Osvobození Fox Creek

13.6.23 - Gediman - Komentáře (0)
Uspořádal jsem speciální akci: multi-systémovou kampaň. První díl této kampaně jsme odehráli podle pravidel Alien: The Roleplaying Game. Hry se zúčastnil Kolumbus, který hrál Emilii Velasquezovou, operátorku těžké zbraně (kariéra Colonial Marine), Toni-az, který hrál technika Jakea Kozlowskiho (kariéra Roughneck), a Lord Eliphas, který hrál lékařku Lucy Templesovou (kariéra Medic).
Zápletka
Malé město Fox Creek na planetě BG-295 obsadili piráti. Zjevně jde o několik dobře ozbrojených skupin. Koloniální maršálové jejich útok nezvládli odrazit, utrpěli těžké ztráty a byli donuceni stáhnout se. Piráti obsadili několik budov a drží rukojmí. Na vyřešení této situace vyslala vláda Spojených Amerik vojenskou loď USS Cameron třídy Conestoga. Na její palubě je kontingent Koloniálních mariňáků, přesněji 74. útočná jednotka. Jejím velitelem je plukovník Clancy Jefferson.

Po 28 dnech letu loď dorazila k planetě a mariňáci se probudili ze stáze. Plukovník Jefferson uspořádal briefing, kde vysvětlil celou situaci. Úkolem bylo eliminovat útočníky, osvobodit rukojmí a zajistit město. Vhodná bude spolupráce s Koloniálními maršály. Na misi budou vyslány tři týmy po deseti mariňácích, každý tým v jedné výsadkové lodi UD-4L Cheyenne. K týmu Alfa bude přiřazen android Bishop, který poskytne případnou pomoc ve vědecko-technických otázkách.

Osvobození Fox Creek

Mise
Vojáci nastoupili do lodí, které je rychle dopravily do blízkosti města. Zrovna byla noc. Každá loď přistála v jedné lokaci poblíž města a po výsadku mariňáků se vrátila zpět na palubu USS Cameron. Tým Alfa, jehož členem byla Emilia Velasquezová, vyzbrojena kulometem M56 Smartgun, lékařka Lucy Templesová a technik Jake Kozlowski, vyrazil kupředu. Po několika minutách rychlého přesunu narazil na auto Koloniálních maršálů. Bylo proděravěné střelbou, opíral se o něj jeden Koloniální maršál, evidentně zraněný. Tým se rozmístil kolem auta, aby maršála kryl, a Templesová ho ošetřila. Maršál očekával, že pomoc dorazí dříve. Sdělil, že piráti obsadili centrum města, velkou část maršálů postříleli a další část donutili utéct z města. Několik málo maršálů však zůstalo na stanici, kde se opevnili. Budovy v okolí stanice ale obsadili piráti a drží tak maršály uvnitř. Mariňáci se ho zeptali, co je ve městě tak důležitého. Jediným významnějším objektem je prý malá laboratoř korporace Seegson, jinak se jedná o vcelku obyčejnou kolonii. Velasquezová se ho zeptala, jestli jde použít kanalizace k nenápadnému vniknutí do města. Maršál řekl, že to by šlo, a zavedl mariňáky ke kanálu. Sám se s nimi ale do města vracet nechtěl, kvůli svým zraněním.

Velasquezová chtěla zavolat loď, aby podala hlášení o postupu, ale zjistila, že signál vysílačky je něčím rušen. Nemohla se spojit ani s ostatními dvěma týmy. Kozlowski se snažil lokalizovat zdroj rušení, ale marně. Tým tedy vlezl do kanálu a postupoval přímo do města. Nenápadně vykoukl z jednoho kanálu a spatřil kužel světla – z vyšších pater někdo svítilnou prohledával potemnělé ulice. Kousek dál se nacházela budova komunikačního centra, s parabolickou anténou na střeše. Mariňáci usoudili, že rušení signálu musí pocházet odsud. Anténa bylo jediné zařízení, které k tomu mohlo být použito. Nechtěli riskovat, že je spatří pirátská hlídka, a tak postupovali kanalizací dál. Vylezli až poblíž komunikačního centra, svoje vlastní svítilny nechali vypnuté.

Rychle přeběhli k zadní části budovy – nechtěli použít hlavní vchod. Kozlowski tiše a nenápadně vysadil okno a mariňáci vlezli dovnitř. Templesová šla jako první. Přízemí budovy bylo temné, takže si mohla dobře všimnout světla baterky. V sousední místnosti byla nějaká osoba, Templesová se trochu vyděsila. Spolu s ostatními mariňáky ale postupovala dál, až k té osobě. Byl to pirát. Velasquezová se na něj vrhla a omráčila ho. Ihned ho spoutala a zacpala mu ústa. Pirát byl v bezvědomí. Mariňáci ho odtáhli do suterénu, kde ho chtěli vyslýchat, ale Templesová ho nedokázala probudit. Seržant týmu Alfa přikázal, aby tu ostatní počkali, zatímco on a dva mariňáci půjdou prohlédnout další patra. Mariňáci zatím prohledali sklep, ale nikdo tu nebyl. Velasquezová našla servisní průlez – úzkou šachtu se žebříkem, který vedl nahoru. Chvíli potom uslyšeli střelbu, vycházela odkudsi z horních pater. Velasquezová, Templesová, Kozlowski a dva další mariňáci lezli po žebříku, aby případné protivníky překvapili. Dva další mariňáci a Bishop zatím hlídali zajatce, kdyby náhodou přišel k sobě.

Osvobození Fox Creek

Když pětice vylezla do 4. patra, zaslechla v horním patře hlasy tří mužů. Nebyli to jejich spolubojovníci. Byli rozrušení, mluvili o přítomnosti vojáků a o komplikaci. Vylezli do 5. patra, kde se již svítilo. Mariňáci tak mohli vidět díry ve zdech a krev na podlaze. Velasquezová lezla dál, až po nejvyššího 6. patra. Zde se nacházelo technické vybavení – počítače a komunikační systémy. Tiše pokynula Kozlowskimu, aby to celé prohlédl. Kozlowski potvrdil, že to jsou systémy mezihvězdné komunikace. Ale na panelu hlavní antény bylo přiděláno nějaké zařízení, které tam nepatřilo. Kozlowski ho opatrně vymontoval.

Velasquezová zkusila zavolat vysílačkou seržantovi týmu Bravo, Jacksonovi. Spojení fungovalo, odstraněné zařízení tedy skutečně byla rušička. Jackson byl nejprve překvapen, že komunikace funguje, ale hned poté dodal, že utrpěli těžké ztráty při souboji se skupinou pirátů. Nepřátelé jsou skutečně dobře vyzbrojení. Velasquezová nechtěla riskovat útok na piráty ve spodním patře, místo toho je chtěla přilákat sem nahoru. Templesová tedy vysílačkou zavolala seržanta jejich týmu – aby přilákala piráty. Mariňáci totiž předpokládali, že seržant a oba vojáci jsou mrtví.

Kozlowski, který byl vybaven detektorem pohybu, zachytil tři signály. Blížily se. Mariňáci zaujali palebné pozice v úkrytu za místním vybavením. Do místnosti vběhl jeden pirát, byl vyzbrojen jen pistolí. Začal ihned střílet, ale netrefil nikoho. Další dva piráti vběhli do místnosti za ním. Všichni mariňáci začali střílet. Během krátké přestřelky byli zabiti dva piráti, posledního nakonec dostal Kozlowski. Detektor pohybu už žádný další pohyb nezaznamenal. Mariňáci prohledali mrtvá těla. Druhý pirát měl vojenskou brokovnici, třetí dokonce pulzní pušku M41A.

Mariňáci se nyní šli podívat po svém seržantovi o patro níže. Podle předpokladů ho našli mrtvého, stejně jako dva spolubojovníky. Vzali si jejich dog-tagy. Nikdo další v celé budově už nebyl. Mariňáci se vrátili do suterénu a zavolali Jacksona a seržanta týmu Charlie, Petersona. Ohlásili jim situaci. Po chvíli je Bishop upozornil na to, že zajatec se probouzí. Jeho výslech si vzala na starost Templesová, která k němu měla vlídný lékařský přístup. Uklidnila ho a začala se ho vyptávat. Pirát řekl, že ve městě je celkem asi 40 pirátů. Přiletěl sem s nimi ještě jeden muž – člověk, který si je najal. Pirát neměl ponětí o tom, kdo ten muž je a co chce. Mariňáci si vzali vysílačku pirátů, aby je mohli případně odposlouchávat. Pak situaci sdělili Jacksonovi a Petersonovi a zavolali také plukovníkovi. Řekli mu, že někde poblíž může být cizí loď, která sem piráty přivezla.

Pak se tým Alfa vrátil kanalizací ke Koloniálnímu maršálovi, i se svým zajatcem. Velasquezová řekla, že nejlepší možností bude osvobodit stanici z obležení. Maršál tedy vysílačkou zavolal své kolegy a řekl jim, co se chystá. Pak se tým Alfa dohodl s týmy Bravo a Charlie na společném útoku na piráty v okolí stanice. Mariňáci se shodli na tom, že nejlepším postupem bude vylákat piráty z budov. Tým Alfa se kanalizací přesunul do blízkosti stanice maršálů. Templesová přemluvila zajatce, aby přes vysílačku vylákal piráty ven. Pirát tedy zavolal, že je napaden a potřebuje nutnou pomoc v komunikačním centru. Po chvíli ze tří budov vyšly skupinky pirátů a běžely k onomu centru. Náhle se spustila zuřivá střelba od týmů Bravo a Charlie. Došlo k mohutné přestřelce. Dva piráti se rozběhli směrem k týmu Alfa, který se nacházel opodál. Kozlowski střílel, ale minul, Templesová jednoho těžce zranila a Velasquezová Smartgunem rozstřílela druhého.

Přestřelka skončila. Templesová raněného piráta ošetřila a spoutala ho. Ostatní piráti byli mrtví, ale mariňáci utrpěli ztráty také. Z týmu Bravo zbyli jen čtyři vojáci, z týmu Charlie pět. Templesová vyslýchala nově zajatého piráta. Řekl ji, že všichni rukojmí byli přesunuti do laboratoře na náměstí. Mariňáci pak šli do stanice maršálů. Zbylo jich tam posledních šest, ale byli v pořádku. Převzali si oba zajaté piráty a zamkli je do cel. Mariňáci se ptali maršálů, co se v laboratoři zkoumá. Ti ale neměli žádné bližší informace, zaměstnanci Seegsonu jim toho nikdy moc neřekli. Předpokládali ale, že se jedná o nějaký lékařský výzkum. Bishop využil místní počítač a získal z něj základní plány laboratoře.

Osvobození Fox Creek

Mariňáci se přesunuli k laboratoři. Tým Bravo hlídal vchod, kdyby nepřítel chtěl vyběhnout ven. Týmy Alfa a Charlie šly dovnitř. Seržant Peterson navrhl, aby každý tým šel prohledat jednu část budovy, tým Alfa souhlasil. Bishop našel bezpečnostní centrum s počítačem a monitory, které byly napojeny na kamerový systém. Žádný složitý bezpečnostní systém tu nebyl. Mnoho kamer bylo rozbitých a zbytek neviděl nic zvláštního. Peterson zavolal na loď a ohlásil situaci. Plukovník řekl, že musí zjistit, co se v této laboratoři zkoumalo – to je cíl pirátů. Týmy musí sehnat data a pokud možno také vzorky. Bishop sdělil, že z tohoto počítače se k datům z výzkumu nedostane.

Tým Alfa tedy opustil bezpečnostní centrum a pokračoval dál. Za chvíli uslyšel střelbu a výkřiky. Přidal do kroku. Viděl krev na podlaze a ve stěnách díry po střelbě. Pak narazil na čtyři mrtvé piráty. Mariňáci to ohlásili týmu Charlie, ale ten sdělil, že u něj je zatím klid. Pak tým Alfa uslyšel další křik a střelbu, jen kousek od něj. Rychle se tam přesunul. Dorazil před dveře, na zemi ležel další mrtvý pirát. Templesová ho prohlédla, břicho měl probodnuté skrz na skrz nějakým ostrým předmětem. Tým Alfa tedy zavolal týmům Charlie i Bravo, aby byly připravené – je tu někdo další. Za dveřmi Kozlowski zachytil detektorem velké množství pohyblivých objektů. Mariňáci se ale rozhodli, že půjdou dál, do výzkumné části.

Ta obsahovala spoustu počítačů, laboratorního vybavení a také šest mrazicích boxů. Pět z nich mělo ovšem vytržené dveře a byly prázdné. Bishop si sedl k počítači a začal stahovat všechna možná data, ale nebyla moc směrodatná – budou vyžadovat hlubší průzkum, na který ale teď nebyla vhodná doba. Bishop prohlédl také nepoškozený box, ale otevřít nešel. Byl zamčený. Kozlowski se chystal odříznout zámek autogenem, ostatní mariňáci zatím zamířili na box svými zbraněmi. Kozlowski dveře opatrně otevřel, vyvanul na něj mrazivý vzduch. Uvnitř bylo něco, co vypadalo jako plechovka. Nikdo z mariňáků na ni nechtěl sáhnout, tak to udělal Bishop. Jednalo se o kontejner na biologické vzorky, byl zavřený a zapečetěný. Velasquezová mu řekla, aby ho vzal s sebou. Jistě se jedná o vzorky, po kterých piráti šli. Tenhle jeden tu ale z nějakého důvodu nechali.

Mariňáci měli vše, a tak se vrátili ke dveřím, za kterými zachytili pohyb. Dveře byly zamčené, Kozlowski je musel vyříznout autogenem. Uvnitř místnosti bylo několik desítek civilistů, obyvatel města. Řekli, že tu byli drženi mnoho dní. Templesová je zběžně prohlédla, zdravotně byli v pořádku. Neměli žádné užitečné informace, jen řekli, že vědci Seegsonu byli odvedeni do horního patra. Tým Charlie dorazil na místo a civilisty odvedl ven, do bezpečí stanice maršálů.

Tým Alfa tedy opatrně vyrazil do druhého patra. Byly zde hlavně kanceláře. Kozlowski na svém detektoru pohybu zachytil dva signály: jeden se pohyboval jen trochu, druhý více a byl přerušovaný. Mariňáci šli za tím méně pohyblivým. Opatrně vstoupili do kanceláře a tiše postupovali. Velasquezová vykoukla zpoza rohu a spatřila jakéhosi muže, jak sedí u počítače. Tiše k němu přistoupila a zezadu mu na hlavu namířila pistoli. Muž přestal pracovat a chladnokrevně sdělil, že přišli pozdě. Velasquezová si nyní všimla, že na druhé straně stolu leželo na zemi patnáct mrtvých vědců.

Velasquezová muže popadla a snažila se mu nasadit pouta. Muž se vzpíral, ale neodolal. Templesová zjistila, že vědci byli popraveni výstřelem do hlavy. Mariňáci začali muže vyslýchat, ale bylo to marné. Nechtěl promluvit. Náhle se z vysílačky ozval tým Bravo, že uvnitř slyšel podivné zvuky, a proto vstoupil do budovy také. Mariňáci chtěli pokračovat ve výslechu, ale o chvíli později tým Bravo rozrušeně ohlásil, že byl napaden a nutně potřebuje pomoc. Tým Alfa tedy vyrazil na jeho pozici, muže táhl s sebou. Dorazil na místo a spatřil, že ze čtyř vojáků zbyli už jen tři. Byli otřesení. Jeden z nich ukázal do chodby, odkud byli napadeni. Kozlowski na detektoru pohybu zachytil znovu ten rychlý přerušovaný signál, blížil se k nim. Mariňáci namířili do chodby zbraně a čekali.

Osvobození Fox Creek

Ze tmy se na ně vrhla bílá humanoidní bestie, neomorf. Zaútočil na Kozlowskiho a bodl ho ocasem. Spadl na zem s těžkým zraněním, ale Templesová k němu hned přiskočila na pomoc. Ostatní začali střílet. Neomorf zaútočil ocasem znovu a bodl Velasquezovou, kterou též vyřadil. I když sám už utrpěl zranění, pokračoval v zuřivém útoku. Vrhl se na dalšího mariňáka a probodl ho ocasem skrz na skrz. Byl okamžitě mrtvý. Templesová po neomorfovi střílela z pušky, ale všechno šlo mimo. Zachvátila ji panika. Když už to vypadalo, že se neomorf vrhne na ni, ozval se výstřel seržanta Jacksona. Neomorf padl k zemi, byl mrtvý. Templesová ošetřila Kozlowskiho a Velasquezovou, ale potřebovali lepší péči.

Tým tedy zavolal USS Cameron, aby rychle přiletěla výsadková loď na evakuaci. Mariňáci zatím prohledali okolí – bylo bezpečné. Zajatého muže odvedli do stanice maršálů, kde byl zamčen v cele. Akorát začalo svítat. Výsadková loď dorazila, naložila všechny přeživší mariňáky a vrátila se s nimi na palubu. Zde se dozvěděli, že zatímco prohledávali laboratoř, z povrchu planety odletěla jedna civilní nákladní loď třídy M. Než na ni stačil USS Cameron jakkoliv zareagovat, zmizela mu mimo dosah a o chvíli později přešla na FTL.


Shrnutí
Hra trvala necelé 4 hodiny, mise trvala přibližně 7 hodin (plus 28 dní cesta). Alien: The Roleplaying Game nabízí kampaňovou hru za tři typy postav: vesmírné truckery, okrajové kolonisty a Koloniální mariňáky. Kampaň jsem připravil pro Koloniální mariňáky, protože hru za ně dovoluje též mod Aliens vs Predator pro Void: Science Fiction. Kariéra „Colonial Marine“ představuje „řadového“ mariňáka, v této hře byla postava vyzbrojena těžkou zbraní. V AvP modu tomuto odpovídá specializace Těžkopalník. Kariéra „Roughneck“ je zde popsána poněkud obecněji, ale v kontextu Koloniálních mariňáků představuje týmového technika. Kariéra „Medic“ je pak klasický polní doktor. Obě kariéry mají svůj přímý ekvivalent v AvP modu.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0146 vteřin