Tajemný cíl u Shambleau

30.7.23 - Gediman - Komentáře (0)
Závěrečný díl multi-systémové kampaně jsme odehráli podle pravidel Alien: The Roleplaying Game. Hry se zúčastnil Kolumbus, jehož postavou je Emilia Velasquezová (kariéra Colonial Marine), Toni-az, jehož postavou je Jake Kozlowski (kariéra Roughneck) a Lord Eliphas, jehož postavou je Lucy Templesová (kariéra Medic).
Zápletka
USS Cameron byl na orbitě planety LV-1103 čtyři dny, než přišly výsledky vyšetřování. Plukovník Clancy Jefferson svolal briefing. Zadržená nákladní loď třídy M se jmenuje USCSS Hackett. Koloniální maršálové vyslýchali její posádku. Jednalo se o běžnou nájemnou posádku, žádní teroristé, piráti ani jiní zločinci. Najal si ji muž, který se představil jako John Black, kapitán a majitel lodi – ve skutečnosti onen android. Posádka se s kapitánem setkala na jisté nezávislé planetě, kde se též rovnou nalodila. Zde kapitán do posádky začlenil i své dva asistenty – androidy, kteří vypadali stejně jako on. Posádce to přišlo zvláštní, ale dostala dobře zaplaceno, a tak se na nic dál neptala. Prý neměla tušení, že i sám kapitán je android. Kapitán do nákladového prostoru nechal naložit 50 kryokomor s nějakými lidmi uvnitř. Posádka se opět na nic nevyptávala. Domnívala se, že kapitán je nějaký pašerák uprchlíků. Většinu z nich měla odvést na planetu BG-295, do města Fox Creek, což udělala. Tam ji opustil i jeden z androidích asistentů. Další zastávka byla na planetě Terraform 3, kam měla cosi doručit. Tam ji opustil druhý asistent a zbytek lidí z kryokomor. Potom letěla na planetu Bowen’s Landing, kde kapitán jen na chvíli opustil loď, aby něco zařídil. Totéž se stalo i na planetě LV-1103 a mělo se to stát i na dvou dalších planetách, ale posádka nevěděla na jakých. Cíl cesty se vždy dozvěděla před odletem.

Průzkum palubního počítače neodhalil žádné významné informace o původu lodi ani o příslušnosti androidů, stejně tak ani žádné důkazy o zapojení Unie progresivního lidu, ale to nemusí nic znamenat. Androidova hlava na výslech nereagovala, opět se nepodařilo ani proniknout do jejího softwaru. Kontejnery se vzorky si mariňáci nechali na palubě USS Cameron. Vrchní velitelství pak rozhodne, co s nimi.

Průzkum zařízení lodi byl úspěšnější. Byla nalezena rušička senzorů, jejíž výrobce je neznámý, ale konstrukce je podobná jako u rušičky komunikace z BG-295. Proto vojenské družice měly problém loď zachytit a vysledování trvalo vždy příliš dlouho. Ten podivný signál, díky kterému byla loď nakonec vystopována, pocházel ze speciálního komunikátoru v kapitánově kajutě. Jeho výrobce je taktéž neznámý. Umožňuje rychlou komunikaci i na velkou vzdálenost. Androidé od někoho zjevně přijímali rozkazy a podávali mu hlášení. Ten někdo stojí v pozadí toho všeho. Technici komunikátor na krátkou chvíli aktivovali a vystopovali cíl signálu do oblasti u odlehlé soustavy Shambleau. V tom místě se podle map nic nenachází, žádná planeta, žádná kolonie.

Vrchní velitelství dostalo nápad – použije USCSS Hackett k infiltraci. Na palubě budou týmy Alfa, Bravo a Charlie. Mariňáci poletí na ty souřadnice a zjistí, co se tam nachází. USS Cameron přiletí za několik hodin po nich, aby poskytl podporu při případných komplikacích. Bishop a palubní technici přepojili rušičku z USCSS Hackett na USS Cameron, takže s trochou štěstí ho dotyčný nezachytí na senzorech. Není jasné, do čeho mariňáci jdou. Musí být připraveni na všechno. Do akce půjdou týmy Alfa a Bravo, tým Charlie zůstane na palubě jako záloha. Bishop poletí také, opět jako člen týmu Alfa. Úkolem je zjistit, kdo je vlastně nepřítel a o co mu jde. Mariňáci nesmějí používat onen speciální komunikátor. Mají předstírat, že je poškozen. Odpovídat mají pouze textově přes normální palubní vysílačku. Kdyby se dotyčný ptal, proč přilétávají, mají mu namluvit, že i rušička senzorů je mimo provoz. Dotyčný nesmí do poslední chvíle odhalit, že na palubě už nejsou androidé ani původní posádka.

Mariňáci se po skončení briefingu dozvěděli, že seržant Rodriguez se při útoku deacona na bezpečnostní centrum celou dobu vystrašeně schovával za stolem. Teprve když mu jeden z mariňáků připomněl, že mise se nahrává taktickými kamerami, vylezl ven. Příliš dlouho se také odhodlával vyrazit na pomoc týmu Bravo. Plukovník Jefferson mu tedy sebral medaili za příkladné velení. Rodrigueze se to viditelně dotklo, i když se to snažil nedávat najevo.

Když byli mariňáci připraveni, odebrali se na palubu USCSS Hackett, kde se uložili do stáze: využili kryokomory v nákladovém prostoru. Palubnímu počítači byl zadán příkaz, aby s lodí letěl do blízkosti těch souřadnic. Cesta trvala 48 dní.

Tajemný cíl u Shambleau

Mise
USCSS Hackett dorazil do oblasti a mariňáci se probudili. Začali prozkoumávat okolí pomocí palubních senzorů. Senzory nic nedetekovaly, ovšem cílový objekt spatřili pomocí kamer – byla to vesmírná stanice. Mariňákům ihned došlo, že stanice používá též rušičku senzorů. O chvíli později se z vysílačky ozval známý hlas androida. Ptal se jich, proč přilétávají. Byli tu totiž očividně brzy. Velasquezová stručně písemně odpověděla, že komunikační systém i rušička senzorů jsou rozbité, takže se museli vrátit dřív. Sdělila, že mise dosud probíhala úspěšně. Android se o pár minut později ozval znovu – udělil lodi povolení zadokovat.

Jak se USCSS Hackett přibližoval ke stanici, mariňáci sledovali z oken okolí. Nikde nebyla žádná jiná loď a stanice nevypadala, že je ozbrojená. Loď zadokovala a mariňáci se připravili na vstup na stanici. Bylo jim jasné, že ihned po vstupu bude jejich skutečná identita prozrazena. Seržanti Rodriguez a Jackson však věděli, že není jiná možnost. Mariňáci tedy vstoupili na stanici. Nikdo je neuvítal, prostor vstupní haly byl prázdný. Velasquezová spatřila bezpečnostní kameru a navrhla, že by bylo dobré nad kamerami převzít kontrolu. Bishop ale řekl, že odtud se na kamerový systém nepřipojí. Musel by se dostat do ovládacího centra. Seržant Rodriguez navrhl pokračovat dál, bez ohledu na kamery, a seržant Jackson s ním souhlasil.

Jakmile mariňáci opustili halu, z interkomu se ozval androidův hlas. Přivítal je na stanici a přiznal, že je tu nečekal. Uznal, že toto bylo od mariňáků chytré. Nicméně to nepovažoval za problém, hodlal je použít pro svůj test. O chvíli později palubní počítač ohlásil varování, že klece byly otevřeny. Velasquezová poradila, aby tým našel nejdříve ovládací centrum, kvůli přístupu ke kamerám. Templesová si všimla, že nápisy na cedulích jsou v angličtině, nejednalo se tedy o stanici Unie progresivního lidu. Nebyly tu ale ani žádné symboly, které by ukazovaly na její příslušnost. Nikde nebyla žádná posádka.

Oba týmy se společně vydaly chodbou do nitra stanice. Po chvíli na podlaze spatřily zaschlou krev, lidskou. Templesová odhadla, že je stará řádově měsíce. Nakonec týmy došly na malé náměstí, kde byla mapa stanice. Byla tu vyznačena sekce pro elektronický výzkum a vývoj, výrobní sekce, sekce biologického výzkumu a vývoje, klece, obytná sekce a velitelství. Velasquezová navrhla jít přímo do velitelství, seržant Rodriguez souhlasil. Seržant Jackson s týmem Bravo se vydal prozkoumat sekci zabývající se elektronickým vývojem a výzkumem.

Tým Alfa cestou spatřil další stopy lidské krve a též díry po kulkách ve stěnách. Evidentně tu došlo k boji. Mariňáci teoretizovali, co se tu mohlo stát. Dorazili k výtahu. Nastoupili do něj a zadali patro, kde se nacházelo velitelství. Ale výtah se sám od sebe zastavil dříve, mariňáci tedy museli vystoupit jinde. Kozlowski pro jistotu zapnul detektor pohybu a prohledával okolí. Většina týmu šla s ním. Bishop se zatím pokoušel proniknout do ovládacího panelu výtahu. Rodriguez a jeden mariňák zůstali u něj, aby ho bránili.

Náhle detektor ohlásil signál. Všichni mariňáci se připravili na boj. Něco se k nim blížilo, ale nebylo to v chodbě. Velasquezová si všimla, že nad nimi je větrací šachta. V tu chvíli z šachty vyskočil xenomorf-dělník. Kozlowski na něj vystřelil z plamenometu, ale minul. Xenomorf chytil jednoho mariňáka a vytáhl ho s sebou do šachty, ale po chvíli ho zase upustil na zem. Mariňák naštěstí přežil bez úhony. Velasquezová a Templesová po xenomorfovi střílely, ale měly problém ho zasáhnout. Zůstával schovaný v šachtě. Po dalším výstřelu z plamenometu začal xenomorf hořet, což ho vyprovokovalo k útoku. Kozlowski toho využil, tasil svůj autogen a vrhl se na něj zblízka. Xenomorf byl vážně popálený, ale ještě ne mrtvý. Stále se snažil bojovat. Templesová ho nakonec znovu pokropila plamenometem, čímž ho konečně definitivně zabila.

Tajemný cíl u Shambleau

Když bylo po všem, přišel seržant Rodriguez, aby oznámil, že výtah se nepovedlo ovládnout. Našli ale servisní šachtu se žebříkem, která by do velitelství mohla vést. Mariňáci tedy šplhali nahoru. Když vylezli o dvě patra výše, Kozlowski zachytil další signál blížící se k nim, tentokrát se pohyboval pomalu. Mariňáci tedy opustili šachtu a připravili se na boj. Z chodby vyšel android, totožný jako ti tři předchozí. Byl vyzbrojený puškou a zareagoval velmi rychle. Velasquezová dostala zásah a utrpěla zranění. Došlo k přestřelce, android naštěstí neměl žádné brnění, jen pracovní kombinézu. Velasquezová ho nakonec těžce poškodila dávkou ze Smartgunu. Mariňáky napadlo, že by s sebou mohli vzít jeho hlavu, aby ho mohli vyslýchat. Bishop ale připomněl, že výslech u předchozích androidů nebyl možný a tento případ určitě nebude jiný. Templesová ho tedy spálila plamenometem. Mariňáci oslavovali, že úspěšně zničili úhlavního protivníka. Seržant Rodriguez byl rád, že to bylo tak jednoduché.

Templesová Velasquezové ošetřila zranění, zatímco Kozlowski prohledal androida. Nic zajímavého u sebe neměl. Mariňáci se rozhodli jít do chodby, odkud přišel. Po chvíli se dostali do obytné sekce. Rodriguez přikázal prohledat ji – chtěl najít někoho z posádky a zde byla největší šance, že se to povede. Zatímco mariňáci prohledávali ubikace, ozval se seržant Jackson z týmu Bravo: v sekci elektronického výzkumu a vývoje našli testovací prototypy rušiček senzorů a komunikace a také těch speciálních komunikátorů. Záhada ohledně jejich původu tedy byla vyřešena. Tým Alfa ho varoval, že ve stanici jsou xenomorfové. Též mu oznámil, že úspěšně zničil onoho androida.

Po chvíli jeden mariňák ohlásil, že našel ubikaci, která podle cedulky na dveřích asi patřila někomu významnému: Marcusu Hollandovi, řediteli výzkumu. Dveře do ubikace byly zamčené elektronicky. Kozlowski použil detektor pohybu, aby se přesvědčil, jestli je někdo uvnitř. Detektor žádný signál nezachytil, uvnitř nebyly slyšet ani žádné zvuky. Kozlowski tedy použil své hackovací zařízení ComTech, aby dveře otevřel. Byl to pěkně zařízený byt. Mariňáci si ihned všimli počítače na stole. Bishop si k němu sedl a prohledával data, ostatní mariňáci zatím prohledávali celou ubikaci. Velasquezová nakonec pod matrací našla disk. Bishop sdělil, že v počítači nejsou žádná užitečná data – jako by bylo vše vymazáno. Dal tedy do počítače disk, aby prozkoumal jeho obsah. Byl na něm několik měsíců starý videozáznam, který nahrál sám Holland.

Holland na něm vysvětloval, že tu pracuje jako ředitel přísně tajného projektu Erebus. Projekt zahájily Spojené Ameriky a jeho účelem je vývoj obrany před mimozemskými formami života, které by je mohly ohrozit. Zkoumají se tu xenomorfové druhu XX121, kteří patří mezi ty nejnebezpečnější. Holland dále vysvětlil, že si na stanici nechal vyrobit vědeckého androida, aby mu s výzkumem pomáhal. Android se ale časem vzbouřil, díky chybě v programování. Ovládl palubní počítač a tím tedy všechny systémy stanice. Zahájil výrobu svých kopií, a nakonec pochytal posádku, aby z ní udělal hostitele pro xenomorfy. Hollandovi se daří mu unikat – ovšem možná si ho jen android nechává na konec. Řekl, že androidův původní úkol, tedy zajistit bezpečnost Spojených Amerik před mimozemskými formami života, se změnil na snahu Spojené Ameriky ohrozit, a to právě pomocí těchto forem života. Holland v závěru videa vysvětlil, že zprávu nemůže odeslat, protože komunikace ze stanice je blokovaná. Kdokoliv, kdo tuto zprávu najde, musí androida zastavit, za každou cenu.

Mariňáci se radili, co budou dělat. Průzkum obytné sekce nenašel žádnou posádku, bylo tedy dost pravděpodobné, že všichni jsou už mrtví – stejně jako Holland. Tým Alfa zavolal týmu Bravo a sdělil mu, co našel. Seržant Rodriguez považoval misi za splněnou, protože příslušnost a cíle protivníka byly odhaleny a protivník byl navíc rovnou zničen. Seržant Jackson ale chtěl stanici ještě více prozkoumat. Tým Alfa se tedy začal vracet zpět k lodi, stejnou cestou. Disk se zprávou vzal s sebou, protože to byl dostatečný důkaz. Když mariňáci sjížděli výtahem, Jackson se náhle ozval, že tým Bravo byl napaden třemi ozbrojenými androidy. Nachází se ve výrobní sekci a potřebuje pomoc. Tým Alfa se tam tedy rychle vydal. Bylo zjevné, že androidů je tu víc.

Tajemný cíl u Shambleau

Ve výrobní sekci probíhala přestřelka. Androidům se podařilo zabít čtyři mariňáky, ale sami už také utrpěli nějaká poškození. Ve výrobní sekci se nacházely desítky lůžek, na kterých servo-paže montovaly další nové androidy, kopie toho původního. Tým Alfa androidům vpadl do zad. Velasquezová jednoho z nich těžce poškodila Smartgunem, android však opětoval palbu a zranil ji. Další dva androidé začali střílet na Templesovou a Kozlowskiho – i ten utrpěl zranění. Kozlowski se rychle rozběhl proti jednomu androidovi, aby ho udeřil pažbou pušky. Templesová a Velasquezová pokračovaly v palbě na ostatní dva. Velasquezová jednoho zničila, druhý však vystřelil a zasáhl Templesovou. Ta padla na zem, byla okamžitě mrtvá. Kozlowski zatím tasil autogen a androidovi, se kterým bojoval zblízka, uřízl hlavu. Velasquezová Smartgunem rozstřílela toho posledního.

Týmy Alfa a Bravo se spojily. Velasquezová si zranění ošetřila pomocí jednorázové lékárničky. Kozlowski ji neměl, ale to jeho nebylo naštěstí tak vážné. Mariňáci z týmu Bravo též utrpěli nějaká zranění. Seržant Jackson stále navrhoval prohledat stanici, protože androidů je tu určitě více. Chtěl je eliminovat. Rodriguez však chtěl co nejdřív pryč – jeho tým právě přišel o zkušenou a schopnou členku, lékařku. Jackson nakonec uznal, že bude nejlepší se odsud stáhnout. Vzali těla padlých a rychle se vydali zpět k lodi. Zavolali týmu Charlie, aby ji okamžitě připravil k odletu.

Náhle se jedny z dveří v chodbě těsně před nimi zavřely. Stejně tak náhle se otevřely dveře vedoucí do postranní chodby – a z ní vyrazil další xenomorf-dělník. Velasquezová zareagovala jako první a vystřelila po něm. Seržant Jackson po něm střílel z plamenometu, který si vzal od Templesové. Xenomorf začal trochu hořet, ale nedal se zastavit. Vrhl se na Velasquezovou, kterou povalil na zem. Vnitřními čelistmi ji prorazil lebku, byla hned mrtvá. Rodriguez si vzal její plamenomet a začal po xenomorfovi zuřivě střílet. Ten nyní vyrazil na Kozlowskiho. Spadl na zem, autogen mu vypadl z ruky. Kozlowski ale vytáhl svůj záložní autogen a xenomorfa jím vážně popálil. Xenomorf se snažil z posledních sil zaútočit, ale Kozlowski jeho útok vykryl. Pak xenomorf konečně padl na zem a už se nehýbal.

Kozlowski autogenem vyřízl dveře a mariňáci mohli pokračovat. Tělo Velasquezové též vzali s sebou. Dorazili do vstupní haly a rychle vběhli do přechodové komory na USCSS Hackett. Jackson, Rodriguez a Kozlowski zůstali v hale jako poslední, aby kryli ústup. Náhle se v hale objevil xenomorf-voják. Vyrazil proti nim, aby se dostal na palubu lodi. Trojice mariňáků vstoupila do přechodové komory, ale xenomorf tam vběhl za nimi. Zaútočil na Kozlowskiho, kterého bodl čepelí na konci ocasu. Pak se snažil bodnout i Rodrigueze, ale nepodařilo se mu to. Zraněný Kozlowski se na xenomorfa vrhl autogenem a trochu ho popálil, pak ale padl na zem a nehýbal se.

Tajemný cíl u Shambleau

Rodriguez střílel z plamenometu, ale xenomorf odolával. Vrhl se na něj, srazil ho k zemi a trochu ho zranil. Ale Rodriguez se stále držel a zuřivě bojoval. Jackson a jeden vojín z týmu Bravo, který byl poblíž, začali střílet z plamenometu a pulzní pušky, ale bez úspěchu. Xenomorf znovu zaútočil na Rodrigueze, ale ten jeho útok vykryl plamenometem. Xenomorf ho nechal být a vyhlížel si další cíl – chtěl teď zaútočit na Jacksona. Vojín xenomorfa trefil puškou a zranil ho, ale nezastavil. Xenomorf se vrhl na Jacksona. Vojín rychle vystřelil ještě jednou a tentokrát xenomorfa konečně rozstřílel na kusy. Jeho mrtvola padla na zem a žíravá krev trochu poškodila podlahu. Vojín a Jackson byli v pořádku, Rodriguez zkontroloval Kozlowskiho – byl živý, ale v bezvědomí. Jackson si všiml, že v hale se objevila spousta dalších xenomorfů, která se hnala přímo na ně. Na poslední chvíli zavřel dveře přechodové komory. Loď se o chvíli později odpoutala od stanice a odletěla pryč. Kozlowski byl přenesen na ošetřovnu, kde byl jeho stav stabilizován.

Zanedlouho dorazil USS Cameron. Seržant Rodriguez ho ihned kontaktoval a ohlásil, že odhalili identitu záhadného nepřítele a jeho záměry a že mají disk jako důkaz. Stručně vysvětlil, o co jde. Nakonec řekl, že jediným způsobem, jak nepřítele skutečně zastavit, je zničit stanici. Plukovník Jefferson ale váhal. Stanice je majetek Spojených Amerik, stejně jako výzkum uvnitř. Chtěl se poradit s vrchním velitelstvím. Rodriguez a Jackson ho ale společně přemlouvali, že projekt se vymkl kontrole a Spojeným Amerikám už neslouží. Nyní je pro ně naopak hrozbou. Obsadit stanici by bylo velmi obtížné, tým Alfa přišel o dva dobré členy, ztráty utrpěl také tým Bravo – všude jsou xenomorfové a androidi.

Plukovník si to rozmýšlel. Ale nakonec se nechal přemluvit a nařídil stanici zničit. USS Cameron vypálil salvu raket XIM-28A Long Lance ASAT. Části stanice začaly vybuchovat, následovala jedna velká exploze. Obě lodě se poté vrátily do prostoru Spojených Amerik, na domovskou základnu.

Všichni padlí mariňáci z celého tažení zde byli pohřbeni. Jake Kozlowski se tu vyléčil ze svého zranění. Vrchní velitelství zamítlo požadavky korporace Seegson na vrácení trojice kontejnerů s černou tekutinou. Na základnu později dorazili vládní agenti a odnesli je pryč…


Shrnutí
Hra trvala 3 hodiny a 40 minut, mise trvala přibližně 4 hodiny (plus 48 dní cesta). Ve finále kampaně jsem konečně použil klasické xenomorfy. Byly tu dramatické momenty – zemřely dvě hráčské postavy: Lucy Templesová a Emilia Velasquezová. Lord Eliphas převzal kontrolu nad seržantem Jacksonem a Kolumbus nad seržantem Rodriguezem. Během posledního souboje Kozlowski upadl do bezvědomí, takže Toni-az převzal kontrolu nad bezejmenným mariňákem. V Alien: The Roleplaying Game se Xenomorfové (i Neomorfové) v boji chovají velmi nepředvídatelně – při každém útoku si GM musí hodit kostkou, aby určil, co Xenomorf přesně udělá. Některé akce jsou v podstatě neškodné, jiné jsou ale extrémně smrtící.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0112 vteřin