Temná kolonizace

21.2.16 - Gediman - Komentáře (0)
Tuto misi pro plenitelský tým Shadow Brokers připravil tentokrát Lord Eliphas. Hry se účastnili Jablicko007 s postavou Ma’ase a já s postavou Shaada.
Zápletka
Rok: 13-669 (10 dní po misi „Rekviem“)

Velmistr nekro-kabaly Dark Warrens, nemrtvý zlobr Ormenos Neúprosný, kontaktoval tým Shadow Brokers. Před několika týdny došlo na těžebním asteroidu Ingotius XII patřícímu jisté Šedé říši k velké nehodě: do skladu s hořlavými látkami vnikla jiskra a následná exploze na několik sekund zažehla zdejší umělou atmosféru. Stovky horníků zemřely, velké množství leží s vážnými popáleninami v nemocnici důlní osady. Ormenos se rozhodl využít situace a tuto osadu obsadit. Týmu Shadow Brokers dal zajímavou nabídku – pokud se mu podaří osadu obsadit ve jménu Temné ruky, nejenom že bude odměněn temným vlivem, ale osadě bude moci též vládnout. Mezi horníky je několik skrytých stoupenců Temnoty, kteří mohou být plenitelům k dispozici. Důležité je především zaměřit se na strategické lokace osady – přistávací plochu, nemocnici, chrám a také samotný důl (těží se v něm cenná adamantiová ruda). Pokud se toto povede, Shadow Brokers získají nejen cenného spojence v podobě členů Dark Warrens, ale zároveň i své vlastní panství.
Temná kolonizace

Mise
Úkol si vzali na starost kouzelník Ma’as a infiltrátor Shaad, oba stoupenci Eclipsotha. Rozhodli se, že využijí svých schopností a misi provedou tak, jak se jejich bohu líbí nejvíce – pomocí lží a manipulace. Shaad nechal u padělatelů vyrobit dva průkazy, které z nich udělaly falešné kontrolory. Ormenos je na asteroid dopravil v nenápadné lodi. Plenitelé letové kontrole ohlásili, že jsou zde, aby prošetřili onu nehodu.

Když dostali povolení, loď dosedla na přistávací plochu. Sotva vyšli ven, obklopili je vojáci. Ptali se, kdo je poslal a co tu dělají. Plenitelé jim tedy ukázali průkazy a vše znovu vysvětlili. Chtěli si promluvit s jejich nadřízenými. Vojáci je tedy poslali do nemocnice, která fungovala jako provizorní velitelství – pod velením dvou důstojníků vojenské policie.

Plenitelé cestou potkali špinavého bláznivého horníka, který prohlašoval, že Temnota se blíží, a nad hlavou mával transparentem. Vyptávali se ho, ale moc informací z něj nedostali. Pokračovali tedy do nemocnice. Stejně jako ostatní budovy osady, i ona byla poničená od exploze. Všude byla nouzová lehátka s popálenými horníky.

Přišli za dvojicí důstojníků a zeptali se jich, proč je tu tolik vojáků. Ti odpověděli, že vojenská přítomnost je zde kvůli častým útokům pirátů, kteří adamantiovou rudu chtějí. Před nehodou zde pracovalo 1000 horníků, nyní jich je 300 mrtvých a 200 zraněných. Vojáci tu měli k dispozici řadové jednotky i elitní komanda.

Plenitelé sdělili, že budou vyšetřovat důvod exploze – a že začnou v dolu. Důstojníci je varovali, aby nechodili do západní šachty, protože kdo tam vstoupil, už se nevrátil. Nechali se spustit výtahem dolů. V severní, jižní a východní šachtě se ruda připravovala k exportu, ačkoliv nyní byly všechny práce zastaveny; západní šachta byla prázdná a neosvětlená. Plenitelé do ní opatrně vešli. Na zemi byla krev a ohlodané kosti. Pak uslyšeli řev a chvíli poté se na ně vrhla chiméra.

Po krátkém boji chiméru úspěšně zabili a prozkoumali zbytek šachty. Nic dalšího tam nebylo. Vrátili se tedy zpět na povrch, aby to ohlásili důstojníkům. Chtěli vědět, jak se sem dostala chiméra, ale žádné vysvětlení nedostali. Důstojníci sdělili, že v poslední době se tu děje další podobná věc – z jedné místnosti v nemocnici začali mizet ranění a potom i vojáci, kteří ji šli prozkoumat. Prý je tam nějaká díra v podlaze.

Plenitelé to tedy šli prošetřit. Vlezli do díry a rychle narazili na pavučiny. Dostali se do jakési nory, kde byly omotané mrtvoly horníků i vojáků. Téměř ihned je napadli tři obří pavouci. Jeden pavouk obmotal pavučinou Ma’ase, druhý Shaada. Ma’as se z pavučiny rychle dostal a celou noru zapálil kouzlem. Pavouci uhořeli, ale Shaad při tom utrpěl menší popáleniny. Když se z pavučiny dostal též, oba plenitelé se vrátili zpět.

Shaad byl v nemocnici ošetřen. Zatímco byli pryč, důstojníci zavolali do ředitelství, které jim sdělilo, že do osady mají stáhnout vojenské síly z celého asteroidu. Plenitelé důstojníkům namluvili, že ředitelství nemá aktuální informace – oni tu jsou osobně a sami nejlépe vědí, jak to tu vypadá. Chtěli si proto s ředitelstvím promluvit o samotě, důstojníci tedy z místnosti odešli pryč. Plenitelé nyní museli rychle jednat.

Ma’as předstíral, že mluví s ředitelstvím, zatímco Shaad vylezl z okna a záchytnou pistolí se přitáhl na střechu budovy, kde se nacházela anténa warpkomu. Hodlal anténu sabotovat, aby už nikdo nemohl mluvit s nikým zvenčí. Sabotáž byla trochu komplikovaná, zabrala více času a Ma’as tak musel hovor „natahovat“. Když byla konečně vyřazena, Shaad se vrátil do místnosti.

Vojáci ohlásili důstojníkům, že ztratili signál warpkomu, nicméně rozkazy z ředitelství měli – stáhnout se do osady. Důstojníci chtěli vědět, co se stalo. Plenitelé to považovali za další záhadnou sabotáž, ale namluvili jim, že než byl signál ztracen, ředitelství jim dalo povolení pokračovat v misi a dokonce jim přidělilo nejvyšší pravomoci. Důstojníci jim uvěřili.

Plenitelé se pak vydali prohledávat okolní budovy, aby našli ony další stoupence Temnoty. Po chvíli spatřili skupinu násilníků, v čele s oním bláznivým horníkem, která mlátila jednoho muže. Přišli k nim a chtěli vědět, kdo ten muž je. Násilníci tvrdili, že je to stoupenec Temnoty. Plenitelé jim poručili, aby ho nechali, že se o něj sami postarají. Od skupinky dostali radu, aby ho odvedli za knězem do chrámu Jokaraga – ten jim potvrdí, že Temnotu skutečně uctívá.

Plenitelé ho tam tedy odvedli. Cestou se ho zeptali, pro koho skutečně pracuje. Muž jim ukázal vytetovanou lebku na své hrudi – byl uctívačem Necrotha. Plenitelé mu na to však nic neřekli a předvedli ho ke knězi, který zde zrovna kázal. Ten však rychle poznal, kdo „kontroloři“ skutečně jsou. Díky spirituálnímu detektoru odhalil, že jsou zcela zkorumpovaní Temnotou. Obalil se neprostupným polem Světla a přivolal Nebeského psa, agresivní astrální bytost. Došlo k boji. Lidé chtěli utéct, ale nešlo to, dveře chrámu někdo držel zavřené zvenku.

Ma‘as všechny lidi rychle upálil kouzlem – byli to svědci. Pak Nebeského psa uspal dalším kouzlem a Shaad ho probodl svým zápěstním žihadlem. Když kněz viděl, že nemůže nic dalšího dělat, provedl rituál sebeobětování, který jeho tělo obklopil září. Na zem dopadly jen jeho kosti. Symbol Jokaraga na oltáři se v tu chvíli zalil krví, všechno kolem začalo černat, praskat a rozpadat se. Celým chrámem se přehnala slabá tlaková vlna. Světlo bylo vypuzeno, nyní tu byla Temnota. Chrám byl znesvěcen.

Shaad se rozhodl, že nastraží falešné stopy. Na podlahu a na zdi nakreslil symboly Necrotha, aby to vypadalo, že sám kněz byl zkorumpovaný. Dveře chrámu se otevřely a dovnitř vešla skupinka horníků. Na hrudích měli vytetované lebky, všichni to byli uctívači Necrotha. To oni drželi dveře zavřené. Zdálo se, že věděli, kdo Ma’as a Shaad ve skutečnosti jsou a chtěli jim pomoct. Ale plenitelé si i před nimi stále udržovali své utajení. V osadě zatím propukla panika. Lidé viděli, že s chrámem není něco v pořádku.

Plenitelé museli provést další krok plánu… Ma’as všechny uctívače Necrotha zabil elektrickým kouzlem. Shaad pak zavolal vysílačkou důstojníky, aby do chrámu poslali oddíl vojáků na odklizení mrtvých těl. Po chvíli dorazil oddíl rekrutů a začal mrtvoly rovnat vedle sebe. Ma’as je potom rychle uspal kouzlem a zabil elektřinou.

Plenitelé nyní oběma skupinám mrtvol rychle vyměnili oblečení. Vojáci dostali hornické kombinézy, horníci-uctívači Necrotha dostali vojenské uniformy. Shaad pak puškou jednoho z vojáků střílel do zdí a lavic, aby to vypadalo, že tu proběhl boj. Pak svolali vojáky i horníky z celého okolí, aby se přišli podívat na důkazy o přítomnosti Temnoty. Kněz byl uctívač Necrotha, stejně jako vojáci. Důstojníkům vojenské policie se prý nedá věřit, určitě to budou také kacíři.

Propukl chaos a šarvátky mezi vojáky a horníky. Na místo rychle dorazili oba důstojníci, doprovázení dvěma členy komanda, aby nad situací získali kontrolu. Vojáci začali váhat, jestli mají důstojníky stále poslouchat. Důstojník dokonce musel popravit jednoho vojáka, který nechtěl splnit jeho rozkaz. Ma‘as toho využil. Pomocí kouzla přinutil jednoho rekruta, aby zastřelil onoho důstojníka. Jakmile se tak stalo, všichni se mezi sebou začali prát – došlo i ke střelbě. Rozezněly se sirény.

Druhý důstojník a oba vojáci komanda zaútočili na plenitele. Ma’as seslal kouzlo, kterým zpomalil plynutí času, takže sobě a Shaadovi poskytl vyšší rychlost. Ale protivníci byli stejně příliš nebezpeční. Shaad i Ma’as utrpěli zranění po zásahu laserovými pistolemi. Shaad se musel krýt za oltářem, Ma’as se obklopil prostorovou aurou, takže další laserové výstřely mohl odvracet zpět na vojáky komanda. Laserová pistole jednoho vojáka se však přehřála, takže musel tasit meč a štít. Shaad se vyplížil z krytu, aby mohl zaútočit na důstojníka z nečekaného směru. Probodl ho žihadlem.

Ma’as zatím kouzlem přinutil druhého vojáka komanda, aby zastřelil svého kolegu s mečem a štítem. Povedlo se – voják dostal zásah do zad a padl mrtev k zemi. Shaad se pak žihadlem postaral o toho druhého. Plenitelé vyšli ven, kde boj stále probíhal. Nad osadu právě dorazila loď s posilami, ovšem přistát nestačila, protože byla ihned zničena Ormenosovou lodí. Na zem však dopadl únikový modul, ze kterého vyběhl jeden voják komanda. Měl u sebe několik talismanů, takže vypadal nebezpečněji. Ihned se vrhl na plenitele.

Došlo k boji, ale naštěstí byl krátký. Ma’as opět zpomalil tok času a dal tak Shaadovi příležitost probodnout nepřítele žihadlem. Voják padl na zem a v tu chvíli se jeho podoba rozplynula. Ve skutečnosti to byl starý známý půlčík-kouzelník. Během okamžiku zmizel v záři světla. Nebylo jasné, co tu pohledával.

Plenitelé odešli na přistávací plochu, kde dosedla Ormenosova loď. Ormenos chtěl na asteroid dopravit své stoupence, aby pomohli s opravami, ale plenitelé se rozhodli, že vše ponechají v utajení – mohou sem pouze stoupenci Eclipsotha. Důl bude zprovozněn a bude fungovat pro potřeby Temné ruky, aniž by to místní horníci věděli. Když se situace uklidnila, plenitelé osadě vydali instrukce, aby kromě nich na asteroid nikoho dalšího nepouštěla, alespoň prozatím.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 3 hodiny a 40 minut. Hra trvala přibližně 3 hodiny a 20 minut. Tým složený výhradně ze služebníků Eclipsotha dokáže být velmi efektivní, pokud se zaměří na infiltrace, sabotáže a různé manipulace. Avšak i samotní služebníci tohoto boha jsou poněkud paranoidní, pokud jde o spolupráci s někým cizím. Snaží se zachovat své utajení a pro vybudování uvěřitelné lži jsou ochotní obětovat životy ostatních uctívačů Temné ruky – to je přesně způsob, jakým Eclipsoth pracuje.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.012 vteřin