Nositelé míru

10.1.21 - Gediman - Komentáře (0)
První hry v tomto roce se zúčastnil Lord Eliphas s postavou Fey, střelkyně z Bílých říší lidí, a dva noví hráči: Dooku a Honworddas. Těm jsem postavy vytvořil: Dooku si vzal Vznešeného elfa, kněze bohyně Lugony, kterému dal jméno Sederis; a Honworddas trpaslíka-zápasníka, kterého pojmenoval Honwo.
Zápletka
Rok: 685-XIII (dva týdny po misi „Noc goblinů“)

Papežství Magicus White potřebuje doručit jistý cenný artefakt na tabulu Aggara, kde před dvěma lety došlo k obrovské bitvě s Temnotou. Musí být doručen do města Delem, Finershině veleknězi Sordanovi. Artefakt přinese celé tabule období klidu, míru a prosperity. Na tuto práci si najalo tři žoldnéře: Fey, Honwa a Sederise. Žoldnéři se dostavili přímo na domovskou tabulu Papežství, Whitestar, kde si artefakt převzali. Byl uložen v malé skříňce z černého dřeva, z jejíhož zámku vycházela záře. Honwo se rozhodl, že ho sám ponese. Papežství též dalo žoldákům sekundární úkol – na Aggaře mají zajít do města Korus a získat od zloděje jménem Nytgard černou perlu. Tu musí přinést.

Honwo kontaktoval své známé bandity a pověřil je, aby zašli do města Korus a nenápadně zjistili o Nytgardovi nějaké informace. Neměl dostatek peněz, ale slíbil jim, že jim zaplatí, jakmile získá odměnu za tuto misi. Sederis zase kontaktoval pašeráky, od kterých požadoval ochranu, pokud se mise zkomplikuje. Též jim neměl čím zaplatit, ale pašerákům stačilo, když na oplátku propašuje z Whitestar na Aggaru cenný obraz. Souhlasil.

Mise
Žoldnéři se vydali do přístavního města, kde kotvila éterická loď Samaria. Papežství jim zařídilo plavbu zdarma. V přístavu na Sederise čekal pašerák s obrazem zabaleným v plátně. Sederis ho převzal a pašerák odešel. Na palubu nastupovaly stovky lidí, takže žoldnéři museli čekat, až na ně přijde řada. Náhle z davu vyběhl nuzně oblečený muž a nožem zaútočil na Honwa. Žoldnéři byli překvapeni, ale jakmile se vzpamatovali, Fey na muže hodila bolu a spoutala ho. Sederis se ho snažil zkonvertovat na víru bohyně Lugony, ale muž byl rozrušený a nedal se. Žoldnéři tedy muže odvedli s sebou na palubu jako svého zajatce.

Honwo zašel za kapitánem a požádal ho o možnost využít palubní Communicatus Universalis Ultra, arkánový komunikátor. Zalhal, že chce zavolat své rodině, že už je na cestě. Kapitán souhlasil. Honwo však zavolal banditům a zeptal se jich, jak probíhá průzkum. Bandité však řekli, že ještě neudělali žádný pokrok. Chtěli víc času.

Každý žoldnéř měl přidělenu jednu kajutu. Papežství jim zajistilo ty nejlepší. Sederis ubytoval nuzáka u sebe. Jakmile se zajatec uklidnil, konvertoval ho znovu a tentokrát úspěšně. Ptal se ho, proč na ně zaútočil. Nuzák odpověděl, že je pouhým žebrákem bez domova. Před pár dny zaslechl, jak si stráž u brány do paláce povídá o tom, že Papežství chce doručit onen artefakt na Aggaru. Pak už jen žoldnéře sledoval. Chtěl jim artefakt vzít a prodat ho, třeba i zpět Papežství, čímž by si hodně vydělal. Žebrák řekl, že tento Finershin artefakt je populární na Whitestar a možná i jinde. Honwa napadlo, že pokud je artefakt tak slavný, je možné, že po něm půjdou i další. Varoval své kolegy, že nebezpečí může být i na palubě této lodi.

Po šesti dnech plavby se nebezpečí skutečně ukázalo. V noci kdosi vyrazil dveře do Honwovy kajuty. Honwo se rychle probudil a chopil se zbraní. Ostatní byli rámusem probuzeni též, a proto rychle vyrazili na pomoc. Útočníkem byl muž v brnění, zaútočil na Honwa šavlí. Sederis tasil svoji tavicí hůlku a vypustil žhavý paprsek. Útočník byl doslova upálen. Sederis mu vzal popálené brnění a přilbu a také šavli a dal je žebrákovi. Pak ho pověřil, aby mrtvolu hodil přes palubu. Žoldnéři pak šli za kapitánem, aby mu o celé věci řekli. Obvinili ho, že útočník byl členem posádky. Neměli sice už mrtvolu k identifikaci, ale ukázali mu ono brnění a přilbu. Kapitán však řekl, že takovou zbroj jeho posádka nenosí. Mohl to být jeden z pasažérů, mezi nimi je mnoho různých dobrodruhů. Žoldnéři tedy požadovali, aby kapitán nechal zkontrolovat všechny kajuty a porovnal to se seznamem pasažérů. Kapitán tedy pověřil palubní ostrahu, aby se o to postarala.

Za hodinu strážci zjistili, že jedna kajuta je prázdná. Žoldnéři ji prohledali. Patřila nějakému lovci pokladů. Měl zde mnoho cestovatelského vybavení, mapy a různé poznámky. Nejnovější se zmiňovala skutečně o onom artefaktu. Lovec se o něm dozvěděl jen chvíli před vyplutím a chystal se ho ukrást.
Nositelé míru

Po jedenácti dalších dnech, které už proběhly bez komplikací, Samaria dorazila k okraji Aggary. Zakotvila ve městě Vell. Honwo znovu tajně zavolal pašerákům. Ti mu však sdělili, že Nytgard byl před pěti dny zatčen za nějakou krádež a nyní si odpykává jeden rok vězení v Korusu. Žoldnéři i s žebrákem opustili palubu a vstoupili do města. Samaria tu bude čekat deset dní, takže času měli dost. V přístavu na Sederise už čekal pašerák – převzal si od něj obraz a odešel. Žoldnéři zašli do místního oblačného přístavu, kde kotvily vzducholodě. To byl nejrychlejší způsob dopravy. Jedna z nich zrovna mířila do Korusu. Měla slevu na letenku, ale Honwo chtěl přesto usmlouvat nižší cenu. To se mu však nepodařilo. Žoldnéři a žebrák se tedy nalodili a vzducholoď se dala na cestu.

Po dvou dnech letu dorazili do Korusu. Honwo se zde setkal s bandity, a i s kolegy začali plánovat, jak Nytgarda z vězení dostat, nebo alespoň jak z něj dostat informaci, kde je černá perla. Byli tak zabraní do debaty, že si nevšimli, že je mezitím obklíčila čtveřice Lesních elfů. Začali po nich střílet z luků. Všichni civilisté i bandité se rychle vytratili pryč. Fey jednoho elfa spoutala bolou. Druhého elfa skolil Honwo svoji dřevcovou vorpálovou sekyrou, třetího elfa zabil Sederis solaris granátem a čtvrtý elf byl též spoután Feyinou bolou. Sederis se snažil jednoho z elfů zkonvertovat, ale nedařilo se mu to. Elfové byli fanatici. Prozradili, že artefakt, který žoldnéři nesou, přivodí celé tabule velké zlo. Žoldnéři se jich vyptávali na detaily, ale Elfové jen opakovali, že jim to tak řekl kněz jejich sekty.

Mezitím na místo boje dorazila městská stráž a sdělila, že Lesní elfové jsou zatčeni a budou uvrženi do vězení. Žoldnéři ale nesouhlasili – byli to jejich zajatci. Řekli však, že jsou ochotní je vyměnit za jistého zloděje. Velitel stráže řekl, že toto musí vyjednat se starostou. Žoldnéři za ním tedy zašli.

Starosta řekl, že tito Lesní elfové patří k sektě, která terorizuje okolí města Korus už nějakou dobu. Fey namítla, že dva teroristé jsou mnohem cennější než jeden bezvýznamný zloděj. Starosta nakonec souhlasil, že Nytgarda propustí. Nytgard chtěl vědět, kdo žoldnéři vlastně jsou. Když mu řekli, kdo je poslal a proč, zavedl je na okraj města. U jednoho domu byla pod kamenem ukryta ona černá perla. Nytgard ji žoldnéřům předal a poděkoval jim za vysvobození. Řekl, že toto město opustí – pokud by ho zde ještě jednou chytili, už by mu usekli ruce.

Po dalších dvou dnech letu vzducholodí dorazili žoldnéři do města Delem. Už před přistáním viděli velký chrám bohyně míru Finershy. To byl cíl jejich cesty. Cesta na náměstí, kde se chrám nacházel, trvala nějakou dobu. Žoldnéři náhle spatřili další vzducholoď, která přistávala přímo na náměstí. Fey ihned poznala, že je pokročilejší konstrukce – patřila nějaké Černé říši. Ze vzducholodi vyběhl oddíl deseti fyzilírů a zajistil vchod do chrámu, zatímco civilisté utíkali v panice pryč. Pak vystoupla dvojice bojových automatonů a bojových homunkulů a vtrhla dovnitř. Žoldnéři, stále doprovázení žebrákem, na nic nečekali a vyrazili do útoku.

Honwo provedl zteč svojí dřevcovou sekyrou a snadno celý oddíl fyzilírů zmasakroval. Žoldnéři vběhli do chrámu, kde se utkali s automatony a homunkuly. Boj byl o něco složitější. Sederis v něm neměl mnoho štěstí – jeden homunkulus ho trefil kulovnicí a zranil ho. Když se ho Sederis snažil upálit, jeho tavicí hůlka se rozbila. Žebrák též bojoval, ale nedařilo se mu žádného protivníka zranit. Honwo a Fey je nakonec skolili – Honwo svoji adamantiovou šavlí a Fey elfím lukem uzpůsobeným na střelbu výbušných šípů.

Když bylo po všem, zpoza oltáře vylezl velekněz Sordan. Byl v pořádku. Žoldnéři mu řekli, že přinesli onen artefakt – ale nejdříve měli důležitou otázku. Chtěli vědět, kdo jsou ti Lesní elfové, protože říkali o zlu, který artefakt způsobí. Sordan vysvětlil, že tato sekta Lesních elfů uctívá boha války Olrenora a dělá tedy vše pro to, aby na Aggaře konflikt pokračoval. Tento artefakt ale všechny konflikty ukončí a mnohým dalším zabrání. Sordan otevřel skříňku a vyndal z ní zářivý krystal. Ten vložil do oltáře, ze kterého vyrazil proud Světla oknem ve stropě. Ochranná aura brzy zalila celý chrám, celé město, a nakonec i celou tabulu.

Sederis se Sordana zeptal, jestli by zde nechtěl strážce – žebráka. Žebrák souhlasil, že tu zůstane a bude chrám hlídat. Poté, co mu Sederis ukázal cestu odvahy, rozhodl se, že bude žít nový život. Sordan souhlasil, že tu může zůstat. Sederis žebrákovi na rozloučenou požehnal a poté žoldnéři odešli. Vzducholodí se dostali zpět do města Vell, odkud se vrátili zpět na Whitestar, kde dostali zaplaceno za úspěšně splněnou misi. Honwo se poté sešel s bandity a zaplatil jim, co jim dlužil.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 3 hodiny, mise trvala přibližně 21 dní (+ 23 dní cesta zpět). Délka mise byla způsobena hlavně tím, že bylo nutné cestovat na velmi dlouhé vzdálenosti. Hráči pozitivně ovlivnili průběh mise tím, že ušetřili život žebrákovi a dvěma Lesním elfům: žebrák jim pomáhal a Lesní elfové posloužili ke splnění sekundárního cíle.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0125 vteřin