Obrana Sigull-5

22.2.13 - Gediman - Komentáře (0)
Této hry se účastnili OnGe, Nekra a Zmok. OnGe si připravil novou postavu orkského lékaře jménem Gor-Maa, Nekra si vytvořila postavu felirského infiltrátora Zivara, Zmok použil svého osvědčeného canirského zápasníka Bardona. Mise měla tentokrát pět primárních úkolů.
Zápletka
Planetoid Sigull-5 byl zcela nečekaně obklíčen relativně velkou flotilou adeptství Iluwen, která chtěla dobýt zdejší výzkumnou základu gnómského rodu Steelspite. Gnómové si byli dobře vědomi toho, že jejich bojová flotila nestačí přiletět včas, a tak vyslali nouzovou zprávu, ve které požádali o pomoc všechny žoldnéře a další dobrovolníky v okolí. Sigull-5 má vlastní obranné systémy, které Iluwenu znemožňují přiletět na nízkou orbitu a zahájit palbu přímo z lodí. Naneštěstí jeho lodě mají výkonné teleportační systémy, kterými na povrch vyslaly několik malých komand, jejichž úkolem je obranu vyřadit a provést i další sabotáže. Gnómové mají v základně jen slabé bezpečností síly, které se nedokáží ubránit.

Na zprávu odpovědělo mnoho žoldnéřských týmů a dobrodruhů. Desítky vesmírných lodí se vydaly k planetoidu s vidinou rychlého dosažení slávy a bohatství. Ale jejich posádky podcenily sílu iluwenské flotily. Bitevní křižníky zahájily palbu a ničily jednu loď za druhou. Byl to masakr. Gnómové poslali zprávu, aby lodě co nejrychleji proletěly skrz nepřátelskou flotilu a dostaly se tak do ochranného pásma planetoidu.

To se nakonec podařilo jen pěti z nich. Lodě přistály v základně – byl to obrovský kráter, ve kterém se nacházel vesmírný přístav, čtyři laboratoře a výkonný tesla-generátor. Z kráteru vedly čtyři rozměrné výtahy, kterými bylo možné dostat se na povrch a to přímo do blízkosti čtyř proti-orbitálních obranných věží s mohutnými kanony. Vesmírný přístav byl však poslední místo, které měli gnómové stále pod kontrolou.

Týmy žoldnéřů se hned dozvídají, že velitel základny byl unesen. Je nutné ho osvobodit (první úkol), protože jen on zná bezpečnostní kódy k aktivaci taktických ZHN šokových střel, které jsou uložené v obranných věžích pro zvláštní případy. Pokud by byly odpáleny, mohly by flotilu Iluwenu výrazně poničit. Věže je ale nutné nejdříve ochránit před nepřátelskými komandy (druhý úkol), které se je snaží zničit, stejně jako centrální tesla-generátor (třetí úkol), který napájí celou základnu. Některá komanda se také snaží ukrást cenná data z místních laboratoří. To se jim nesmí povést (čtvrtý úkol). Gnómové by však rádi ze situace vytěžili i něco pozitivního. Adeptství Iluwen je velmi izolacionistická frakce, prakticky se o ní nic neví. Týmy musí chytit a přivést velitele komand a to tak, aby to vypadalo, že zahynul v boji (pátý úkol). Gnómové ho chtějí vyslýchat.


mapa


Mise
Čtyři týmy se ihned rozběhly do různých částí základny. V přístavu zůstali jen orkský lékař Gor-Maa a felirský infiltrátor Zivar, aby se chvíli vyptávali. Dozvěděli se, že v laboratoři Alfa je přítomen teleportér, který by se dal využít k rychlému a bezpečnému přesunu na jakékoliv místo v celé základně. Tak se tam bez dalších odkladů vydali. Laboratoř byla hlídána jen dvěma klonovanými vojáky. Došlo k boji; oba byli bez větších problémů zabiti. Žoldnéři vešli dovnitř a díky systému bezpečnostních kamer zjistili, že velitel základny je držen v laboratoři Gama, kde ho hlídají čtyři roboti. Aktivovali tedy teleportér a přesunuli se přímo tam. To roboty překvapilo. Gor-Maa je napadl a tím upoutal jejich pozornost. Zivar se zatím proplížil do místnosti, kde byl velitel držen, a páčidlem mu odlomil pouta. Oba pak utekli před budovu, Gor-Maa běžel hned za nimi. Roboty se jim porazit nepodařilo, ale alespoň jim utekli. Velitel prozradil, že taktické střely je snadné odpálit – zvládnou to i oni. Sám se však nejprve musí vrátit do přístavu a zadat příslušné kódy. Velitel se přes vysílačku také dozvěděl, že ostatní žoldnéři utrpěli velké ztráty, ale alespoň oddálili zničení věží.

Zivar a Gor-Maa se vydali k nejbližšímu výtahu. Výtah však byl hlídán dvojicí kyborgů, které bylo nutné eliminovat, což se podařilo. Žoldnéři se přesunuli na povrch, kde už z dálky viděli, jak na obranné věži probíhá přestřelka mezi klonovanými vojáky a cizí skupinou žoldnéřů. Přidali tedy do kroku, aby žoldnéřům pomohli. Došlo k urputnému a dlouhému boji, na jehož konci byla čtveřice klonů poražena. Ze skupiny žoldnéřů přežil ale už jen jeden – Bardon, který sem byl vyslán známým týmem Inferilagus. Rozhodl se, že se k Zivarovi a Gor-Maaovi připojí. Zavolal také svoji týmovou loď, která zatím čekala v přístavu. Její pomoc se jim bude hodit – cestování v ní bude mnohem rychlejší a bezpečnější a navíc má palubní zbraně. Ozval se také velitel základny, který sdělil, že právě aktivoval taktické střely. Bardon se ujal ovládacího panelu a vystřelil obě rakety umístěné v této věži. Obě se trefily – elektrické výboje zničily několik lodí.

Trojice žoldnéřů nasedla do lodi a odletěla k druhé věži. Gor-Maa pomocí palubní zbraně, rotační hřebíkovnice, rychle zkosil zdejší komando – čtveřici robotů. Tým se pak přesunul do věže a Gor-Maa vypustil její střely. Tentokrát se trefila jen jedna. Další zastávkou byla třetí věž. Gor-Maa chtěl opět spustit palbu, ale tentokrát mu to nevyšlo. Zbraň selhala. Loď tedy přistála a tým se vrhl na čtyři klonované vojáky vlastními silami. Nakonec zvítězil – hlavně díky Bardonovým ničivým ztečím. Místní střely vypustil Zivar, ale ani jedna se netrefila. Tým poté odletěl ke čtvrté věži, kterou se snažila zničit opět čtveřice robotů. Tým na ně zaútočil a snadno je zničil. Jednu střelu vypálil Gor-Maa a jednu Zivar – ta jeho se trefila. Tak byly odpáleny všechny střely, které měla základna k dispozici.

Teď už jen zbývalo zachránit tesla-generátor. Ten byl napaden komandem čtyř kyborgů. Došlo k boji, během kterého byli dva nepřátelé zabiti, další vyřazen uspávacím jedem a poslední chycen a znehybněn silným Gor-Maaem. Vyhrožováním byl přinucen, aby prozradil, kde se nachází jejich velitel. Kyborg řekl, že velitel se už nemusí schovávat. Z lodi si sem nechal teleportovat těžké kráčedlo s mohutnou výzbrojí, kterým snadno dobude celou základnu. Oba kyborgové jsou poté bez milosti zabiti.

Obrovité kráčedlo se za chvíli skutečně ukazuje. Vyšlo zpoza laboratoře Beta a blížilo se přímo k žoldnéřům. Bylo téměř nemožné konfrontovat ho v klasickém boji. Zivar ale dostal nápad, jak stroj snadno a rychle zničit. Svými hbitými skoky ke stroji přiběhl a vylezl až nahoru, k chladiči motoru. Do něj hodil pár svých zápalných granátů a pak rychle odskočil pryč. Došlo k několika vnitřním explozím a kolos se skácel k zemi. Z kabiny se vyplazil omámený velitel komand, ale měl ještě sílu bojovat. Nakonec však byl poražen a omráčen. Žoldnéři ho odtáhli do přístavu, kde si ho gnómové převzali.

Velitel základny informoval, že nepřátelská flotila utrpěla téměř padesátiprocentní ztráty a stáhla se, všechny zbylé vojáky teleportovala zpět na paluby. Pouze v laboratoři Delta zůstává jeden infiltrátor, který se snaží instalovat vysílač a ukrást data dodatečně. Tým se tam rychle přesouvá a klonovaného vojáka včas zabíjí. Zivar se snažil nenápadně zjistit, jaká data chtěl ukrást, ale nepodařilo se mu to. Bylo však jasné, že se ven žádná nedostala.

Sigull-5 byl konečně v bezpečí. Velitel základny dal Zivarovi i Gor-Maaovi jako odměnu 100.000 peněz. A Bardon díky svému věhlasu dostal půl milionu.

Shrnutí
Původně se hry měli účastnit všichni tři hráči už od začátku, ale Zmok se trochu opozdil. Využil jsem tedy faktu, že se v oblasti nachází další žoldnéři a dodatečně jsem stanovil, že Bardon je jeden z nich. Do hry se navíc zapojil přesně v okamžik, kdy se Gor-Maaovi a Zivarovi podařilo pobít všechny protivníky u oné věže. Protože záchrana věží a generátoru byly časově omezené úkoly, stanovil jsem, že Bardon tu má i týmovou loď Inferilagu (a to s NPC pilotem, protože Bardon pilotovat neuměl), což postavám umožnilo rychlý přesun po mapě. Splnění všech primárních úkolů přineslo každé postavě 50 bodů zkušeností, což je poměrně hodně – alespoň jim to zajistí rychlejší rozvoj. Hra trvala něco kolem 4 hodin, mise trvala něco přes 3 hodiny. Dost času zabrala právě bitva s první čtveřicí klonů, kterým padaly samé úspěšné hody a odolávali tak každému útoku.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0121 vteřin