Obogarská mise žoldnéřů

14.4.15 - Gediman - Komentáře (0)
Toto je první ze dvou misí, které slouží jako vzájemné porovnání efektivity týmů Inferilagus a Shadow Brokers. Oba týmy dostaly stejné mise, byť příběhově se mírně lišily, aby obě mohly zapadat do děje. První misi odehrál žoldnéřský tým Inferilagus. OnGe měl postavu střelce Steelballa (se specializací Ostrostřelec), Zmok zápasníka Bardona a Nekra měla infiltrátora Zivara.
Zápletka
Rok: 13-669 (15 dní po misi „Pátrání po Intrixu“)

Tým Inferilagus byl kontaktován agentem Mernallem z tajné agentury Šedé říše Dustgrey. Má pro něj úkoly na planetě Obogar, v oblasti města Veltur. Prvním úkolem je najít skryté doupě sběratelské sekty Velkého archivu, jejímž velmistrem je trpaslík Arfel Goldhammer. Dále musí infiltrovat na Arfelovo setkání s jeho klienty – musí zjistit, kdo tito klienti jsou a o čem jednají. A potom je nutné Arfela zabít a to beze svědků.

Mernall zadal také tři sekundární úkoly. Tím prvním je krádež cenností z doupěte sekty. Čím dříve se s tímto začne, tím více cenností v doupěti bude, protože sekta podle všeho chystá jejich stěhování pryč. Druhým úkolem je sabotovat nákladní vlak ve chvíli, kdy bude stát ve stanici. To zpozdí export jisté dodávky do sousedního města. Třetím úkolem je chytit tři živé hydraxy a dostat je do přichystaných klecí v přístavu. Důvod tohoto je tajný.
Obogarská mise žoldnéřů

Mise
Misi si vzali na starost Rabiath Steelball, Zivar a Bardon. S Plushy Paw se vydali přímo k planetě. Mapu oblasti jim poskytl Mernall, takže bez zbytečného zdržování přistáli v hustém lese do blízkosti rozlehlé budovy s vysokou anténou. Loď nechali zamaskovanou, aby ji nikdo neobjevil.

Tým se vydal k budově. Zivar ji prohlédl rentgenovými brýlemi a uvnitř odhalil skupinu deseti nepřátel v těžkých brněních a vyzbrojených sekyrami. Žoldnéři tedy rychle vtrhli dovnitř, aby je překvapili, což se povedlo. Byli to elitní trpaslíci, jejichž zbroje nesly logo Velkého archivu. Došlo k souboji, během kterého byli pobiti. Tým pak budovu prohlédl zevnitř. Byl to radiomaják, který vysílal kontrolní signály pro lodě na orbitě. V počítačích žádná užitečná data nebyla. Bardon však před budovou objevil stopy terénního vozidla.

Tým tedy nastoupil do svého bojového vozidla pěchoty a vydal se po nich. Po krátké cestě žoldnéři v dálce spatřili dvě vozidla a u nich skupinu dalších deseti elitních trpasličích válečníků, jednoho dalšího trpaslíka v civilním oblečení a čtveřici lidí. Dohadovali se spolu.

Zivar se k nim nepozorovaně přiblížil a naslouchal jim. Svoji vysílačku nechal zapnutou, takže to mohli slyšet i jeho kolegové. Ti lidé byli pašeráci z gangu Crow Runners a jednali o dodávce součástek na výrobu nanobotické bomby, které si sekta objednala. Vyjednávající trpaslík byl Arfel osobně. Když bylo po všem, lidé nastoupili do svého vozu a odjeli kamsi na sever. Zivar se rozhodl, že pronikne do vozidla trpaslíků a odjede s nimi pryč, nejlépe přímo do jejich doupěte. Ale byl včas odhalen. Trpaslíci se už chystali k boji.

Bardon a Rabiath, kteří se o Zivarově problému snadno dozvěděli z vysílačky, vyrazili s transportérem kupředu. Hned jak to bylo možné, vystříleli do lesa několik zápalných raket, aby vyvolali chaos. Arfel okamžitě vydal rozkaz rychle se stáhnout. Trpaslíci tedy nechali Zivara být a odjeli směrem na západ.

Žoldnéři začali trpaslíky pronásledovat až do města. Vozidlo sekty zastavilo u většího domu a trpaslíci vběhli dovnitř. Tým vyjel se svým transportérem po zdi na střechu. Odtud žoldnéři sestoupili po schodech do přízemí, aby trpaslíky překvapili z nečekaného směru. Zivar nižší patra prohledával rentgenovými brýlemi. Byl to obyčejný bytový dům, žádné doupě. Viděl, že trpaslíci procházejí na opačnou stranu budovy.

Trpaslíci byli zastiženi a došlo k dalšímu boji, Arfel tu však nebyl. Zřejmě se ztratil v davu civilistů. Vojáci byli bez větších problémů pobiti. V tu chvíli zrovna do budovy vešel další voják sekty – žoldnéři ho omráčili a spoutali. Když se probudil, začali z něj vyjednáváním i vyhrožováním dostávat informace o tom, kde se Arfel nachází. Voják prozradil, že běžel do přístavu. Zivar se ho dále vyptával, kde je doupě sekty. I to voják prozradil: na ostrově u pobřeží. Zivar pak vojáka zabil a vzal si jeho hlavu jako trofej.

Tým tedy odjel do přístavu. Sotva žoldnéři vystoupili z vozidla, zastavil je bezdomovec, který od nich chtěl nějaké věci. Bardon a Rabiath ho odstrčili z cesty, Zivar se na něj vrhl a usekl mu hlavu. Žoldnéři viděli Arfela nastupovat do jednoho většího člunu, následovali ho dva strážci. Tým nechal člun odplout pryč, protože zabití Arfela tady by upoutalo nežádoucí pozornost. Potom nastoupil do svého transportéru, který měl obojživelnou úpravu, a vydal se za ním.

Člun přirazil k ostrovu a Arfel, strážci i kapitán člunu vešli do podzemní chodby. Transportér k ostrovu dorazil o chvíli později. Žoldnéři proděravěli trup člunu, který se pomalu potopil, a vydali se za Arfelem.

Viděli zde velký sklad s mnoha krabicemi. Z jedné postranní místnosti vycházely intenzivní záblesky. Na tým náhle zaútočila ona dvojice strážců, ale byla rychle zabita. Arfel, nyní oblečen v těžkém brnění a vyzbrojený dvěma dvojbřitými sekyrami, se na tým také vrhl, ale i on byl bez problémů zabit.

Zivar se proplížil do té postranní místnosti a spatřil teleportační zařízení, skrz které tři pracovníci a kapitán odesílali všechny cennosti. Stále ukrytý Zivar vystřelil z pušky a zabil kapitána. Pracovníci začali místnost prohledávat a Zivara našli. Neměli ale žádné zbraně a tak se dali na útěk. Vběhli však do cesty Bardonovi a Rabiathovi a byli také zabiti.

Žoldnéři teleportérem odeslali trojici granátů, aby těm na druhé straně (ať už to byl kdokoliv) uškodili. Pak se vrátili do transportéru a odjeli zpět ke své lodi. Nastoupili dovnitř a vydali se splnit vedlejší cíl – sabotovat vlak.

Vlak se zrovna chystal odjet. Zamaskovaná Plushy Paw přiletěla přímo před něj a svým trupem ho zbrzdila a zastavila. Strojvedoucí byl tímto zmaten a vystoupil ven. Dveře stále zamaskované lodi se otevřely a z nich vyběhl Bardon, který šokovaného strojvedoucího omráčil.

Strojvedoucí byl spoután a položen na koleje. Žoldnéři pak nechali vlak trochu rozjet, aby ho přejel. Zivar pak zakryl veškeré stopy, které tu zanechali. Tento incident a jeho vyšetřování policií by mělo odjezd vlaku na několik dlouhých hodin zpozdit.

Plushy Paw pak odletěla nad ostrov a teleportérem nabrala všechny zbývající cennosti, což bylo 75 krabic. Zároveň palubním senzorem hledala hydraxe. Tři objevila v zálivu a tak tam vyrazila. Přistála poblíž a žoldnéři vystoupili ven. Jakmile je hydraxové spatřili, vylezli na břeh a zamířili si to přímo k nim.

Došlo k boji. Žoldnéři nesměli využít svůj ničivý arzenál, museli se spolehnout jen na úderné zbraně a pěsti. Omráčit hydraxe ale bylo obtížné a když už se to povedlo, nezůstal omráčený dlouho. Rabiatha nakonec napadlo, že použije teleportér. Stáhl se zpět do lodi a zvířata postupně přesunul do nákladového prostoru. Plushy Paw pak přiletěla nad přístav a hydraxy teleportovala přímo do připravených klecí.

Když bylo po všem, tým se setkal s Mernallem. Stalo se však něco nečekaného. Mernall se začal škodolibě smát a odhalil svoji pravou totožnost. Byl to magicky zamaskovaný půlčík-kouzelník. I přes svoji malou zradu týmu poděkoval za splnění úkolů a dokonce mu zaplatil. Pak pomocí kouzla teleportoval pryč cennosti, hydraxe a nakonec i sám sebe.

Žoldnéři se tedy vrátili na Caerbannog. Zde je však čekalo nemilé překvapení – elfa, kterého zajali minule kvůli pátrání po Intrixu, nalezli v kajutě mrtvého. Lékař Gor-Maa tělo prohlédl, ale pro jeho smrt neměl žádné vysvětlení.

Večer téhož dne Rabiath Steelball ze všeho, co během mise zažil, definitivně zešílel – krutý vedlejší efekt absolutní paměti gnómů. Žoldnéři ho museli spoutat a zavřít v jeho kajutě. Později ho odvezli na jeho domovskou planetu, kde byl svěřen místnímu ústavu pro duševně choré. Tým tak přišel o jednoho ze dvou služebně nejstarších členů.

Shrnutí
Hra zabrala přibližně 3 hodiny. Výsledky pro srovnání jsou následující:

Mise trvala přibližně 2 hodiny a 25 minut. Během mise byli zraněni dva žoldnéři ze tří, ztrátu Sanity Pointů neutrpěl nikdo (k Rabiathově zešílení došlo až po misi). Tým splnil všechny tři sekundární cíle. Podařilo se mu sebrat 75 krabic ze sta – všech 100 krabic by získal v případě, kdyby doupě odhalil hned ze začátku mise. Tým se dvakrát snažil použít výhody Předchozích zážitků (neúspěšně), nevyužil ale žádné Kontakty. Ze tří možných setkání s NPC ve městě (bezdomovec, gang uctívačů Temnoty a gang uctívačů Světla) zažil jen jedno, protože ve městě se moc dlouho nezdržel. Žoldnéři vydělali celkem 151 XP (před modifikací za gnómovu Absolutní paměť) a 2.520.000 peněz.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0112 vteřin