Předvečer Corvanův

6.12.15 - Gediman - Komentáře (0)
Další díl série, kterou gamemasteruje Jablicko007, tentokrát opět hraná za plenitelský tým Shadow Brokers. Hry se účastnili Lord Eliphas s postavou Hosh-Paka a já s postavou Shaada.
Zápletka
Rok: 13-669 (5 dní po misi „Codexus Valainis“)

Tým Shadow Brokers byl kontaktován Zvěstovatelem – duším lichem, který byl před týdnem přítomen na vesmírné stanici Abyssal Spear. Tým Inferilagus zde úspěšně získal knihu Codexus Valainis pro Karvasta Estrenala, vůdce Okované pěsti. Zvěstovatel tu knihu chce zpět, stejně jako Obsidiánovou hůl, kterou Estrenal vlastní také. Tyto artefakty jsou nutné ke vzkříšení Spícího krále Corvana.
Předvečer Corvanův

Mise
Misi si vzali na starost infiltrátor Shaad a kněz Hosh-Pak. Zvěstovatel jim zařídil tajný převoz přímo do města Dasar na planetě Kayen Lit, kam podle všeho Estrenal i s artefakty míří. Zdejší obrovská opevněná katedrála je jeho základnou.

Shaad si objednal informace o okolí katedrály. Bylo snadné je získat, protože celé okolí se hemží utajenými Bezejmennými, kteří uctívají Spícího krále. Bezejmenní jsou sekta, která se pod vedením Zvěstovatele nezadržitelně obrací na stranu Temnoty. Shaad se od nich dozvěděl, že katedrála je zasvěcena bohu spravedlnosti Hurconyrovi a že je přísně střežena. Vstup je možný pouze skrze brány. Estrenal prý přijede v ozbrojeném konvoji, ale neví se, skrze kterou bránu ani kdy.

Plenitelé si tedy zatím vybrali opuštěný byt s výhledem na katedrálu ze severovýchodu. Shaad pozoroval svým špionážním dalekohledem celé okolí. Po třech hodinách čekání se konečně objevily dvě kolony vojenských vozidel – první přijížděla ze severu, druhá z jihu. Bylo evidentní, že jedna slouží pouze jako falešný cíl. V každé bylo jedno obrněné vozidlo (jedno z nich vezlo Estrenala a artefakty), čtyři obrněné transportéry, dva lehké tanky, dvě dělostřelecká vozidla a mnoho oddílů rytířů a paladinů.

Plenitelé měli přibližně 10 minut na to, aby se připravili na jejich příjezd k branám. Kontaktovali Bezejmenné a přikázali jim, aby se shromáždili u severní brány a začali demonstrovat – to by mělo odlákat pozornost bezpečnostních sil uvnitř katedrály a zdržet postup kolony. Plenitelé se zatím vydali k východní bráně. Shaad se převlékl za turistu z jiné planety a chtěl projít skrz, aby si mohl katedrálu vyfotografovat, ale stráže mu to nedovolily. Tato infiltrace se tedy nepovedla. Navíc se ukázalo, že demonstrace nepřinutila vojáky k žádné zvláštní akci.

Kolona nebyla nijak zbrzděna, ale připravila se na rozehnání davu. Plenitelé tedy Bezejmenným vydali rozkaz, aby na ní zahájili otevřený útok. Bezejmenní vytasili ukryté pušky a raketomety a spustili palbu. Nesměli však střílet na vedoucí obrněné vozidlo, Estrenalovy artefakty nesměly být poškozeny. Došlo k velké pouliční bitvě. Severní brána katedrály se okamžitě zavřela. V nastalém chaosu plenitelé přiběhli k obrněnému vozidlu. Shaad posádce namluvil, že jí hrozí nebezpečí – měla rychle vystoupit a následovat je. Posádka poslechla, vystoupili tři vojáci. Estrenal mezi nimi však nebyl. Hosh-Pak je tedy zkorumpoval; ze dvou se stali ghůlové, ze třetího mutant. Toto však upoutalo pozornost několika paladinů a rytířů, kteří na plenitele ihned zaútočili.

Celou situaci sledovali vojáci na věžích brány. Když bylo jasné, že Bezejmenní mají navrch, zahájili palbu z minometů. Plenitelé na poslední chvíli utekli pryč z ulice. Miny dopadly a roztrhaly mnoho Bezejmenných i vojáků. Plenitelé zaběhli do postranních uliček, aby zjistili, jak se situace vyvíjí. Ukázalo se, že všechny brány byly nyní uzavřené. Vysoko nad městem byl vidět superdreadnought patřící Bezejmenným, který hlídal vzdušný prostor a zabraňoval, aby katedrále někdo přiletěl na pomoc.

Jedinou možností, jak se dostat za zeď, byla městská kanalizace. Plenitelé do ní vlezli a vydali se směrem ke katedrále. Cestou byli napadeni dvojicí gargoylů, ale nebylo to příliš velké zdržení. Bitva na povrchu způsobila otřes a jedna z chodeb se zasypala. Hosh-Pak vytrhl mříž a pak i poklop kanálu na dvoře katedrály. Ovšem nad kanálem byl nějaký velký těžký předmět, takže plenitelé nemohli vylézt. Shaad prostrčil skrz škvíru fibroskop a prozkoumal dvůr. Všude bylo mnoho oddílů rytířů a paladinů, celá katedrála byla nyní navíc obklopena polem Světla, které ji zcela izolovalo od okolí.

Plenitelé se rozhodli, že zkusí vylézt z jiného kanálu. Vrátili se tedy do chodeb. Náhle však došlo k dalšímu otřesu a celá chodba se propadla do prostoru hlouběji v podzemí. Plenitelé se objevili v jakési prastaré hale. Byl to kostel – byl tu oltář, lavice a také trůn, na kterém seděla kostra s korunou. Plenitelé byli opatrní, mohla tu být nějaká past. Shaad po kostře hodil kámen, ale nic se nestalo. Hosh-Pak vyvolal fantoma, aby korunu přinesl. Koruna byla kamenná, měla v sobě bílý krystal. Plenitelé si ji nechali a vyšli ze dveří kostela. Dostali se do velké jeskyně, ale žádná chodba odtud nevedla. Spatřili však malý oltář s mísou, který byl pokryt písmem ve Vyšším temném jazyce. Hosh-Pak usoudil, že do mísy musí být nalita krev. Použil svoji vlastní. Náhle z kostela zavál vítr a plenitelé se rychle vrátili dovnitř.

Spatřili iluzorní výjev z dávné minulosti: v lavicích seděli lidé a u oltáře stál kněz, který četl z nějaké knihy. Výjev nevydával žádný zvuk. Hosh-Pak si všiml, že kniha zmiňuje Codexus Valainis. Potom výjev zmizel. Plenitelé kontaktovali Bezejmenné, aby přinesli provaz a pomohli jim vylézt ven. Poté se vydali poslední možnou chodbou a vylezli u jižní brány.

Zde potkali kouzelníka, který na pole Světla sesílal Temnou magii – marně. Byl to Ma’as, který sem přiletěl na vlastní pěst. Informovali ho o tom, co v podzemí našli. Ma’as jim poradil, aby se tam vrátili a celé místo podrobněji prohledali. Možná tam bude klíč k proražení ochranného pole. Plenitelé se vrátili do kostela a prohlédli trůn. I on na sobě měl písmo ve Vyšším temném jazyce. Hosh-Pak znovu aktivoval výjev, aby si ho mohl lépe prohlédnout. Všiml si, že za trůnem byl kdysi otevřený jakýsi magický portál. Přesně na tom místě byl další nápis, který opět radil použít krev. Hosh-Pak se tedy opět řízl a jeho krev otevřela magický portál. Byla to Temná magie a tak do něj plenitelé bez obav vstoupili.

Objevili se v jiném podzemním kostele, byl také velmi starý. Zdálo se, že Ma’as i Bezejmenní byli mimo dosah vysílaček. V lavicích seděly kostry bez hlav; trůn byl sice prázdný, ale stál na jakémsi vyvýšeném poklopu. Shaad do škvíry strčil fibroskop, aby zjistil, co se pod ním nachází. Byla tam malá komora s mnoha lebkami, které hleděly na sarkofág uprostřed. Poklop měl nějaké mechanické součásti propojené s trůnem. Hosh-Pak pro jistotu vyvolal fantoma a poručil mu, aby si na trůn sedl. Jakmile tak učinil, poklop se odsunul. Bylo to bezpečné. Když fantom zmizel, posadil se na něj sám a držel tak poklop otevřený. Shaad zatím slanil dolů a prozkoumal sarkofág. Měl v sobě otvor na nějaký úzký předmět. Shaad do něj vsunul žihadlo, které měl implantované v paži. Víko se odsunulo. Uvnitř byla mrtvola v brnění, na hrudi měla položený jednoruční meč. Shaad mrtvole nasadil onu korunu. Jakmile to udělal, začal se ozývat tajemný šepot. Z očí lebek vyrazily proudy duší, které začaly vnikat do meče. Shaad pro jistotu rychle vylezl nahoru. Hosh-Pak znovu vyvolal fantoma a přikázal mu, aby ten meč přinesl. Zdálo se, že meč je nyní dušemi posílen.

Plenitelé se vrátili portálem zpět a šli přímo za Ma’asem, aby mu meč předali. Ma’as v něm ihned ucítil velkou moc a namířil ho na pole. Z čepele náhle vyletěl proud duší, který do pole vrazil a během pár vteřin ho rozptýlil. Potom se meč roztříštil. Plenitelé vysílačkou vydali rozkaz Bezejmenným, aby zahájili palbu z raketometů na jižní bránu. Vojáci na věžích se opět chystali střílet z minometů, ale věže byly včas zničeny. Brána byla prolomena. Bezejmenní vnikli na dvůr katedrály a ihned se utkali s rytíři a paladiny. Plenitelé zatím proběhli ke dveřím do katedrály a vyrazili je. Ma’as u nich zůstal, aby nepřátelům bránil vstoupit dovnitř.

Shaad a Hosh-Pak tedy dovnitř vešli sami. Ve vstupní hale narazili na dva golemy, kteří se dosud maskovali za ozdobné sochy. Došlo k boji. Shaad utrpěl těžké zranění, když byl zasažen éterickou pistolí. Hosh-Pakovi se zase rozbila harpunová pistole, tak se musel spolehnout jen na svojí sekyru. Když byli golemové zničeni, plenitelé si zavolali pomoc od Bezejmenných. Shaad si ošetřil zranění a Hosh-Pak si nechal opravit pistoli.

Postoupili hlouběji do katedrály. Narazili na oddíl panošů a jednoho silnějšího golema s obouručním mečem. Boj byl dlouhý a namáhavý. Všichni vojáci používali protipancéřovou munici a monomolekulární čepele, takže brnění neposkytovalo příliš velkou ochranu. Shaad byl velmi zranitelný a tak se často ukrýval, plížil a zákeřně probodával nepřátele svým žihadlem. Hosh-Pak zase používal boží moc, aby protivníky oslabil a udělal Shaada mocnějším. Když byli nepřátelé pobiti, plenitelé šli dál.

V další hale již čekali dva golemové s puškami, dva s meči a oddíl družiníků. Shaad jednoho střeleckého golema zákeřně probodl, ale hned poté na něj druhý golem zahájil palbu. Došlo k další intenzivní bitvě, během které byl několikrát zraněn i Hosh-Pak. Byl však schopen regenerace, takže mu to nevadilo. Stejně jako před tím, i nyní byla celá hala poničená od střelby a mocných úderů.

Plenitelé prošli do poslední velké haly, kde se na ně vrhl mocný zuřivý golem s kladivem a jeden bitevní golem s mečem. Shaad byl opět zraněn, tentokrát ale neměl šanci se vyléčit. Když byli i tito nepřátelé zničeni, plenitelé vstoupili na levitující platformu, která sloužila jako výtah. Vynesla je nahoru, do hlavní věže.

Zde byl Estrenal osobně, vyzbrojen svými dvěma éterickými pistolemi. Spolu s ním tu byli dva kněží, kteří pomocí rituálů rušili síly Temnoty, takže se Hosh-Pak nemohl dobře soustředit na své vlastní rituály. Shaad si všiml knihy i Obsidiánové hole a rozhodl se, že je ukradne. Hosh-Pak tedy zahájil palbu na Estrenala, aby upoutal jeho pozornost. Estrenal sestřelil dva velké lustry, aby se měl za čím krýt. Shaad se zatím proplížil k artefaktům a nenápadně je vzal. Hned potom se přesunul zpět k výtahu. Když to Hosh-Pak viděl, Estrenala nechal být a dal se na ústup také. Jakmile si Estrenal všiml, že artefakty jsou pryč, zmizel v záři světla.

Plenitelé sjeli výtahem dolů a vyběhli ven z katedrály, kde bitva stále probíhala. Informovali Zvěstovatele, že mají oba artefakty. I s Ma‘asem se pak stáhli z bojiště a odletěli z planety. O bitvu Bezejmenných se silami Světla se už nezajímali.

Shrnutí
Mise trvala necelých 7 hodin. Hra trvala něco okolo 4 hodin. Když se hráčské postavy zdají být příliš odolné, gamemaster má mnoho možností, jak jejich brnění obejít – protipancéřová munice projektilových zbraní a monomolekulární čepele sečných a bodných zbraní jsou jednou z nich. Hráči pak musejí být na pozoru, protože některé zbraně jsou schopny způsobit velmi vážná zranění i na jediný zásah. Posvátný talisman Úlomek pancíře pomáhá ničivost útoků redukovat.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0152 vteřin