Noc goblinů

16.12.20 - Gediman - Komentáře (0)
Tentokrát jsme v rámci Virtuálního Víkendu na Kostce odehráli speciální misi. Jedná se o stejnojmenné předpřipravené dobrodružství pro Dungeons and Dragons, vytvořené fanoušky. Já ho využil pro Void: Fantasy. Hry se zúčastnil Lord Eliphas, Razer a OnGe. Lord Eliphas si připravil postavu Fey, střelkyně z Bílých říší lidí. Pro ostatní hráče jsem postavy připravil sám: Razer si vybral Hobgoblina, kouzelníka, kterému dal jméno Garbar; OnGe si vybral Půlčíka, zápasníka, kterého pojmenoval Brambo Pytlík. Hra probíhala přes Discord.
Zápletka
Rok: 685-XIII (dva roky po misi „Bitva o Aggaru“)

Hrdinové se sešli ve vesnici Smithford, která se nachází ve venkovské oblasti plné luk a lesů. Oblast obývají lidé Šedých říší a půlčíci, kteří tu obdělávají mnohá pole a těží dřevo. Celý kraj je ale poslední dobou sužován bandity, většinou gobliny. Všechny informace o útocích však pocházejí z druhé ruky, takže vláda přítomnosti goblinů moc nevěří a nechce nijak přímo zasahovat. Alespoň tedy vypsala odměnu za jejich hlavy.

Byl večer, hrdinové se sešli v místním hostinci a objednali si jídlo a pití. Před setměním ale venku začal nějaký rozruch – byl slyšet křik i skřetí válečné pokřiky. Hrdinové se podívali z oken. Viděli, že některé domy začaly hořet a koně splašeně pobíhali kolem. Spatřili gobliny, kteří způsobovali všeobecný chaos, rabovali, co se dalo, a občas i někoho zákeřně napadli a zavraždili. Fey rychle vyšla ven a jednoho z goblinů zastřelila svým lukem uzpůsobeným na střelbu výbušných šípů. Používala šípy s koncentrovanou náloží, určené pro probíjení pancíře. Garbar následně mrtvému goblinovi sebral nůž a Fey mu usekla hlavu. Když ostatní goblini viděli efektní zabití svého kolegy, zalekli se a utekli do jiných částí vesnice.

Hrdinové se rozhodli, že se musí lépe vyzbrojit, pokud chtějí útočníkům nějak čelit. Garbar ani Brambo neměli žádná brnění a jen málo zbraní. Zašli proto za místním kovářem, Evanem. Dveře kovárny byly vylomené a Evan panikařil, navíc měl zraněnou nohu. Řekl hrdinům, že goblini unesli jeho dceru Saru. Chtěl, aby ji okamžitě přivedli zpět. Hrdinové mu slíbili, že ji přivedou, ale nejdříve po něm chtěli brnění a zbraně. Fey Evanovi ošetřila zranění, čímž ho trochu uklidnila. Evan Garbarovi a Brambovi prodal lehčí brnění, přilby a zbraně (Garbar si vybral palcát a Brambo sekyru), a to za poloviční cenu, aby se hrdinové už mohli vydat na cestu – dali totiž jasně najevo, že bez nich nikam nepůjdou.

Mise
Když se tedy řádně vyzbrojili, vyrazili. Místní obyvatelé se je snažili přemluvit, aby jim raději pomohli hasit a ošetřovat zraněné, ale odmítli to. Brambo byl stopař, takže dokázal najít stopy goblinů. Vedly na sever. Hrdinové už na nic nečekali, goblini už takto měli dost velký náskok. Navíc se stmívalo a blížila se bouřka. Sotva hrdinové dorazili do lesa, padli do léčky. Trojice goblinů, která hlídala ústupovou cestu, začala střílet ze svých jednoručních kuší. Garbar byl zraněn. Fey zastřelila dva gobliny a Garbar toho třetího omráčil svým palcátem. Hrdinové ho spoutali a odpočinuli si, Garbar si zatím ošetřil zranění. Když se goblin probudil, Garbar mu vyhrožoval, že když jim neřekne, kam byla ta dívka odnesena, zabije ho. Goblin prozradil, že ji odvedli do hrobky Maalina, slavného válečníka. Víc ale už říct nechtěl. Hrdinové však nevěděli, kde ta hrobka je, proto Fey navrhla, že goblin by je tam mohl odvést. Goblin samozřejmě odporoval, ale poté, co ho Brambo zmlátil, souhlasil.

Všichni se tedy vydali dál do hlubin lesa. Dorazili na mýtinu, kde byli další dva goblini z útočné tlupy. Garbar pomocí kouzla zpomalil čas, takže hrdinové mohli jednat rychleji. Fey zabila jednoho kestrosem, kterým vrhala průbojné šípy, Brambo toho druhého prakem, kterým vrhal kameny. Pak všichni pokračovali dál ven z lesa, kde narazili na rokli, přes kterou vedla provazová lávka. Viděli tři gobliny, jak k ní běží. Čtvrtý goblin stál u lávky na druhé straně rokle a jakmile spatřil hrdiny, začal lana přeřezávat. Fey začala střílet po trojici goblinů a jednoho z nich zabila. Brambo se rozeběhl s napřaženou sekyrou a ignorujíc oba gobliny, přeběhl po lávce a zaútočil na toho třetího. Ovšem sekyra se mu rozbila, takže musel přezbrojit na obouruční kladivo. Garbar pomocí kouzla zpomalil čas, ale mělo to efekt jen na něj, protože jeho kolegové byli už moc daleko. Zbývající dva goblini přeběhli lávku též a zaútočili na Bramba, kterému se zatím podařilo zabít třetího goblina a zachránit tak lávku. Garbar se snažil sesílat útočná kouzla, ale nedařilo se mu. Zanechal tedy pokusů a vytáhl samostříl. Fey zastřelila jednoho goblina a toho zbývajícího zastřelil Garbar.

Hrdinové tedy přešli lávku a na chvíli si odpočinuli, protože je boj už dost vysílil. Pak pokračovali v cestě. Zanedlouho spatřili čtveřici goblinů, která o nich nevěděla. Byla to další část útočníků, která se vracela do základny. Skupinka se náhle zastavila a začala o něčem debatovat. Pak se dvojice goblinů oddělila a šla k okraji lesa, kde byla v pasti chycená srna. Druhá dvojice pokračovala v cestě. Fey táhnoucí zajatce šla za první dvojicí, Garbar a Brambo pokračovali v pronásledování té druhé. Goblini si Fey ale rychle všimli a začali po ní střílet z kuší. Když ji nedokázali zastavit, vzdali boj a utekli pryč. Fey srně ošetřila zranění a pustila ji na svobodu. Mezitím Brambo a Garbar dohnali druhou dvojici a zaútočili na ní. Garbar seslal kouzlo a gobliny zalepil slizem. Brambo se na ně vrhl a jednoho zabil kladivem, druhého pak skolil Garbar palcátem. Fey se k hrdinům poté připojila a všichni pak pokračovali dál, jak je navigoval jejich zajatec.

Dorazili na další mýtinu. Jakmile na ní ale vstoupili, zajatec padl mrtev k zemi – šíp ho zasáhl přímo doprostřed čela. Byla to další léčka. Hrdinové neviděli, odkud šíp vyletěl. Nepřátelé byli schovaní. Garbar chtěl seslat kouzlo na zpomalení času, aby vytvořil výhodu, ale marně. Brambo zavětřil svým citlivým nosem, ale gobliny neucítil. Fey je však poté zahlédla v křoví. Brambo proti nim okamžitě vyrazil, ale nedokázal nikoho zasáhnout – byl už příliš unavený. Goblini se rozutekli a znovu se ukryli. Fey je však opět našla, a tak Brambo mohl provést další útok. Ani tentokrát ale nebyl úspěšný. Goblini nabili kuše a chystali se znovu střílet. Garbar na ně vystřelil ze samostřílu, ale šíp se od gobliního brnění odrazil. Brambo se z posledních sil odhodlal k dalšímu útoku a tentokrát gobliny úspěšně pobil.

Když bylo po všem, hrdinové si všimli vyvýšené skály, na jejímž vrcholku stál další goblin. Jakmile viděl, že hrdinové léčku přežili, zatroubil na roh. Garbar rychle seslal prostorovou bránu, skrze kterou se hrdinové snadno dostali na vrchol skály. Goblina lehce přemohli a vyhrožovali mu, aby je odvedl k Maalinově hrobce. Goblin ale nechtěl spolupracovat. Garbar mu tedy kouzlem ovlivnil mysl a přinutil ho, aby jim alespoň řekl, kudy se tam jde. Když jim goblin stručně popsal cestu, hrdinové ho spoutali a odvlekli s sebou. Ústa mu zacpali, aby nemohl varovat ostatní.

Po dalším odpočinku se dostali k řece, přesně jak goblin popsal. Nejdříve bylo nutné slézt z prudkého srázu, který byl ale díky dešti rozmočený. Brambo se ho snažil slézt, ale uklouzl a skutálel se až dolů a přímo do řeky. Silný proud ho chvíli unášel, než konečně doplaval na protější břeh. Garbar nechtěl riskovat, a tak seslal další prostorovou bránu přímo na druhý břeh. I s Fey a zajatcem tak řeku bezpečně překonal. Tam hrdinové spatřili další skupinku tří goblinů, která začala ihned utíkat. Garbar tedy znovu seslal prostorovou bránu, kterou hrdinové proběhli a dostali se tak přímo před gobliny. Ti byli nuceni tedy bojovat. Boj byl ale rychlý – hrdinové zvítězili.

Kousek od řeky spatřili Maalinovu hrobku, malou kamennou stavbu s vitrážovým oknem nad vchodem. Vchod hlídali dva elitní goblini s lepší výzbrojí. Fey jednoho zastřelila výbušným šípem, Brambo provedl zteč na toho druhého, ale jeho úder minul. Goblin ihned tasil šavli a zaútočil na něj, Brambo však uhnul. Protože vážně hrozilo, že goblin způsobí Brambovi těžké zranění, Garbar ho kouzlem přinutil šavli zahodit, takže Brambo měl již větší šanci přežít. Než se goblin odhodlal k dalšímu útoku, tentokrát holýma rukama, Fey ho zastřelila. V okolí hrobky nikdo další nebyl, a tak hrdinové vešli dovnitř. Sestoupili do chabě osvětlených podzemních prostor, odkud se ozývaly zaříkadla a modlitby – vzývaly boha chaosu Yusinyra. Opatrně postupovali kupředu. Dostali se před dveře, které hlídal další elitní goblin. Než stačil nějak zareagovat, Fey na něj hodila bolu, a tak ho spoutala. Garbar se mu snažil ovlivnit mysl kouzlem, ale goblin tomu odolával. Brambo zatím pohlédl skrz klíčovou dírku. Uviděl šamana a jeho pomocníka, jak provádějí nějaký rituál. Uviděl také kovářovu dceru Saru, která ležela připoutaná na Maalinově sarkofágu. Evidentně měla být obětována. Zdi byly pomalované symboly Yusinyra a všude byly svíčky a různé talismany.

Fey elitního goblina tiše zabila, aby nedělal potíže. Garbar seslal prostorovou bránu skrz dveře, takže hrdinové mohli provést překvapivý útok. Ten se povedl. Brambo provedl zteč na šamana, čímž přerušil jeho rituál. Garbar chtěl seslat další kouzlo, ale nepovedlo se to. Zatímco šaman bojoval s Brambem, jeho pomocník se vrhl na Garbara, ale byl chabě vyzbrojen. Fey vystřelila z luku několik šípů rychle po sobě a šamana skolila. Brambo se tak mohl vrhnout na pomocníka – zabil ho jediným úderem kladivem. Bylo po všem.

Hrdinové Saru osvobodili. Byla naštěstí v pořádku. Řekla jim, že kromě šamana tu byl ještě náčelník tlupy, který se může vrátit každou chvíli. Hrdinové se rozhodli, že tu na něj počkají. Brambo šel uklidit mrtvoly a všechny stopy po boji, aby náčelník nic netušil. Fey zatím zničila symboly a talismany Yusinyra a usekla šamanovi hlavu. Po nějaké chvíli hrdinové konečně uslyšeli volání náčelníka. Když mu nikdo neodpovídal, šel dál, aby situaci prověřil. Jakmile vešel do pohřební místnosti, hrdinové na něj zaútočili. Brambo vyrazil jako první, ale náčelníkovo brnění odolalo. Garbar se ho tedy snažil kouzlem přinutit, aby brnění sundal, ale bylo to marné. Fey tedy vystřelila výbušné šípy, pro které brnění nebylo problém. Náčelník padl mrtev k zemi. Fey mu též usekla hlavu.

Žádní další goblini uvnitř ani v okolí už nebyli. Hrdinové tedy odvedli Saru zpět do vesnice. Cesta tentokrát byla rychlejší, nikdo je už nezdržoval a bouře navíc už skončila. Evan hrdinům poděkoval a starosta vesnice jim vyplatil peníze za hlavy goblinů. Zajatý goblin byl předán vesničanům, kteří ho se zadostiučiněním ukamenovali. Bohužel, Smithford byl v troskách. Jeho oprava bude trvat mnoho měsíců. Hostinec ale víceméně přežil, a tak do něj hrdinové zašli. Dostali tu pivo zdarma.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 4 hodiny a 30 minut, mise trvala přibližně 9 hodin (+ 6 hodin cesta zpět do vesnice). Protože Noc goblinů je správně určena pro hráče-nováčky a postavy na první úrovni, dal jsem postavám jen poloviční startovní finance na nákup vybavení a zbraní – i když peníze nakonec nebyly stejně moc potřeba. Osobně jsem připravil čtyři postavy, vytvořené též podle předlohy z Noci goblinů – tak přesně, jak jen to bylo možné. Razer a OnGe si z nich vybrali. Lord Eliphas byl jediný, kdo si postavu sestavil sám, takže byla lépe vybavená.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0102 vteřin