Poklad v katakombách

17.7.18 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se účastnil Zmok s postavou canira Bardona, OnGe s postavami zlobra Balvana a leprechauna Nes’Mara a Lord Eliphas s postavou Lesní elfky Luny Morgany.
Zápletka
Rok: 13-682 (12 let po misi „Bitva o Sergii“)

Tým Inferilagus žil dvanáct let na vesmírné stanici v systému Anthar, kterou pojmenoval Anthares. Užíval si svého bohatství a dokonce se k němu přidal nový člen: Lesní elfka Luna Morgana, technička oddaná bohu chaosu Ysinyrovi. Tu potkal Bardon tak, že ve své nově koupené lodi omylem narazil do její lodi. Protože oba uctívají stejného boha, brali to jako božský zázrak chaosu. Morgana žije v iluzích, což vysvětluje i její podivné jméno. Její touhou je například získat vlastní loď, které by mohla vládnout.

Úspory však nakonec došly, a tak se tým rozhodl, že se vrátí do práce. Rozeslal tuto zprávu všem v okolí. Ani ne po dvou dnech se ozval první zaměstnavatel, Černá říše Scarab-black. Jejím cílem je získat velký poklad, který byl vystopován do katakomb na hřbitovní planetě Jix-xij. Spojení s průzkumným týmem však bylo záhy ztraceno. Není času na zbyt, poklad chtějí dostat i další skupiny. Jedná se o prastarou keramickou nádobu bez otvoru, pokrytou runami a krystaly. Tým dostal její fotografii i mapu katakomb. Základní odměna za přivezení pokladu na centrální planetu Sandland je 50.000 peněz pro každého žoldnéře.

Bardon nejprve kontaktoval své známé zloděje, aby mu o té planetě řekli víc. Dozvěděl se, že tamní katakomby se snažilo vyloupit už mnoho zlodějů. Většina z nich se ale nevrátila a ti ostatní řekli, že tam moc cenných věcí nebylo. Některé části jsou navíc zavalené.
Poklad v katakombách

Mise
Luna Morgana, Balvan, Nes‘Mar a Bardon i se svým psem se vydali k planetě na palubě lodi Plushy Paw. Po třech hodinách dorazili k cílové soustavě, kde je však zastavila a kontaktovala ursarská bitevní loď. Loď patřila mocné frakci Great Nanook, její kapitán o cíli týmu moc dobře věděl. Nabídl za artefakt každému 25.000 peněz a dodal, že pokud mu ho žoldnéři nepředají, najde si je. Žoldnéři s jeho nabídkou na oko souhlasili a pokračovali na povrch planety.

Přistáli na ploše před vchodem do katakomb, kde už stál lehký runabout postaršího designu Vznešených elfů. Když vystoupili, přivítala je Vznešená elfka, která se představila jako Míthiel, velká sběratelka. I ona věděla, proč jsou žoldnéři tady. Nabídla jim dvakrát tolik, co ostatní. Vysvětlila, že poklad se nesmí dostat do rukou nikoho jiného, protože by mohl být zneužit. Žoldnéři se jí zeptali na detaily o artefaktu, protože zaměstnavatel jim žádné neposkytl. Ani Míthiel o něm nic bližšího nevěděla, ale věděla, že je velmi cenný. Žoldnéři opět předstírali, že tuto nabídku berou. Ze symbolu na velkých vratech bylo zjevné, že katakomby patří bohyni lítosti Talhise. Jedno křídlo vrat bylo otevřené, a tak žoldnéři vstoupili dovnitř. Hlavní chodba byla osvětlena olejovými lampami, žoldnéři si ale přesto připravili noktovizory.

Hned na první křižovatce žoldnéři narazili na průzkumný tým Scarab-black – sedm mrtvých kyborgů. Bylo zjevné, že byli postříleni. Jejich zbraně měly vystřílenou munici, takže alespoň nešlo o zákeřný útok. Morgana se zaposlouchala do hlubin chodby a v dálce uslyšela střelbu. Bardon ucítil pach hobgoblinů a felirů. Tým připravil zbraně a postupoval kupředu. Když dorazil na druhou křižovatku hlavní chodby, napadli ho tři velcí pavouci. Bardon jednoho zabil multi-drtičem, druhého zastřelila Morgana neutronovou puškou. Zbývajícího pavouka Nes’Mar pomocí časového rituálu poslal do hodinu vzdálené budoucnosti. Bardon si všiml, že v prachu na podlaze jsou vidět nějaké stopy, vedly do užší chodby na jih. Stopy nepatřily felirům, takže musely být hobgoblinské. Žoldnéři se tam vydali. Morgana se znovu zaposlouchala, ale nic neslyšela.

Chodba byla lemována vchody do šesti pohřebních místností. Tým se rozhodl, že je prozkoumá. Balvan se proti těžkým kamenným dveřím rozběhl se svým kladivem, ale nepodařilo se mu je prorazit. Náraz udělal velký hluk. Morgana však zjistila, že dveře jdou snadno otevřít pákou. Uvnitř místnosti našla sarkofág a polici s talismany. Vše bylo pokryté prachem a pavučinami, nebylo to nic cenného. Otevřela sarkofág, uvnitř byla kostra trpaslíka, ale opět žádné cennosti. Bardon prozkoumal druhou místnost, ale nic zvláštního nenašel. Balvan, který nebyl příliš inteligentní, se dveře do třetí místnosti opět pokusil vyrazit, ale marně. Nes’Mar, který jako jediný neměl noktovizor, se musel v chabém osvětlení spolehnout jen na hmat. Páku ale našel a dveře otevřel. Místnost byla podobná ostatním. Balvan otevřel sarkofág, byla v něm kostra canira a nic jiného. Bardon šel prozkoumat čtvrtou místnost. Jakmile vstoupil dovnitř, ze stropu na něj skočil velký pavouk, který se ho snažil obmotat pavučinou. Bardon ho ale snadno skolil. Potom otevřel sarkofág, ve kterém našel kostru elfa. Vzal jednu kost a hodil ji svému psovi, ten ji ale nechtěl.

Morgana šla prozkoumat pátou místnost, ve které bylo mnoho velkých pavučin. V nich byl zámotek o velikosti lidské postavy. Morgana ho protrhla, aby se podívala dovnitř. Byla v něm larva myrmecoleona, obřího mravence. Bardon zapnul svůj jetpack, rychle vlétl do místnosti a udeřil do larvy multi-drtičem. Ta však již byla dlouho mrtvá, rozpadla se na kusy. Morgana pak otevřela sarkofág, uvnitř byla kostra člověka. Nes’Mar prohlédl místní talismany a usoudil, že to bude člověk z Šedých říší. Tým nechtěl ztrácet čas, a tak se vydal dál na jih, kde byla křižovatka. Morgana zaslechla další střelbu, vycházela z východní chodby. Žoldnéři rychle vyrazili přímo tam. Dorazili k další křižovatce, střelba byla slyšet již velmi jasně. Přicházela ze severní chodby. Morgana do západní chodby položila laserový plot, aby jim nepřítel nevpadl do zad. Po chvíli střelba utichla a žoldnéři zaslechli hovor hobgoblinů, kteří právě úspěšně donutili feliry k ústupu.

Žoldnéři se vydali do severní chodby. Spatřili skupinku deseti hobgoblinů, pět dalších bylo již mrtvých. Balvan vyrazil na zteč a překvapené hobgobliny snadno pobil. Pak ale žoldnéři zaslechli, že tím o sobě dali vědět felirům, kteří se připravovali na jejich útok. Nes’Mar před bojem požehnal Bardonovi a Morganě, kteří se poté pomodlili k Yusinyrovi. Modlitba se podařila a mysl felirů byla podlomena. Žoldnéři pak vyrazili na útok, zatímco Nes’Mar zalehl k zemi. Bardon zapnul jetpack, čímž získal rychlost, a dostal se do čela útoku. Multi-drtičem snadno pobil všech patnáct felirů. Morgana se zaposlouchala, ale nikoho dalšího už neslyšela.

Tým dorazil na křižovatku. Rozhodl se, že prozkoumá místnosti na konci dlouhých chodeb. Do severní chodby se vydal Bardon a Morgana, do jižní Balvan a Nes’Mar. Nes’Mar již z dálky spatřil, že u dveří místnosti se nachází dvojice soch, ale nebyl schopen je identifikovat. Když se však dvojice přiblížila, bylo zjevné, že to nejsou sochy, ale gargoylové v kamenné formě, kteří tu číhali na kořist. Ihned vyrazili. Balvan jednoho gargoyla odpálil kladivem, ten narazil do dveří tak silně, že byl na místě mrtvý. Druhý gargoyl zatím útočil na Nes’Mara, ale jeho brnění drželo. Balvan se opět rozmáchl kladivem a gargoyla též odpálil na dveře, čímž ho zabil. Oba žoldnéři pak vstoupili do místnosti, ta však vypadala stejně, jako ty předchozí. Nic zvláštního v ní nebylo.

Bardon a Morgana mezitím dorazili na konec – chodba zde byla zavalena zříceným stropem. Morgana naštěstí měla dálkově odpalované kumulativní nálože. Jednu položila a oba pak odstoupili několik metrů zpět. Výbuch udělal v závalu malý otvor. Bardon dovnitř pro jistotu hodil granát, po jeho výbuchu otvorem proskočil na druhou stranu, připraven na boj. Ocitl se těsně přede dveřmi. Ty otevřel a oba vešli dovnitř. Místnost se opět ničím nelišila od ostatních. Morgana se zaposlouchala, aby se ujistila, že výbuch nezpůsobil praskání stropu. Místo toho ale zaslechla průvan, který vycházel zpoza police na talismany. Polici odsunula a za ní objevila malý otvor ve zdi. Uvnitř byl pergamen, na kterém byla velmi vágně zapsána pozice tří tajných místností.

Žoldnéři se opět sešli na křižovatce. Nechtěli už dál plýtvat časem, katakomby byly rozlehlé a bylo tu ještě mnoho místností. Nes’Mar měl svůj talisman, starožitný kompas. Rozhodl se, že ho použije k nalezení onoho artefaktu. Kompas začal ukazovat na severozápad. Tým vyrazil tedy zpět na hlavní křižovatku, ale v cestě mu stál další zával. Morgana ho snadno odstranila kumulativní náloží. Jakmile se ale překážka rozpadla na menší kusy, na tým zaútočil dospělý myrmecoleon. Nes’Mar své kolegy inspiroval k útoku. Bardon zaútočil multi-drtičem, ale hmyzí exoskelet byl příliš odolný. Morgana se snažila po zvířeti vystřelit z neutronové pušky, ale ta se zasekla. Myrmecoleon zaútočil na Bardona svými silnými kusadly, ten však na poslední chvíli uskočil. Balvan vyrazil na zteč, ale ani jeho kladivo nedokázalo udělit zranění. Bardon udeřil podruhé a tentokrát se mu podařilo zvíře zabít. Morgana se dala do opravy své pušky, zatímco hladový Balvan myrmecoleona sežral.

Pak uslyšeli hluk motorů startující vesmírné lodi. Naštěstí ihned poznali, že jejich loď to není. Vydali se tedy dál, k místu, na které ukazoval kompas. Šli nejprve na východ, minuli jednu hlavní křižovatku a na další menší křižovatce odbočili na sever. Na T-křižovatce východě od nich spatřili skupinku ozbrojenců, byla to pětice Lesních elfů a tři trollové. Podle stylu výstroje bylo zjevné, že patří k sobě. Lesní elfové si žoldnéřů všimli a spustili na ně palbu z gravpušek. Balvan se k nim vydal, aby je mohl pobít kladivem, ale byl moc pomalý. Bardon opět zapnul svůj jetpack a vyrazil na tryskovou zteč. Minul Balvana a vrazil do oddílu šokovaných Lesních elfů, které snadno zabil. Nes’Mar ostatní žoldnéře inspiroval k útoku na trolly. Morgana tedy též vyrazila kupředu, Balvan postupoval s připraveným kladivem. Bardon na ně ale nečekal, pokračoval v zuřivém útoku a trolly pozabíjel.

Žoldnéři minuli T-křižovatku a Morgana položila laserový plot, aby týmu kryla záda. Jakmile tým míjel první dvojici dveří do pohřebních místností, zaútočili na něj opět gargoylové – dva ze severu a dva z jihu. Bardon rychle skolil jednu dvojici, Nes’Mar inspiroval k boji proti té druhé. Balvan se ji snažil zabít, ale nepovedlo se mu to. Gargoylové na něj útočili, i když marně. Morgana vystřelila z pušky, neutronový proud snadno pronikl kamenným povrchem těla, ale gargoylové ho stejně ustáli. Bardon tedy přispěchal na pomoc a zvířata snadno zabil. Tým mohl pokračovat dál.

V cestě byl opět další zával, takže ho Morgana musela odstranit náloží. Nes’Marův kompas nyní ukazoval přímo na sever. Tým vstoupil do místnosti, která měla opět standardní obsah. Kompas ukazoval, že artefakt se nachází uprostřed ní. Morgana tedy otevřela sarkofág, uvnitř byla kostra orka, ale nic dalšího. Nes’Mar si byl ale jist, že jsou u cíle. Morgana tedy vlezla do sarkofágu, vyhodila kostru a položila ucho na dno. Ťukala do něj a zjistila tak, že pod ním je dutý prostor. Vylezla ven a Balvan dno prorazil pěstí. Odhalil tak malou komůrku, uvnitř které byl hledaný artefakt. Všichni podrobně prohledali okolí, jestli tu nejsou nastraženy nějaké pasti, ale žádné nenašli. Nes’Mar tedy artefakt vzal a dal ho k Balvanovi. Tým se pak vracel hlavní chodbou na jih, na první hlavní křižovatku. Morgana musela odpálit další zřícený strop, který jim bránil v cestě.

Na křižovatce však spatřili oddíl deseti lidských bojovníků, podle výstroje patřili do stejné frakce, jako ti Lesní elfové a trollové. Bojovníci ihned spustili palbu na Balvana, ale nijak mu neublížili. Bardon provedl další ze svých tryskových ztečí, tentokrát však protivníky jen omráčil. Žoldnéři k nim přiběhli a všechny je spoutali. Když se probrali, začali je vyslýchat. Dozvěděli se od nich, že jsou členy mafiánského gangu Nightblade, který po onom artefaktu jde také. Žoldnéři se s nimi snažili vyjednávat, chtěli vědět, kolik peněz je gang ochotný nabídnout. Gangsteři sdělili, že nejvýše 50.000 pro každého, na to ale žoldnéři nechtěli přistoupit. Bardon nechal Morganu, aby gangstery zabila podle svého uvážení. Morgana tasila obušek a všechny pobila, pak vytrhla srdce vůdci skupinky a snědla ho. Nes’Mar tomu nechtěl přihlížet, a tak se rituálem přenesl do hodinu vzdálené budoucnosti.

Když bylo po všem, na tým náhle zaútočil onen velký pavouk, který přišel z minulosti. Morgana po něm začala střílet, ale pavouk to ustál. Balvan se chopil své anihilační pušky a pavouka jedním výstřelem zlikvidoval. Žoldnéři pak došli k hlavním dveřím. Všimli si, že na přistávací ploše nyní stojí i těžký monitor gnómské konstrukce a kolem něj stovka gnómských vojáků. Podle loga se jednalo o nějakou výrobní gildu. Vojáci drželi v zajetí Míthiel, kterou zjevně vyslýchali. Žoldnéřům bylo jasné, že pokud se chtějí dostat pryč, musejí se s touto sílou vypořádat. Rozhodli se nastražit past. Morgana k vratům položila laserový plot, který ale zatím nechala vypnutý, a na podlahu chodby umístila nálož. Za vrata též usadila lehký automatický palpost vyzbrojený vrhačem žíraviny. Bardon se vydal hlavní chodbou na východ, aby měl dostatečný prostor pro tryskovou zteč. Balvan byl též připraven na zteč, ovšem Nes’Mar se ještě nezjevil.

Pak Bardon vysílačkou zavolal Míthiel a sdělil jí, že artefakt mají u sebe a že místo předání je na první křižovatce. Gnómové to zaslechli a celá skupina vojáků se vydala dovnitř. Jakmile nepřátelé vešli dovnitř, Morgana odpálila nálož. Výbuch nebyl sice velký, ale dostatečně silný, aby roztrhal jednoho vojáka. Ostatním došlo, že je to past a začali se stahovat. Morgana pak zapnula laserový plot, který skupinu rozdělil na dvě – jedna byla již venku, druhá byla uvězněná uvnitř. Balvan vyrazil proti skupině uvnitř, ale jeho útok nevyšel. Nepřátelé venku po něm ihned začali střílet, ale minuli. Morgana začala střílet z neutronové pušky, Balvan znovu útočil kladivem, ale marně. Gnómů bylo tolik, že se jim podařilo Balvana zranit. Bardon už dál nečekal a zapnul jetpack. Vřítil se do shluku nepřátel, ale tentokrát bohužel jeho útok nebyl úspěšný. Palpost byl nastavený na automatické ovládaní, a tak sám začal vrhat žíravinu na nejbližší nepřátele. Žíravina se ukázala jako velmi efektivní – jedné skupině zcela rozleptala brnění a způsobila ji i nějaké ztráty. Gnómové venku začali zuřivě střílet, ale nemohli nikoho dobře zaměřit. Balvan vyrazil na zteč proti skupině, která přišla o svoji zbroj, a snadno pobil třicet nepřátel.

Morgana nepřestávala střílet, ale nebyla v tom moc dobrá. Gnómové útočili na Bardona, který jim však hbitě uhýbal. Potom se ale obrátil a provedl tryskovou zteč na oddíl, který zápasil s Balvanem. Zcela ho vyřídil. Palpost obrátil pozornost na zbývající nepřátele, jejichž brnění trochu narušil. Balvan provedl další zteč, ale nevyšla. Gnómové neměli zbraně pro boj zblízka, takže si museli vystačit jen pěstmi a pažbami svých pušek. Morgana zatím konečně zastřelila dva nepřátele. Bardon se znovu vrhl do boje zblízka a pobil několik protivníků. Morgana vypnula palpost, protože žíravina by nyní mohla ohrozit její kolegy. Zbývající protivníky Balvan odhodil úderem kladiva skrz laserový plot. Ti, kteří přežili, silně narazili do stropu a stěn chodby. Na zem dopadli mrtví. Když gnómská loď viděla tento masakr, odstartovala a rychle odletěla pryč. Míthiel opustila svůj úkryt za krabicemi a přiběhla k žoldnéřům. Požadovala od nich artefakt, Bardon nejdříve chtěl ty slíbené peníze. Míthiel přiznala, že žádné peníze nemá, ale ten artefakt zoufale chtěla. Snažila se žoldnéře přesvědčit, že jen u ní bude v bezpečí. Bardon tedy rozhodl, že artefakt může získat jako odměnu za práci pro tým. Míthiel na toto přistoupila. Ve skutečnosti však Bardon hodlal splnit úkol Scarab-black, byla to otázka dobré pověsti týmu.

Před odletem z planety se konečně zjevil Nes’Mar z minulosti. Žoldnéři ještě zavolali ursarskou loď a namluvili ji, že artefakt získali gnómové, kteří planetu právě opustili. Ursarský kapitán nebyl moc rád, ale artefakt pro něj měl větší cenu. Senzory Plushy Paw potvrdily, že bitevní loď odletěla také. Bardon, Balvan a Nes’Mar odletěli s Plushy Paw na Sandland, kde artefakt předali a vyzvedli odměny, zatímco Míthiel s Moragnou odletěly menší lodí přímo na Anthares. Morganě se Míthielina loď velmi zalíbila, a tak se rozhodla, že se ji naučí pilotovat. Míthiel bude pracovat jako expertka na artefakty.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 2 hodiny a 30 minut (+ cesta). Hra trvala něco kolem 5 hodin. Zmok Bardonovi koupil Aeronautský výcvik, který dává možnost ovládat jetpacky. Jetpack je pro zápasníka velmi výhodná věc, protože mu dovoluje dělat rychlé a ničivé zteče, které mohou být namířeny třeba i na vzdušné cíle. Bardonův pes nebyl ve hře prakticky nijak využit. Citlivý čich mají i samotní canirové, takže v tomto ohledu nepřinášel žádnou velkou výhodu. Mohl být ale použit například jako předsunutý průzkumník.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0119 vteřin