Mutant Chronicles, 3. edice

13.5.16 - Gediman - Komentáře (0)
Britská firma Modiphius Entertainment konečně vydala 3. edici RPG hry Mutant Chronicles a společně s firmou Prodos Games, která vydala 4. edici válečné hry Warzone (známou jako Warzone: Resurrection), tak konečně po letech pořádně obživila svět Mutant Chronicles.
.
Mutant Chronicles, 3. edice


Třetí edice přináší „restartovanou“ verzi temného diesel-punk science fantasy světa Mutant Chronicles, která vrací mnoho starých známých prvků z předchozích dvou edic a kombinuje je s novými prvky více odpovídajícími moderním stylům. Některé události v historii byly změněny (více či méně závažně) a některé nové byly přidány. Autoři také odhalili několik příběhových tajemství a přidali nové konspirační teorie. Kniha konečně obsahuje stručný přehled nejdůležitějších událostí seřazený do časové osy, což nikdy předtím moc nebylo.

Hra nabízí dvě historická období, do kterých lze příběh zasadit. Hlavní období označené jako „Dark Legion“ se odehrává v současnosti světa Mutant Chronicles. Z tohoto pohledu je celá příručka napsaná. Období označené jako „Dark Symmetry“ se odehrává o tisíc let dříve. Příručka na různých místech obsahuje stručné informace ohledně toho, čím se tato doba liší od té hlavní. Do budoucna se počítá se třetím obdobím, označeným jako „Dark Eden“ – to se bude odehrávat v blízké budoucnosti a představí tedy události, o kterých svět Mutant Chronicles ještě nikdy nepojednával (podle náznaků půjde o finální bitvu na Zemi).

Hlavními frakcemi jsou opět megakorporace Kapitol, Bauhaus, Mishima, Imperiál a Kybertronik, posvátná církev Bratrstvo, mírová organizace Kartel, síly Temné legie vedené pěti Apoštoly a nově také Whitestar, říše ovládající post-apokalyptickou Zemi. Bojuje proti útlaku ze strany megakorporací a podporuje Bratrstvo ve válce proti Temnotě.

Ke hře jsou potřeba dvacetistěnné kostky a Dark Symmetry kostky, obojí raději ve větším počtu. Dark Symmetry kostka je šestistěnná kostka, která na sobě má čísla 1 a 2, symbol Symetrie a tři prázdné stěny. Samozřejmě lze použít i obyčejnou šestistěnnou kostku, kde symbol Symetrie představuje 6. Také jsou potřeba žetony: pět pro každého hráče, plus větší množství dalších pro Gamemastera.

Systém hry je postaven na podhazování atributů dvěma dvacetistěnnými kostkami. Aby se činnost povedla, hráči musí padnout stejně či méně alespoň na jedné z obou kostek. Atributy postavy jsou následující: Physique (odolnost), Strength (síla), Agility (obratnost), Awarness (vnímavost), Coordination (postřeh), Intelligence (inteligence), Mental Strength (síla vůle) a Personality (charisma).

Podhození každou kostkou přináší jeden úspěch, touto cestou lze tedy získat až dva. Jsou tu však ještě dvě hodnoty – Expertise a Focus. První zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, druhá zvyšuje množství úspěchů, obě se pohybují od 1 do 3. Expertise je jednoduše bonus, který se přičítá k příslušnému atributu, když postava provádí odpovídající činnost. Focus přidává další úspěch, pokud na kostce padne stejně či méně. Např. postava má Intelligence 4. Chce opravit počítač, na což má Expertise 4 a Focus 3. Celkově má tedy pro tuto činnost Intelligence 8. Hodí dvěma kostkami a padne jí 6 a 2. Postava tedy získá tři úspěchy: dva za podhození Intelligence a jeden za podhození Focus.

Při vyhodnocování některých činností záleží i na míře úspěchu. Počet úspěchů se porovná se složitostí činnosti – pokud je počet úspěchů alespoň stejný jako obtížnost, činnost se povedla. Pokud je však vyšší, činnost se povedla lépe. Rozdíl mezi počtem úspěchů a obtížností je tzv. Momentum. Toto je zdroj, který hráč může použít k posílení různých akcí, např. během boje může udělit vyšší poškození, může zasáhnout protivníka do vybraného místa a nebo ho odzbrojit. Momentum též může urychlit činnosti (např. oprava nezabírá hodiny, ale minuty) a postava díky němu také může pomáhat svým kolegům. Momentum lze střádat pro celou skupinu dohromady, 6 je však maximum.

Dark Symmetry kostky se používají k vyhodnocení rozsahu různých efektů, jako je například zranění, psychické otřesy a korupce.

Mutant Chronicles, 3. edice

Velkou roli hrají ve hře také Chronicle body (CP) a Dark Symmetry body (DSP). Přehled o nich se udržuje pomocí žetonů.

Chronicle body jsou speciální body, kterými hráč může ovlivňovat děj. Postava může mít maximálně 5 bodů najednou. Získá je automaticky na začátku hry a může i dodatečně v jejím průběhu. Jednou z možností, jak je získat, je dobrovolně neuspět v nějaké činnosti. Další možností je získat je odměnou od Gamemastera např. za dobré hraní, nápady a týmovou spolupráci. CP lze použít na nákup jedné kostky s automatickým úspěchem před hodem na činnost nebo i po něm (ale tehdy stojí dva body), provedení další akce v boji, vyléčení lehkého zranění či psychického otřesu, přidání jednoho faktu do příběhu (musí však dávat smysl) a na potlačení efektu strachu, bolesti a podobně. Body se po skončení hry resetují na startovní úroveň.

Dark Symmetry body používá k ovlivnění děje Gamemaster. Díky nim přidává do hry prvky nebezpečí a komplikací. Několik jich má již na začátku hry. Další získává pokaždé, když hráči padne na kostkách symbol Symetrie (to mu přidá dva body), když si za ně hráč přikoupí kostky na zvýšení šance na úspěch (lze koupit až tři kostky) a když hráč dobrovolně neuspěje v nějaké činnosti. DSP generují také specifické efekty během hry. Gamemaster je může využít například na korumpování předmětů či lokací, způsobení komplikací nějaké postavě (staré zranění, fóbie), způsobení komplikací v okolním terénu (zřícení budovy), vyvolání děsu (to stojí dva body) a na různé výhody během boje.

Tvorba postavy má osm kroků. Hází se kostkami na mnohé tabulky, ale hráč si může i vybírat sám – pomocí Life bodů. Každá postava má standardně k dispozici 5 Life bodů. Pokud má hráč konkrétní představu o své postavě, může použít alternativní systém, ve kterém má 12 Life bodů a nehází kostkami. Body, které však neutratí, propadají.

Krok 1 určuje atributy. Všechny atributy začínají standardně na hodnotě 5, lze je však snížit na 4 a zbylý bod přesunout jinam. Lze utratit až 8 Life bodů na jejich zvýšení. Maximální hodnota v tomto kroku je však 6.

Krok 2 určuje původ. Postava může být neutrální žoldák, kriminálník, člen minoritní korporace nebo člen velké frakce (jedné z pěti megakorporací nebo Whitestaru). Každý původ dává specifický talent, dovednost, rodný jazyk a nějakou zvláštní událost. Lze utratit jeden Life bod na určení původu.

Krok 3 určuje společenské postavení. Tím je nezaměstnaný chudý, zaměstnaný chudý, nižší třída, střední třída, vyšší třída a elita. Každé postavení dává nějaké výhody do atributů a dovedností a určuje také příjem, startovní vybavení, oblečení a ubytování. Lze utratit až dva Life body na určení postavení.

Krok 4 určuje prostředí, ve kterém postava vyrůstala. Tím je Luna City, domovská planeta frakce, větší území či menší enkláva frakce na cizí planetě a asteroid či podobné odloučené místo. Každé prostředí dává nějaké výhody do atributů a dovedností, stanoví také specifický majetek (např. asteroid – vesmírný skafandr). Lze utratit jeden Life bod na určení prostředí.

Krok 5 určuje vzdělání. Na výběr je možnost vyrůstání na ulici, dělník, zemědělec, úředník, branec, technický učeň, umělecký učeň, absolvent vojenské akademie, vedoucí pracovník, výchova Bratrstvem, vystudovaný technik, vystudovaný umělec, vystudovaný důstojník, vystudovaný manažer, studium u Bratrstva. Dále se určí zážitky postavy v dospívání (do 16 let), které ovlivňují její charakter a přidávají další výhody. Každé vzdělání zvyšuje atributy, přidává dovednosti, talenty a další startovní vybavení (např. branec – uniforma). Lze utratit až dva Life body na určení vzdělání.

Krok 6 určuje Primární kariéru. Lze si vybrat minimálně dvě (zdarma), maximálně čtyři (za příplatek Life bodů), přičemž jednu si lze vybrat vícekrát: nezaměstnaný, korporační dělník, opravář, farmář, voják, policista, kriminálník, lékař, výzkumník, reportér, korporační vedoucí, člen posádky lodi, špion. První zvolená kariéra opět zvyšuje atributy, následující již nikoliv. Každá kariéra též přidává další dovednosti, talenty a odpovídající startovní vybavení (např. lékař – medikit). Dále se určí zážitky postavy v těchto zaměstnáních, které přidávají další výhody. Lze utratit až dva Life body na určení kariéry. Postava normálně začíná ve věku 16 let, takže každá kariéra její startovní věk zvyšuje.

Mutant Chronicles, 3. edice

Krok 7 určuje Ikonickou kariéru – slavnou kariéru ve světě Mutant Chronicles. Místo jedné Primární kariéry si lze vybrat Ikonickou, ale vždy může být jen jedna. Každá kariéra má opět zvláštní dovednosti, talenty a startovní vybavení, ovšem atributy už nijak nezvyšuje. Vydat se touto kariérou je obtížné – vyžaduje to určité vzdělání či Primární kariéry. Lze však utratit až tři Life body na snížení startovních požadavků. Většina frakcí nabízí tři typy postav:

Kapitol: Celebrity je slavná mediální osobnost. Politician je jednoduše vlivný politik, který ovládá část korporace. Freedom Brigade je voják jednotky složené ze zločinců a cizinců, kteří se chtějí stát členy Kapitolu. Tato kariéra má tu zvláštnost, že do ní může vstoupit postava z kterékoliv frakce.

Bauhaus: Venusian Marshal je bezpečnostní důstojník a předsunutý průzkumník. Merchant Captain je velitel obchodní lodi. Rake je šlechtic, který se rozhodl, že využije svého bohatství a půjde zažít nějaké dobrodružství. Mise bere jen jako rozptýlení.

Imperiál: Conquistador je dobyvatel, jehož úkolem je pro svoji korporaci zabírat nová území. Murders & Acquisitions Agent je chladnokrevný agent tajné služby. Blood Beret je elitní voják, expert na boj proti Temné legii.

Mishima: Corporate Samurai je urozený voják zcela oddaný svému pánovi. Triad Enforcer je člen jedné z mocných zločineckých organizací, které mají v korporaci velký vliv. Shadow Walker je člen kultu tajemných ninjů, kteří fungují jako špioni a vrazi.

Kybertronik: Technological Archaeologist je technik, který odhaluje starou technologii a reverzním inženýrstvím z ní získává cenné plány. Security, Warfare and Intelligence Cyber-Infiltrator je tajný agent vybavený mnoha skrytými implantáty. Cyberscientist je vědec, který shromažďuje a analyzuje informace.

Kartel: Luna PD Detective je člen Lunární policie, která udržuje pořádek v hlavním městě, Luna City. Doomtrooper je super-elitní voják, legendární bojovník lidstva. Má k dispozici nejlepší výstroj, výzbroj a výcvik. Jeho úkolem je bojovat proti Temné legii.

Bratrstvo: Inquisitor je mocný válečník, který odhaluje a loví stoupence Temné legie. Mystic je mocný kouzelník, který je expertem na kouzla Umění. Mortificator je tajný atentátník, ninja v černém brnění s výcvikem pro infiltraci.

Whitestar: Bone Hussar je elitní voják vyzbrojený dvěma kostěnými šavlemi. Resector je průzkumník, který prohledává ruiny a sbírá použitelnou technologii. Night Witch je pilot, který dokáže ovládat i vesmírné lodě, takže slouží jako agent pro operace mimo Zemi.

Temná legie: Heretic je člověk, který byl obrácen na stranu Temné legie. Zneužívá svého postavení ve společnosti, aby plnil tajné úkoly, šířil chaos a teror. Lze za něj hrát jen když to Gamemaster povolí, protože to může výrazně zasáhnout do příběhu. Protože je oddaný Temnotě, korupce na něj už nemá vliv.

Mutant Chronicles, 3. edice

Krok 8 určuje vše zbývající. Z Physique a Strength se vypočítají životy (které jsou rozděleny mezi zásahové zóny hlavu, paže, trup a nohy), Mental Strength určí počet bodů příčetnosti. Personality určí vliv (např. bonus při vyjednávání), Awarness stanoví bonus k ničivosti při střelbě a Strength bonus k ničivosti v boji zblízka. Dále se určí vlastnosti charakteru, vztahy s ostatními členy týmu (např. jak se potkali) a také věk. Hráč standardně dostává dva CP, ale může utratit až dva Life body a koupit si za ně další CP. Life body mohou být utraceny také za zvýšení dovedností. Dva atributy lze zvýšit o jeden bod, nebo jeden atribut o dva. Lze zvýšit dva Expertise či Focus z 0 na 1. Nakonec si lze vybrat ještě jeden talent.

Pravidla pro boj jsou jednoduchá. Boj se dělí na kola. Nejdřív začínají hráči, kteří si vyberou, v jakém pořadí budou provádět své akce. Potom hraje Gamemaster se svými NPC postavami. Samozřejmě hraje roli překvapení, takže nepřátelé mají šanci začít první. Gamemaster může také hráče přerušit pomocí DSP. Hráč může provést libovolné množství Volných akcí a jednu Standardní akci, a nebo jednu Volnou akci, jednu Standardní a jednu Omezenou akci. Kromě toho může provést jednu Reakci.

Volná akce je např. mluvení nebo zalehnutí k zemi. Je automaticky úspěšná, ačkoliv hráč nemůže provést dvě stejné akce za sebou. Kolik jich může přesně provést, to záleží na posouzení Gamemastera. Omezená akce je buď automaticky úspěšná (např. pohyb z místa) nebo vyžaduje hod proti atributu (např. vzpamatování se z nějakého dočasného postihu). Standardní akce vyžaduje hod proti atributu – patří sem výstřel, zafixování zbraně, běh a podobně. Hráč místo ní může provést další Omezenou akci. Reakce je např. vykrytí, úhyb či krycí palba. Není zdarma – pokud jí provede hráč, musí přičíst do banku jeden DSP, pokud jí provede Gamemaster, musí z banku naopak jeden DSP odečíst.

Pravidla pokrývají různé bojové manévry, těžký či nebezpečný terén, pád z výšky, vzdálenost, utonutí či smrt ve vakuu. Dále jsou zde uvedeny efekty zranění (lehká, vážná, kritická), omráčení, zlomené psychiky, šílenství a různých postihů. Pravidla pro korupci popisují, jaký efekt mají předměty, osoby či celé lokace, které byly zahlceny Temnotou. Korupce každého Apoštola se projevuje trochu jinak. Jsou tu popsána kouzla Temné symetrie a též kouzla Umění – základní, kinetika, mentalismus, exorcismus a manipulace.

Kapitola o dopravních prostředcích obsahuje všechna potřebná pravidla pro pohyb a boj na zemi, ve vzduchu a ve vesmíru. Jsou zde uvedeny základní automobily, kráčející nakladač, vznášedlový motocykl, helikoptéra, stíhačka, raketoplán, nákladní loď, vesmírná stíhačka a bitevní fregata. Kapitola o výstroji a výzbroji obsahuje různá brnění, oblečení, jídla, léky, vybavení pro přežití, kybernetické implantáty, přídavky pro zbraně, nástroje pro zločince a policisty a spoustu dalších věcí a užitečných prvků. Co se týče zbraní, výběr je opravdu velký: od nožů a mečů až po raketomety a autokanony.

Mutant Chronicles, 3. edice

Nepřátelé se v této hře dělí na několik typů: Troopers, Elites, Hordes, Squads a Nemesis. Troopers jsou běžní nepřátelé, které lze snadno porazit. Elites jsou lepší protivníci. Hordes jsou skupiny Troopers či Elites bez velitele, například gangy nebo smečky monster. Squads jsou oddíly Troopers či Elites pod vedením velitele, například vojáci. Hordes i Squads v boji fungují jako jeden protivník. Když chtějí provést akci, vybere se jeden jejich člen, který si přidá bonus za ostatní. Když jsou napadeny, útok se zaměří na jednoho člena, přebývající poškození přejde na ostatní. Velitel je však vždy zasažen až jako poslední (pokud hráč například neutratil Momentum na jeho zaměření). Nemesis je mocný protivník, kterého je velmi obtížné porazit. Slouží většinou jako hlavní protivník v misi. Gamemaster může během boje utrácet DSP a tím tak nepřátelům přivolávat posily, doplňovat munici, aktivovat zvláštní schopnosti nebo provést akci dříve než hráči.

V seznamu lidských protivníků lze najít korporační agenty, bezpečnostní gardisty, gangstery, žoldáky a kacíře. Jejich příslušnost není stanovena konkrétně, takže mohou být použiti pro jakoukoliv frakci. Mnohem zajímavěji vypadá seznam protivníků z řad Temné legie. Každý Apoštol tu má své služebníky – u žádného z nich samozřejmě nesmí chybět Nefarit, mocný vojevůdce. Algeroth tu má své klasické Nemrtvé legionáře, Nekromutanty, Razidy… zde žádné novinky nejsou. Ilian má obvyklé Templáře a Ilianiny děti, z novinek stojí za zmínku Twisted Marionette, což je oživlá změť kabelů a elektronických systémů. Demnogonis má své typické Požehnané legionáře, Kurátory a Cairathy. Mezi novými bytostmi je například Plague Vulture, což je sup, který z bojiště sbírá mrtvoly k dalšímu zpracování, a Grafter, malý humanoid, který se dokáže prokousat do těla oběti a ovládat ho zevnitř jako loutku. Semai má vedle obvyklých Kacířských legionářů, Callistonských vetřelců a Koruptorů novou bytost – Enablera. Ten na sebe dokáže vzít podobu libovolného člověka a funguje tak jako infiltrátor. Muawijhe má klasické Vřeštící legionáře a Zenithianské vrahy duší, novinkou je tu Scrambler, což je energetická bytost, která dokáže posednout elektroniku, a Mind Render, což je zhmotnělá noční můra schopná zničit mysl oběti.

Kniha na závěr obsahuje množství informací o Temné legii, jejích Apoštolech a historii. Jsou tu základní popisy korporací, Bratrstva, Kartelu, Whitestaru a vztahů mezi nimi. Nesmí chybět podrobný popis Luna City, včetně detailní mapy. Užitečné jsou rady a návody pro Gamemastera, jak připravit a vést hru. Kniha na různých místech obsahuje ukázkové NPC postavy (většinou se jmenují a zřejmě i vypadají jako autoři hry), které lze použít třeba jen jako inspiraci. Zcela v závěru je samozřejmě deník postavy, navíc také životopis mapující její minulost a stručný souhrn pravidel a tabulek.

Mutant Chronicles, 3. edice

Kniha má 494 barevných stran v pevných deskách, provedení je kvalitní. Hned na vnitřní straně desek je pěkná stylizovaná mapa Sluneční soustavy. V knize jsou použité jednoduché obrázky z předchozích edic (tam byly černobílé, zde jsou dodatečně kolorované), samozřejmě také ilustrace od Paula Bonnera a obrázky zcela nové. Autoři se snažili udržet feeling počátku devadesátých let, kdy Mutant Chronicles vzniklo, což se projevuje v designech brnění, zbraní a měst. Ovšem několik obrázků obsahuje designy, které do tohoto světa již na první pohled nezapadají, což je škoda. Jsou poněkud „moderní“. Loga frakcí byla redesignována, bohužel tyto nové podoby nejsou moc pěkné. Většina nových monster Temné legie si je vzhledem až příliš podobná, k jejich rozlišení nepomáhají ani poněkud generické názvy. Nová frakce, Whitestar, nevypadá zatím moc zajímavě. Představuje Rusko, které zjevně na Zemi zůstalo jedinou funkční společností. Osobně se mi více líbila myšlenka kmenů, což byly malé frakce roztroušené po Zemi, každá inspirována jinou kulturou. Myslím, že by bylo lepší, kdyby Whitestar byl aliancí takovýchto kmenů – pak by jeho vláda nad Zemí dávala větší smysl a více by odpovídala post-apokalyptickému prostředí. Pravidla jsou zcela předělána, přesto však obsahují odkazy na předchozí edice, tím hlavním je systém vytváření postavy. Ten je poněkud komplikovaný, možná ještě o něco více, než kdysi. Tvorba postavy tedy zabírá docela dost času, ale dovoluje vytvořit detailní životopis, který pak slouží jako inspirace pro hraní. Nová edice Mutant Chronicles je pěkná, ale neřekl bych, že je lepší, než ty předchozí. U nich jsem snížil hodnocení za nepřehlednost, zde musím snížit hodnocení za fluffové a designové změny, které nebyly vůbec nutné.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0131 vteřin