Oko bouře

2.8.15 - Gediman - Komentáře (0)
Mise žoldnéřského týmu Inferilagus, kterou gamemasteroval Jablicko007. Hry se účastnili Zmok s postavou Bardona, Nekra s postavou Zivara, Onge s novými postavami Balvana a Nes’Mara a já s postavou Kazarda Anu.
Zápletka
Rok: 13-669 (19 dní po misi „Obogarská mise žoldnéřů“, současně s misí „Výzkumná základna“)

Tým Inferilagus byl kontaktován lordem Estranalem, vysoce postaveným členem tajné služby Bílých říší, jejíž moc se soustředí na vyhlazování veškeré Temnoty v mnoha systémech. Od svých agentů obdržel znepokojující zprávu o tom, že rozlehlá civilní vesmírná stanice, nacházející se v systému Anthar, již několik dní neprojevila žádné známky aktivity – žádná komunikace, lodní doprava ani nouzové volání. Vyslal tam údernou jednotku, která se však nevrátila a ani komunikaci s ní nebylo možné navázat. Rozhodl se tedy, že vyšle tým zkušených žoldnéřů a s nimi i sedm dalších vojenských jednotek.

Lord Estranal se měl původně zúčastnit mise také, společně se svým kolegou Aristanderem, ale oba museli narychlo odletět na jistou tajnou výzkumnou základnu, aby vyzvedli důležitá data o jakémsi artefaktu, který tam byl nalezen.

Hlavní cíle:
Zjistit, co se na stanici stalo.

Vedlejší cíle:
Zachránit co nejvíce obyvatel.
Oko bouře

Mise
Mise se zúčastnili dva staří členové – infiltrátor Zivar a zápasník Bardon, který si s sebou vzal svého nově pořízeného psa. K nim se přidali tři noví: zlobří zápasník Balvan, jeho otrok (nebo naopak pán?) leprechaunský kněz Nes’Mar a lidský kouzelník Kazard Anu z Bílých říší. Kazard Anu kontaktoval tajnou službu své domovské Bílé říše, aby zjistila, jestli se v okolí stanice nedávno nebojovalo. Nic zvláštního se zde prý nedělo.

Jedna ze sedmi jednotek vojáků, Delta Two, se připojila k týmu Inferilagus na palubě Plushy Paw, ostatní letěly svými loděmi. Plushy Paw, jejímž pilotem se stal Zivar, přiletěla ke stanici a přistála v severním hangáru. Ostatní lodě přistály ve třech dalších hangárech. Všichni přítomní zjistili, že komunikace mezi stanicí a okolním vesmírem je blokována, ale nikdo netušil jak. Hangár se zdál být neporušen, nikde nebyly žádné známky boje.

Bardon a jeho pes však ucítili pach krve, který přicházel z chodeb. Kazardův mystický detektor zachytil Temnou magii, ale přesný zdroj se mu nedařilo určit. Nes’Mar, jakožto kněz bohyně času Sulosy, pomocí rituálu nahlédl do minulosti a spatřil bitvu, která se tu odehrála mezi obránci stanice a záhadným protivníkem.

Žoldnéři se vydali do severního ramene, které spojovalo kruhovou část se středem. Uvnitř ramene byla dráha pro rychlou dopravu. Nasedli do vagónu a vyjeli. Cestou uviděli, že k rameni je z venku přisátá nějaká velká pulzující masa živé hmoty. Žoldnéři to považovali za nějakou vesmírnou bytost, která odsává palubní energii.

Dorazili do středu stanice, do bezpečnostní centrály, kde byly monitory všech kamer. Nes’Mar odhalil až tři dny staré videozáznamy, které ukazovaly samé mrtvoly v různých částech stanice. Bardon prohledal deníky, ale ty se o ničem zvláštním nezmiňovaly. Zivar našel krvavé stopy na podlaze, zřejmě od vlečení mrtvol. Žoldnéři se vydali po nich. Nastoupili do vagónu dráhy východního ramene a odjeli k východnímu hangáru. Zatím kontaktovali vojáky, aby letěli k severnímu rameni a rozstříleli tu hmotu.

Loď na ní zaútočila plnou salvou, která narušila rameno natolik, že se rozpadlo. Hmota se roztrhala na kusy a z ní vyletěl Zlatý drak, ovšem těžce zmutovaný – měl dvě hlavy a orgány, díky kterým mohl přežít ve vakuu. Bylo evidentní, že byl zasažený temnou korupcí boha Mutanotha. Zaútočil na loď. Žoldnéři vojákům přikázali, aby se o toho draka postarali, zatímco oni budou pokračovat v průzkumu.

Vystoupili z vagónu, krvavé stopy zde končily. Podle mapy se blízko nacházel chrám. Žoldnéři se vydali směrem k němu. Cestou uviděli mrtvoly místních obyvatel a také nějaké osoby, které se v nich přehrabovaly. Rychle vyšlo najevo, že to jsou mutanti. Bardon se na ně vrhl a snadno je pobil, takže tým mohl pokračovat dál. Po chvíli vypadlo osvětlení a podle zvuků bylo slyšet, že se v blízkosti něco pohybuje. Tým začal prohledávat okolí noktovizory, ale zvuky ustaly.

Když tým dorazil na křižovatku chodeb, ze všech směrů ho náhle napadli mutanti. Do zad mu vpadl oddíl slabších mutantů, kdežto všechny tři další cesty mu zahradili tři silní zmutovaní válečníci. Došlo k dlouhému boji, síly obou skupin byly dost vyrovnané. Bardonův pes byl zabit hned při prvním úderu. Jeden z mutantů byl potom omráčen Nes’Marem a probodnut Zivarem. Tím se otevřela jedna z možných cest. Zivar toho využil a rychle zmizel, zatímco ostatní stále bojovali. Tým dospěl k závěru, že rozumnější bude co nejdříve z boje utéci. Kazard Anu otevřel prostorovou bránu mimo výhled nepřátel a všichni do ní vběhli. Jeden z mutantů běžel za nimi, ale brána se zavřela, takže jeho tělo bylo přeseknuto v pase.

Žoldnéři rychle pokračovali k chrámu, zatímco mutanty nechali za sebou. Z průhledů ve vnějších stěnách stanice bylo viděl, že drak byl vážně zraněn, ale vojenská loď byla poškozena, vrazila do stanice v severní části a explodovala.

Tým zjistil, že chrám patří Ponturosovi. Rychle ale vyšlo najevo, že je znesvěcený Temnotou, uvnitř dokonce byli dva ghůlové. Zivar se tam vplížil a zákeřně jednoho probodl. Potom se plížil k druhému, ale tentokrát svoji přítomnost neutajil. Ghůla však přesto rychle zabil. Kazard Anu pro jistotu na mrtvoly seslal plameny a spálil je. Plameny se rozšířily a chrám brzy začal hořet.

Po chvíli se z vysílačky ozval Estranal (signál byl přeposílán přes staniční FTL komunikační systém). Zdálo se, že spojení s okolním vesmírem bylo obnoveno. Žoldnéři ho informovali o postupu. Estranal jim tedy zadal nové cíle – najít zdroj Temné magie a eliminovat ho. Kazard Anu dostal nápad: vrátit se do lodi a pomocí jejích senzorů najít koncentraci známek života, což budou nejspíš zkorumpovaní obyvatelé. Tam bude jistě i zdroj oné Temnoty. Kousek od chrámu byla garáž. Uvnitř byl i obrněný transportér, který mohl být využit pro rychlejší pohyb po stanici. Tým si ho vzal, aby se do hangáru rychle dostal. Balvan se však do vozidla nevešel a tak se i se svým otrokem vrátil do východního hangáru, kde hodlal čekat.

Tým v transportéru cestou minul dalšího mutanta, ale ignoroval ho. Z průhledů pak žoldnéři viděli, jak do jihovýchodní části stanice udeřil roj asteroidů. V půli cesty k hangáru narazili na další chrám, u kterého byla velká neforemná organická bytost. Zivar po ní vystřelil z kulometu, ale minul. Bardon, který řídil, tedy transportér otočil a plnou rychlostí do ní vrazil. Bytost byla těžce poraněna. Ukázalo se, že je to Biovorax, záhadný tvor, který se skládá z veškerého živého materiálu, na který narazí. Nebylo jasné, jestli patřil k silám Temnoty, ale pro jistotu na něj Kazard Anu seslal plameny a upálil ho.

Tým ze zvědavosti vstoupil do chrámu, byl bohyně Ranaky. Zivar šel jako první, opět skrytě, ale byl odhalen a obklíčen skupinou ozbrojených kněžích. Nebyli však zkorumpovaní. Žoldnéři jim tedy sdělili, že přišli pomoct, a chtěli od nich nějaké informace o tom, co se tu stalo. Kněží byli celou dobu schovaní v chrámu, takže toho nevěděli moc. Měli však podezření, že zdroj té Temné magie je v blízké laboratoři.

Žoldnéři se tedy vydali k laboratoři. Vysílačkou kontaktovali Balvana a Nes’Mara, aby nečekali v hangáru a přesunuli se k laboratoři. Nes’Mar její pozici objevil pomocí talismanu, starožitného kompasu. Tým se tedy opět spojil u laboratoře, před vchodem hlídala skupina mutantů. Bardon do ní najel transportérem, ale minul. Vozidlo se vymklo kontrole a narazilo do hromady mrtvol. Balvan se mutanty snažil odhodit svým dřevcovým kladivem, ale marně. Bardon do nich tedy najel znovu a tentokrát je všechny přejel. Balvan pak vyrazil dveře laboratoře a tým vstoupil dovnitř. Uvnitř narazil na dalšího mutanta. Zivar se ho snažil zákeřně zavraždit, ale Bardon ho zabil dřív.

Laboratoř byla evidentně zaměřená na výzkum artefaktů. V její zadní části byl velký kontejner obklopený ochranným polem. Mystický detektor potvrdil, že to je ten zdroj Temné magie. Před ním stál muž v šedém hábitu a s obsidiánovou holí v ruce. Otočil se na žoldnéře, pronesl „On přichází“ a teleportoval se pryč. Žoldnéři zavolali Estranalovi a informovali ho o všech událostech, o muži se však zatím nezmínili. Estranal neměl o artefaktu žádné informace, žoldnéři tedy museli prohledat archivy laboratoře. Našli několik zajímavostí, jako například hlavu Talose (záhadného obřího mechanického humanoida) nebo informace o výzkumu obsidiánové hole (jakou měl ten muž), která je prý zdrojem moci „spícího krále“. Nakonec skutečně našli i záznamy o Oku bouře, jak se ten artefakt jmenoval. Vyzařoval Mutanothovu korumpující Temnou magii.

V tu chvíli z Oka bouře vyrazila vlna Temné magie. Nes’Mar využil své zkušenosti z křížové výpravy proti Temnotě a všem rychle požehnal, čímž je ochránil před korupcí. Bylo nutné artefakt rychle zničit, než vypustí další vlnu. Granáty ani mocné údery kladiva však polem nepronikly, bylo zjevně magické. Kazard Anu využil své zkušenosti z vědecké expedice, aby artefakt rozbil, ale neuspěl. Do laboratoře náhle vběhl zbytek oddílu vojáků, pronásledovaný mutantem. Došlo k boji, ale byl krátký – Balvan mutanta odhodil kladivem pryč. Mutant vyletěl dveřmi z laboratoře a zabil se o zeď protější budovy.

Zivar artefakt vyfotografoval, zatímco vojáci hledali způsob, jak ho zničit. Vedlejší budova byla zbrojní sklad, uvnitř byla dokonce taktická jaderná bomba. Vojáci ji vozíkem přivezli do laboratoře, ale žoldnéři ji nechtěli použít. Nebylo jasné, jestli bomba bude schopná magické pole prolomit. Měli lepší nápad – s Plushy Paw přiletět nad laboratoř a teleportovat artefakt ven do vesmíru. Pak ho snadno odtlačí směrem do slunce. Z artefaktu náhle vyrazila další vlna a tentokrát všechny zahltila malou dávkou temné korupce. Tým nemohl čekat dál. Nasedl do transportéru a rychle vyrazil do hangáru. Balvan a Nes’Mar zatím společně s vojáky hlídali artefakt.

Před hangárem byl tým napaden létajícím mutantem, zdál se jako relativně slabý cíl. Pak ale přiběhla skupina dalších mutantů a začalo to vypadat na složitější boj. Bardon se na ně tedy vrhl a zlikvidoval je svojí válečnou zuřivostí (pomocí zážitku Válka). Žoldnéři pak vstoupili do hangáru. Zrovna se sem teleportoval onen muž v šedém hábitu a vběhl do jedné z menších lodí. Tým ho chtěl zastavit, ale bylo příliš pozdě. Loď vyletěla z hangáru. Žoldnéři ho tedy nechali být, nastoupili do Plushy Paw a odletěli nad laboratoř. Teleportovali Balvana a Nes’Mara na palubu, stejně jako vojáky, a potom přesunuli Oko bouře mimo stanici. Nárazem lodi byl artefakt odhozen do slunce. I když by ho to nezničilo, nebude už dělat žádnou škodu. Nes’Mar mezitím dostal nápad, jak dostat toho záhadného muže… Plushy Paw se nejprve musela vrátit zpět do hangáru.

Řešení bylo prosté – pomocí rituálu poslal Balvana do hodinu staré minulosti. Balvan vběhl do lodi, kterou zanedlouho odletí onen muž, a schoval se v nákladovém prostoru. Muž potom nastoupil a rychle vzlétl. Vyletěl z hangáru a nastavil kurz pro další cestu. V tu chvíli ovšem Balvan vyrazil, chytil muže a sežral ho. Zůstala po něm jen ta obsidiánová hůl.

Plushy Paw pak k lodi přiletěla a přesunula Balvana i s holí zpět na palubu. Zivar prozkoumal její navigační počítač a odhalil, kam měla namířeno – souřadnice byly na okraji galaxie. Tým chtěl kontaktovat Estranala kvůli dalším instrukcím, ale z komunikátoru se ozývala jen střelba a křik. Zdálo se, že Estranal měl nějaké problémy.

Tým se tedy vydal s Plushy Paw na ony souřadnice. Cesta FTL rychlostí trvala téměř tři dny, loď se před příletem k cíli pro jistotu zamaskovala. Dorazila na souřadnice, kde čekal superdreadnought nějaké Šedé říše. Byla to mocná loď, proti které by tým neměl šanci. Hlavní cíl mise však byl splněn, Plushy Paw tedy zůstala zamaskovaná a otočila se na cestu zpět. Žoldnéři opět zavolali Estranala, tentokrát byl přítomen. Řekli mu o tom muži v šedém – a Estranal jim sdělil, že ho spatřil v té výzkumné základně.

Po dvou dnech se loď vrátila k Estranalovi. Ten měl pro tým zajímavou nabídku – buď peněžní odměnu nebo celou stanici. Tým bral druhou možnost, ačkoliv ji bude muset opravit a hlavně vyčistit od zbývajících mutantů. Nějaké využití stanice se jistě najde. Žoldnéři pak Estranalovi nabídli k odkoupení obsidiánovou hůl. Ten s tím souhlasil a dal za ní týmu 400.000 peněz.

Shrnutí
Mise ve stanici trvala přibližně 4 hodiny 20 minut. Hra trvala něco okolo 4 hodin 30 minut. Během hry byly použity Grimdark karty, ale jen omezeně. Původně tu byla obava, jestli se podaří použít rituál manipulující s časem správně. Efekty takovýchto rituálů (a také kouzel) se velmi obtížně aplikují do hry a snadno se může stát, že vznikne nějaký velký dějový paradox. Nakonec však nastala událost, do které využití cesty časem pěkně zapadalo. Ačkoliv to v pravidlech není nijak omezováno, doporučuji používání „časových“ schopností velmi dobře promyslet.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0104 vteřin