se konečně otevřely. Byla tu roztrhaná lidská těla, všude krev, vnitřnosti a končetiny. Mezi tím vším byl xenomorf-voják. Palpost ihned spustil střelbu a xenomorfa zranil. Marvin ho pak zastřelil. Palubní senzory už nezachytily žádné další cizí známky života.

Žoldnéři vyházeli všechny mrtvoly ven, jen mrtvolu xenomorfa-vojáka si nechali. Když civilisté prohledávali systémy můstku, aby mohli s lodí odletět, vnější senzory zachytily malou nákladní loď. Blížila se. Zřejmě se jednalo o ty piráty. Harris zavolal Garciaové a řekl ji, aby nastavila obranné věže tak, aby sestřelily každou loď, kromě té jejich. Nákladní loď byla snadno zničena, trosky spadly na okraj kolonie.

Geistová se pak vrátila do APC, aby s Howardem a Stonen odjela k oné čtvrté výsadkové lodi, která patřila týmu Charlie. Harris zatím připravoval evakuaci všech kolonistů. Geistová u trosek lodi nalezla jednoho živého kolegu. Žoldák naskočil do APC, které se ihned otočilo a rychle jelo zpět k lodi. Během cesty však žoldák začal dostávat křeče do hrudi a kašlal krev. Náhle mu praskl hrudník, ze kterého vyskočil chestburster. Stone ho ale pohotově zastřelil a mrtvolu kolegy vyhodil za jízdy ven. Mrtvé tělo chestburstera si ponechal, i když bylo silně poškozené.

Všichni kolonisté i žoldáci byli na palubě Heliades, byli připraveni k odletu. Senzory náhle zachytily velkou mimozemskou loď, blížila se ke kolonii. Maršál Flint řekl, že to je ten stejný signál, který zachytili tehdy v noci. Geistová poznala, že je to Juggernaut Inženýrů. Loď pomalu přistála na okraji kolonie. Hned potom se ozval Bishop – na orbitu právě dorazila loď USCMC a vyslala výsadkové lodě. Žoldnéři mu pověděli vše, co se tu právě stalo. Bishop od nich požadoval všechny vzorky Inženýrů, na které narazí. Žoldnéři se rozhodli, že s lodí vzlétnou a budou kroužit nad kolonií v bezpečné výšce. Garciaová byla pilotka, s ovládáním lodi ji však ještě pomáhal palubní počítač.

Mise na LV-329

Obranné věže kolonie opět nedokázaly zachytit Juggernaut, ale ihned spustily palbu na výsadkové lodě USCMC. Několik z nich sestřelily, ostatní ale palbu opětovaly a zničily několik věží. Zbylé lodě bezpečně přistály a vypustily oddíly mariňáků. Některé přistály v blízkosti Juggernautu, ze kterého právě vyšla čtveřice Inženýrů v odolných bio-oblecích s typickými helmami a dýchacími trubicemi. Byli vyzbrojeni bio-puškami a ihned začali střílet po mariňácích. Do toho všeho začali útočit i xenomorfové, kteří byli příchodem Inženýrů vyprovokováni.

Bitva trvala asi dvě hodiny. Geistová zatím na palubě lodi pokračovala v opravě APC. Mariňáci se nakonec stáhli od Juggernautu, protože nemohli Inženýry porazit. Harris kontaktoval mariňáky a nabídl jim pomoc. Ti s tím souhlasili. Sdělili, že jich přežilo jen třicet.

Heliades tedy opět přistál a žoldáci se setkali s mariňáky. Namluvili jim, že jsou záchranný tým, který chce jen zabezpečit majetek Weyland-Yutani. Za raketový útok na lodě USCMC prý může Seegson. Spojený tým žoldáků, civilistů, maršálů a mariňáků pak zaútočil na Juggernaut, který byl původcem všech těchto problémů. Jakmile Inženýři spatřili blíží se skupinu lidí, jeden z nich se vrátil do lodi. Zbylí tři se rozestoupili a připravili své bio-pušky.

Došlo k boji. Lidé měli převážně pulzní pušky a Smartguny, Harris byl uvnitř APC a střílel z palubního dvojitého plazmového kanonu. Inženýrům se podařilo zabít Marvina a Stona. Zranit Inženýry bylo obtížné, ale jeden se po chvíli sám vrátil do lodi. Potom ho následoval i druhý. Třetí ale zůstával a pokračoval v palbě. Střelba lidí ho vážně poranila, ale stále byl naživu. Geistová využila svých znalostí taktiky a hodila po Inženýrovi kámen tak, aby ho zmátla. Jeho puška klesla k zemi a Inženýr se omylem střelil do nohy. Pak se ale vzpamatoval a vystřelil po Geistové. Ta dostala silný zásah a padla k zemi s těžkým poraněním. Lékař Howard k ní rychle přiběhl a začal ji poskytovat první pomoc. Nakonec ji vzkřísil a vrátil do bojeschopného stavu.

Harris přepnul zbraně APC na dvojitý rotační kulomet a pustil do Inženýra plnou dávku. Jeho brnění pohlcovalo většinu útočné síly, ale přesto schytával další zranění. Nakonec Inženýra zabil jeden z mariňáků svým Smartgunem. Mariňáci slavili a připravovali se na další postup. Juggernaut ale začal náhle pomalu startovat. Žoldnéři tedy rychle naskákali do APC a vydali se k mrtvole Inženýra. Vtáhli ji dovnitř i se zbraní a vrátili se přímo do nákladového prostoru své lodi. Juggernaut byl už dávno pryč, když Heliades dorazil k Patně. Kolonii nechal na pospas mariňákům.

Žoldnéři předali Bishopovi mrtvá těla xenomorfů-dělníků, xenomorfa-vojáka, chestburstera a Inženýra a také jeho bio-pušku. Bishop nečekal, že dostane i Inženýra. Byl velmi spokojen. Žoldnéřům jako bonus k odměně přenechal ukořistěný Heliades.

USCSS Patna i loď třídy Heliades se pak vracely zpět domů. Geistová se vrátila dokončit opravu APC, ovšem všimla si, že podlaha nákladového prostoru je pokryta slizem. Zavolala ostatní. Všichni rychle přiběhli zrovna ve chvíli, kdy na ně zaútočil xenomorf-voják. Pronikl na palubu zřejmě když Heliades znovu přistál. Vrhl se na Harrise svými pařáty, maršál Flint po něm ale stačil včas vystřelit. Xenomorf byl zabit, jeho žíravá krev Harrise potřísnila a trochu mu rozleptala brnění. Byl však v pořádku. Všichni se pak odebrali do stáze.


Shrnutí
Hra trvala 4 hodiny. Mise trvala přibližně 20 hodin. Misi jsem sestavil tak, aby připomínala klasickou „vetřeleckou“ zápletku, a v průběhu hry jsem do děje přidával i další menší scény odkazující na filmy. Inženýr-Voják je možná až příliš odolný, ale hodí se to k němu – je to poměrně vzácný protivník a měl by tedy něco vydržet.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.012 vteřin