Pátrání po Intrixu

27.10.14 - Gediman - Komentáře (0)
Tato mise žoldnéřů byla pojata jinak, než obvykle. Vyzkoušeli jsme hrát Void: Sci-Fantasy jako sandbox hru, tedy bez předem dané zápletky a úkolů. Hráči si sami určili, kam se jejich postavy vypraví a co budou dělat. Hry se zúčastnil Onge s postavou Rabiatha Steelballa a Zmok s postavou Bardona.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Ostrovy pirátů“)

Rabiath Steelball a Bardon se rozhodli pomstít Intrixu za poničení základny Caerbannog a za smrt Ulo-Dora, Mercala Gemstona a Rabiathova králíka a musimona. Jenže Intrix je tak dobře utajen, že ho není možné vypátrat ani kontaktovat. Žoldnéřům tedy zbývala jediná možnost – vyslechnout ty, kteří o něm znají alespoň nějaké legendy. Rabiath rozhodl, že zkusí štěstí na gnómské planetě Agir II, zná totiž místního velitele policie.

1. den
Loď Plushy Paw přistála v hlavním městě. Žoldnéři k cestování využili své nově pořízené gnómské bojové vozidlo pěchoty schopné jezdit i po kolmých površích, jako jsou například zdi budov. Namířili si to přímo k policejní stanici, kde se Rabiath setkal s velitelem.

Ten o Intrixu neměl žádné informace, ale Rabiatha odkázal na místního šéfa podsvětí, Raie Ironsteela. Žoldnéři se vrátili na palubu lodi, odkud Bardon kontaktoval „Hnědého tesáka“, canirského gangstera. Chtěl si u něj Ironsteela prověřit, ale Hnědý tesák ho bohužel neznal. Nicméně slíbil, že se nějaké informace pokusí vypátrat a dá vědět za dva dny.

Žoldnéři tedy vyrazili do doupěte Ironsteelova gangu. Před budovou stála dvojice gnómů. Jakmile si všimla, že z vozidla vystupuje canir, začala být vůči němu agresivní. Bardon se dozvěděl, že gnómové na této planetě nenávidí caniry. Došlo ke rvačce, během které Bardon jednomu gnómovi ukousl nohu. Zatímco gnóm vykrvácel, Bardon nohu hodil po tom druhém, který se dal na útěk.

Žoldnéři vešli do doupěte, kde gangsteři právě testovali nějaké drogy na zajatci. Zde se setkali s Ironsteelem a začali se ho vyptávat. Potvrdil, že ví, kde hledat někoho, kdo o Intrixu možná má nějaké bližší informace. Ale nejdřív od žoldnéřů požadoval pomoc – z místní lékařské laboratoře přinést látku PX-1. Je uložena v dobře bráněné červené sekci, do které jeho gangsteři nedokáží proniknout. Látka by se dala prodávat jako droga, protože je velmi návyková.

Žoldnéři neměli na výběr a tak souhlasili. Vydali se ve vozidle k laboratoři a po zdi vyjeli na její střechu. Odtud vešli dovnitř, do červené sekce. Narazili na velké dveře hlídané dvojicí elitních vojáků. Došlo ke krátkému boji, vojáci byli pobiti. Žoldnéři vrazili do místnosti, kde je překvapil jeden sadistický vědec, který po nich chtěl jejich orgány. Zaútočil na ně se skalpelem v ruce. Žoldnéři ho snadno přemohli a ze skladu sebrali celkem 10 litrů PX-1. Rychle se dali na útěk. Do cesty se jim postavil další voják, ale i toho zabili. Vzápětí na to se rozezněl alarm. Žoldnéři se však vrátili na střechu a vozidlem odjeli pryč dřív než je dokázal někdo zastavit.

Vrátili se do doupěte a předali látku Ironsteelovi. Ten jim dobře zaplatil, protože takové množství gangu vystačí na dva měsíce. Ukázal jim, kde bydlí onen gnóm. Žoldnéři se tam ihned vydali. Zaklepali na dveře jeho domu, ale nikdo jim neotevíral. Byly zamčené a tak se dovnitř museli dostat násilím. Nikdo tu nebyl, dům byl opuštěný už asi měsíc. Podle nedojedeného jídla musel být opuštěn ve spěchu. Bardon našel v odpadkovém koši plány stavební úpravy ve sklepě. Žoldnéři tedy šli do sklepa, kde si na podlaze všimli nového koberce. Odhrnuli ho a pod ním byl nově instalovaný poklop.

Vyrazili ho a šachtou slezli do podzemí, byly to nepoužívané stoky. Bardon našel stopy v bahně a tak se po nich vydali. Cestou je napadli je netopýři. Stopy po několika stovkách metrů končily u mrtvoly gnóma, už asi měsíc staré a ohlodané od krys. Steelball mrtvolu prohledal a zjistil, že gnóm byl zastřelen railgunem, což je zbraň Temných elfů. Našel u ní klíče od domu a také mapu města se symbolem Intrixu vyznačeným na budově v chudé okrajové části. To byla zásadní stopa.

2. den
Bardon si pořídil elektroizolační oblek, aby byl chráněn proti šokovým zbraním gnómů. Pak žoldnéři zašli do dílny místního technika, kde si Bardon chtěl nechat tento oblek zkombinovat se svým brněním. Technik nejprve odmítal poskytnout službu canirovi, ale po krátkém vyhrožování na to přistoupil.

Žoldnéři se vydali k oné budově. Byl to velký bytový dům. Před vchodem potkali gnóma, který sbíral elektroniku a implantáty. Napadl je, aby sebral ty jejich, ale byl snadno zabit. Žoldnéři vzali jeho sbírku, aby se mohli vydávat za podomní prodejce. Uvnitř budovy se začali vyptávat jednoho z místních obyvatel, ale ten je poslal za správcem domu.

V chodbě pak potkali gnóma, který sbíral orgány. Řekli mu, aby je doprovázel a sbíral orgány z mrtvol, které za sebou zanechají. Gnóm souhlasil a byl ochoten za to i platit. Správce domu znal legendu o Temném elfovi starou skoro 500 let. V ní se vypráví o tom, že každý, kdo u elektrorozvodny v podzemí pod budovou naladil vysílačku na určitou frekvenci, byl do dvou dnů tím elfem zavražděn. Sběratel orgánů žoldnéřům potvrdil, že před pár týdny sbíral orgány z mrtvého technika, kterého našel v podzemí. Technik byl také zastřelen railgunem.

Žoldnéři se rozhodli, že Temného elfa vylákají z úkrytu. Šli do podzemí a u elektrorozvodny naladili vysílačku na onu frekvenci. Elektrorozvodna náhle mohutně zajiskřila a zkratovala. Nic dalšího se ale zatím nestalo. Žoldnéři se tedy vrátili zpět do lodi, aby zde v bezpečí čekali na elfův útok.

3. den
Hnědý tesák kontaktoval Bardona. Zjistil, že Rai Ironsteel má úzké vazby na velitele policie, což je důvod, proč jeho gang ve městě tak prosperuje.

4. den
Plushy Paw byla obklíčena davem, který protestoval proti canirovi. Házel na ní kamení a zápalné lahve, na její trup sprejoval nenávistná hesla. Žoldnéři pohrozili, že zapnou motory, což by gnómy usmažilo. Dav tedy odstoupil o kus dál a prozatím dal pokoj. Žoldnéři pomocí palubních senzorů začali prohledávat celé město. Zachytili jednoho elfa 200 metrů pod tou budovou, tedy o 100 metrů hlouběji, než jsou podzemní chodby. Další průzkumy ukázaly, že je tam nějaká velká kovová struktura chráněná maskovacím polem, které bylo částečně narušené elektrickým výbojem. Průzkum též ukázal šachtu ukrytou za tajnými dveřmi, která k té struktuře vedla.

Žoldnéři se vydali na cestu. Přijeli zpět před bytový dům. Sběratel orgánů, který tu na ně čekal, byl právě popraven vojákem. Žoldnéři to ale neřešili a vydali se rovnou do podzemí. Našli onu tajnou šachtu a slezli skrz ní až dolů. Tam objevili velké dveře do té záhadné struktury. Vedle nich byl ovládací panel, vše bylo v designu Temných elfů.

Dveře šlo kupodivu snadno otevřít a tak žoldnéři vstoupili dovnitř. Zde byla kovová chodba lemovaná několika menšími dveřmi. Žoldnéři byli náhle napadeni deseti bojovými roboty. Došlo k delšímu souboji, roboti byli dosti odolní. Jakmile byli konečně zničeni, celá struktura se začala otřásat. Něco se dělo. Žoldnéři rychle pokračovali dál, aby našli toho elfa a mohli odsud co nejdřív zmizet. Nemuseli chodit daleko, elf na ně sám zaútočil. Byl jimi však omráčen, spoután a vytažen ven. Bylo vidět, že se celá ta struktura zvedá… byla to vesmírná loď.

Tým rychle vylezl nahoru a ven na povrch. Bytový dům byl zcela zničen, jak z podzemí odstartoval elfský lehký runabout. Začal rychle stoupat k nebi. Žoldnéři i se spoutaným elfem naskočili do vozidla a vrátili se na svoji loď, aby mohli elfské plavidlo pronásledovat.

Elfa mezitím vyslýchali. Pověděl jim, že on není členem Intrixu, jen pro něj pracuje. Před téměř 500 lety ho kontaktoval záhadný hlas, který se náhle ozval z komunikátorů jeho lodi. Nabídl mu práci pro Intrix a jako odměnu mu slíbil posmrtné povýšení na Démona. Elf byl zoufalý z toho, že jeho víra byla slabá a po smrti by ho žádná další služba bohu nečekala, proto takovouto nabídku nemohl odmítnout. Tajemný hlas mu poslal oddíl bojových a servisních robotů, aby chránili jeho loď.

Jeho úkolem bylo přistát do nově budovaného osídlení na planetě Agir II a ukrýt svojí loď tak, aby ji gnómové nenašli. Zde měl zůstat tak dlouho, dokud nedostane další instrukce. Elf na ně v hibernaci vyčkával celá staletí, ale žádné nepřicházely. Mezitím nad lodí vyrůstal systém podzemních chodeb a městská zástavba. Elf musel zabíjet každého, kdo jeho loď nějakým způsobem odhalil. Několikrát se totiž stalo, že bylo její maskování narušeno kombinací specifické rádiové frekvence a elektrického pole rozvodny.

Jen jeden gnóm se nějak dostal k informaci, že elf pracuje pro Intrix. Tajně prohledával podzemní chodby a kanalizaci tak dlouho, dokud konečně nenašel místo, kde se po staletí skrýval. Chystal jeho úkryt prozkoumat detailně, ale elf ho vystopoval a zabil. Vzal mu jeho mapu s vyznačenou pozicí, ale bohužel si nevšiml, že u sebe měl ještě jednu.

Žoldnéři pronásledovali loď, kterou teď pilotovali servisní roboti. Byla maskovaná a nešla odhalit. Potom zapnula FTL pohon a zmizela pryč. Žoldnéři se tedy vrátili k výslechu elfa. Řekl, že roboti měli tajně naprogramované souřadnice, na které měli odletět v případě, kdyby byl elf nějakým způsobem eliminován. Elfovi se podařilo ty souřadnice odhalit, byla to planeta na opačné straně galaxie. Tam je teď možná jediná další stopa vedoucí k Intrixu…

Shrnutí
Mise trvala 4 dny. Hra trvala něco přes 4 hodiny. Z mé strany to byla velká improvizace, které jsem se zpočátku obával, ale nakonec to dopadlo docela dobře. Ke hře jsme používali pomůcku, kterou jsem pro účely sandboxu vytvořil – karty popisující různé události v grimdark tématice, ze kterých se losovalo kdykoliv k tomu byla vhodná doba. Karty tu budou volně ke stažení.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0107 vteřin